Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Targa Resources - TRGP CFD

74.51
2.84%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.17
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Targa Resources Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 72.45
Άνοιγμα* 72.17
Μεταβολή 1 έτους* 17.58%
Εύρος ημέρας* 72.17 - 74.66
Εύρος 52 εβδ. 55.56-81.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.35M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 29.02M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.42B
Αναλογία P/E 70.00
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 226.38M
Έσοδα 21.82B
EPS 1.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.93024
Beta 2.28
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 74.51 2.15 2.97% 72.36 74.76 71.80
Feb 6, 2023 72.45 -0.21 -0.29% 72.66 73.53 72.00
Feb 3, 2023 73.33 -1.29 -1.73% 74.62 75.26 72.54
Feb 2, 2023 74.75 0.49 0.66% 74.26 75.71 73.60
Feb 1, 2023 74.50 0.48 0.65% 74.02 75.10 72.99
Jan 31, 2023 74.95 1.75 2.39% 73.20 75.00 72.74
Jan 30, 2023 73.77 0.04 0.05% 73.73 74.80 73.43
Jan 27, 2023 75.31 -0.04 -0.05% 75.35 76.16 74.65
Jan 26, 2023 75.97 0.30 0.40% 75.67 76.05 74.45
Jan 25, 2023 75.22 1.28 1.73% 73.94 75.25 72.83
Jan 24, 2023 75.02 0.55 0.74% 74.47 75.48 73.25
Jan 23, 2023 75.55 -0.13 -0.17% 75.68 76.23 74.89
Jan 20, 2023 75.60 0.73 0.98% 74.87 75.90 73.69
Jan 19, 2023 74.81 2.15 2.96% 72.66 75.21 72.31
Jan 18, 2023 73.38 -1.80 -2.39% 75.18 75.73 73.17
Jan 17, 2023 75.09 -0.23 -0.31% 75.32 76.33 74.81
Jan 13, 2023 75.30 0.70 0.94% 74.60 75.56 73.75
Jan 12, 2023 75.33 0.41 0.55% 74.92 76.25 74.44
Jan 11, 2023 74.55 0.84 1.14% 73.71 75.27 73.64
Jan 10, 2023 74.32 0.07 0.09% 74.25 74.67 72.45

Targa Resources Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 6690.9 8814.9 10484 8671.1 8260.3 16949.8
Έσοδα 6690.9 8814.9 10484 8671.1 8260.3 16949.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4922.9 6906.1 8238.2 6118.5 5105.1 13729.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 1768 1908.8 2245.8 2552.6 3155.2 3220.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6683.3 8954.1 10248.5 8410.3 9518.4 16101.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 187.7 204.2 260.1 290.8 268.8 285.4
Depreciation / Amortization 757.7 809.5 815.9 971.6 865.1 870.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 261.3 410.7 211.9 246.4 2511.2 481.2
Other Operating Expenses, Total 553.7 623.6 722.4 783 768.2 734.9
Λειτουργικά Έσοδα 7.6 -139.2 235.5 260.8 -1258.1 848.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -268.5 -250.7 -178.5 -298.8 -318.7 -411.8
Άλλο, Καθαρό 1.2 97 8.9 -8.7 3.7 0.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -259.7 -292.9 65.9 -46.7 -1573.1 436.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -159.1 -165.3 60.4 41.2 -1325 422.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -28.2 -50.2 -58.8 -250.4 -228.9 -350.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -187.3 -215.5 1.6 -209.2 -1553.9 71.2
Καθαρά Κέρδη -187.3 54 1.6 -209.2 -1553.9 71.2
Total Adjustments to Net Income -90.8 -117.4 -120.9 -124.8 -130.9 -87.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -278.1 -332.9 -119.3 -334 -1684.8 -16.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -278.1 -63.4 -119.3 -334 -1684.8 -16.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -278.1 -63.4 -119.3 -334 -1684.8 -16.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 154.4 206.9 224.2 232.5 232.2 228.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.80117 -1.60899 -0.53211 -1.43656 -7.25581 -0.07043
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.64 3.64 3.64 3.64 1.21 0.4
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.70113 -0.30114 0.33414 -0.7477 0.37595 2.62509
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 269.5 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 3632.7 3415.9 4459.7 5441.6 4959.1
Έσοδα 3632.7 3415.9 4459.7 5441.6 4959.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2836.3 2709 3614.7 4569.7 4204.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 796.4 706.9 845 871.9 755
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3303.3 3172 4093.2 5533.2 4679.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 61.4 63.7 67.3 80.8 67.1
Depreciation / Amortization 216.2 211.9 222.8 219.7 209.1
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 14.7 1.9 0 452.3 15.8
Other Operating Expenses, Total 174.7 185.5 188.4 210.7 183
Λειτουργικά Έσοδα 329.4 243.9 366.5 -91.6 280
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -86.6 -82 -76.7 -166.5 -88
Άλλο, Καθαρό 0.1 0.1 0.2 0.2 -0.5
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 242.9 162 290 -257.9 191.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 227.9 155.4 288 -249.2 168.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας -81.5 -99.2 -105.8 -64.4 -80.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 146.4 56.2 182.2 -313.6 88
Καθαρά Κέρδη 146.4 56.2 182.2 -313.6 88
Total Adjustments to Net Income -21.8 -21.8 -21.8 -21.8 -74.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 124.6 34.4 160.4 -335.4 13.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 124.6 34.4 160.4 -335.4 13.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 124.6 34.4 160.4 -335.4 13.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 274.7 231.3 276.4 228.6 232.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.45359 0.14872 0.58032 -1.46719 0.05637
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.51575 0.15951 0.57673 -0.15553 0.11433
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1006.8 1269.9 1418.9 1658.3 1460.3 1769.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.5 137.2 232.1 331.1 242.8 158.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 73.5 137.2 232.1 331.1 242.8 158.5
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 742.4 827.6 865.5 855 862.8 1331.9
Accounts Receivable - Trade, Net 674.6 827.6 865.5 855 862.8 1331.9
Total Inventory 137.7 204.5 164.7 161.5 181.5 153.4
Other Current Assets, Total 53.2 100.6 156.6 310.7 173.2 126
Total Assets 12871.2 14388.6 16938.2 18815.1 15875.7 15208.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9691 10430 12928.4 14590.5 12226.3 11718.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12518.7 14205.4 17220.7 19918.8 20237.7 20646.9
Accumulated Depreciation, Total -2827.7 -3775.4 -4292.3 -5328.3 -8011.4 -8928.4
Goodwill, Net 210 256.6 46.6 45.2 45.2 45.2
Intangibles, Net 1654 2165.8 1983.2 1735 1382.4 1094.8
Long Term Investments 240.8 221.6 490.5 738.7 714 586.5
Other Long Term Assets, Total 68.6 44.7 70.6 47.4 47.5 -6.6
Total Current Liabilities 1167.6 1616.6 2798.8 1872.6 1779.4 2298.5
Accounts Payable 574.4 711.5 721.9 683.6 833.8 1402.3
Accrued Expenses 89.5 107.2 137.2 287.2 319 410.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 275 350 1027.9 382.2 368.6 162.8
Other Current Liabilities, Total 228.7 447.9 911.8 519.6 258 322.7
Total Liabilities 7431.8 8011.8 10613.1 13615.5 12920.4 12446.7
Total Long Term Debt 4674.5 4779.2 5632.4 7440.2 7387.1 6434.4
Long Term Debt 4674.5 4779.2 5632.4 7414.4 7368.4 6420.7
Deferred Income Tax 941.2 479 525.2 434.2 152.1 136
Minority Interest 475.8 595.7 1391.4 3522.1 3249.3 3166.9
Other Liabilities, Total 172.7 541.3 265.3 346.4 352.5 410.9
Total Equity 5439.4 6376.8 6325.1 5199.6 2955.3 2761.5
Redeemable Preferred Stock 965.1 965.1 965.1 965.1 919.3 919.3
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -774.3 -748.6 -719.4 -686.3 -617.9 -169.6
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Additional Paid-In Capital 5506.2 6302.8 6154.9 5221.2 4839.9 4268.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -187.3 -77.2 -130.4 -339.6 -1893.5 -1822.3
Treasury Stock - Common -32.2 -35.6 -39.6 -53.5 -150.9 -204.1
Other Equity, Total -38.3 -29.9 94.3 92.5 -141.8 -230.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12871.2 14388.6 16938.2 18815.1 15875.7 15208.2
Total Common Shares Outstanding 184.721 217.567 231.791 232.844 228.062 228.221
Total Preferred Shares Outstanding 0.9651 0.9651 0.9651 0.9651 0.9193 0.9193
Capital Lease Obligations 25.8 18.7 13.7
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1408.8 1317.9 1993.3 1769.8 1900.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 248.5 209 228.6 158.5 135.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 248.5 209 228.6 158.5 135.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 997.1 901.8 1291 1331.9 1567.2
Accounts Receivable - Trade, Net 997.1 901.8 1291 1331.9 1567.2
Total Inventory 51.6 65.6 316.8 153.4 97.5
Other Current Assets, Total 111.6 141.5 156.9 126 99.9
Total Assets 15648.4 15411.8 15972.7 15208.2 15295.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12060.7 11996.6 11922.4 11667.7 11653
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20238.7 20313.1 20421.1 20596.1 20757.3
Accumulated Depreciation, Total -8178 -8316.5 -8498.7 -8928.4 -9104.3
Intangibles, Net 1349.6 1316.9 1284.2 1094.8 1066.8
Long Term Investments 695.7 685.2 674.6 586.5 579.8
Other Long Term Assets, Total 133.6 95.2 98.2 44.2 95.3
Total Current Liabilities 1765 2102.1 2868.3 2298.5 2910.4
Accounts Payable 947.7 1034.5 1652.3 1402.3 1803.5
Accrued Expenses 290.8 316 320.1 410.7 277
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 282 371.7 352.6 162.8 283.8
Other Current Liabilities, Total 244.5 379.9 543.3 322.7 546.1
Total Liabilities 12602 12475.9 13037.9 12446.7 12848.7
Total Long Term Debt 7090.7 6603.8 6434.1 6434.4 6964.9
Long Term Debt 7073.8 6588.1 6419.4 6420.7 6951.3
Capital Lease Obligations 16.9 15.7 14.7 13.7 13.6
Deferred Income Tax 161.3 124.1 78.7 136 88
Minority Interest 3225.7 3210.3 3214.8 3166.9 2320.3
Other Liabilities, Total 359.3 435.6 442 410.9 565.1
Total Equity 3046.4 2935.9 2934.8 2761.5 2446.7
Redeemable Preferred Stock 919.3 919.3 919.3 919.3 919.3
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -169.6 -169.6 -169.6 -169.6 -169.6
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Additional Paid-In Capital 4361.5 4330.8 4299.7 4268.9 4125.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1747.1 -1690.9 -1508.7 -1822.3 -1734.3
Treasury Stock - Common -159.5 -159.5 -164 -204.1 -276.3
Other Equity, Total -158.4 -294.4 -442.1 -230.9 -418.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15648.4 15411.8 15972.7 15208.2 15295.4
Total Common Shares Outstanding 228.655 228.655 228.963 228.221 228.181
Total Preferred Shares Outstanding 0.9193 0.9193 0.9193 0.9193 0.9193
Goodwill, Net 45.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -159.1 104.2 60.4 41.2 -1325 422.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 837.4 939.5 1144 1389.8 1744.5 2302.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 757.7 809.5 815.9 971.6 865.1 870.6
Deferred Taxes -37.8 -392.7 5.5 -87.9 -232.7 12.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία 348.4 436.1 204.3 404.2 2291 708.3
Cash Taxes Paid -10.6 -67.5 -0.5 -1.9 43.7 1.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 282 212.2 217.2 287.7 374.1 356
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -71.8 -17.6 57.9 60.7 146.1 289.8
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -558.6 -1892.7 -3146.9 -3071.9 -738.1 -473.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -562.1 -1297.5 -3114.8 -2877.8 -951.6 -505.1
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3.5 -595.2 -32.1 -194.1 213.5 31.9
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -345.5 1016.9 2097.8 1781.1 -1094.7 -1914
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -92.3 57.5 722.4 1630.7 -407.6 -493.8
Total Cash Dividends Paid -716.2 -854.5 -919.6 -964.8 -395.9 -187.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1567.8 1657 685 -13.9 -268.2 -53.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1104.8 156.9 1610 1129.1 -23 -1179.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -66.7 63.7 94.9 99 -88.3 -84.3
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 227.9 383.3 671.3 422.1 168.6
Cash From Operating Activities 679.8 1303.6 1798.8 2302.9 748.2
Cash From Operating Activities 216.2 428 650.9 870.6 209.1
Deferred Taxes 14.5 20.3 21.5 12.1 21.1
Non-Cash Items 23.5 101.9 92 708.3 204.2
Cash Taxes Paid 0.8 1 1.2 1.3 0.2
Cash Interest Paid 141.1 182.6 327.8 356 151.3
Changes in Working Capital 197.7 370.1 363.1 289.8 145.2
Cash From Investing Activities -90 -185.9 -299.6 -473.2 -197
Capital Expenditures -96.2 -198.9 -321.6 -505.1 -204.4
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.2 13 22 31.9 7.4
Cash From Financing Activities -584.1 -1151.5 -1513.4 -1914 -573.8
Financing Cash Flow Items -136.3 -257 -373.7 -493.8 -1024.7
Total Cash Dividends Paid -48 -92.7 -140.2 -187.5 -108
Issuance (Retirement) of Stock, Net -8.6 -8.6 -13.1 -53.2 -72.2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -391.2 -793.2 -986.4 -1179.5 631.1
Net Change in Cash 5.7 -33.8 -14.2 -84.3 -22.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8817 22369805 -834788 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.3801 18970581 -287550 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.8985 15616505 6772180 2022-12-31 LOW
Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.4172 9999545 -892493 2022-09-30 LOW
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 3.9197 8873173 -70181 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.8811 6522105 1998442 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 2.5333 5734714 -36486 2022-09-30 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.944 4400768 1586 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.8782 4251678 59437 2022-09-30 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8288 4139931 -227600 2022-09-30 LOW
Zimmer Partners, LP Hedge Fund 1.5516 3512500 402400 2022-09-30
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.5383 3482275 -269657 2022-09-30 LOW
Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3099 2965340 -428517 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3083 2961719 47532 2022-09-30 LOW
Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0678 2417196 -578037 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 1.0522 2381956 439038 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9178 2077582 26972 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9029 2043947 -32684 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9011 2039813 -134520 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8174 1850385 -149116 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Targa Resources Company profile

Σχετικά με την Targa Resources

Η Targa Resources Corp. είναι εταιρεία υποδομών midstream στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία κατέχει, λειτουργεί, αποκτά και αναπτύσσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εγχώριων περιουσιακών στοιχείων υποδομής midstream. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Gathering and Processing, και Logistics and Transportation. Ο τομέας Gathering and Processing περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ή/και την αγορά και πώληση φυσικού αερίου που παράγεται από πετρελαιοπηγές και πηγές φυσικού αερίου, την απομάκρυνση προσμίξεων και την επεξεργασία αυτού του ακατέργαστου φυσικού αερίου σε εμπορεύσιμο φυσικό αέριο με την εξαγωγή υγρών φυσικού αερίου (NGLs)- και περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και τερματισμό ή/και την αγορά και πώληση αργού πετρελαίου. Ο τομέας Logistics and Transportation περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη μετατροπή των μικτών NGLs σε προϊόντα NGL και περιλαμβάνει επίσης άλλα περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η μεταφορά, η αποθήκευση, η κλασματοποίηση, ο τερματισμός και η εμπορία των NGLs και των προϊόντων NGL.

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

1000 Louisiana Street, Suite 4300
Targa Resources Partners Lp
HOUSTON
TEXAS 77002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00332

US100

12,691.30 Price
-0.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.56 Price
-2.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1071%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0755%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

23,149.90 Price
-0.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου