Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Targa Resources - TRGP CFD

  99.26
  1.31%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Targa Resources Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 97.98
  Άνοιγμα* 98.98
  Μεταβολή 1 έτους* 33.34%
  Εύρος ημέρας* 98.61 - 99.46
  Εύρος 52 εβδ. 64.85-91.44
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.60M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.81M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.42B
  Αναλογία P/E 21.66
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 222.98M
  Έσοδα 16.38B
  EPS 3.81
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.4216
  Beta 2.17
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 99.26 1.06 1.08% 98.20 99.53 97.92
  Feb 29, 2024 97.98 1.25 1.29% 96.73 98.34 96.73
  Feb 28, 2024 97.30 0.95 0.99% 96.35 97.68 96.35
  Feb 27, 2024 97.00 -0.40 -0.41% 97.40 97.86 96.54
  Feb 26, 2024 97.48 1.27 1.32% 96.21 97.79 95.72
  Feb 23, 2024 96.95 -0.32 -0.33% 97.27 98.07 96.65
  Feb 22, 2024 98.29 1.39 1.43% 96.90 98.93 96.40
  Feb 21, 2024 97.37 0.84 0.87% 96.53 97.88 96.49
  Feb 20, 2024 96.26 -0.10 -0.10% 96.36 96.70 95.08
  Feb 16, 2024 96.84 3.40 3.64% 93.44 96.87 93.27
  Feb 15, 2024 92.80 4.78 5.43% 88.02 93.43 88.02
  Feb 14, 2024 88.23 -0.23 -0.26% 88.46 89.50 87.65
  Feb 13, 2024 88.35 0.54 0.61% 87.81 88.91 87.19
  Feb 12, 2024 88.42 1.39 1.60% 87.03 88.45 87.03
  Feb 9, 2024 87.00 -0.79 -0.90% 87.79 88.56 86.91
  Feb 8, 2024 87.83 1.31 1.51% 86.52 87.91 86.52
  Feb 7, 2024 86.97 0.79 0.92% 86.18 87.00 85.55
  Feb 6, 2024 86.15 0.86 1.01% 85.29 86.22 84.69
  Feb 5, 2024 85.49 0.28 0.33% 85.21 85.88 84.28
  Feb 2, 2024 85.88 0.44 0.51% 85.44 86.43 83.97

  Targa Resources Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Targa Resources Corp Earnings Release
  Q1 2024 Targa Resources Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Targa Resources Corp Annual Shareholders Meeting
  Targa Resources Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 20929.8 16949.8 8260.3 8671.1 10484
  Έσοδα 20929.8 16949.8 8260.3 8671.1 10484
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16882.1 13729.5 5105.1 6118.5 8238.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4047.7 3220.3 3155.2 2552.6 2245.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18814.5 16101.6 9518.4 8410.3 10248.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 327.4 285.4 268.8 290.8 260.1
  Depreciation / Amortization 1096 870.6 865.1 971.6 815.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -386.1 481.2 2511.2 246.4 211.9
  Other Operating Expenses, Total 895.1 734.9 768.2 783 722.4
  Λειτουργικά Έσοδα 2115.3 848.2 -1258.1 260.8 235.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -437 -411.8 -318.7 -298.8 -178.5
  Άλλο, Καθαρό -15.1 0.5 3.7 -8.7 8.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1663.2 436.9 -1573.1 -46.7 65.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1531.4 422.1 -1325 41.2 60.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -335.9 -350.9 -228.9 -250.4 -58.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1195.5 71.2 -1553.9 -209.2 1.6
  Καθαρά Κέρδη 1195.5 71.2 -1553.9 -209.2 1.6
  Total Adjustments to Net Income -298.7 -87.3 -130.9 -124.8 -120.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 896.8 -16.1 -1684.8 -334 -119.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 896.8 -16.1 -1684.8 -334 -119.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 896.8 -16.1 -1684.8 -334 -119.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 231.1 228.6 232.2 232.5 224.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.88057 -0.07043 -7.25581 -1.43656 -0.53211
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.4 0.4 1.21 3.64 3.64
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.43748 2.62509 0.37595 -0.7477 0.33414
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3403.7 4520.5 4554.8 5360.1 6055.8
  Έσοδα 3403.7 4520.5 4554.8 5360.1 6055.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2068.9 3019 3324.3 4306.3 5047.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1334.8 1501.5 1230.5 1053.8 1008.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2754.6 3683.8 4003.4 4930.1 5201.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 81 82.4 92.5 79.1 71
  Depreciation / Amortization 332.1 324.8 329.8 287.2 269.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -402.1
  Other Operating Expenses, Total 272.6 257.6 256.8 257.5 215.7
  Λειτουργικά Έσοδα 649.1 836.7 551.4 430 854
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -163.2 -168.2 -145.2 -124.1 -79.8
  Άλλο, Καθαρό -2 -3 -0.5 -14.6 0.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 483.9 665.5 405.7 291.3 774.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 387.5 555.2 395.9 279.3 687.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -58.2 -58.2 -77.9 -86.2 -91.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 329.3 497 318 193.1 596.4
  Καθαρά Κέρδη 329.3 497 318 193.1 596.4
  Total Adjustments to Net Income 0 -490.7 -0.1 0 -223.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 329.3 6.3 317.9 193.1 372.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 329.3 6.3 317.9 193.1 372.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 329.3 6.3 317.9 193.1 372.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 226.8 229.3 229.9 230.3 231.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.45194 0.02747 1.38278 0.83847 1.60855
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.35 0.35 0.35 0.35
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.45194 0.02529 1.41758 0.90717 0.06784
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2356.6 1769.8 1460.3 1658.3 1418.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 219 158.5 242.8 331.1 232.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 219 158.5 242.8 331.1 232.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1408.4 1331.9 862.8 855 865.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1408.4 1331.9 862.8 855 865.5
  Συνολικό Απόθεμα 393.8 153.4 181.5 161.5 164.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 335.4 126 173.2 310.7 156.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 19560 15208.2 15875.7 18815.1 16938.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14214.6 11667.7 12173.6 14590.5 12928.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 23913.2 20596.1 20185 19918.8 17220.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9698.6 -8928.4 -8011.4 -5328.3 -4292.3
  Υπεραξία, Καθαρό 45.2 45.2 45.2 45.2 46.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2734.6 1094.8 1382.4 1735 1983.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 131.3 586.5 714 738.7 490.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 77.7 44.2 100.2 47.4 70.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3066.7 2298.5 1779.4 1872.6 2798.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1448.8 1402.3 833.8 683.6 721.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 447.3 410.7 319 287.2 137.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 834.3 162.8 368.6 382.2 1027.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 336.3 322.7 258 519.6 911.8
  Σύνολο Οφειλών 16894.3 12446.7 12920.4 13615.5 10613.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10702.1 6434.4 7387.1 7440.2 5632.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10509.1 6420.7 7368.4 7414.4 5632.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 327.7 136 152.1 434.2 525.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2316.5 3166.9 3249.3 3522.1 1391.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 481.3 410.9 352.5 346.4 265.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2665.7 2761.5 2955.3 5199.6 6325.1
  Redeemable Preferred Stock 0 919.3 919.3 965.1 965.1
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -169.6 -617.9 -686.3 -719.4
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3702.3 4268.9 4839.9 5221.2 6154.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -626.8 -1822.3 -1893.5 -339.6 -130.4
  Treasury Stock - Common -464.7 -204.1 -150.9 -53.5 -39.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 54.7 -230.9 -141.8 92.5 94.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 19560 15208.2 15875.7 18815.1 16938.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 226.042 228.221 228.062 232.844 231.791
  Total Preferred Shares Outstanding 0.9193 0.9193 0.9193 0.9651 0.9651
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 193 13.7 18.7 25.8
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2139.3 1728.8 1638.8 2356.6 2497.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.5 169.4 211.8 219 192.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 139.5 169.4 211.8 219 192.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1241.1 988.1 1023.4 1408.4 1534.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1241.1 988.1 1023.4 1408.4 1534.9
  Συνολικό Απόθεμα 536.2 312.3 156.2 393.8 471.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 222.5 259 247.4 335.4 298.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20189.6 19461.8 19025.5 19560 19389.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15333.5 14890.4 14470 14214.6 13716.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25574.2 25005.6 24382.4 23913.2 23259.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10240.7 -10115.2 -9912.4 -9698.6 -9542.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2446.6 2542.6 2638.6 2734.6 2839.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 138.3 131.8 134.7 131.3 136.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 131.9 168.2 143.4 122.9 200.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2682.1 2320.6 2466.6 3066.7 3393.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1581.3 1173.3 1255.3 1448.8 1806.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 393 510.2 315.7 447.3 394.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 602 586 739 834.3 766.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 105.8 51.1 156.6 336.3 426.2
  Σύνολο Οφειλών 17683.5 16786.6 16474.8 16894.3 17005.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 12318.4 11812.8 11439.6 10702.1 10431.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12080 11588 11230.7 10509.1 10391.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 238.4 224.8 208.9 193 39.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 418.3 405.1 298.3 327.7 301.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1871.7 1865 1861.5 2316.5 2346.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 393 383.1 408.8 481.3 532.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2506.1 2675.2 2550.7 2665.7 2384.5
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Κοινή Μετοχή 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3061.5 3045.8 3146 3702.3 3767.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 305.5 199.5 -129.8 -626.8 -944.8
  Treasury Stock - Common -855.8 -701.1 -550.5 -464.7 -432
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5.3 130.8 84.8 54.7 -6.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20189.6 19461.8 19025.5 19560 19389.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 223.081 224.052 226.136 226.042 226.258
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0.9193 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1531.4 422.1 -1325 41.2 60.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2380.8 2302.9 1744.5 1389.8 1144
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1096 870.6 865.1 971.6 815.9
  Deferred Taxes 125.1 12.1 -232.7 -87.9 5.5
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -19.9 708.3 2291 404.2 204.3
  Cash Taxes Paid 1.6 1.3 43.7 -1.9 -0.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 401.3 356 374.1 287.7 217.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -351.8 289.8 146.1 60.7 57.9
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4149.7 -473.2 -738.1 -3071.9 -3146.9
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1539.5 -505.1 -951.6 -2877.8 -3114.8
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2610.2 31.9 213.5 -194.1 -32.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1829.4 -1914 -1094.7 1781.1 2097.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1262.3 -493.8 -407.6 1630.7 722.4
  Total Cash Dividends Paid -379.7 -187.5 -395.9 -964.8 -919.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1225.8 -53.2 -268.2 -13.9 685
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4697.2 -1179.5 -23 1129.1 1610
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 60.5 -84.3 -88.3 99 94.9
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 555.2 1531.4 1135.5 856.2 168.6
  Cash From Operating Activities 1169.8 2380.8 1843.3 1383.7 748.2
  Cash From Operating Activities 324.8 1096 766.2 479 209.1
  Deferred Taxes 106 125.1 116.4 105.8 21.1
  Non-Cash Items -156.3 -19.9 -51.9 -177.4 204.2
  Cash Taxes Paid 0.1 1.6 1.1 1.1 0.2
  Cash Interest Paid 211.6 401.3 332.6 180.5 151.3
  Changes in Working Capital 340.1 -351.8 -122.9 120.1 145.2
  Cash From Investing Activities -480.8 -4149.7 -3647.6 248.4 -197
  Capital Expenditures -475.7 -1539.5 -1019.1 -623.2 -204.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total -5.1 -2610.2 -2628.5 871.6 7.4
  Cash From Financing Activities -696.2 1829.4 1838.7 -1636.6 -573.8
  Financing Cash Flow Items -1143.1 -1262.3 -1208.8 -1121 -1024.7
  Total Cash Dividends Paid -85.3 -379.7 -298.8 -217.8 -108
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -85.8 -1225.8 -1193.1 -1111.5 -72.2
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 618 4697.2 4539.4 813.7 631.1
  Net Change in Cash -7.2 60.5 34.4 -4.5 -22.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.0489 26954934 -110798 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.6066 14779681 -509232 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.5894 12504075 -1411 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.5393 7917880 688092 2023-06-30 LOW
  Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 3.5048 7840732 -365821 2023-06-30 LOW
  Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.7916 6245041 -1959565 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1442 4796731 121721 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.8179 4066854 -112306 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8012 4029430 -123754 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.6433 3676323 -272593 2023-06-30 LOW
  Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4672 3282412 -56989 2023-06-30 LOW
  Zimmer Partners, LP Hedge Fund 1.4103 3155000 -83550 2023-06-30 HIGH
  Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1661 2608749 -83903 2023-09-30 LOW
  Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 1.1472 2566410 293638 2023-06-30 LOW
  Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0944 2448364 -42316 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0809 2418034 92422 2023-06-30 LOW
  Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0505 2350057 -16965 2023-06-30 MED
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.008 2254924 225987 2023-06-30 LOW
  Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 0.9898 2214298 -56629 2023-06-30 MED
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9037 2021660 -294891 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Targa Resources Company profile

  Σχετικά με την Targa Resources

  Η Targa Resources Corp. είναι εταιρεία υποδομών midstream στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία κατέχει, λειτουργεί, αποκτά και αναπτύσσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εγχώριων περιουσιακών στοιχείων υποδομής midstream. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Gathering and Processing, και Logistics and Transportation. Ο τομέας Gathering and Processing περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ή/και την αγορά και πώληση φυσικού αερίου που παράγεται από πετρελαιοπηγές και πηγές φυσικού αερίου, την απομάκρυνση προσμίξεων και την επεξεργασία αυτού του ακατέργαστου φυσικού αερίου σε εμπορεύσιμο φυσικό αέριο με την εξαγωγή υγρών φυσικού αερίου (NGLs)- και περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τερματισμό ή/και την αγορά και πώληση αργού πετρελαίου. Ο τομέας Logistics and Transportation περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη μετατροπή των μικτών NGLs σε προϊόντα NGL και περιλαμβάνει επίσης άλλα περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η μεταφορά, η αποθήκευση, η κλασματοποίηση, ο τερματισμός και η εμπορία των NGLs και των προϊόντων NGL.

  Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

  1000 Louisiana Street, Suite 4300
  Targa Resources Partners Lp
  HOUSTON
  TEXAS 77002
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου