Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Spark New Zealand Limited - SPKau CFD

  4.809
  0.63%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.042
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.779
  Άνοιγμα* 4.769
  Μεταβολή 1 έτους* 0.42%
  Εύρος ημέρας* 4.769 - 4.849
  Εύρος 52 εβδ. 4.30-5.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.91M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 46.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.71B
  Αναλογία P/E 23.89
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.87B
  Έσοδα 3.72B
  EPS 0.22
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.78011
  Beta 0.54
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 4.839 -0.010 -0.21% 4.849 4.859 4.839
  Feb 21, 2024 4.839 0.040 0.83% 4.799 4.849 4.789
  Feb 20, 2024 4.789 -0.020 -0.42% 4.809 4.819 4.759
  Feb 19, 2024 4.799 -0.010 -0.21% 4.809 4.829 4.769
  Feb 18, 2024 4.819 0.000 0.00% 4.819 4.819 4.799
  Feb 16, 2024 4.819 0.010 0.21% 4.809 4.839 4.789
  Feb 15, 2024 4.799 0.000 0.00% 4.799 4.829 4.779
  Feb 14, 2024 4.799 -0.010 -0.21% 4.809 4.819 4.779
  Feb 13, 2024 4.809 -0.070 -1.43% 4.879 4.879 4.799
  Feb 12, 2024 4.879 0.010 0.21% 4.869 4.879 4.849
  Feb 11, 2024 4.879 -0.020 -0.41% 4.899 4.899 4.879
  Feb 9, 2024 4.899 0.020 0.41% 4.879 4.899 4.869
  Feb 8, 2024 4.869 -0.030 -0.61% 4.899 4.899 4.839
  Feb 7, 2024 4.889 -0.040 -0.81% 4.929 4.949 4.889
  Feb 6, 2024 4.939 -0.030 -0.60% 4.969 4.969 4.939
  Feb 5, 2024 4.959 0.010 0.20% 4.949 4.989 4.939
  Feb 4, 2024 4.949 0.010 0.20% 4.939 4.959 4.939
  Feb 2, 2024 4.939 -0.030 -0.60% 4.969 4.989 4.929
  Feb 1, 2024 4.969 0.080 1.64% 4.889 4.969 4.889
  Jan 31, 2024 4.879 0.000 0.00% 4.879 4.939 4.859

  Spark New Zealand Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3875 3694 3566 3593 3520
  Έσοδα 3875 3694 3566 3593 3520
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1867 1759 1676 1662 1625
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2008 1935 1890 1931 1895
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2656 3065 2966 2968 2893
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 768 735 724 767 734
  Depreciation / Amortization 504 520 523 488 477
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1 1 1 -14
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -616 -24 -25 -28 -10
  Other Operating Expenses, Total 134 74 67 79 81
  Λειτουργικά Έσοδα 1219 629 600 625 627
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -67 -48 -47 -58 -48
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1152 581 553 568 579
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1135 410 384 420 409
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1135 410 384 420 409
  Καθαρά Κέρδη 1135 410 384 420 409
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1135 410 384 420 409
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1135 410 384 420 409
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1135 410 384 420 409
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1873 1872 1852 1837 1836
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.60598 0.21902 0.20734 0.22863 0.22277
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.25 0.25 0.25 0.22
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36679 0.20997 0.19797 0.21736 0.21892
  Άλλο, Καθαρό 1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1957 2534 1830 1890 1797
  Έσοδα 1957 2534 1830 1890 1797
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 873 994 830 929 800
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1084 1540 1000 961 997
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1531 1741 1481 1610 1436
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 365 403 350 385 343
  Depreciation / Amortization 256 248 263 257 260
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2 1 0 1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 2 2
  Other Operating Expenses, Total 39 95 38 36 31
  Λειτουργικά Έσοδα 426 793 349 280 361
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -40 -27 -25 -23 -21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 386 766 324 257 340
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 298 837 231 179 236
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 298 837 231 179 236
  Καθαρά Κέρδη 298 837 231 179 236
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 298 837 231 179 236
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 298 837 231 179 236
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 298 837 231 179 236
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1874 1875 1876 1868 1860
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15902 0.4464 0.12313 0.09582 0.12688
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.135 0.135 0.125 0.125 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15902 0.4464 0.12313 0.09657 0.12763
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1079 1221 916 958 911
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 100 71 72 53 54
  Μετρητά 100 71 72 53 54
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 703 652 768 621 615
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 412 373 768 330 350
  Συνολικό Απόθεμα 79 107 64 96 100
  Προπληρωθέντα Εξοδα 154 148 140 93
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4482 4189 4100 4358 4095
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1829 1707 1804 1905 1692
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5438 5135 5973 5935
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3686 -3518 -4068 -4298
  Υπεραξία, Καθαρό 234 234 222 213
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 572 605 858 621 774
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 254 212 227 308 182
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 426 197 271 284 291
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 88 13 24 60 32
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 850 940 939 811 944
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 260 267 258
  Δεδουλευμένα Έξοδα 63 83 115 88
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 90 160 373 228 150
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 254 220 60 72 328
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 144 215 27 129 120
  Σύνολο Οφειλών 2542 2714 2608 2884 2630
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1516 1525 1436 1775 1421
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 816 1233 1030 1244 962
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 108 82 61 86
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 176 141 151 237 179
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1940 1475 1492 1474 1465
  Κοινή Μετοχή 965 1105 1084 949 945
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1373 727 782 880 931
  Unrealized Gain (Loss) -387 -343 -288 -212 -303
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11 -14 -86 -143 -108
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4482 4189 4100 4358 4095
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1845 1871.59 1867.13 1837.04 1836.19
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 43 243 12 48 49
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 700 292 406 531 459
  Payable/Accrued 299 2 479
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1079 1222 1221 940 916
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 100 286 71 93 72
  Μετρητά 100 286 71 93 72
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 899 828 840 751 768
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 899 824 839 751 768
  Συνολικό Απόθεμα 79 108 107 93 64
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 0 203 3 12
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4482 4566 4189 4150 4100
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1829 1782 1707 1870 1804
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 806 833 839 862 858
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 254 275 212 256 227
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 432 378 197 217 271
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 82 76 13 5 24
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 850 687 940 910 939
  Payable/Accrued 507 464 460 537 479
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 90 148 160 283 373
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 224 73 185 66 60
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29 2 135 24 27
  Σύνολο Οφειλών 2542 2505 2714 2673 2608
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1516 1626 1525 1563 1436
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 816 852 1233 1181 1030
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 700 774 292 382 406
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 108 81 82
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 176 192 141 119 151
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1940 2061 1475 1477 1492
  Κοινή Μετοχή 965 1111 1105 1095 1084
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1373 1329 727 728 782
  Unrealized Gain (Loss) -387 -369 -343 -291 -288
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11 -10 -14 -55 -86
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4482 4566 4189 4150 4100
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1845 1872 1871.59 1867.13 1867.13
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 841 853 903 777 820
  Cash Receipts 3656 3547 3594 3424 3489
  Cash Payments -2606 -2458 -2497 -2483 -2518
  Cash Taxes Paid -160 -188 -140 -135 -167
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -73 -80 -88 -79 -68
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 24 32 34 50 84
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -492 -376 -411 -426 -484
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -425 -381 -393 -415 -414
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -67 5 -18 -11 -70
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -350 -458 -493 -352 -333
  Total Cash Dividends Paid -449 -330 -459 -459 -458
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 145 -94 -6 124 142
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1 19 -1 -1 3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -46 -34 -28 -17 -17
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 369 841 458 853 364
  Cash Receipts 1975 3656 1901 3547 1828
  Cash Payments -1460 -2606 -1327 -2458 -1319
  Cash Taxes Paid -120 -160 -93 -188 -118
  Cash Interest Paid -42 -73 -36 -80 -43
  Changes in Working Capital 16 24 13 32 16
  Cash From Investing Activities 643 -492 -253 -376 -213
  Capital Expenditures -246 -425 -216 -381 -214
  Other Investing Cash Flow Items, Total 889 -67 -37 5 1
  Cash From Financing Activities -797 -350 -184 -458 -101
  Financing Cash Flow Items -15 -46 -25 -34 -16
  Total Cash Dividends Paid -234 -449 -225 -330 -167
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -548 145 66 -94 82
  Net Change in Cash 215 -1 21 19 50
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0978 93454386 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0191 55346421 -464075 2023-09-30 LOW
  Accident Compensation Corporation Insurance Company 2.7189 49843365 5958500 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6645 30514471 522067 2022-12-31 LOW
  New Zealand Permanent Trustees Ltd. Corporation 1.1662 21378266 3955949 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0558 19355854 0 2023-06-30 LOW
  Public Trust Government Agency 0.8833 16192559 16192559 2023-06-30 MED
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7827 14347938 0 2023-06-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.7407 13578051 -332401 2022-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6998 12828179 0 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6229 11418364 -773 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6147 11268242 84840 2023-07-31 LOW
  Schroder Investment Management (Japan) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5178 9492572 0 2022-11-30 LOW
  Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5143 9427953 -1672562 2022-12-31 LOW
  TD Asset Management Inc. Investment Advisor 0.3979 7294494 2528 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3836 7032130 411785 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3742 6859438 2723 2023-09-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3706 6793277 10408 2023-09-30 LOW
  Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3653 6696245 4072 2023-07-31 MED
  Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.3626 6647587 0 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

  Private Bag 92028
  AUCKLAND
  1010
  NZ

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου