Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Frasers Group Plc - FRAS CFD

  8.885
  0.8%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.065
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Frasers Group PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.805
  Άνοιγμα* 8.82
  Μεταβολή 1 έτους* -1.84%
  Εύρος ημέρας* 8.81 - 8.88
  Εύρος 52 εβδ. 6.61-9.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 424.25K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.06M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.91B
  Αναλογία P/E 8.61
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 452.95M
  Έσοδα 5.56B
  EPS 1.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.54
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Dec 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 8.805 -0.105 -1.18% 8.910 8.995 8.795
  Nov 29, 2023 8.910 0.140 1.60% 8.770 8.935 8.725
  Nov 28, 2023 8.770 0.010 0.11% 8.760 8.920 8.700
  Nov 27, 2023 8.765 0.274 3.23% 8.491 8.785 8.491
  Nov 24, 2023 8.666 0.205 2.42% 8.461 8.671 8.461
  Nov 23, 2023 8.531 -0.090 -1.04% 8.621 8.626 8.516
  Nov 22, 2023 8.601 0.020 0.23% 8.581 8.646 8.551
  Nov 21, 2023 8.576 -0.025 -0.29% 8.601 8.681 8.541
  Nov 20, 2023 8.621 -0.005 -0.06% 8.626 8.720 8.556
  Nov 17, 2023 8.591 0.155 1.84% 8.436 8.651 8.426
  Nov 16, 2023 8.346 -0.215 -2.51% 8.561 8.651 8.346
  Nov 15, 2023 8.591 0.200 2.38% 8.391 8.676 8.391
  Nov 14, 2023 8.376 0.025 0.30% 8.351 8.496 8.301
  Nov 13, 2023 8.241 -0.010 -0.12% 8.251 8.381 8.236
  Nov 10, 2023 8.306 0.070 0.85% 8.236 8.336 8.146
  Nov 9, 2023 8.341 0.185 2.27% 8.156 8.376 8.096
  Nov 8, 2023 8.186 -0.150 -1.80% 8.336 8.371 8.161
  Nov 7, 2023 8.336 0.300 3.73% 8.036 8.431 8.036
  Nov 6, 2023 8.037 -0.134 -1.64% 8.171 8.226 8.017
  Nov 3, 2023 8.091 0.005 0.06% 8.086 8.231 8.061

  Frasers Group Plc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, December 6, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:30

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 Frasers Group PLC Earnings Release
  Half Year 2024 Frasers Group PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Half Year 2024 Frasers Group PLC Earnings Release
  Half Year 2024 Frasers Group PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 5556.7 4691.1 3507.3 3957.4 3701.9
  Έσοδα 5556.7 4691.1 3507.3 3957.4 3701.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3191 2660.5 2023.4 2294.8 2118.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2365.7 2030.6 1483.9 1662.6 1583.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5007.5 4389.9 3580.6 3765.1 3541.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1896.3 1557.3 1281.6 1543 1412.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -38.8 217.5 308.9 -54.7 32.6
  Other Operating Expenses, Total -41 -45.4 -33.3 -32.5 -23.4
  Λειτουργικά Έσοδα 549.2 301.2 -73.3 192.3 160.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 90.7 10.7 75.3 -56.4 18.7
  Άλλο, Καθαρό -5.6 -5.2 -3.2 7.6 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 634.3 306.7 -1.2 143.5 179.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 475 231.2 -86.6 101 116
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -13.3 -7.1 -5 -7.2 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 461.7 224.1 -91.6 93.8 112
  Καθαρά Κέρδη 488 249.8 -83 93.8 112
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 461.7 224.1 -91.6 93.8 112
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 488 249.8 -83 93.8 112
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 488 249.8 -83 93.8 112
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 459.911 471.975 501.955 507.066 520.749
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.00389 0.47481 -0.18249 0.18499 0.21507
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.00845 0.78403 0.18165 0.27923 0.2556
  Depreciation / Amortization 14.5 1.1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 26.3 25.7 8.6
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021
  Συνολικά έσοδα 2927.2 2629.5 2407 2284.1 1614
  Έσοδα 2927.2 2629.5 2407 2284.1 1614
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1665.1 1525.9 1392.7 1267.8 963.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1262.1 1103.6 1014.3 1016.3 650.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2660.8 2346.7 2287.4 2102.5 1811.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1030.1 866.2 840.3 717 553.3
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -9.4 -29.4 82.2 135.3 312.6
  Other Operating Expenses, Total -25 -16 -27.8 -17.6 -18.2
  Λειτουργικά Έσοδα 266.4 282.8 119.6 181.6 -197.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 112 -21.3 20.2 -9.5 93
  Άλλο, Καθαρό -2.3 -3.3 -1.2 -4 -2.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 376.1 258.2 138.6 168.1 -107.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 281.7 193.3 103 128.2 -171
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6.1 -7.2 -1.6 -5.5 -1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 275.6 186.1 101.4 122.7 -172
  Καθαρά Κέρδη 275.6 212.4 111.6 138.2 -163.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 275.6 186.1 101.4 122.7 -172
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 275.6 212.4 111.6 138.2 -163.4
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 275.6 212.4 111.6 138.2 -163.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 459.731 460.091 454.746 489.214 501.957
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.59948 0.40449 0.22298 0.25081 -0.34266
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5405 0.38252 0.35731 0.46859 0.06214
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 26.3 10.2 15.5 8.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2597.2 2572.3 2155.5 2224.6 2031.1
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 332.9 336.8 457 534 448
  Μετρητά 332.9 336.8 457 534 448
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 418.5 485 330.9 288.4 347.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 291.5 290.6 57.2 57.5 53.1
  Συνολικό Απόθεμα 1464.9 1277.6 1096.6 1198.3 978.4
  Προπληρωθέντα Εξοδα 111.5 112.5 84.6 54.5 59.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 269.4 360.4 186.4 149.4 198.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4292.7 4142.7 3785.1 3868.2 3148.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1150.7 1011 1164.9 1347.6 823.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3184 2867.2 2734 2418.1 1572.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2033.3 -1856.2 -1569.1 -1070.5 -749.6
  Υπεραξία, Καθαρό 9.9 44.4 46.7 54.1 57.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.2 76.2 73.8 89.3 95.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 437.8 295.8 277.4 102.7 117.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 82.9 143 66.8 49.9 23.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1016.9 1027.6 943.9 848.2 598.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 375.1 358.2 281.9 307 241.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 240.9 269.6 271.4 190.2 159.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 119.6 117 188.5 147.9 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 281.3 282.8 202.1 203.1 197.7
  Σύνολο Οφειλών 2674.5 2856.1 2592.2 2600.9 1902.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1310 1331.5 1240.1 1376.2 826.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 749.7 827.9 705.9 900 820
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15.7 40.4 27 25.6 29
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 40 22 18.1 13 5.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 291.9 434.6 363.1 337.9 442.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1618.2 1286.6 1192.9 1267.3 1246.6
  Κοινή Μετοχή 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 874.3 874.3 874.3 874.3 874.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1229.4 732 508.5 518.6 475
  Treasury Stock - Common -644.2 -488.9 -295.7 -295.7 -281.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 94.6 105.1 41.7 106 114.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4292.7 4142.7 3785.1 3868.2 3148.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 467.475 489.362 519.342 519.342 536.408
  Payable/Accrued
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 560.3 503.6 534.2 476.2 6.5
  Apr 2023 Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2597.2 2854.9 2572.3 2104.3 2155.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 332.9 314.8 336.8 350.7 457
  Μετρητά 332.9 314.8 336.8 350.7 457
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 418.5 463.9 841.4 490.7 546.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 291.5 452.5 841.4 490.7 546.5
  Συνολικό Απόθεμα 1464.9 1466.5 1277.6 1201.5 1096.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 269.4 521.3 116.5 61.4 55.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4292.7 4394.7 4142.7 3739.3 3785.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1150.7 990.6 1011 1012.7 1164.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 24.1 152 120.6 113.5 120.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 437.8 302.9 295.8 405.1 277.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 82.9 94.3 143 103.7 66.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1016.9 1209.4 1027.6 1108.3 943.9
  Payable/Accrued 711.9 838.9 729.8 789.4 646.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 119.6 143.3 117 179.5 188.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 185.4 227.2 180.8 139.4 109.1
  Σύνολο Οφειλών 2674.5 3048.6 2856.1 2393.8 2592.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1310 1330.5 1331.5 880.2 1240.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 749.7 813.9 827.9 375 705.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 560.3 516.6 503.6 505.2 534.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15.7 44.7 40.4 30 27
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 40 36.2 22 21.7 18.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 291.9 427.8 434.6 353.6 363.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1618.2 1346.1 1286.6 1345.5 1192.9
  Κοινή Μετοχή 64.1 64.1 64.1 64.1 64.1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 874.3 874.3 874.3 874.3 874.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1229.4 873.8 732 729.1 508.5
  Treasury Stock - Common -644.2 -569.3 -488.9 -374.2 -295.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 94.6 103.2 105.1 52.2 41.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4292.7 4394.7 4142.7 3739.3 3785.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 467.475 477.478 489.362 506.59 519.342
  Προπληρωθέντα Εξοδα 111.5 88.4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 335.6 8.5 143.5 179.2 61.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 507.9 519 376.7 273.3 326.2
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 246.6 298.5 381 122.8 148
  Amortization 7.5 7.1 14.5 1.1 4.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 197.1 211.2 -13.2 15.4 125.1
  Cash Taxes Paid 121 59.3 48.5 40 45.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 32.8 31.6 18.3 13 14
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -278.9 -6.3 -149.1 -45.2 -12.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -116.2 -280.4 -193.4 -237.5 -364.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -323.2 -220.4 -323.5 -159.6 -208.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 207 -60 130.1 -77.9 -156.4
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -512 -310.3 -102.3 49.1 259.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -32.6 -32.5 -18.3 -13 -14
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -286.2 -273.5 -40.1 69.4 439.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -120.2 -77 86 88 224.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -193.2 -4.3 -43.9 -7.3 -166.7
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.1 -5.3 5 3.1 4.1
  Oct 2022 Apr 2022 Oct 2021 Apr 2021 Oct 2020
  Net income/Starting Line 284.6 335.6 186 8.5 106.1
  Cash From Operating Activities 113.4 507.9 497.2 519 276.2
  Cash From Operating Activities 112.9 246.6 251.8 298.5 247.3
  Amortization 3.3 7.5 3.4 7.1 4.1
  Non-Cash Items -10.9 197.1 12.9 211.2 -4.1
  Cash Taxes Paid 58.4 121 62.6 59.3 54.3
  Cash Interest Paid 27.6 32.8 14.5 31.6 14.7
  Changes in Working Capital -276.5 -278.9 43.1 -6.3 -77.2
  Cash From Investing Activities 9 -116.2 -115.8 -280.4 -129.9
  Capital Expenditures -118.8 -323.2 -112.7 -220.4 -57
  Other Investing Cash Flow Items, Total 127.8 207 -3.1 -60 -72.9
  Cash From Financing Activities -149.7 -512 -485.8 -310.3 -310.4
  Financing Cash Flow Items 23.2 -32.6 -14.5 -32.5 -14.7
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -80.4 -193.2 -78.5 -4.3 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -92.5 -286.2 -392.8 -273.5 -295.7
  Foreign Exchange Effects 5.3 0.1 -1.9 -5.3 1.4
  Net Change in Cash -22 -120.2 -106.3 -77 -162.7
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  MASH Holdings, Ltd. Corporation 72.8063 330069000 200000 2023-09-18 LOW
  Phoenix Asset Management Partners Ltd. Investment Advisor 5.115 23189019 0 2023-07-26 LOW
  Frasers Group PLC Employee Benefit Trust Corporation 3.8352 17386913 0 2023-04-30
  Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.1526 14292412 0 2023-07-26 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4127 6404626 1897113 2023-08-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.142 5177502 -101744 2023-10-02 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.913 4139048 29996 2023-07-03 LOW
  Lancaster Investment Management LLP Hedge Fund 0.7794 3533440 -3458646 2023-06-28 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.772 3500000 -1100000 2023-07-03 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7138 3235845 -159141 2023-10-02 LOW
  Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4752 2154226 -870774 2023-07-03 MED
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4646 2106307 -34862 2023-10-02 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2595 1176593 0 2023-10-02 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2247 1018678 -14030 2023-10-02 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.1406 637428 154006 2023-05-30 MED
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.132 598516 10745 2023-10-02 LOW
  Ostrum Asset Management Investment Advisor 0.1312 594634 716 2023-10-02 MED
  Ashley (Michael James Wallace) Individual Investor 0.1103 500000 500000 2023-09-20 HIGH
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0931 422046 -387374 2023-10-02 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.087 394336 -11566 2023-05-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Frasers Group Plc Company profile

  Σχετικά με την Frasers Group Plc

  Η Frasers Group PLC είναι εταιρεία λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων αθλητικών ειδών, γυμναστικής, τρόπου ζωής και περιποίησης. Ο τομέας λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει μια σειρά αθλητικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού μέσω της fascia, SPORTS DIRECT. Ο τομέας Premium Lifestyle αναπτύσσει premium και πολυτελείς προσφορές, οι οποίες αποτελούνται από τα fascias Flannels, Frasers, House of Fraser, Jack Wills και Sofa.com, μαζί με τα Cruise και van mildert. Ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης περιλαμβάνει τα καταστήματα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, τη διαχείριση και τις δραστηριότητες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κέντρων διανομής στο Βέλγιο και την Αυστρία, καθώς και των καταστημάτων GAME Spain και Baltics online. Ο τομέας λιανικού εμπορίου της Εταιρείας στον υπόλοιπο κόσμο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου με έδρα την Ασία, μαζί με τις προσφορές τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο τομέας Wholesale & Licensing περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των διεθνών εμπορικών σημάτων της, όπως οι Everlast, Karrimor, Lonsdale και Slazenger.

  Industry: Sporting Goods Stores

  Unit A
  Brook Park East
  SHIREBROOK
  NOTTINGHAMSHIRE NG20 8RY
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου