Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Teradyne - TER CFD

107.43
0.08%
0.18
Χαμηλό: 106.82
Υψηλό: 108.4
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Teradyne Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 107.52
Άνοιγμα* 106.83
Μεταβολή 1 έτους* -11.55%
Εύρος ημέρας* 106.82 - 108.4
Εύρος 52 εβδ. 67.81-124.86
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.53M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.34M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.76B
Αναλογία P/E 25.45
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 156.05M
Έσοδα 3.16B
EPS 4.22
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.40972
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 30, 2023 107.52 -0.13 -0.12% 107.65 108.72 106.64
Mar 29, 2023 107.29 1.91 1.81% 105.38 108.40 104.92
Mar 28, 2023 104.16 -0.09 -0.09% 104.25 104.69 102.01
Mar 27, 2023 105.19 -1.08 -1.02% 106.27 107.40 105.01
Mar 24, 2023 106.25 0.38 0.36% 105.87 106.91 104.31
Mar 23, 2023 107.41 1.37 1.29% 106.04 108.82 104.78
Mar 22, 2023 104.25 -2.00 -1.88% 106.25 108.19 104.18
Mar 21, 2023 106.27 -0.57 -0.53% 106.84 108.21 104.76
Mar 20, 2023 106.35 1.23 1.17% 105.12 106.56 104.25
Mar 17, 2023 105.02 0.07 0.07% 104.95 106.75 103.79
Mar 16, 2023 105.85 4.12 4.05% 101.73 106.45 100.75
Mar 15, 2023 102.43 0.04 0.04% 102.39 103.36 100.01
Mar 14, 2023 105.06 1.13 1.09% 103.93 105.31 102.99
Mar 13, 2023 102.64 3.07 3.08% 99.57 103.60 99.03
Mar 10, 2023 101.24 -1.34 -1.31% 102.58 103.56 99.82
Mar 9, 2023 102.16 -0.31 -0.30% 102.47 104.69 101.32
Mar 8, 2023 103.13 2.46 2.44% 100.67 103.59 100.10
Mar 7, 2023 100.52 -1.10 -1.08% 101.62 102.29 99.88
Mar 6, 2023 101.59 -1.16 -1.13% 102.75 104.51 100.90
Mar 3, 2023 102.92 1.69 1.67% 101.23 103.33 100.68

Teradyne Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3155.04 3702.88 3121.47 2294.97 2100.8
Έσοδα 3155.04 3702.88 3121.47 2294.97 2100.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1287.89 1496.22 1335.73 955.136 880.408
Ακαθάριστο Εισόδημα 1867.15 2206.66 1785.74 1339.83 1220.39
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2323.11 2530.99 2193.06 1741.31 1627.01
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 558.103 547.559 464.003 434.976 390.669
Έρευνα & Ανάπτυξη 440.591 427.609 374.964 322.824 301.505
Depreciation / Amortization 19.333 21.456 30.803 40.147 39.191
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17.185 38.14 -12.436 -11.772 15.232
Λειτουργικά Έσοδα 831.939 1171.89 928.407 553.654 473.797
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.24 -8.793 -10.3 0.766 1.078
Άλλο, Καθαρό 14.686 -2.144 -17.092 -28.648 -7.074
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 840.385 1160.95 901.015 525.772 467.801
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 715.501 1014.59 784.147 467.468 402.279
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 715.501 1014.59 784.147 467.468 402.279
Καθαρά Κέρδη 715.501 1014.59 784.147 467.468 451.779
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 715.501 1014.59 784.147 467.468 402.279
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 715.501 1014.59 784.147 467.468 451.779
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 715.501 1014.59 784.147 467.468 451.779
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 169.734 183.625 183.042 179.459 192.605
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.21543 5.52533 4.28397 2.60487 2.08862
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.44 0.4 0.4 0.36 0.36
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.30163 5.70685 4.22484 2.54655 2.15663
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 49.5
Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 731.836 827.073 840.766 755.37 885.046
Έσοδα 731.836 827.073 840.766 755.37 885.046
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 311.386 341.694 334.377 300.437 357.998
Ακαθάριστο Εισόδημα 420.45 485.379 506.389 454.933 527.048
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 565.249 595.566 592.776 569.515 632.042
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 142.752 135.632 139.533 140.185 142.747
Έρευνα & Ανάπτυξη 108.81 111.715 111.951 108.116 109.965
Depreciation / Amortization 4.67 4.729 4.871 5.063 5.163
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.369 1.796 2.044 15.714 16.169
Λειτουργικά Έσοδα 166.587 231.507 247.99 185.855 253.004
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.208 2.939 6.738 2.291 -0.305
Άλλο, Καθαρό 46.858 -8.249 -16.136 -7.787 2.482
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 195.237 226.197 238.592 180.359 255.181
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Καθαρά Κέρδη 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 172.301 183.485 197.787 161.928 224.04
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 165.468 166.733 171.159 175.575 178.024
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.04129 1.10047 1.15557 0.92227 1.25848
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.02866 1.10921 1.16547 1.00263 1.33822
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2576.23 2415.43 1658.88 1732.48 2270.28
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1366.43 1436.4 911.227 1116.85 1777.82
Μετρητά & Ισοδύναμα 1122.2 914.121 773.924 926.752 429.843
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 244.231 522.28 137.303 190.096 1347.98
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 550.749 497.506 362.368 291.267 272.783
Accounts Receivable - Trade, Net 550.749 497.506 362.368 291.267 272.783
Total Inventory 243.33 222.189 196.691 153.541 107.525
Prepaid Expenses 406.266 250.092 176.166 162.44 107.728
Other Current Assets, Total 9.452 9.246 12.432 8.386 4.423
Total Assets 3809.43 3652.35 2787.01 2706.61 3109.54
Property/Plant/Equipment, Total - Net 456.047 449.369 377.755 279.821 268.447
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1308.27 1238.89 1107.42 961.462 914.492
Accumulated Depreciation, Total -852.221 -789.524 -729.669 -681.641 -646.045
Goodwill, Net 426.024 453.859 416.431 381.85 252.011
Intangibles, Net 75.635 100.939 125.48 125.482 79.088
Long Term Investments 133.858 117.98 104.49 87.731 125.926
Other Long Term Assets, Total 141.634 114.765 103.974 99.24 113.792
Total Current Liabilities 805.12 700.871 539.029 476.287 454.336
Accounts Payable 153.133 133.663 126.617 100.688 86.393
Accrued Expenses 397.831 318.475 254.027 226.324 200.331
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 234.974 215.39 158.385 149.275 167.612
Total Liabilities 1245.47 1441.54 1306.86 1184.25 1155.9
Total Long Term Debt 89.244 376.768 394.687 379.981 365.987
Long Term Debt 89.244 376.768 394.687 379.981 365.987
Deferred Income Tax 6.327 10.821 14.07 20.662 6.72
Other Liabilities, Total 344.778 353.081 359.07 307.322 328.856
Total Equity 2563.96 2210.8 1480.16 1522.35 1953.65
Common Stock 21.793 24.552 20.801 21.94 24.444
Additional Paid-In Capital 1811.55 1765.32 1720.13 1671.65 1638.41
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 736.566 387.414 -241.918 -158.191 272.013
Unrealized Gain (Loss) 3.704 6.954 3.48 -1.845 1.362
Other Equity, Total -9.652 26.562 -22.334 -11.195 17.414
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3809.43 3652.35 2787.01 2706.61 3109.54
Total Common Shares Outstanding 162.251 166.123 166.41 175.522 195.548
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 19.182 33.343
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2374.38 2576.23 2521.18 2699.47 2501.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1076.62 1366.43 1312.85 1236.56 1309.44
Μετρητά & Ισοδύναμα 794.603 1122.2 1079.45 954.441 831.149
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 282.016 244.231 233.397 282.121 478.293
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 546.881 550.749 597.124 868.457 581.509
Accounts Receivable - Trade, Net 546.881 550.749 597.124 868.457 581.509
Total Inventory 259.341 243.33 224.242 226.138 262.474
Prepaid Expenses 479.414 406.266 374.149 359.41 336.582
Other Current Assets, Total 12.127 9.452 12.818 8.905 11.096
Total Assets 3609.15 3809.43 3762.18 4000.92 3719.72
Property/Plant/Equipment, Total - Net 467.203 456.047 452.153 457.244 453.981
Goodwill, Net 419.888 426.024 433.398 441.597 437.601
Intangibles, Net 69.846 75.635 81.677 88.121 92.85
Long Term Investments 126.13 133.858 136.664 181.56 115.62
Other Long Term Assets, Total 151.705 141.634 137.106 132.928 118.562
Total Current Liabilities 712.199 805.12 753.609 985.362 686.842
Accounts Payable 156.493 153.133 154.912 156.103 177.473
Accrued Expenses 276.062 397.831 353.021 372.74 263.151
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 20.497 19.182 32.219 213.761 11.057
Other Current Liabilities, Total 259.147 234.974 213.457 242.758 235.161
Total Liabilities 1134.62 1245.47 1221.81 1486.28 1393.93
Total Long Term Debt 75.378 89.244 112.784 143.618 356.877
Long Term Debt 75.378 89.244 112.784 143.618 356.877
Deferred Income Tax 4.927 6.327 6.907 8.961 9.606
Other Liabilities, Total 342.118 344.778 348.508 348.339 340.606
Total Equity 2474.53 2563.96 2540.37 2514.64 2325.79
Common Stock 20.132 21.793 23.347 42.066 22.035
Additional Paid-In Capital 1711.69 1811.55 1800.37 1772.3 1765.97
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 762.189 736.566 712.437 684.952 529.103
Unrealized Gain (Loss) -1.749 3.704 4.332 4.737 3.24
Other Equity, Total -17.73 -9.652 -0.115 10.585 5.437
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3609.15 3809.43 3762.18 4000.92 3719.72
Total Common Shares Outstanding 161.053 162.251 163.728 165.444 166.419
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1014.59 784.147 467.468 451.779 257.692
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1098.37 868.935 578.75 476.881 626.495
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 91.073 80.119 70.834 67.415 66.122
Amortization 34.412 46.624 49.821 45.809 41.953
Deferred Taxes -17.305 -15.688 -9.456 28.34 37.105
Μη Χρηματικά Στοιχεία 74.363 43.112 51.793 47.067 40.535
Cash Taxes Paid 172.134 106.577 81.41 72.811 53.775
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.236 6.435 5.996 6.205 6.446
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -98.766 -69.379 -51.71 -163.529 183.088
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 120.361 -569.794 -156.66 923.01 -262.801
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -132.472 -184.977 -134.642 -114.379 -105.375
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 252.833 -384.817 -22.018 1037.39 -157.426
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1008.58 -158.286 -574.349 -903.421 -245.189
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -32.303 -31.866 -42.356 -33.594 -13.931
Total Cash Dividends Paid -65.977 -66.482 -61.305 -67.322 -55.447
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -567.314 -59.938 -470.688 -802.505 -175.811
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -342.99 0 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.065 -0.658 -0.569 0.439 3.454
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 208.078 140.197 -152.828 496.909 121.959
Apr 2022 Dec 2021 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line 161.928 1014.59 790.549 533.831 205.512
Cash From Operating Activities 7.462 1098.37 767.083 244.423 38.139
Cash From Operating Activities 22.503 91.073 67.866 45.848 23.91
Amortization 5.233 34.412 27.626 19.343 9.822
Deferred Taxes 11.288 -17.305 -10.732 -0.8 -1.057
Non-Cash Items 16.662 74.363 59.46 19.795 9.068
Changes in Working Capital -210.152 -98.766 -167.686 -373.594 -209.116
Cash From Investing Activities -82.713 120.361 156.082 92.282 4.667
Capital Expenditures -43.999 -132.472 -103.162 -73.957 -39.25
Other Investing Cash Flow Items, Total -38.714 252.833 259.244 166.239 43.917
Cash From Financing Activities -254.627 -1008.58 -757.343 -295.896 -126.661
Financing Cash Flow Items -31.048 -32.303 -32.045 -31.794 -30.675
Total Cash Dividends Paid -17.895 -65.977 -49.711 -33.271 -16.667
Issuance (Retirement) of Stock, Net -184.99 -567.314 -373.59 -164.003 -28.044
Issuance (Retirement) of Debt, Net -20.694 -342.99 -301.997 -66.828 -51.275
Foreign Exchange Effects 2.282 -2.065 -0.489 -0.489 0.883
Net Change in Cash -327.596 208.078 165.333 40.32 -82.972
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.504 17951810 127885 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 6.3185 9859829 358889 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2208 9707479 429441 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.0313 7851285 223595 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0326 6292759 -130736 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7468 5846758 -98394 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.4193 5335783 -325115 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 2.6985 4210949 -82502 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1408 3340743 67885 2022-12-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.8186 2837850 -60651 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 1.7848 2785148 -10339 2022-12-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6745 2613053 -476093 2022-12-31 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 1.4834 2314852 0 2023-01-31 MED
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.3013 2030699 19410 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.1929 1861486 1374195 2022-12-31 HIGH
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 1.1693 1824676 38240 2022-12-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1676 1821986 -261928 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.1595 1809381 -98892 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0908 1702147 1635552 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0026 1564484 -75640 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Teradyne Company profile

Σχετικά με την Teradyne

Η Teradyne, Inc. είναι παγκόσμιος προμηθευτής εξοπλισμού αυτοματισμού για δοκιμές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί συστήματα αυτόματης δοκιμής που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή ημιαγωγών, ασύρματων προϊόντων, αποθήκευσης δεδομένων και σύνθετων ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη δοκιμή ημιαγωγών, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών δοκιμής ημιαγωγών, τη δοκιμή συστημάτων, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών για τη δοκιμή αποθήκευσης και επιπέδου συστήματος, τη δοκιμή αμυντικών/διαστημικών οργάνων και τη δοκιμή πλακετών κυκλωμάτων, τη δοκιμή ασύρματων δικτύων, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών δοκιμής ασύρματων δικτύων, και τον βιομηχανικό αυτοματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία συνεργατικών ρομποτικών βραχιόνων, αυτόνομων κινητών ρομπότ και προηγμένου λογισμικού ρομποτικού ελέγχου.

Industry: Semiconductor Testing Equipment & Service

600 Riverpark Dr
NORTH READING
MASSACHUSETTS 01864-2634
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

28,525.20 Price
+1.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου