Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Sprout Social Inc - SPT CFD

58.29
1.08%
0.81
Χαμηλό: 57.74
Υψηλό: 59.51
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.81
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 57.67
Άνοιγμα* 58.91
Μεταβολή 1 έτους* -28.13%
Εύρος ημέρας* 57.74 - 59.51
Εύρος 52 εβδ. 38.39-85.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 526.83K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.60M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.15B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.06M
Έσοδα 253.83M
EPS -0.92
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 57.67 0.23 0.40% 57.44 58.54 56.00
Mar 28, 2023 56.79 -2.00 -3.40% 58.79 59.59 54.88
Mar 27, 2023 59.53 -1.94 -3.16% 61.47 62.21 58.33
Mar 24, 2023 61.64 -1.67 -2.64% 63.31 63.86 59.13
Mar 23, 2023 64.44 1.62 2.58% 62.82 65.86 62.02
Mar 22, 2023 61.78 -2.41 -3.75% 64.19 65.12 60.57
Mar 21, 2023 64.72 2.42 3.88% 62.30 65.63 61.16
Mar 20, 2023 61.65 2.76 4.69% 58.89 62.14 58.05
Mar 17, 2023 61.01 1.82 3.07% 59.19 61.53 56.74
Mar 16, 2023 59.90 1.15 1.96% 58.75 61.20 57.28
Mar 15, 2023 60.53 3.17 5.53% 57.36 60.53 56.67
Mar 14, 2023 59.16 0.17 0.29% 58.99 60.25 56.92
Mar 13, 2023 57.13 1.32 2.37% 55.81 59.68 54.02
Mar 10, 2023 56.60 -1.37 -2.36% 57.97 58.32 53.30
Mar 9, 2023 59.75 -3.01 -4.80% 62.76 64.19 58.28
Mar 8, 2023 63.18 -1.06 -1.65% 64.24 65.15 60.72
Mar 7, 2023 64.94 0.11 0.17% 64.83 67.09 63.99
Mar 6, 2023 65.21 -0.71 -1.08% 65.92 66.19 64.32
Mar 3, 2023 66.30 2.95 4.66% 63.35 66.38 62.04
Mar 2, 2023 63.06 3.93 6.65% 59.13 63.70 59.13

Sprout Social Inc Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 253.828 187.859 132.949 102.707 78.813
Έσοδα 253.828 187.859 132.949 102.707 78.813
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 59.858 46.788 34.917 28.154 20.994
Ακαθάριστο Εισόδημα 193.97 141.071 98.032 74.553 57.819
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 305.504 215.948 164.951 149.975 99.585
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 184.21 129.111 99.543 93.762 53.165
Έρευνα & Ανάπτυξη 61.436 40.049 30.491 28.059 25.426
Λειτουργικά Έσοδα -51.676 -28.089 -32.002 -47.268 -20.772
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.382 -0.041 0.251 0.037 -0.582
Άλλο, Καθαρό -0.58 -0.361 0.223 0.49 0.442
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -49.874 -28.491 -31.528 -46.741 -20.912
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Καθαρά Κέρδη -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -50.24 -28.702 -31.655 -46.807 -20.934
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 54.6116 53.7683 51.3687 39.0609 39.0609
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.91995 -0.53381 -0.61623 -1.19831 -0.53593
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.91995 -0.53381 -0.61623 -1.19831 -0.53593
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 69.66 65.307 61.432 57.429 53.265
Έσοδα 69.66 65.307 61.432 57.429 53.265
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15.415 15.312 15.14 13.991 13.29
Ακαθάριστο Εισόδημα 54.245 49.995 46.292 43.438 39.975
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 82.809 79.692 75.965 67.038 62.985
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 50.675 48.102 45.451 39.982 37.477
Έρευνα & Ανάπτυξη 16.719 16.278 15.374 13.065 12.218
Λειτουργικά Έσοδα -13.149 -14.385 -14.533 -9.609 -9.72
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.338 0.699 0.293 0.052 -0.004
Άλλο, Καθαρό -0.022 -0.16 -0.29 -0.108 -0.101
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.833 -13.846 -14.53 -9.665 -9.825
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Καθαρά Κέρδη -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.942 -13.933 -14.61 -9.755 -9.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.0965 54.7168 54.5028 54.2777 54.0612
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.21675 -0.25464 -0.26806 -0.17972 -0.18313
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.21675 -0.25464 -0.26806 -0.17972 -0.18313
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 222.532 199.33 157.033 42.882 14.247
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 176.935 163.879 135.31 26.19 4.847
Cash 107.114 114.515 135.31 26.19 4.847
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25.483 17.178 11.099 10.551 6.403
Accounts Receivable - Trade, Net 25.483 17.178 11.099 10.551 6.403
Prepaid Expenses 6.199 9.651 5.05 2.507 1.141
Other Current Assets, Total 13.915 8.622 5.574 3.634 1.856
Total Assets 264.717 239.669 189.591 71.845 45.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.313 25.057 19.147 15.524 14.952
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 35.157 34.918 26.249 20.133 17.131
Accumulated Depreciation, Total -12.844 -9.861 -7.102 -4.609 -2.179
Goodwill, Net 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299
Intangibles, Net 3.045 4.088 5.482 7.014 8.559
Other Long Term Assets, Total 14.528 8.895 5.63 4.126 5.243
Total Current Liabilities 98.429 63.577 43.056 31.071 21.904
Accounts Payable 2.888 1.543 2.049 1.784 2.319
Accrued Expenses 26.321 18.627 11.441 8.137 5.534
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 69.22 43.407 29.566 21.15 14.051
Total Liabilities 119.507 87.57 61.461 46.112 39.097
Total Long Term Debt 0 0 0 0 3
Long Term Debt 0 3
Other Liabilities, Total 21.078 23.993 18.405 15.041 14.193
Total Equity 145.21 152.099 128.13 25.733 6.203
Redeemable Preferred Stock 62.671
Common Stock 0.005 0.005 0.005 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 351.774 328.343 263.943 1.844 1.685
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -175.745 -147.043 -115.388 -68.581 -47.647
Treasury Stock - Common -30.824 -29.206 -20.43 -10.507 -10.507
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 264.717 239.669 189.591 71.845 45.3
Total Common Shares Outstanding 54.1538 53.2665 39.0609 39.0609 39.0609
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 102.976
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 69.821 49.364
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 226.773 222.532 210.053 205.11 200.868
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 179.317 176.935 175.008 171.481 167.793
Cash 81.662 107.114 115.332 108.257 102.303
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 97.655 69.821 59.676 63.224 65.49
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.08 25.483 16.041 16.133 15.928
Accounts Receivable - Trade, Net 23.08 25.483 16.041 16.133 15.928
Prepaid Expenses 9.114 6.199 7.138 6.846 7.596
Other Current Assets, Total 15.262 13.915 11.866 10.65 9.551
Total Assets 270.487 264.717 250.647 245.625 241.193
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21.751 22.313 22.982 23.702 24.294
Goodwill, Net 2.299 2.299 2.299 2.299 2.299
Intangibles, Net 2.785 3.045 3.306 3.567 3.827
Other Long Term Assets, Total 15.423 14.528 12.007 10.947 9.905
Total Current Liabilities 107.347 98.429 80.936 72.973 67.59
Accounts Payable 4.772 2.888 4.356 0.549 0.705
Accrued Expenses 26.039 26.321 20.705 18.051 16.085
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 76.536 69.22 55.875 54.373 50.8
Total Liabilities 127.733 119.507 102.695 95.463 90.784
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 20.386 21.078 21.759 22.49 23.194
Total Equity 142.754 145.21 147.952 150.162 150.409
Common Stock 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Additional Paid-In Capital 360.172 351.774 344.616 339.389 333.939
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -185.5 -175.745 -165.845 -158.852 -153.41
Treasury Stock - Common -31.763 -30.824 -30.824 -30.38 -30.125
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 270.487 264.717 250.647 245.625 241.193
Total Common Shares Outstanding 54.4072 54.1538 53.9694 53.8043 53.5434
Long Term Investments 1.456
Other Equity, Total -0.16
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -28.702 -31.655 -46.807 -20.934 -21.91
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.817 -11.352 -14.414 -17.238 -14.345
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.991 2.838 3.792 2.441 1.233
Amortization 1.043 1.394 1.532 1.545 0.121
Μη Χρηματικά Στοιχεία 36.117 22.477 32.547 2.976 1.842
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.111 0.138 0.076 0.489 0.081
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.368 -6.406 -5.478 -3.266 4.369
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.118 -53.802 -0.76 -2.097 -12.516
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.926 -4.015 -0.76 -2.097 -0.673
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -21.192 -49.787 0 0 -11.843
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.1 44.359 124.294 37.248 3.027
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.037 52.451 139.592 40.411 0.143
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.148 -3.163 2.884
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.401 -20.795 109.12 17.913 -23.834
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.137 -8.092 -15.15
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -9.755 -28.702 -18.802 -11.809 -6.367
Cash From Operating Activities 5.402 14.817 12.34 7.975 3.62
Cash From Operating Activities 0.696 2.991 2.23 1.476 0.737
Amortization 0.261 1.043 0.782 0.521 0.261
Non-Cash Items 12.845 36.117 24.489 15.617 7.046
Changes in Working Capital 1.355 3.368 3.641 2.17 1.943
Cash From Investing Activities -29.898 -22.118 -11.476 -14.628 -16.476
Capital Expenditures -0.313 -0.926 -0.662 -0.466 -0.173
Other Investing Cash Flow Items, Total -29.585 -21.192 -10.814 -14.162 -16.303
Cash From Financing Activities -0.956 -0.1 -0.047 0.395 0.644
Financing Cash Flow Items -0.962 -0.137 -0.077 0.366 0.621
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.006 0.037 0.03 0.029 0.023
Net Change in Cash -25.452 -7.401 0.817 -6.258 -12.212
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.7717 4657342 708588 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.31 3007462 115507 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 5.0551 2409365 -551132 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 4.3967 2095533 125853 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.1668 1509328 9319 2022-12-31 LOW
Zevenbergen Capital Investments LLC Investment Advisor 2.9323 1397564 -161095 2022-12-31 MED
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 2.7726 1321461 -2922 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6039 1241044 -21179 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.5017 1192362 -55017 2022-12-31 LOW
Fred Alger Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.4689 1176739 -251705 2022-12-31 MED
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.0983 1000068 43912 2022-12-31 LOW
Thrivent Asset Management, LLC Investment Advisor 2.0371 970916 -8998 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0327 968816 6471 2022-12-31 LOW
William Blair & Company, L.L.C. (Research) Research Firm 1.8837 897796 -38720 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.8783 895230 839900 2022-12-31 HIGH
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 1.8755 893881 117567 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8367 875381 38753 2022-12-31 LOW
Eventide Asset Management, LLC Investment Advisor 1.8202 867547 -123396 2022-12-31 MED
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.7657 841583 -7859 2022-12-31 LOW
Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.746 832165 -6392 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sprout Social Company profile

Σχετικά με την Sprout Social Inc

Η Sprout Social, Inc. ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου διαχείρισης κοινωνικών μέσων που επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται και να μετρούν την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Η εταιρεία παρέχει στους οργανισμούς μια κεντρική πλατφόρμα για τη διαχείριση των προσπαθειών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Το cloud λογισμικό της συγκεντρώνει τα κοινωνικά μηνύματα, τα δεδομένα και τις ροές εργασίας σε ένα ενοποιημένο σύστημα καταγραφής, πληροφόρησης και δράσης. Η εύχρηστη πλατφόρμα cloud της Εταιρείας επιτρέπει σε οργανισμούς όλων των μεγεθών να δημιουργούν ισχυρότερες σχέσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να δημιουργούν και να δημοσιεύουν αποτελεσματικό περιεχόμενο, να μετρούν και να βελτιώνουν την απόδοση και να κατανοούν καλύτερα τις αγορές και τους πελάτες τους. Η πλατφόρμα της Εταιρείας μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα από νέους πελάτες χωρίς την άμεση εμπλοκή των ομάδων πωλήσεων ή υπηρεσιών της. Προσφέρει επίσης ένα δωρεάν δοκιμαστικό μοντέλο 30 ημερών που επιτρέπει στους υποψήφιους πελάτες να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό της μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς βοήθεια.

Industry: Software (NEC)

131 South Dearborn Street
Suite 700
CHICAGO
ILLINOIS 60603
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.54 Price
-2.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

BTC/USD

28,157.40 Price
-0.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,980.37 Price
+0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0098%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

74.44 Price
+2.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου