Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Symrise AG - SY1 CFD

102.52
1.64%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.36
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.017913%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.004309%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Symrise AG ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 103.87
Άνοιγμα* 102.82
Μεταβολή 1 έτους* -13.09%
Εύρος ημέρας* 101.97 - 102.82
Εύρος 52 εβδ. 91.52-115.65
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 541.68K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.64M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.39B
Αναλογία P/E 47.76
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 139.77M
Έσοδα 4.62B
EPS 2.01
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.09603
Beta 0.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 102.52 -0.50 -0.49% 103.02 103.07 101.82
Jun 29, 2022 103.87 0.15 0.14% 103.72 104.57 101.22
Jun 28, 2022 105.17 -1.35 -1.27% 106.52 106.77 103.67
Jun 27, 2022 106.02 -1.25 -1.17% 107.27 107.57 104.97
Jun 24, 2022 106.17 3.50 3.41% 102.67 107.62 102.32
Jun 23, 2022 102.02 0.85 0.84% 101.17 102.07 99.64
Jun 22, 2022 101.77 3.15 3.19% 98.62 102.22 98.54
Jun 21, 2022 100.97 -0.20 -0.20% 101.17 102.52 100.47
Jun 20, 2022 99.52 2.52 2.60% 97.00 99.64 96.88
Jun 17, 2022 95.68 0.34 0.36% 95.34 96.92 94.30
Jun 16, 2022 95.56 -1.62 -1.67% 97.18 97.42 93.92
Jun 15, 2022 97.26 1.02 1.06% 96.24 98.34 94.52
Jun 14, 2022 95.74 -3.88 -3.89% 99.62 99.76 95.74
Jun 13, 2022 98.92 -0.52 -0.52% 99.44 100.92 98.08
Jun 10, 2022 100.27 -0.80 -0.79% 101.07 101.52 99.52
Jun 9, 2022 101.72 -0.80 -0.78% 102.52 103.57 101.37
Jun 8, 2022 103.02 -0.50 -0.48% 103.52 103.82 101.72
Jun 7, 2022 103.57 0.15 0.15% 103.42 103.87 101.57
Jun 6, 2022 103.82 -0.35 -0.34% 104.17 104.62 103.22
Jun 3, 2022 103.02 -1.50 -1.44% 104.52 104.57 102.87

Symrise AG Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 3825.69 3520.45 3407.85 3154.03 2996.29
Έσοδα 3825.69 3520.45 3407.85 3154.03 2996.29
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2346.86 2129.97 2047.28 1912.56 1771.82
Ακαθάριστο Εισόδημα 1478.83 1390.48 1360.58 1241.47 1224.47
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3266.74 3032.94 2952.5 2720.06 2564.71
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 784.71 736.721 733.047 654.669 632.787
Έρευνα & Ανάπτυξη 220.742 212.297 213.351 200.441 196.432
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.3 0 -4.457
Other Operating Expenses, Total -89.16 -42.528 -42.358 -47.608 -31.879
Λειτουργικά Έσοδα 558.955 487.513 455.352 433.972 431.586
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.149 -40.554 -29.912 -35.84 -42.971
Άλλο, Καθαρό -11.614 -23.397 -15.913 -9.089 -13.167
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 516.192 423.562 409.527 389.043 375.448
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 385.032 314.951 297.884 279.687 275.649
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.108 -8.078 -6.829 -4.357 -5.379
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 374.924 306.873 291.055 275.33 270.27
Καθαρά Κέρδη 374.924 306.873 291.055 275.33 270.27
Total Adjustments to Net Income 2.731 3.984 3.953 3.919 2.061
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 377.655 310.857 295.008 279.249 272.331
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 377.655 310.857 295.008 279.249 272.331
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 377.655 310.857 295.008 279.249 270.27
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.781 139.782 139.157 134.167 132.123
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.70176 2.22387 2.11996 2.08135 2.0456
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.02 0.97 0.95 0.9 0.88
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.74605 2.22387 2.11996 2.08135 2.02162
Ρύθμιση Αραίωσης 0 -2.061
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4.716 -3.525 1.185
Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 1917.78 1907.92
Έσοδα 1917.78 1907.92
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1195.08 1151.78
Ακαθάριστο Εισόδημα 722.698 756.133
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1655.39 1611.35
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 392.214 392.496
Έρευνα & Ανάπτυξη 115.006 105.736
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.198 -2.518
Other Operating Expenses, Total -44.712 -36.148
Λειτουργικά Έσοδα 262.388 296.567
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.786 -22.977
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 242.602 273.59
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 183.053 201.979
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.295 -5.813
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 178.758 196.166
Καθαρά Κέρδη 178.758 196.166
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 181.489 196.166
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 181.489 196.166
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 181.489 196.166
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 141.418 138.145
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.28336 1.42
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.02 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.28336 1.42
Total Adjustments to Net Income 2.731
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2329.91 2299.74 2098.85 1835.46 1665.51
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 465.143 740.311 457.819 287.43 253.517
Cash 410.69 499.18 419.07 272.281 214.843
Μετρητά & Ισοδύναμα 43.118 225.956 26.83 7.314 14.662
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.335 15.175 11.919 7.835 24.012
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 776.298 616.717 669.899 622.137 582.974
Accounts Receivable - Trade, Net 729.941 600.795 647.675 596.396 557.436
Total Inventory 987.961 862.887 891.689 844.874 751.511
Other Current Assets, Total 100.51 79.824 79.445 81.018 77.507
Total Assets 6642.74 5939.77 5953.15 4920.38 4674.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1320.94 1205.21 1244.75 1036.09 901.62
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2546.09 2304.59 2273.11 1952.88 1732.2
Accumulated Depreciation, Total -1225.15 -1099.38 -1028.36 -916.783 -830.577
Goodwill, Net 1690.09 1381.75 1435.13 1206.12 1182.7
Intangibles, Net 791.828 812.314 952.588 706.334 783.193
Long Term Investments 390.29 97.177 103.262 22.866 7.623
Other Long Term Assets, Total 119.684 143.579 118.566 113.506 133.979
Total Current Liabilities 1144.56 656.838 1146.36 1218.38 603.381
Accounts Payable 412.786 334.178 332.497 315.806 276.229
Accrued Expenses 168.491 146.724 141.505 129.559 121.935
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 369.055 24.797 518.525 616.006 82.195
Other Current Liabilities, Total 194.233 151.139 153.838 157.006 123.022
Total Liabilities 3454.83 3637.91 3553.28 3028.39 2961.88
Total Long Term Debt 1425.18 2040.85 1538.21 1036.02 1538.43
Long Term Debt 1342.12 1963.68 1462.83 1036.02 1538.43
Deferred Income Tax 161.498 154.441 167.492 171.975 195.861
Minority Interest 64.356 59.806 57.261 52.416 56.59
Other Liabilities, Total 659.233 725.976 643.957 549.603 567.617
Total Equity 3187.9 2301.85 2399.86 1891.99 1712.75
Common Stock 139.772 135.427 135.427 129.813 129.813
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1328.23 1051.54 877.64 2113.29 1975.55
Other Equity, Total -460.82 -683.143 -411.234 -351.107 -392.621
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6642.74 5939.77 5953.15 4920.38 4674.62
Total Common Shares Outstanding 139.772 135.427 135.427 129.813 129.813
Capital Lease Obligations 83.06 77.173 75.378
Additional Paid-In Capital 2180.72 1798.03 1798.03
Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2329.91 2455.88
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 465.143 620.491
Μετρητά & Ισοδύναμα 453.808 552.262
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.335 68.229
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 776.298 797.851
Accounts Receivable - Trade, Net 729.941 769.603
Total Inventory 987.961 913.139
Other Current Assets, Total 100.51 124.398
Total Assets 6642.74 6099.96
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1320.94 1229.92
Intangibles, Net 2481.92 2178.56
Long Term Investments 390.29 108.895
Other Long Term Assets, Total 119.684 126.716
Total Current Liabilities 1144.56 692.747
Accounts Payable 412.786 349.91
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 375.543 36.704
Other Current Liabilities, Total 356.236 306.133
Total Liabilities 3454.83 3605.22
Total Long Term Debt 1425.18 2046.98
Long Term Debt 1342.12 1968.64
Capital Lease Obligations 83.06 78.34
Deferred Income Tax 161.498 153.046
Minority Interest 64.356 60.334
Other Liabilities, Total 659.232 652.105
Total Equity 3187.9 2494.75
Common Stock 139.772 135.427
Additional Paid-In Capital 2180.72 1798.03
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1328.23 1112.15
Other Equity, Total -460.82 -550.859
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6642.74 6099.96
Total Common Shares Outstanding 139.772 135.427
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 385.032 314.951 297.884 279.687 275.649
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 516.112 632.815 543.561 438.566 396.184
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 254.669 254.564 229.722 196.549 198.718
Μη Χρηματικά Στοιχεία 146.143 169.535 145.008 153.36 163.141
Cash Taxes Paid 167.093 138.402 123.153 96.177 117.079
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.099 39.42 37.169 24.8 40.445
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -269.732 -106.235 -129.053 -191.03 -241.324
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -713.6 -149.708 -881.888 -239.197 -219.277
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -174.156 -144.041 -174.405 -228.124 -203.167
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -539.444 -5.667 -707.483 -11.073 -16.11
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -92.148 -188.749 497.725 -152.317 -219.106
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -41.552 -45.498 -42.539 -51.436 -38.368
Total Cash Dividends Paid -131.364 -128.655 -121.884 -116.955 -113.427
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 80.768 -14.596 262.148 16.074 -67.311
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 18.308 -15.122 6.907 3.038 -29.944
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -271.328 279.236 166.305 50.09 -72.143
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 400
Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line 385.032 201.979
Cash From Operating Activities 516.112 133.491
Cash From Operating Activities 254.669 123.192
Non-Cash Items 146.143 85.831
Cash Taxes Paid 167.093 86.695
Cash Interest Paid 29.099 7.461
Changes in Working Capital -269.732 -277.511
Cash From Investing Activities -713.6 -155.918
Capital Expenditures -174.156 -122.765
Other Investing Cash Flow Items, Total -539.444 -33.153
Cash From Financing Activities -92.148 -158.742
Financing Cash Flow Items -41.552 -17.238
Total Cash Dividends Paid -131.364 -131.364
Issuance (Retirement) of Debt, Net 80.768 -10.14
Foreign Exchange Effects 18.308 8.295
Net Change in Cash -271.328 -172.874
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 9.96 13921297 0 2022-09-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.6917 9353130 0 2022-09-28 LOW
Gerberding (Horst-Otto) Individual Investor 5.0243 7022531 0 2022-09-28 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 5.0102 7002893 226843 2023-03-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.1149 4353819 -22232 2022-07-12 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 2.7972 3909723 -422191 2021-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7402 3830009 9631 2023-02-28 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 1.5637 2185564 -1767562 2023-01-31 LOW
Harding Loevner LP Investment Advisor 1.4059 1965045 -28144 2023-01-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2309 1720512 61945 2023-02-28 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.0825 1513089 150084 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9806 1370651 408 2023-01-31 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.9766 1365058 -141258 2023-01-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9648 1348480 -1889 2023-01-31 LOW
Eleva Capital SAS Investment Advisor 0.9506 1328681 21000 2022-10-31 MED
Mirova US LLC Investment Advisor 0.9486 1325904 -5490 2023-01-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.9285 1297794 -2914 2023-02-28 HIGH
Mirova Investment Advisor 0.9082 1269346 27515 2023-01-31 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7328 1024261 875 2023-01-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6969 974071 321 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Symrise Company profile

Σχετικά με την Symrise AG

Η Symrise AG είναι προμηθευτής αρωμάτων, αρωματικών υλών, καλλυντικών δραστικών συστατικών, πρώτων υλών και λειτουργικών συστατικών, καθώς και αισθητηριακών και διατροφικών λύσεων με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Flavor, Nutrition, καθώς και Scent and Care. Ο τομέας Flavor αναπτύσσει, παράγει και πωλεί αρώματα και λειτουργικά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα υγείας. Ο τομέας Διατροφής παρέχει εξατομικευμένες λύσεις από φυσικές πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, τροφών για ζώα συντροφιάς, υδατοκαλλιέργειας και καλλυντικών. Ο τομέας Άρωμα και Φροντίδα παράγει αρώματα, καλλυντικά συστατικά, μόρια αρωμάτων και αρώματα μέντας για την παραγωγή αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και καλλυντικών, προϊόντων καθαρισμού και απορρυπαντικών, οικιακών αρωμάτων και προϊόντων στοματικής φροντίδας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), τη Βόρεια Αμερική, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τη Λατινική Αμερική.

Industry: Specialty Chemicals (NEC)

Mühlenfeldstrasse 1
HOLZMINDEN
NIEDERSACHSEN 37603
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,950.48 Price
+0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0177%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0095%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
-8.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00402

US100

12,763.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

70.30 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου