Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD

1586.95
0.06%
9.10
Χαμηλό: 1582.36
Υψηλό: 1589.44
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 9.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1587.94
Άνοιγμα* 1584.45
Μεταβολή 1 έτους* 11.32%
Εύρος ημέρας* 1582.36 - 1589.44
Εύρος 52 εβδ. 1,328.50-1,744.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.37M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 41.30M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,261.18B
Αναλογία P/E 12.36
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 779.88M
Έσοδα 3,840.73B
EPS 128.53
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.14762
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 20, 2023 1586.95 3.99 0.25% 1582.96 1590.34 1579.37
Mar 17, 2023 1588.44 0.00 0.00% 1588.44 1595.02 1575.47
Mar 16, 2023 1600.41 27.63 1.76% 1572.78 1601.61 1565.50
Mar 15, 2023 1612.38 5.99 0.37% 1606.39 1618.56 1604.40
Mar 14, 2023 1591.93 2.99 0.19% 1588.94 1600.21 1586.85
Mar 13, 2023 1664.64 -23.14 -1.37% 1687.78 1687.78 1655.17
Mar 10, 2023 1725.09 -11.37 -0.65% 1736.46 1739.45 1720.60
Mar 9, 2023 1733.07 -0.99 -0.06% 1734.06 1738.65 1723.19
Mar 8, 2023 1716.11 -1.70 -0.10% 1717.81 1721.60 1707.13
Mar 7, 2023 1717.91 12.27 0.72% 1705.64 1722.00 1700.25
Mar 6, 2023 1708.13 7.98 0.47% 1700.15 1712.82 1698.65
Mar 3, 2023 1699.55 1.49 0.09% 1698.06 1709.83 1693.67
Mar 2, 2023 1685.69 -6.48 -0.38% 1692.17 1698.26 1681.59
Mar 1, 2023 1683.09 3.89 0.23% 1679.20 1686.39 1674.12
Feb 28, 2023 1670.73 -11.97 -0.71% 1682.70 1685.09 1667.13
Feb 27, 2023 1682.20 4.59 0.27% 1677.61 1685.59 1672.22
Feb 24, 2023 1674.12 1.30 0.08% 1672.82 1683.69 1671.12
Feb 22, 2023 1665.64 -13.06 -0.78% 1678.70 1680.40 1662.15
Feb 21, 2023 1678.31 18.95 1.14% 1659.36 1679.31 1659.36
Feb 20, 2023 1665.24 -6.48 -0.39% 1671.72 1679.41 1662.14

Sumitomo Electric Industries, Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3367860 2918580 3107030 3177980 3082250
Έσοδα 3367860 2918580 3107030 3177980 3082250
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2793920 2387240 2553900 2593360 2507430
Ακαθάριστο Εισόδημα 573944 531343 553125 584622 574813
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3243190 2826780 2986960 3018990 2924290
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 392499 359280 363761 353311 343565
Έρευνα & Ανάπτυξη 59250 58137 62148 65051 58109
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2475 17806 7144 7261 15179
Λειτουργικά Έσοδα 124670 91798 120072 158999 157960
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 31292 28788 19759 23955 41006
Άλλο, Καθαρό -4133 -7548 -6633 -1566 -5629
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 159921 110340 133198 181388 193337
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 109702 68788 88434 130207 139988
Δικαίωμα Μειοψηφίας -13396 -12444 -15714 -12144 -19660
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 96306 56344 72720 118063 120328
Καθαρά Κέρδη 96306 56344 72720 118063 120328
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 96306 56344 72720 118063 120328
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 96306 56344 72720 118063 120328
Ρύθμιση Αραίωσης -1101
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 96306 56344 72720 118063 119227
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 779.884 779.893 779.893 779.897 779.89
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 123.488 72.2458 93.2436 151.383 152.877
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 50 32 40 48 46
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 115.274 90.108 100.695 160.81 169.796
Depreciation / Amortization 4322
Gain (Loss) on Sale of Assets 8092 -2698
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 928753 868697 782738 787675 856453
Έσοδα 928753 868697 782738 787675 856453
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 769436 724614 652572 647297 681415
Ακαθάριστο Εισόδημα 159317 144083 130166 140378 175038
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 877972 839552 766345 759324 801385
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 113619 113711 113012 111407 112101
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5083 1227 761 620 7869
Λειτουργικά Έσοδα 50781 29145 16393 28351 55068
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 15026 2360 5190 8716 19016
Άλλο, Καθαρό -2848 -1537 426 -174 -397
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 65613 35406 22009 36893 73687
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 50615 22244 11672 25171 61800
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5932 -3011 -2493 -1960 -7450
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 44683 19233 9179 23211 54350
Καθαρά Κέρδη 44683 19233 9179 23211 54350
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 44683 19233 9179 23211 54350
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 44683 19233 9179 23211 54350
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 44683 19233 9179 23211 54350
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 779.881 779.883 779.885 779.887 779.89
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 57.2946 24.6614 11.7697 29.762 69.6893
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 25 0 25 0 16
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 49.775 21.4025 12.6949 30.7109 78.5323
Gain (Loss) on Sale of Assets 2654 5438
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2056930 1729370 1575410 1513640 1401700
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 259581 254395 250984 169309 180983
Μετρητά & Ισοδύναμα 259581 253668 250600 167225 178918
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 727 384 2084 2065
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 812358 753292 668572 707008 666000
Accounts Receivable - Trade, Net 812358 753292 668572 707008 666000
Total Inventory 844837 606343 552000 528789 466437
Other Current Assets, Total 140152 115341 103853 108534 88277
Total Assets 3807390 3381910 3100260 3053260 2999900
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1026780 981159 959805 885823 845834
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3063270 2852540 2705540 2564000 2458540
Accumulated Depreciation, Total -2036480 -1871380 -1745730 -1678180 -1612700
Goodwill, Net 1645 2776 2488 9128
Intangibles, Net 36062 34587 35125 38207 39987
Long Term Investments 443896 407406 381963 446559 478761
Other Long Term Assets, Total 243720 227746 145182 166546 224496
Total Current Liabilities 1260090 1008060 915320 880751 803668
Accounts Payable 444985 397439 361155 379844 367297
Accrued Expenses 730 717 763 874 916
Notes Payable/Short Term Debt 418749 271833 257875 187432 136648
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 96325 76202 61634 64060 53398
Other Current Liabilities, Total 299305 261870 233893 248541 245409
Total Liabilities 2037600 1753110 1581860 1502380 1460450
Total Long Term Debt 344720 337052 316753 289253 302521
Long Term Debt 307088 299986 278405 288158 301432
Deferred Income Tax 65068 49998 31291 36690 57663
Minority Interest 283150 263700 248246 225430 224633
Other Liabilities, Total 84570 94297 70249 70256 71965
Total Equity 1769790 1628810 1518400 1550880 1539450
Common Stock 99737 99737 99737 99737 99737
Additional Paid-In Capital 170539 170875 170881 170868 170849
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1346210 1281760 1251600 1216210 1160600
Treasury Stock - Common -20781 -20769 -20759 -20749 -20749
Unrealized Gain (Loss) 76687 74866 57781 83430 86251
Other Equity, Total 97396 22335 -40834 1390 42764
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3807390 3381910 3100260 3053260 2999900
Total Common Shares Outstanding 779.881 779.888 779.897 779.894 779.884
Capital Lease Obligations 37632 37066 38348 1095 1089
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2056930 1966000 1779130 1770440 1729370
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 259581 273469 224062 260740 254395
Μετρητά & Ισοδύναμα 259581 273467 224060 259916 253668
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2 2 824 727
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 812358 756495 679969 696731 753292
Accounts Receivable - Trade, Net 812358 756495 679969 696731 753292
Total Inventory 844837 803350 757824 678522 606343
Other Current Assets, Total 140152 132684 117279 134450 115341
Total Assets 3807390 3675570 3479220 3449720 3381910
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1026780 998994 985328 981370 981159
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3063270 155818
Goodwill, Net 912 1008 1340 1645
Intangibles, Net 36062 34931 34916 35013 34587
Long Term Investments 443896 441043 446760 432330 407406
Other Long Term Assets, Total 243720 233694 232078 229223 227746
Total Current Liabilities 1260090 1235700 1053540 1046800 1008060
Accounts Payable 444985 413251 399816 397881 397439
Accrued Expenses 730 717
Notes Payable/Short Term Debt 418749 56000 6000 14000 271833
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 96325 467445 365632 363118 76202
Other Current Liabilities, Total 299305 299003 282088 271801 261870
Total Liabilities 2037600 1990940 1801760 1792180 1753110
Total Long Term Debt 344720 300401 299101 298337 337052
Long Term Debt 307088 300401 299101 298337 299986
Capital Lease Obligations 37632 37066
Deferred Income Tax 65068 49998
Minority Interest 283150 272491 268082 265346 263700
Other Liabilities, Total 84570 182349 181036 181695 94297
Total Equity 1769790 1684630 1677470 1657540 1628810
Common Stock 99737 99737 99737 99737 99737
Additional Paid-In Capital 170539 170710 170875 170875 170875
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1346210 1301530 1305340 1296160 1281760
Treasury Stock - Common -20781 -20776 -20773 -20771 -20769
Unrealized Gain (Loss) 76687 86976 88277 79382 74866
Other Equity, Total 97396 46458 34015 32159 22335
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3807390 3675570 3479220 3449720 3381910
Total Common Shares Outstanding 779.881 779.883 779.885 779.887 779.888
Accumulated Depreciation, Total -2036480
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 159921 110340 133198 181388 193337
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 76152 171110 264809 178329 239904
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 180508 168040 163581 148916 141439
Amortization 843 1148 1068 2140 2205
Μη Χρηματικά Στοιχεία -39732 -15871 -15060 -19848 -33367
Cash Taxes Paid 32860 26096 33615 36039 35567
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5389 5336 7557 6901 5833
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -225388 -92547 -17978 -134267 -63710
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -165447 -163430 -178020 -184601 -174265
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -174059 -166831 -192874 -178046 -171951
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8612 3401 14854 -6555 -2314
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 82816 -13099 -1277 -4324 -66795
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11629 -7814 -18774 -12383 -13761
Total Cash Dividends Paid -31983 -24963 -37444 -38224 -34324
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12 -10 -10 -3 -4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 126440 19688 54951 46286 -18706
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 10578 7849 -5374 -639 1262
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4099 2430 80138 -11235 106
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 159921 58902 110340
Cash From Operating Activities 76152 47661 171110
Cash From Operating Activities 180508 88177 168040
Amortization 843 635 1148
Non-Cash Items -39732 -14338 -15871
Cash Taxes Paid 32860 17009 26096
Cash Interest Paid 5389 2596 5336
Changes in Working Capital -225388 -85715 -92547
Cash From Investing Activities -165447 -88794 -163430
Capital Expenditures -174059 -84271 -166831
Other Investing Cash Flow Items, Total 8612 -4523 3401
Cash From Financing Activities 82816 8897 -13099
Financing Cash Flow Items -11629 -14335 -7814
Total Cash Dividends Paid -31983 -12481 -24963
Issuance (Retirement) of Stock, Net -12 -4 -10
Issuance (Retirement) of Debt, Net 126440 35717 19688
Foreign Exchange Effects 10578 612 7849
Net Change in Cash 4099 -31624 2430
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 4.8733 38691500 1290400 2021-11-30 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0107 31842600 -8013800 2021-07-02 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 3.1114 24703000 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6444 20995053 41300 2023-02-28 LOW
Sumitomo Life Insurance Co. Insurance Company 1.9593 15556000 0 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8978 15067252 -17000 2023-02-28 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.8874 14985215 -67200 2023-02-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5581 12370354 -412780 2023-02-28 LOW
Kochi Shinkin Bank Corporation 1.4237 11303000 200000 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.386 11004407 -40593 2022-12-31 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3461 10687000 10687000 2022-09-30 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1419 9065760 1143868 2023-01-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9676 7682000 35700 2023-02-28 LOW
NEC Corp Corporation 0.8708 6914000 0 2022-03-31 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.8097 6428655 -40596 2023-02-28 LOW
FIL Investments (Japan) Limited Investment Advisor 0.677 5374803 -55795 2023-01-31 LOW
Sumitomo Corp Corporation 0.6308 5008000 0 2022-03-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.576 4572850 108100 2023-01-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.54 4287543 3700 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5323 4225896 20700 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sumitomo Electric Industries, Ltd. Company profile

Σχετικά με την Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Η Sumitomo Electric Industries, Ltd. είναι μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε επιχειρηματικών τομέων. Ο τομέας Automobile Related δραστηριοποιείται στην παροχή καλωδιώσεων καλωδίων, ελαστικών μαξιλαριών, εύκαμπτων σωλήνων για αυτοκίνητα, ηλεκτρικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων. Ο τομέας Information Communications Related ασχολείται με την παροχή οπτικών ινών και άλλων οπτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Ο τομέας Electronics Related δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρονικών καλωδίων, σύνθετων ημιαγωγών, εύκαμπτων πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων, προϊόντων φθοριούχων ρητινών και άλλων προϊόντων. Ο τομέας Environment Energy Related δραστηριοποιείται στην παροχή αγώγιμων προϊόντων, καλωδίων και εξοπλισμού ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς και στον τομέα των ηλεκτρολογικών κατασκευών. Ο τομέας Industrial Material Related δραστηριοποιείται στην παροχή χαλύβδινων συρμάτων για ελατήρια ακριβείας, χαλύβδινων ράβδων, εργαλείων καρβιδίου, οπτικών εξαρτημάτων και άλλων προϊόντων.

Industry: Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC)

住友ビル3f
北浜4丁目5番33号
OSAKA-SHI
OSAKA-FU 541-0041
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.48 Price
+23.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00505

US100

12,733.10 Price
+1.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,104.55 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,940.94 Price
-1.940% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0177%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0095%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου