Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Suedzucker AG - SZU CFD

  14.140
  0.93%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.070
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Suedzucker AG ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.01
  Άνοιγμα* 14.02
  Μεταβολή 1 έτους* -0.07%
  Εύρος ημέρας* 13.91 - 14.14
  Εύρος 52 εβδ. 13.32-18.93
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 166.92K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.93B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 204.11M
  Έσοδα -100.00B
  EPS -100.00K
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.88486
  Beta 0.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 11, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 14.140 0.110 0.78% 14.030 14.150 13.910
  Nov 30, 2023 14.010 0.020 0.14% 13.990 14.070 13.870
  Nov 29, 2023 14.010 -0.040 -0.28% 14.050 14.180 13.960
  Nov 28, 2023 14.060 -0.110 -0.78% 14.170 14.180 14.010
  Nov 27, 2023 14.220 -0.170 -1.18% 14.390 14.450 14.190
  Nov 24, 2023 14.420 0.110 0.77% 14.310 14.430 14.170
  Nov 23, 2023 14.420 0.170 1.19% 14.250 14.430 14.180
  Nov 22, 2023 14.320 -0.060 -0.42% 14.380 14.470 14.280
  Nov 21, 2023 14.380 -0.090 -0.62% 14.470 14.610 14.310
  Nov 20, 2023 14.640 -0.090 -0.61% 14.730 14.770 14.550
  Nov 17, 2023 14.680 0.230 1.59% 14.450 14.740 14.450
  Nov 16, 2023 14.560 -0.320 -2.15% 14.880 14.880 14.440
  Nov 15, 2023 14.830 -0.070 -0.47% 14.900 15.200 14.400
  Nov 14, 2023 14.900 0.250 1.71% 14.650 15.020 14.630
  Nov 13, 2023 14.690 0.120 0.82% 14.570 14.790 14.350
  Nov 10, 2023 14.520 -0.060 -0.41% 14.580 14.700 14.430
  Nov 9, 2023 14.670 0.380 2.66% 14.290 14.720 14.290
  Nov 8, 2023 14.310 0.080 0.56% 14.230 14.380 14.120
  Nov 7, 2023 14.310 0.130 0.92% 14.180 14.370 13.980
  Nov 6, 2023 14.260 -0.350 -2.40% 14.610 14.650 14.260

  Suedzucker AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, January 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:30

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q3 2024 Suedzucker AG Earnings Release
  Q3 2024 Suedzucker AG Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q4 2024 Suedzucker AG Earnings Release
  Q4 2024 Suedzucker AG Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 9497.9 7598.9 6679 6670.7 6754.1
  Έσοδα 9497.9 7598.9 6679 6670.7 6754.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6406.6 5150.7 4391.2 4447.6 4648.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3091.3 2448.2 2287.8 2223.1 2105.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8766.5 7357.9 6609 6622.7 7514.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2067.6 1808.7 1732.5 1771.4 1785.7
  Depreciation / Amortization 364.6 360.3 361 359.9 325.2
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -42.1 34.6 130.3 50.9 -27.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.2 21.9 38.8 22 806.1
  Other Operating Expenses, Total -29 -18.3 -44.8 -29.1 -24
  Λειτουργικά Έσοδα 731.4 241 70 48 -760.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.8 -18 -14.3 -11.2 -4.6
  Άλλο, Καθαρό -26.6 -19 -34.7 -27.9 -18.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 680 204 21 8.9 -783.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 528.7 123.2 -35.6 -54.5 -805.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -117 -45.5 -58.1 -54 -25.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 411.7 77.7 -93.7 -108.5 -831.1
  Καθαρά Κέρδη 411.7 77.7 -93.7 -108.5 -831.1
  Total Adjustments to Net Income -16.8 -12.1 -12.6 -13 -13.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 394.9 65.6 -106.3 -121.5 -844.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 394.9 65.6 -106.3 -121.5 -844.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 528.7 65.6 -106.3 -121.5 -844.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 204.132 204.181 204.183 204.183 204.183
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.58999 0.32128 -0.52061 -0.59505 -4.13501
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.58542 0.38606 -0.39709 -0.52502 -1.56886
  Ρύθμιση Αραίωσης 133.8
  Aug 2023 Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021
  Συνολικά έσοδα 2560 2349.4 1843.7
  Έσοδα 2560 2349.4 1843.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1645 1628.2 1275.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 915 721.2 567.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2252 2235.2 1764.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 280 250.8 233.2
  Depreciation / Amortization 73 79.3 72.1
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -7.4 4.1
  Other Operating Expenses, Total 254 237.3 178.8
  Λειτουργικά Έσοδα 308 114.2 79.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -38 -10.3 -9.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 270 103.9 70.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 211 72.4 51.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -22 -30.5 -14.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 189 41.9 37.2
  Καθαρά Κέρδη 189 41.9 37.2
  Total Adjustments to Net Income -8 -3.3 -3.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 181 38.6 34.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 181 38.6 34.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 181 38.6 34.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 204.1 204.1 204.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.88682 0.18912 0.16699
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.89448 0.50664 0.17057
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 47
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5452.6 4347.9 3792.3 3911.2 3717.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 490.1 484.6 445.1 505.4 519.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 247.3 315.6 197.5 197.4 354.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 242.8 169 247.6 308 165.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1649.2 1335.3 1103.3 1153.4 1165.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1409 1139.9 948.4 978.2 972.7
  Συνολικό Απόθεμα 3161.1 2316.6 2133.8 2176.1 1977
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 152.2 211.4 110.1 76.3 55.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9698 8441.4 7973.2 8414.7 8187.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3108.9 2987.6 2983.2 3060.7 2950.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9028.4 8758.5 8599.4 8524.6 8211.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5919.5 -5770.9 -5616.2 -5464 -5260.7
  Υπεραξία, Καθαρό 696.6 706.6 721.5 739.5 730.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 245.5 226.9 225.7 261.7 270.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 110.3 103.3 164.4 352.5 431.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 84.1 69.1 86.1 89.1 87.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2815.6 2190.3 1754.9 1900 1771.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1608.9 1115.8 823.7 817.6 786.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 224 193.7 200.8 199.4 185.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 659.9 562.2 476 625.1 501.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 322.8 318.6 254.4 257.9 298
  Σύνολο Οφειλών 6472.7 5660.3 5319.6 5633.7 5058.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1622.9 1321.7 1437.5 1429.1 1126.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1540.3 1243.9 1343.9 1332.3 1126
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 82.6 77.8 93.6 96.8 0.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 164.1 139.8 135.9 146.1 158.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 973.7 918.2 881.9 891.5 888.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 896.4 1090.3 1109.4 1267 1113.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3225.3 2781.1 2653.6 2781 3129.8
  Κοινή Μετοχή 204.2 204.2 204.2 204.2 204.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1614.9 1614.9 1614.9 1614.9 1614.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 878.8 372.1 340.6 394.3 737.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 527.5 589.9 493.9 567.6 573.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9698 8441.4 7973.2 8414.7 8187.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 204.107 204.183 204.183 204.183 204.183
  Treasury Stock - Common -0.1
  Aug 2023 Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4908 5452.6 4370.5 4347.9 3448.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 648 490.1 529.3 484.6 548.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 260 247.3 360.4 315.6 226.4
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 388 242.8 168.9 169 322.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1632 1649.2 1437.3 1335.3 1186.6
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1480 1409 1293.4 1139.9 1069.4
  Συνολικό Απόθεμα 2479 3161.1 1954.5 2316.6 1557.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 149 152.2 449.4 211.4 155.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9184 9698 8590.4 8441.4 7653.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3163 3108.9 3047.5 2987.6 2979.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 922 942.1 973.3 933.5 950.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 115 110.3 118.1 103.3 188.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 76 84.1 81 69.1 85.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2167 2815.6 1956.2 2190.3 1397.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 652 1608.9 710.2 1115.8 518.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 224 224 200.9 193.7 192
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 910 659.9 678.6 562.2 380.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 381 322.8 366.5 318.6 306.3
  Σύνολο Οφειλών 5783 6472.7 5321.3 5660.3 4982.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1571 1622.9 1344.6 1321.7 1422.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1498 1540.3 1262 1243.9 1335.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 73 82.6 82.6 77.8 86.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 169 164.1 159 139.8 135.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 963 973.7 999.8 918.2 885.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 913 896.4 861.7 1090.3 1141.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3401 3225.3 3269.1 2781.1 2671.1
  Κοινή Μετοχή 204 204.2 204.2 204.2 204.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1615 1614.9 1614.9 1614.9 1614.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1069 878.8 629.1 372.1 347.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 513 527.5 820.9 589.9 504.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9184 9698 8590.4 8441.4 7653.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 204.107 204.107 204.183 204.183 204.2
  Treasury Stock - Common -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 528.7 123.2 -35.6 -54.5 -805.3
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 244.6 478.3 481.9 155.2 263.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 344.7 364.3 375.5 369.8 435.5
  Deferred Taxes 33.4 -16.8 -32.2 -17.9 76.1
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 16.4 69.1 167.4 75 669.2
  Cash Taxes Paid 114.8 81 50.9 77.4 74.9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.6 22.3 23.9 24.4 36
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -678.6 -61.5 6.8 -217.2 -112.4
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -522.9 -207.6 -202.1 -276.1 -421.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -399.6 -331.7 -285 -335.3 -378.7
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -123.3 124.1 82.9 59.2 -42.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 208.9 -150.7 -271.7 169.6 -105.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 -4.7 -1.4 0 -0.4
  Total Cash Dividends Paid -144 -101 -97.2 -101.9 -160.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1.8 0 2.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 353.9 -46.8 -173.1 271.5 52.8
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.1 -1.9 -8 1 -1.4
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -68.3 118.1 0.1 49.7 -265.2
  Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021
  Net income/Starting Line 204.7 123.2 79.1
  Cash From Operating Activities 244.6 268.1 478.3 393.4
  Cash From Operating Activities 151.9 364.3 144
  Deferred Taxes -13.5 -16.8 -9.9
  Non-Cash Items -4.1 17.7 69.1 2.7
  Cash Taxes Paid 114.8 41.7 81 45.3
  Cash Interest Paid 29.6 9.5 22.3 8.3
  Changes in Working Capital 248.7 -92.7 -61.5 177.5
  Cash From Investing Activities -522.9 -210.9 -207.6 -155.6
  Capital Expenditures -399.6 -156.7 -331.7 -124.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total -123.3 -54.2 124.1 -31.2
  Cash From Financing Activities 208.9 -18.8 -150.7 -209.9
  Financing Cash Flow Items -1 -0.5 -4.7 -2.4
  Total Cash Dividends Paid -144 -131 -101 -90.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 353.9 112.7 -46.8 -117
  Foreign Exchange Effects 1.1 6.4 -1.9 1
  Net Change in Cash -68.3 44.8 118.1 28.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 1.8
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Süddeutsche Zuckerrüben-Verwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) Corporation 60.7 123939258 0 2023-10-12 LOW
  Zucker Invest GmbH Corporation 10.25 20928787 0 2023-10-12 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1669 2382704 36893 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8638 1763809 -494826 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6838 1396133 -871144 2022-12-31 LOW
  Lupus alpha Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.4795 979000 116000 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4719 963549 1813 2023-09-30 LOW
  UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.2717 554705 32148 2023-06-30 LOW
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2204 450000 30000 2023-07-31 MED
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.2168 442643 49563 2023-09-30 LOW
  Amundi Deutschland GmbH Investment Advisor 0.1925 392960 -14507 2023-09-30 HIGH
  Fourton Rahastoyhtiö Oy Investment Advisor 0.1469 300000 -60000 2023-04-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.1364 278509 -37461 2023-09-30 LOW
  J. Chahine Capital Investment Advisor 0.1317 268895 -33448 2023-08-31 HIGH
  Mandatum Asset Management Ltd Investment Advisor 0.1273 260000 -20000 2023-06-30 MED
  pfp Advisory GmbH Investment Advisor 0.1203 245609 29609 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.1069 218278 -41044 2023-07-31 LOW
  FundLogic SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.0979 199811 -265665 2023-09-30 HIGH
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.0867 176976 1187 2023-09-30 LOW
  DJE Kapital AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.0662 135244 0 2023-07-31 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Suedzucker Company profile

  Σχετικά με την Suedzucker AG

  Η Suedzucker AG είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γερμανία που ασχολείται με την επεξεργασία γεωργικών πρώτων υλών. Η εταιρεία είναι οργανωμένη, μαζί με τις θυγατρικές της, σε τέσσερις τομείς: ο τομέας ζάχαρης περιλαμβάνει την παραγωγή ζάχαρης και το γεωργικό τμήμα- ο τομέας ειδικών προϊόντων περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεσσάρων τμημάτων: BENEO, ο οποίος παράγει και πωλεί συστατικά από φυσικές πρώτες ύλες για τρόφιμα και ζωοτροφές- ο όμιλος Freiberger είναι παραγωγός ψυχόμενων και κατεψυγμένων πιτσών, κατεψυγμένων πιάτων ζυμαρικών και σνακ- ο όμιλος PortionPack Europe ειδικεύεται στις συσκευασίες μερίδας και ο τομέας αμύλου περιλαμβάνει εταιρείες αμύλου στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, παραγωγή βιοαιθανόλης στην Αυστρία και την Ουγγαρία, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής αμύλου στην Αυστρία, ο τομέας CropEnergies περιλαμβάνει τις δραστηριότητες βιοαιθανόλης της Εταιρείας στη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, και ο τομέας Fruit περιλαμβάνει τους τομείς παρασκευασμάτων χυμών φρούτων και συμπυκνωμάτων χυμών φρούτων.

  Industry: Sugar & Artificial Sweeteners

  Maximilianstraße 10
  MANNHEIM
  BADEN-WUERTTEMBERG 68165
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου