Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Tempur Sealy International - TPX CFD

41.98
0.45%
0.23
Χαμηλό: 41.01
Υψηλό: 42.18
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Tempur Sealy International Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 41.79
Άνοιγμα* 41.5
Μεταβολή 1 έτους* 4.06%
Εύρος ημέρας* 41.01 - 42.18
Εύρος 52 εβδ. 20.03-44.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.20M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.17B
Αναλογία P/E 14.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 170.98M
Έσοδα 5.09B
EPS 2.84
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.95374
Beta 1.75
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 41.98 0.66 1.60% 41.32 42.20 40.83
Feb 6, 2023 41.79 -1.06 -2.47% 42.85 42.85 41.73
Feb 3, 2023 43.46 0.09 0.21% 43.37 44.17 43.18
Feb 2, 2023 44.18 1.39 3.25% 42.79 44.23 42.70
Feb 1, 2023 42.75 1.73 4.22% 41.02 43.16 40.52
Jan 31, 2023 40.72 1.31 3.32% 39.41 40.72 39.40
Jan 30, 2023 39.52 0.39 1.00% 39.13 40.12 39.11
Jan 27, 2023 39.79 1.80 4.74% 37.99 39.98 37.95
Jan 26, 2023 38.82 0.53 1.38% 38.29 38.89 38.11
Jan 25, 2023 38.21 0.61 1.62% 37.60 38.51 37.25
Jan 24, 2023 38.42 -0.56 -1.44% 38.98 39.08 38.35
Jan 23, 2023 39.02 0.96 2.52% 38.06 39.25 38.02
Jan 20, 2023 38.33 1.27 3.43% 37.06 38.35 36.77
Jan 19, 2023 37.18 -0.61 -1.61% 37.79 37.96 37.12
Jan 18, 2023 38.24 -0.33 -0.86% 38.57 38.99 38.06
Jan 17, 2023 38.69 -0.59 -1.50% 39.28 39.69 38.60
Jan 13, 2023 39.53 1.27 3.32% 38.26 39.71 37.93
Jan 12, 2023 38.87 0.07 0.18% 38.80 39.09 37.92
Jan 11, 2023 38.90 1.17 3.10% 37.73 39.39 37.72
Jan 10, 2023 37.67 1.52 4.20% 36.15 37.83 36.15

Tempur Sealy International Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3079.7 2700.6 2702.9 3106 3676.9 4930.8
Έσοδα 3079.7 2700.6 2702.9 3106 3676.9 4930.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1790.2 1546 1550.4 1763.8 2038.5 2772.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 1289.5 1154.6 1152.5 1342.2 1638.4 2158.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2717.4 2398.6 2449.1 2760.7 3149.9 4041.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 882.2 825.8 860.1 958.6 1082.1 1233.4
Έρευνα & Ανάπτυξη 26.7 21.7 21.9 23 23.1 27.3
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -13.3 -15.6 -17.6 -15.9 -16.4 -30.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 51.1 41.5 34.3 31.2 5.1 23
Other Operating Expenses, Total -19.5 -20.8 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 362.3 302 253.8 345.3 527 889.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -82.9 -87.3 -92.3 -85.7 -77 -66.3
Άλλο, Καθαρό 4.2 0.7 3.5 5.9 2.4 1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 283.6 215.4 165 265.5 452.4 824
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 197.3 147.8 108.6 190.8 349.8 625.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας 5.6 10.7 2.9 0.1 -1 -0.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 202.9 158.5 111.5 190.9 348.8 625.2
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -12.3 -7.1 -11 -1.4 0 -0.7
Καθαρά Κέρδη 190.6 151.4 100.5 189.5 348.8 624.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 202.9 158.5 111.5 190.9 348.8 625.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 190.6 151.4 100.5 189.5 348.8 624.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 190.6 151.4 100.5 189.5 348.8 624.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 239.2 218.8 220.4 221.6 212.3 204.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.84824 0.72441 0.5059 0.86146 1.64296 3.06021
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.32
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.99687 0.85455 0.60833 0.96264 1.80066 3.16874
Depreciation / Amortization 17.5 16.3
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1043.8 1169.1 1358.3 1359.6 1239.5
Έσοδα 1043.8 1169.1 1358.3 1359.6 1239.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 584.9 650.9 781.2 755.1 716.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 458.9 518.2 577.1 604.5 522.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 860.4 963.8 1108.5 1108.8 1050.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 277.2 301.9 334.1 363.8 341.1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6.7 -7 -6.8 -10.1 -6.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5 18 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 183.4 205.3 249.8 250.8 188.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.3 -20 -13.5 -20.5 -20.9
Άλλο, Καθαρό 0.3 0.1 -0.1 0.7 1.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 171.4 185.4 236.2 231 169
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 130.9 140.7 177.5 176.6 130.9
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 0.4 0 -0.7 -0.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 130.7 141.1 177.5 175.9 130.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0
Καθαρά Κέρδη 130.5 140.8 177.4 175.8 130.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 130.7 141.1 177.5 175.9 130.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 130.5 140.8 177.4 175.8 130.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 130.5 140.8 177.4 175.8 130.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 210.1 204.1 203.4 199.5 188.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.62208 0.69133 0.87266 0.8817 0.69337
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07 0.07 0.09 0.09 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.64026 0.77276 0.88116 0.8817 0.69337
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 667.7 607.4 805.4 900.2 968.4 1275.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65.7 41.1 45.8 64.9 65 300.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 65.7 41.1 45.8 64.9 65 300.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 341.6 310.8 321.5 372 383.7 419.5
Accounts Receivable - Trade, Net 341.6 310.8 321.5 372 383.7 419.5
Total Inventory 196.5 179.1 222.3 260.5 312.1 463.9
Prepaid Expenses 63.9 63.4 215.8 202.8 207.6 91.5
Total Assets 2698.8 2694 2715.4 3061.8 3308.6 4323.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 422.2 433.5 420.8 681.2 812.2 1064.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 787 861.8 892.8 1186.6 1395.2 1721.5
Accumulated Depreciation, Total -364.8 -428.3 -472 -505.4 -583 -657.4
Goodwill, Net 722.5 732.7 723 732.3 766.3 1107.4
Intangibles, Net 678.7 667.1 649.3 641.4 630.1 750.9
Other Long Term Assets, Total 207.7 231.8 94.4 84.2 131.6 125.4
Total Current Liabilities 561.1 576.9 669 773.3 974.8 1053.4
Accounts Payable 235 228.3 253 251.7 324.1 432
Accrued Expenses 250 222.3 359.2 473.2 434.7 543.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 70.3 72.4 47.1 37.4 43.9 53
Other Current Liabilities, Total 5.8 53.9 9.7 11 172.1 24.9
Total Liabilities 2743.7 2581.5 2500.8 2702.3 2805 4037.6
Total Long Term Debt 1817.8 1680.7 1599.1 1502.6 1323 2278.5
Long Term Debt 1744.5 1608.9 1532.4 1446.7 1263 2217
Capital Lease Obligations 73.3 71.8 66.7 55.9 60 61.5
Deferred Income Tax 174.6 114.3 117.5 102.1 90.4 129.2
Minority Interest 10.6 2.2 2.9 0.9 9.9 9.2
Other Liabilities, Total 179.6 207.4 112.3 323.4 406.9 567.3
Total Equity -44.9 112.5 214.6 359.5 503.6 285.8
Common Stock 1 1 1 1 2.8 2.8
Additional Paid-In Capital 492.8 508 532.1 575.7 617.5 622
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1264.8 1416.2 1513.8 1703.3 2045.6 2604.9
Treasury Stock - Common -1700 -1737.2 -1737 -1832.8 -2096.8 -2844.7
Other Equity, Total -103.5 -75.5 -95.3 -87.7 -65.5 -99.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2698.8 2694 2715.4 3061.8 3308.6 4323.4
Total Common Shares Outstanding 217.6 216.8 218 215.2 204.9 187.4
Other Current Assets, Total 13 0
Long Term Investments 21.5 22.5 22.5
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1214.3 925.7 1482.8 1275.6 1218.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 290.5 58.1 503.3 300.7 116.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 290.5 58.1 503.3 300.7 116.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 397.4 462.5 510.2 419.5 426.4
Accounts Receivable - Trade, Net 397.4 462.5 510.2 419.5 426.4
Total Inventory 318.8 324.2 384.9 463.9 581.3
Prepaid Expenses 207.6 80.9 84.4 91.5 94.8
Total Assets 3542.1 3277.6 4467.3 4323.4 4321.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 803.1 843.6 1021.1 1064.1 1136.8
Goodwill, Net 765.2 767 1082.1 1107.4 1096.8
Intangibles, Net 626.8 623.7 755.7 750.9 743.8
Other Long Term Assets, Total 132.7 117.6 125.6 125.4 125.7
Total Current Liabilities 895.7 858.3 1159.4 1053.4 1101.1
Accounts Payable 278.6 346.7 463.4 432 462.3
Accrued Expenses 401.2 440.4 576 543.5 460.2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 37.7 36.4 53 53 62.4
Other Current Liabilities, Total 178.2 34.8 67 24.9 116.2
Total Liabilities 3223.8 2876 4104.8 4037.6 4422.6
Total Long Term Debt 1822.4 1473.2 2285.8 2278.5 2588.9
Long Term Debt 1764.1 1414.1 2224.9 2217 2588.9
Capital Lease Obligations 58.3 59.1 60.9 61.5
Deferred Income Tax 98.2 100.4 96.6 129.2 127.7
Minority Interest 8.9 8.5 8.5 9.2 9.4
Other Liabilities, Total 398.6 435.6 554.5 567.3 595.5
Total Equity 318.3 401.6 362.5 285.8 -100.7
Other Equity, Total 318.3 -69.6 -99.5 -99.2 -116.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3542.1 3277.6 4467.3 4323.4 4321.9
Total Common Shares Outstanding 197.9 196.5 192.8 187.4 176.7
Common Stock 2.8 2.8 2.8 2.8
Additional Paid-In Capital 597.1 608 622 563.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2287.9 2447 2604.9 2716.8
Treasury Stock - Common -2416.6 -2595.8 -2844.7 -3267.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 185 140.7 97.6 189.4 349.8 625
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 165.5 222.9 183.1 312.8 655 722.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 72.4 80.7 87.1 89.7 98 113.2
Deferred Taxes -31.1 -61.1 6 -7.1 -8.6 11.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία 72.2 6.3 35.4 46.7 127.5 40.6
Cash Taxes Paid 81.3 79.8 32.5 73.8 93.8 184.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 75.4 86.6 91.8 89 79 55.2
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -133 56.3 -43 -5.9 88.3 -67.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -62.4 -62.1 -69.1 -90.2 -146.6 -554.8
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -61.9 -66.6 -73.6 -88.2 -111.3 -123.3
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.5 4.5 4.5 -2 -35.3 -431.5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -185.1 -175.2 -107 -203.2 -522.6 76.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.7 -0.5 0 -3.2 -1.3 -24.9
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -519.3 -32.1 0 -87.9 -324.9 -801.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 341.9 -142.6 -107 -112.1 -196.4 965.9
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6.2 -9.4 -3.1 -0.3 14.3 -8.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -88.2 -23.8 3.9 19.1 0.1 235.7
Total Cash Dividends Paid -63.1
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 130.7 271.1 448.5 625 130.9
Cash From Operating Activities 85.9 312.3 596.7 722.2 85.6
Cash From Operating Activities 26.5 53.5 82.5 113.2 30.4
Deferred Taxes 7.1 8 2 11.1 -1
Non-Cash Items 12.9 24 33.9 40.6 9.4
Cash Taxes Paid 20.2 71.9 115 184.8 -14.6
Cash Interest Paid 8.3 28.2 32.8 55.2 4.5
Changes in Working Capital -91.3 -44.3 29.8 -67.7 -84.1
Cash From Investing Activities -24.4 -57.9 -508 -554.8 -59.3
Capital Expenditures -23.5 -52.6 -82.1 -123.3 -60.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.9 -5.3 -425.9 -431.5 1
Cash From Financing Activities 168.9 -260.5 356.4 76.5 -204.8
Financing Cash Flow Items -12.7 -14.2 -25.3 -24.9 0
Total Cash Dividends Paid -14.3 -28.1 -45.8 -63.1 -18.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net -306.5 -365.9 -551.4 -801.4 -494.7
Issuance (Retirement) of Debt, Net 502.4 147.7 978.9 965.9 308.6
Foreign Exchange Effects -4.9 -0.8 -6.8 -8.2 -5.9
Net Change in Cash 225.5 -6.9 438.3 235.7 -184.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 12.0509 20605076 -394161 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0253 15431828 -544891 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.5617 12929266 -260955 2022-09-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 6.9927 11956347 538544 2022-09-30 LOW
Browning West LP Hedge Fund 6.1001 10430289 925000 2022-09-30 LOW
Select Equity Group, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1947 5462379 -1343754 2022-09-30 LOW
Eminence Capital, LP Hedge Fund 2.8572 4885414 431334 2022-09-30 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.6956 4609074 71141 2022-09-30 LOW
Dynamo Administração de Recursos, Ltda. Investment Advisor 2.6721 4568928 -560577 2022-09-30 MED
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 2.6704 4565909 -42899 2022-09-30 LOW
Timucuan Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5239 4315475 74113 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 2.277 3893267 794120 2022-09-30 MED
Abrams Capital, L.L.C. Hedge Fund 2.1055 3600000 0 2022-09-30
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 2.031 3472756 701519 2022-09-30 LOW
Thompson (Scott Landon) Individual Investor 1.5553 2659316 751184 2023-01-04 LOW
Scopia Capital Management LP Hedge Fund 1.5403 2633691 2633691 2022-09-30 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2945 2213371 -5903 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2931 2210941 -132961 2022-09-30 LOW
Sound Shore Management, Inc. Investment Advisor 1.2323 2107039 -631415 2022-12-31 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.1211 1916853 107811 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Tempur Sealy Company profile

Σχετικά με την Tempur Sealy International

Η Tempur Sealy International, Inc. σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει προϊόντα κλινοστρωμνής, τα οποία περιλαμβάνουν στρώματα, θεμέλια και ρυθμιζόμενες βάσεις, καθώς και άλλα προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν μαξιλάρια και άλλα αξεσουάρ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Βόρεια Αμερική και Διεθνής. Ο τομέας της Βόρειας Αμερικής αποτελείται από θυγατρικές εταιρείες κατασκευής και διανομής της Tempur και της Sealy, κοινοπραξίες και αδειούχους που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ο τομέας International αποτελείται από θυγατρικές εταιρείες κατασκευής και διανομής της Tempur, θυγατρικές εταιρείες διανομής της Sealy, κοινοπραξίες και αδειούχους που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και τη Λατινική Αμερική (εκτός Μεξικού). Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της Εταιρείας περιλαμβάνει τις μάρκες Tempur, Tempur-Pedic, Sealy με τεχνολογία Posturepedic και Stearns & Foster και οι μη επώνυμες προσφορές της περιλαμβάνουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού (OEM).

Industry: Furniture

1000 Tempur Way
LEXINGTON
KENTUCKY 40511
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.60 Price
-1.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1071%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.08 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0218%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,212.40 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,720.40 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου