Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Spotify Technology SA - SPOT CFD

  299.70
  1.26%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

  Mon - Thu: 08:10 - 00:00

  Fri: 08:10 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 3.35
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 303.52
  Άνοιγμα* 300.72
  Μεταβολή 1 έτους* 129.72%
  Εύρος ημέρας* 299.49 - 303.2
  Εύρος 52 εβδ. 69.29-253.05
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.51M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.11B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 193.13M
  Έσοδα 11.69B
  EPS -1.09
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.72
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 299.70 -0.55 -0.18% 300.25 305.52 295.97
  Apr 11, 2024 303.15 3.62 1.21% 299.53 305.53 284.95
  Apr 10, 2024 298.15 -1.20 -0.40% 299.35 303.05 290.12
  Apr 9, 2024 298.34 -10.43 -3.38% 308.77 309.87 296.28
  Apr 8, 2024 308.68 -2.33 -0.75% 311.01 313.05 301.81
  Apr 5, 2024 309.95 12.28 4.13% 297.67 312.94 290.35
  Apr 4, 2024 296.67 4.10 1.40% 292.57 304.87 291.17
  Apr 3, 2024 292.26 24.31 9.07% 267.95 292.95 267.95
  Apr 2, 2024 267.20 1.00 0.38% 266.20 270.64 256.41
  Apr 1, 2024 265.59 1.76 0.67% 263.83 266.73 256.41
  Mar 28, 2024 263.45 5.33 2.06% 258.12 268.37 255.79
  Mar 27, 2024 259.95 -4.57 -1.73% 264.52 269.74 256.41
  Mar 26, 2024 262.90 1.82 0.70% 261.08 277.15 260.23
  Mar 25, 2024 259.95 -3.46 -1.31% 263.41 264.91 256.41
  Mar 22, 2024 264.32 4.69 1.81% 259.63 265.38 258.05
  Mar 21, 2024 259.62 -3.03 -1.15% 262.65 264.95 256.95
  Mar 20, 2024 262.46 12.51 5.01% 249.95 262.55 249.95
  Mar 19, 2024 252.17 -2.17 -0.85% 254.34 254.36 249.21
  Mar 18, 2024 251.60 -3.76 -1.47% 255.36 257.34 249.95
  Mar 15, 2024 254.12 -1.39 -0.54% 255.51 257.46 252.42

  Spotify Technology SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 11727 9668 7880 6764 5259
  Έσοδα 11727 9668 7880 6764 5259
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8801 7077 5865 5042 3906
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2926 2591 2015 1722 1353
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12386 9574 8173 6837 5303
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2196 1582 1466 1180 903
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1347 887 819 601 493
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 3 5 1
  Λειτουργικά Έσοδα -659 94 -293 -73 -44
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 293 178 -411 -54 -134
  Άλλο, Καθαρό -4 -23 -5 -4 5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -370 249 -709 -131 -173
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -430 -34 -581 -186 -78
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -430 -34 -581 -186 -78
  Καθαρά Κέρδη -430 -34 -581 -186 -78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -430 -34 -581 -186 -78
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -430 -34 -581 -186 -78
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -430 -34 -581 -186 -78
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 192.935 191.298 187.583 180.961 177.154
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.22873 -0.17773 -3.09729 -1.02785 -0.44029
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.22199 -0.16754 -3.07996 -1.02785 -0.43662
  Depreciation / Amortization 40 25 18 14
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 3357 3177 3042 3166 3036
  Έσοδα 3357 3177 3042 3166 3036
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2472 2388 2273 2365 2286
  Ακαθάριστο Εισόδημα 885 789 769 801 750
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3325 3424 3198 3397 3264
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 484 514 470 620 592
  Έρευνα & Ανάπτυξη 369 398 401 402 376
  Depreciation / Amortization 9 10 13 10
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 115 44 -3
  Λειτουργικά Έσοδα 32 -247 -156 -231 -228
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 41 6 -47 -60 90
  Άλλο, Καθαρό 0 -3 0 -6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 73 -241 -206 -291 -144
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 65 -302 -225 -270 -166
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 65 -302 -225 -270 -166
  Καθαρά Κέρδη 65 -302 -225 -270 -166
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 65 -302 -225 -270 -166
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 65 -302 -225 -270 -166
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 65 -302 -225 -270 -166
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 198.012 194.42 193.562 193.231 193.077
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.32826 -1.55334 -1.16242 -1.39729 -0.85976
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.32826 -1.16886 -1.01466 -1.40738 -0.85976
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4352 4372 2366 2231 2246
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3350 3500 1747 1757 1806
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2483 2744 1151 1065 891
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 867 756 596 692 915
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 695 626 468 406 402
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 502 437 319 297 273
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 218 172 104 68 38
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7636 7170 6326 5122 4336
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 765 809 757 780 197
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1215 1137 983 936 277
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -450 -328 -226 -156 -80
  Υπεραξία, Καθαρό 1168 894 736 478 146
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 127 89 97 58 28
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1138 916 2277 1497 1646
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86 90 93 78 73
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3516 3226 2900 2439 2147
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 588 534 434 377 295
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2093 1841 1748 1431 1076
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 835 851 718 624 776
  Σύνολο Οφειλών 5235 5051 3521 3085 2242
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1683 1781 577 622 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1128 1202 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5 0 2 2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 31 44 44 22 93
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2401 2119 2805 2037 2094
  Κοινή Μετοχή 0 0.12226 0.12101 0.11718 0
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4789 4746 4583 4192 3801
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -3647 -3220 -3290 -2709 -2505
  ESOP Debt Guarantee 1265 869 680 494 334
  Unrealized Gain (Loss) 143 -29 1064 445 557
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 113 12.8777 -57.121 -15.1172 -16
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7636 7170 6326 5122 4336
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 193.293 192.152 190.213 184.326 180.856
  Treasury Stock - Common -262 -260 -175 -370 -77
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 555 579 577 622
  Προπληρωθέντα Εξοδα 89 74 47
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4695 4329 4293 4352 4659
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3715 3416 3438 3350 3666
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2618 2550 2443 2483 2851
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1097 866 995 867 815
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 755 640 560 695 650
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 516 427 361 502 462
  Προπληρωθέντα Εξοδα 124 109 90 89 127
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 101 164 205 218 216
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7592 7312 7529 7636 7632
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 618 624 744 765 835
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1251 1220 1221 1215 1278
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -633 -596 -477 -450 -443
  Υπεραξία, Καθαρό 1180 1148 1155 1168 1261
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 98 105 115 127 153
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 903 1015 1134 1138 630
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 98 91 88 86 94
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3701 3546 3459 3516 3558
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 655 623 592 588 695
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2108 2053 2025 2093 2020
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 938 870 842 835 843
  Σύνολο Οφειλών 5453 5258 5187 5235 5399
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1729 1689 1702 1683 1805
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1209 1167 1156 1128 1197
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 520 522 546 555 608
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17 17 20 31 34
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2139 2054 2342 2401 2233
  Κοινή Μετοχή 0 0 0 0 0.12226
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4931 4899 4864 4789 4789
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4112 -4177 -3875 -3647 -3379
  Treasury Stock - Common -262 -262 -262 -262 -262
  ESOP Debt Guarantee 1537 1468 1370 1265 1178
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 99 74 98 113 246.878
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7592 7312 7529 7636 7632
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 195.139 193.293 193.293 193.293 192.152
  Unrealized Gain (Loss) -54 52 147 143 -340
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6 6 6 5 2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -430 -34 -581 -186 -78
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 46 361 259 573 344
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 118 94 86 71 21
  Amortization 53 33 25 16 11
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 173 357 471 248 130
  Cash Taxes Paid 43 6 8 4 9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 53 50 55 37
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 132 -89 258 424 260
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -423 -187 -372 -218 -22
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -25 -85 -78 -135 -125
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -398 -102 -294 -83 103
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -40 1250 285 -203 92
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 41 109 319 -195 91
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -43 1188 -24 -17
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 156 169 -86 22 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -261 1593 86 174 414
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -38 -47 -10 9 1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -225 -430 -160 6 131
  Cash From Operating Activities 59 46 116 76 37
  Cash From Operating Activities 31 118 86 56 27
  Amortization 13 53 35 21 10
  Non-Cash Items 169 173 31 -18 -65
  Cash Taxes Paid 10 43 25 21 13
  Cash Interest Paid 10 53 40 26 13
  Changes in Working Capital 71 132 124 11 -66
  Cash From Investing Activities -122 -423 -322 -213 -156
  Capital Expenditures -2 -25 -20 -15 -10
  Other Investing Cash Flow Items, Total -120 -398 -302 -198 -146
  Cash From Financing Activities 49 -40 -19 2 22
  Financing Cash Flow Items -11 -38 -29 -19 -9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 75 41 41 41 41
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15 -43 -31 -20 -10
  Foreign Exchange Effects -26 156 332 177 74
  Net Change in Cash -40 -261 107 42 -23

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Online Services (NEC)

  5 Place De La Gare
  LUXEMBOURG
  1616
  LU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου