Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL CFD

5.98
2.29%
0.07
Χαμηλό: 5.89
Υψηλό: 6.11
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

TAL Education Group ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.12
Άνοιγμα* 6.1
Μεταβολή 1 έτους* 88.85%
Εύρος ημέρας* 5.89 - 6.11
Εύρος 52 εβδ. 2.61-10.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 11.67M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 177.13M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.09B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 216.27M
Έσοδα 1.29B
EPS -0.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.06
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 5.98 -0.05 -0.83% 6.03 6.14 5.88
Mar 23, 2023 6.12 0.09 1.49% 6.03 6.39 6.03
Mar 22, 2023 5.97 0.07 1.19% 5.90 6.06 5.78
Mar 21, 2023 5.85 0.16 2.81% 5.69 5.98 5.61
Mar 20, 2023 5.57 0.20 3.72% 5.37 5.78 5.29
Mar 17, 2023 5.56 -0.15 -2.63% 5.71 5.87 5.55
Mar 16, 2023 5.95 0.24 4.20% 5.71 5.98 5.69
Mar 15, 2023 5.86 -0.09 -1.51% 5.95 6.07 5.68
Mar 14, 2023 6.08 -0.08 -1.30% 6.16 6.17 5.23
Mar 13, 2023 6.77 0.08 1.20% 6.69 7.11 6.53
Mar 10, 2023 6.81 0.27 4.13% 6.54 6.95 6.51
Mar 9, 2023 6.61 -0.08 -1.20% 6.69 6.86 6.39
Mar 8, 2023 6.93 0.16 2.36% 6.77 7.01 6.77
Mar 7, 2023 7.03 -0.47 -6.27% 7.50 7.50 7.01
Mar 6, 2023 7.68 -0.29 -3.64% 7.97 7.98 7.47
Mar 3, 2023 8.10 0.24 3.05% 7.86 8.29 7.81
Mar 2, 2023 7.86 0.64 8.86% 7.22 7.94 7.19
Mar 1, 2023 7.36 0.00 0.00% 7.36 7.46 7.21
Feb 28, 2023 6.99 0.11 1.60% 6.88 7.07 6.74
Feb 27, 2023 7.09 0.01 0.14% 7.08 7.27 7.05

Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4390.91 4495.75 3273.31 2562.98 1715.02
Έσοδα 4390.91 4495.75 3273.31 2562.98 1715.02
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2203.34 2048.56 1468.57 1164.45 882.316
Ακαθάριστο Εισόδημα 2187.57 2447.19 1804.74 1398.53 832.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5281.29 4958.54 3289.83 2279.49 1508.62
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2317.85 2797.37 1647.77 1063.67 628.389
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 780.922 132.098 182.968 58.091 2.571
Other Operating Expenses, Total -20.812 -19.491 -9.467 -6.724 -4.651
Λειτουργικά Έσοδα -890.388 -462.787 -16.527 283.491 206.391
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 95.308 97.286 61.171 41.986 23.197
Άλλο, Καθαρό 16.95 140.878 -95.297 131.727 17.406
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -778.13 -224.623 -50.653 457.204 246.994
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1175.12 -154.726 -119.981 380.7 202.341
Δικαίωμα Μειοψηφίας 28.22 27.06 17.456 2.722 3.777
Equity In Affiliates 10.787 11.676 -7.67 -16.186 -7.678
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1136.11 -115.99 -110.195 367.236 198.44
Καθαρά Κέρδη -1136.11 -115.99 -110.195 367.236 198.44
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1136.11 -115.99 -110.195 367.236 198.44
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1136.11 -115.99 -110.195 367.236 198.44
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1136.11 -115.99 -110.195 367.236 198.44
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 214.825 203.603 198.184 200.225 194.331
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.28855 -0.56969 -0.55602 1.83412 1.02114
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.15125 -0.14797 0.04407 2.0757 1.03198
Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 Feb 2021 Nov 2020
Συνολικά έσοδα 541.152 1020.93 2828.82 1362.69 1119.14
Έσοδα 541.152 1020.93 2828.82 1362.69 1119.14
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 198.084 519.483 1485.77 581.449 515.56
Ακαθάριστο Εισόδημα 343.068 501.449 1343.05 781.24 603.575
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 638.317 1129.36 3513.62 1666.1 1258
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 315.588 573.592 1428.67 1009.06 704.574
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 130.422 46.247 604.253 77.71 47.199
Other Operating Expenses, Total -5.777 -9.961 -5.074 -2.111 -9.337
Λειτουργικά Έσοδα -97.165 -108.429 -684.794 -303.416 -138.861
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 18.535 10.926 65.847 27.599 26.165
Άλλο, Καθαρό -0.661 9.52 8.091 7.93 45.507
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -79.291 -87.983 -610.856 -267.887 -67.189
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -109.163 -113.545 -952.414 -187.434 -53.302
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.724 7.754 19.742 13.108 9.283
Equity In Affiliates 0.316 6.423 4.048 5.324 0.411
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -108.123 -99.368 -928.624 -169.002 -43.608
Καθαρά Κέρδη -108.123 -99.368 -928.624 -169.002 -43.608
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -108.123 -99.368 -928.624 -169.002 -43.608
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -108.123 -99.368 -928.624 -169.002 -43.608
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -108.123 -99.368 -928.624 -169.002 -43.608
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 215.443 214.673 214.593 212.053 202.04
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.50186 -0.46288 -4.32736 -0.79698 -0.21584
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10838 -0.32285 -2.49709 -0.55878 -0.06399
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3629.38 8156.83 2495.78 1745.72 1662.01
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2708.72 5937.51 2219.32 1515.56 1498.91
Μετρητά & Ισοδύναμα 1638.19 3242.95 1873.87 1247.14 711.519
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1070.54 2694.55 345.457 268.424 787.391
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 74.672 158.986 138.272 103.393 55.2131
Accounts Receivable - Trade, Net 26.486 28.871 46.296 53.563 3.22884
Total Inventory 21.83 38.675 25.832 7.75 5.27171
Prepaid Expenses 54.621 240.165 68.961 96.275 80.0728
Other Current Assets, Total 769.529 1781.5 43.393 22.734 22.5387
Total Assets 5082.53 12112.3 5571.25 3735.09 3054.56
Property/Plant/Equipment, Total - Net 508.298 2057.15 1815.2 287.877 247.266
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 753.846 2411.39 2053.57 462.783 369.573
Accumulated Depreciation, Total -245.548 -354.239 -238.366 -174.906 -122.307
Goodwill, Net 0 454.413 378.913 414.228 291.382
Intangibles, Net 1.696 66.041 58.985 74.776 43.5048
Long Term Investments 414.487 667.636 571.601 850.695 597.606
Note Receivable - Long Term 0.643 39.712 0 1.747
Other Long Term Assets, Total 528.028 670.522 250.765 360.052 212.794
Total Current Liabilities 902.584 3373.85 1806.56 1183.72 1133.39
Accounts Payable 90.043 357.266 122.131 130.868 66.351
Accrued Expenses 455.098 1003.18 638.551 220.103 180.214
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 357.443 1743.41 1045.88 617.445 886.822
Total Liabilities 1052.38 6910.48 3055.51 1251.34 1433.81
Total Long Term Debt 0 2300 261.95 0 236.075
Long Term Debt 0 2300 261.95 0 236.075
Deferred Income Tax 1.68 10.333 7.789 17.738 20.039
Minority Interest -27.889 2.727 28.461 46.73 19.7156
Other Liabilities, Total 176.002 1223.57 950.752 3.158 24.5946
Total Equity 4030.15 5201.83 2515.74 2483.75 1620.75
Common Stock 0.216 0.215 0.2 2.175 0.18896
Additional Paid-In Capital 4358.27 4369.12 1675.64 1485.52 884.717
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -389.947 746.168 868.809 979.004 603.517
Other Equity, Total 61.617 86.321 -28.913 17.047 132.325
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5082.53 12112.3 5571.25 3735.09 3054.56
Total Common Shares Outstanding 215.94 214.935 199.837 197.057 188.958
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 270 0 215.302
Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 Feb 2021 Nov 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3629.38 4170.9 7305.83 8156.83 5425.52
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2708.72 2837.18 5020.9 5937.51 5097.97
Μετρητά & Ισοδύναμα 1638.19 1347.93 3375.07 3242.95 4233.17
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1070.54 1489.24 1645.82 2694.55 864.798
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20.423 23.019 15.751 18.605 3.235
Accounts Receivable - Trade, Net 0.919 2.093 1.978 2.964 3.205
Total Inventory 21.83 22.239 26.492 38.675 33.441
Prepaid Expenses 122.753 178.349 258.286 403.11 260.568
Other Current Assets, Total 755.646 1110.11 1984.4 1758.94 30.309
Total Assets 5082.53 6669.98 10282.1 12112.3 9241.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 508.298 1187.89 1873.29 2057.15 2004.24
Goodwill, Net 0 18.836 62.522 454.413 522.927
Intangibles, Net 1.696 16.776 20.907 66.041 71.145
Long Term Investments 414.487 557.974 557.506 667.636 620.331
Other Long Term Assets, Total 528.594 717.541 461.935 710.234 597.337
Total Current Liabilities 902.584 1899.26 4950.7 3373.85 3460.35
Accounts Payable 90.043 151.179 174.499 357.266 242.088
Accrued Expenses 575.566 1175.81 1325.6 1293.95 1203.26
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 236.975 572.276 1150.6 1452.63 2015
Total Liabilities 1052.38 2524.57 6084.5 6910.48 4972.49
Total Long Term Debt 0 0 0 2300 265.1
Long Term Debt 0 0 0 2300 265.1
Deferred Income Tax 1.68 17.898 17.862 10.333 11.935
Minority Interest -27.889 -26.903 -18.797 2.727 15.651
Other Liabilities, Total 176.002 634.315 1134.74 1223.57 1219.46
Total Equity 4030.15 4145.41 4197.55 5201.83 4269.01
Common Stock 0.216 0.215 0.214 0.215 0.209
Additional Paid-In Capital 4358.27 4358.13 4317.31 4369.12 3295.79
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -389.947 -281.824 -182.456 746.168 915.17
Other Equity, Total 61.617 68.888 62.483 86.321 57.841
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5082.53 6669.98 10282.1 12112.3 9241.5
Total Common Shares Outstanding 215.94 214.935 214.935 214.935 199.837
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 2300 270
Note Receivable - Long Term 0.077 0.063 0.067
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1164.33 -143.05 -127.651 364.514 194.663
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -939.184 954.732 855.85 194.361 685.293
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 171.354 136.96 99.511 76.669 50.907
Amortization 13.905 24.03 15.677 12.166 8.307
Deferred Taxes 304.229 -242.401 -58.339 -19.786 5.181
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1348.54 365.37 425.978 12.665 47.827
Cash Taxes Paid 117.621 158.785 122.266 61.811 71.021
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.425 8.38 6.707 12.556 13.805
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1612.88 813.823 500.674 -251.867 378.408
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 1368.72 -2641.47 -338.815 -166.584 -832.573
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -246.419 -245.741 -188.064 -355.009 -128.423
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1615.14 -2395.73 -150.751 188.425 -704.15
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2766.68 4794.81 131.231 475.019 428.151
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.775 0 68.074 -10.623 -32.81
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -194.904 2498.33 2.49 500.71 502.127
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2570 2296.48 60.667 -15.068 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.949 -5.277 3.218 33.208 -31.785
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2336.2 3102.8 651.484 536.004 249.086
Total Cash Dividends Paid 0 0 -41.166
Feb 2022 Nov 2021 Aug 2021 Feb 2021 Nov 2020
Cash From Operating Activities 954.732 1581.24
Changes in Working Capital 954.732 1581.24
Cash From Investing Activities -2641.47 -706.267
Other Investing Cash Flow Items, Total -2641.47 -706.267
Cash From Financing Activities 4794.81 1492.51
Financing Cash Flow Items 4794.81 1492.51
Foreign Exchange Effects -5.277 -2.576
Net Change in Cash 3102.8 2364.91
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 8.9003 44620280 7485588 2022-12-31 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 3.9072 19588003 7134675 2022-12-31 LOW
Krane Funds Advisors, LLC Investment Advisor 3.7699 18900039 4983460 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4274 17182785 104600 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 2.8197 14136074 646320 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5959 13013967 636903 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.5706 12887152 -6337720 2022-12-31 MED
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 2.476 12413046 2049350 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 2.1132 10594363 6639889 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5843 7942621 312634 2022-12-31 LOW
Snow Lake Capital (HK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4316 7177032 0 2022-12-31 HIGH
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 1.2375 6203984 3924707 2022-12-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 1.0693 5360657 -12135940 2022-12-31 LOW
Discerene Group LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0528 5277992 0 2022-12-31 LOW
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.9962 4994337 4611250 2022-12-31 LOW
Tiger Pacific Capital LP Hedge Fund 0.8517 4269942 -5484406 2022-12-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7366 3692900 406100 2022-12-31 HIGH
Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.6896 3456985 3126726 2022-12-31 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6788 3403304 42870 2022-12-31 LOW
E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.6446 3231821 1074611 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TAL Education Company profile

Σχετικά με την Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A

Η TAL Education Group είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου για έναν όμιλο εταιρειών που ασχολούνται με την παροχή προγραμμάτων διδασκαλίας μετά το σχολείο για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ). Η εταιρεία προσφέρει κυρίως υπηρεσίες διδασκαλίας σε μαθητές από το νηπιαγωγείο έως τη δωδέκατη τάξη (Κ-12) που καλύπτουν βασικά ακαδημαϊκά μαθήματα, όπως, μεταξύ άλλων, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, ιστορία, γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες, αγγλικά και κινέζικα. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για σπουδές στο εξωτερικό και μαθήματα προετοιμασίας για σημαντικές τυποποιημένες εξετάσεις, καθώς και λειτουργεί διάφορες πλατφόρμες διαδικτυακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των www.jzb.com (μαζί με την εφαρμογή (app) Jiazhang Bang) και www.mmbang.com (μαζί με την εφαρμογή Mama Bang). Τα κύρια εμπορικά σήματα της εταιρείας είναι τα Xueersi, Mobby, Firstleap, Izhikang και Shunshun Liuxue. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Industry: Miscellaneous Educational Service Providers

32 Zhongguancun Ave, Haidian District
18/F, Hesheng Bldg,
BEIJING
BEIJING 100080
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.46 Price
+8.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00458

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου