Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Spectrum Brands Holdings - SPB CFD

  71.29
  0.43%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Spectrum Brands Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 71.6
  Άνοιγμα* 71.08
  Μεταβολή 1 έτους* 6.03%
  Εύρος ημέρας* 70.77 - 71.76
  Εύρος 52 εβδ. 47.56-85.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.02M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.79M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.35B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 35.67M
  Έσοδα 2.93B
  EPS -7.69
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.55164
  Beta 1.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 71.29 0.40 0.56% 70.89 71.80 70.54
  Dec 4, 2023 71.60 1.33 1.89% 70.27 72.15 70.18
  Dec 1, 2023 70.91 2.21 3.22% 68.70 71.41 68.59
  Nov 30, 2023 69.25 1.35 1.99% 67.90 69.50 66.83
  Nov 29, 2023 68.29 -0.42 -0.61% 68.71 69.03 67.95
  Nov 28, 2023 67.79 1.78 2.70% 66.01 67.84 65.72
  Nov 27, 2023 66.34 0.72 1.10% 65.62 66.64 65.41
  Nov 24, 2023 66.06 0.62 0.95% 65.44 66.38 65.04
  Nov 22, 2023 65.59 -0.15 -0.23% 65.74 66.55 65.15
  Nov 21, 2023 65.61 -0.34 -0.52% 65.95 66.39 65.25
  Nov 20, 2023 65.94 -1.07 -1.60% 67.01 67.81 65.50
  Nov 17, 2023 67.58 -7.07 -9.47% 74.65 74.99 66.97
  Nov 16, 2023 76.76 0.25 0.33% 76.51 77.15 75.89
  Nov 15, 2023 77.67 2.00 2.64% 75.67 77.95 75.67
  Nov 14, 2023 76.63 0.55 0.72% 76.08 76.94 76.08
  Nov 13, 2023 75.43 -1.12 -1.46% 76.55 77.42 75.42
  Nov 10, 2023 77.64 0.54 0.70% 77.10 77.99 76.81
  Nov 9, 2023 77.07 0.00 0.00% 77.07 78.00 76.75
  Nov 8, 2023 77.83 0.72 0.93% 77.11 78.62 77.06
  Nov 7, 2023 77.87 1.12 1.46% 76.75 77.98 76.44

  Spectrum Brands Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Spectrum Brands Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Spectrum Brands Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3132.5 2998.1 3964.2 3802.1 3808.7
  Έσοδα 3132.5 2998.1 3964.2 3802.1 3808.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2142.1 1961.6 2580 2492.4 2470.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 990.4 1036.5 1384.2 1309.7 1337.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3109.3 2901 3644.6 3729.9 3584.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 969 813 952.3 955.1 943
  Έρευνα & Ανάπτυξη 26.7 29.8 41.8 43.5 44.6
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 96.6 70.5 238.9 126.1
  Λειτουργικά Έσοδα 23.2 97.1 319.6 72.2 224.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -99.4 -116.5 -144.5 -269.4 -266.3
  Άλλο, Καθαρό -14.1 8.3 -19.7 3.4 6.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -90.3 -11.1 155.4 -193.8 -35.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -77 15.3 84.5 -186.7 485.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 -0.2 -0.7 -1.3 -103.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -77.2 15.1 83.8 -188 381.7
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 148.8 174.5 14 659.9 386.6
  Καθαρά Κέρδη 71.6 189.6 97.8 471.9 768.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -77.2 15.1 83.8 -188 381.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 71.6 189.6 97.8 471.9 768.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 71.6 189.6 97.8 471.9 768.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.9 43.2 44.9 50.7 37
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.88753 0.34954 1.86637 -3.70809 10.3162
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.88753 1.80301 2.72015 -0.64527 12.5315
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.68 1.68 1.68 1.68
  Other Operating Expenses, Total -28.5
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Sep 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 735.5 729.2 713.3 749.5 818
  Έσοδα 735.5 729.2 713.3 749.5 818
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 472 514.4 511 510 542
  Ακαθάριστο Εισόδημα 263.5 214.8 202.3 239.5 276
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 860.2 806.2 733.5 733 779.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 216.9 214.8 214.3 221.8 256.2
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.3 5.2 6.2 4.7 6.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 166 71.8 2 0
  Λειτουργικά Έσοδα -124.7 -77 -20.2 16.5 38.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33.5 -31.6 -33.4 -27 -26
  Άλλο, Καθαρό -0.1 -1.2 1.5 -6.7 -7.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -158.3 -109.8 -52.1 -17.2 5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -172.2 -75 -40 -24.7 3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -172.4 -75.1 -40.3 -24.9 3
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2031.6 21.4 19.4 39.7 29.7
  Καθαρά Κέρδη 1859.2 -53.7 -20.9 14.8 32.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -172.4 -75.1 -40.3 -24.9 3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1859.2 -53.7 -20.9 14.8 32.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1859.2 -53.7 -20.9 14.8 32.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.4 41 40.9 41.2 41
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.26733 -1.83171 -0.98533 -0.60437 0.07317
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.59653 -0.69341 -0.95355 -0.60437 0.07317
  Other Operating Expenses, Total 0 -3.5 -25
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2925.9 3235.3 2913.6 1728.1 1659.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1857.2 243.7 187.9 531.6 627.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 753.9 243.7 187.9 531.6 627.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 561.6 343.1 312.1 575.3 430.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 477.1 247.4 248.4 501.1 356.7
  Συνολικό Απόθεμα 462.8 780.6 562.8 557.7 548.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1816.7 1810
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5258.4 5775.6 5340.4 5107.3 5246
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 385.9 346.3 316.7 500.3 452.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 815.5 746.8 697.9 989.2 913.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -429.6 -400.5 -381.2 -488.9 -461
  Υπεραξία, Καθαρό 854.7 953.1 867.2 1332 1328.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1060.1 1202.2 1204.1 1431.7 1507.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 66.9 230.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31.8 38.7 38.8 48.3 67.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 764.8 1188.1 1164.1 944.9 1140.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 396.6 453.1 388.6 557.5 456.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 93.6 81.8 114.7 155.9 101.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 266 640.9 648.8 216.2 445
  Σύνολο Οφειλών 2740.8 4512.4 3868.5 3699.8 3525.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1546.9 3144.5 2494.3 2461 2214.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1469.1 3060.1 2400.3 2312.6 2048.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 77.8 84.4 94 148.4 165.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 174.8 60.1 59.5 65.4 50.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.7 5.9 7.1 8.3 8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 253.6 113.8 143.5 220.2 112
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2517.6 1263.2 1471.9 1407.5 1720.9
  Κοινή Μετοχή 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1920.8 2032.5 2063.8 2054.3 2031.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2096 362.1 359.9 243.9 223.8
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -249.4 -303.1 -235.3 -284.7 -273.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5258.4 5775.6 5340.4 5107.3 5246
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 35.3 40.8 41.9 43.1 48.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.3 51.2 40.8 63.5 53.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.6 12.3 12 15.3 136.9
  Treasury Stock - Common -1250.3 -828.8 -717 -606.5 -260.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1103.3
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2925.9 3980.4 3171.3 3180.6 3235.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1857.2 2930.2 327.8 228 243.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 753.9 2930.2 327.8 228 243.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 561.6 471.1 406.8 390.9 343.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 477.1 371 305.5 269.8 247.4
  Συνολικό Απόθεμα 462.8 527.9 585.6 702.3 780.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.3 51.2 51.5 48.3 51.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5258.4 6354.4 5785 5765.8 5775.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 385.9 391.4 398.4 342.8 346.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 815.5 823.8 819.6 755 746.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -429.6 -432.4 -421.2 -412.2 -400.5
  Υπεραξία, Καθαρό 854.7 858.6 968.5 965 953.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1060.1 1078.9 1140.7 1210.8 1202.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 31.8 45.1 106.1 66.6 38.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 764.8 1783 1176.6 1081.3 1188.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 396.6 460.6 495.9 365.2 453.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 66.7 70.6 65.1 75.5 81.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8.6 459.2 13.1 12.5 12.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 292.9 792.6 602.5 628.1 640.9
  Σύνολο Οφειλών 2740.8 3795.7 4602.8 4533 4512.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1546.9 1619.2 3175.6 3267.7 3144.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1546.9 1619.2 3175.6 3267.7 3060.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 84.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 174.8 139.6 75 62.7 60.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.7 1.2 6.9 6.6 5.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 253.6 252.7 168.7 114.7 113.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2517.6 2558.7 1182.2 1232.8 1263.2
  Κοινή Μετοχή 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1920.8 1919.7 2016.2 2011.5 2032.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2096 2094.3 252.6 323.9 362.1
  Treasury Stock - Common -1250.3 -1217.2 -814.2 -814.2 -828.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -249.4 -238.6 -272.9 -288.9 -303.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5258.4 6354.4 5785 5765.8 5775.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 35.3 35.6738 41.0045 41.0045 40.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 1799.6 1811.1 1816.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1103.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 72.7 189.6 98.5 473.2 872
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -53.8 288.4 290.3 1.1 305.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 49 117 148.5 180.8 125.3
  Deferred Taxes -44.6 -64.4 46.8 -6.5 -556.5
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 25.1 67.7 23 -481.4 -196.7
  Cash Taxes Paid 45.5 56.7 42.1 53.9 53.8
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 145.7 136.4 127.1 208.1 314.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -206.3 -21.5 -26.5 -165 61.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -359.8 -423.5 108.3 2797.6 1272.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -64 -43.6 -61 -58.4 -75.9
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -295.8 -379.9 169.3 2856 1348.6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 487.6 -209.9 -497.1 -2724.6 -1295.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -37.1 -20.4 -221.6 -20.7 -216.6
  Total Cash Dividends Paid -68.6 -71.5 -75.2 -85.5 -22.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -134 -125.8 -364.8 -268.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 727.3 7.8 164.5 -2349.9 -1056.3
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20.1 1.3 5.1 -8.4 -7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 53.9 -343.7 -93.4 65.7 276
  Amortization 50.3
  Apr 2023 Jan 2023 Sep 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -74.1 -20.5 72.7 57.5 24.6
  Cash From Operating Activities 177.6 -64.2 -53.8 -138.4 -206.9
  Cash From Operating Activities 24.1 12.2 49 36.6 51.1
  Deferred Taxes -62 -18.4 -44.6 -50.4 -43.7
  Non-Cash Items 70.7 -22.4 25.1 -68.1 -55.8
  Cash Taxes Paid 25.2 12.1 45.5 25.3 29.1
  Cash Interest Paid 86.4 25.5 145.7 60.7 81.1
  Changes in Working Capital 198 -25.5 -206.3 -153.9 -183.1
  Cash From Investing Activities -33.8 -13.6 -359.8 -335.4 -351
  Capital Expenditures -25.9 -10 -64 -45.3 -24.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7.9 -3.6 -295.8 -290.1 -326.7
  Cash From Financing Activities -69.6 56.4 487.6 543 566.7
  Financing Cash Flow Items -13.5 -13.2 -37.1 -36.7 -33.4
  Total Cash Dividends Paid -34.4 -17.1 -68.6 -51.5 -34.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -134 -134 -134
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -21.7 86.7 727.3 765.2 768.5
  Foreign Exchange Effects 9.7 5.7 -20.1 -11.5 -3
  Net Change in Cash 83.9 -15.7 53.9 57.7 5.8
  Amortization 20.9 10.4 50.3 39.9
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.9979 4280119 -64324 2023-06-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.1868 2207061 37810 2023-09-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 5.0583 1804502 -38697 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1536 1481762 -46369 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0759 1454030 -615275 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8661 1379182 172355 2023-06-30 LOW
  Cardinal Capital Management, L.L.C. Investment Advisor 3.6757 1311251 47729 2023-06-30 LOW
  Eminence Capital, LP Hedge Fund 3.3906 1209539 833413 2023-06-30 MED
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.1176 1112156 170639 2023-06-30 LOW
  Channing Capital Management, LLC Investment Advisor 2.5275 901655 9320 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 2.407 858672 -4569 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.2531 803772 -975284 2023-06-30 LOW
  Sachem Head Capital Management LP Hedge Fund 2.2215 792500 -720200 2023-06-30 MED
  Moerus Capital Management LLC Investment Advisor 1.8478 659188 -75562 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7963 640801 -1869 2023-06-30 LOW
  Maura (David M) Individual Investor 1.7396 620584 15000 2023-08-29 LOW
  Alberta Investment Management Corporation Sovereign Wealth Fund 1.706 608600 608600 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.6257 579952 36759 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6201 577954 17015 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.5784 563063 -731 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Spectrum Brands Company profile

  Σχετικά με την Spectrum Brands Holdings

  Η Spectrum Brands Holdings, Inc. είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για το σπίτι. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: Hardware & Home Improvement (HHI), Home and Personal Care (HPC), Global Pet Care (GPC) και Home and Garden (H&G). Ο τομέας HHI αποτελείται από τον τομέα υλικού, ασφάλειας και υδραυλικών ειδών της Εταιρείας. Ο τομέας HPC αποτελείται από τις επιχειρήσεις μικρών συσκευών κουζίνας και προσωπικής φροντίδας της Εταιρείας. Ο τομέας GPC αποτελείται από τον τομέα φροντίδας κατοικίδιων ζώων της Εταιρείας. Ο τομέας H&G αποτελείται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας για το σπίτι και τον κήπο και τον έλεγχο εντόμων. Η Εταιρεία παράγει, εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα της στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού μέσω διαφόρων εμπορικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των λιανοπωλητών, των χονδρεμπόρων και των διανομέων, των κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού (OEM) και των κατασκευαστικών εταιρειών. Στις μάρκες της περιλαμβάνονται οι Kwikset, Weiser, Baldwin, Tell Manufacturing, EZSET, Farberware και Pfister.

  Industry: Appliances, Tools & Housewares (NEC)

  3001 Deming Way
  MIDDLETON
  WISCONSIN 53562-1431
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0227%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου