Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Southwest Airlines Co - LUV CFD

29.97
3.2%
0.18
Χαμηλό: 29.28
Υψηλό: 30.52
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 29.04
Άνοιγμα* 29.28
Μεταβολή 1 έτους* -33.76%
Εύρος ημέρας* 29.28 - 30.52
Εύρος 52 εβδ. 30.20-50.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.10M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 122.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 22.94B
Αναλογία P/E 30.35
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 593.75M
Έσοδα 22.69B
EPS 1.27
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 28, 2022 36.13 0.96 2.73% 35.17 36.24 34.87
Oct 27, 2022 35.21 0.19 0.54% 35.02 36.00 34.84
Oct 26, 2022 34.29 -0.13 -0.38% 34.42 35.25 34.23
Oct 25, 2022 34.54 1.42 4.29% 33.12 34.70 33.12
Oct 24, 2022 33.65 0.63 1.91% 33.02 33.75 32.84
Oct 21, 2022 33.03 0.63 1.94% 32.40 33.33 32.31
Oct 20, 2022 32.73 -0.36 -1.09% 33.09 33.59 32.72
Oct 19, 2022 33.05 -0.74 -2.19% 33.79 34.11 32.68
Oct 18, 2022 33.26 0.26 0.79% 33.00 33.55 32.88
Oct 17, 2022 32.64 -0.72 -2.16% 33.36 33.52 32.31
Oct 14, 2022 32.68 -0.24 -0.73% 32.92 33.22 32.19
Oct 13, 2022 32.35 1.66 5.41% 30.69 32.71 30.58
Oct 12, 2022 31.53 0.46 1.48% 31.07 31.71 30.93
Oct 11, 2022 31.32 -1.12 -3.45% 32.44 32.58 30.83
Oct 10, 2022 31.57 -0.30 -0.94% 31.87 32.19 31.55
Oct 7, 2022 31.80 -0.33 -1.03% 32.13 32.34 31.34
Oct 6, 2022 32.46 -0.28 -0.86% 32.74 33.13 32.31
Oct 5, 2022 32.91 0.68 2.11% 32.23 33.21 32.18
Oct 4, 2022 33.10 1.17 3.66% 31.93 33.24 31.93
Oct 3, 2022 31.12 0.39 1.27% 30.73 31.30 30.11

Southwest Airlines Co Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 23814 15790 9048 22428 21965
Έσοδα 23814 15790 9048 22428 21965
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7483 4766 3089 5710 6111
Ακαθάριστο Εισόδημα 16331 11024 5959 16718 15854
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 22990 14097 12864 19471 18759
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10640 8986 7856 9914 8756
Depreciation / Amortization 1351 1272 1255 1219 1201
Other Operating Expenses, Total 3295 1993 1853 2628 2716
Λειτουργικά Έσοδα 824 1693 -3816 2957 3206
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88 -418 -282 8 -24
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 728 1325 -4256 2957 3164
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 539 977 -3074 2269 2465
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 539 977 -3074 2269 2465
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 31 0
Καθαρά Κέρδη 539 977 -3074 2300 2465
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 539 977 -3074 2269 2465
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 539 977 -3074 2300 2465
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 539 977 -3074 2300 2465
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 642 609 565 539 574
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.83956 1.60427 -5.44071 4.20965 4.29443
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7 0.605
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.09443 -1.51232 -6.80858 4.20965 4.26049
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 221 -2920 -1189 -25
Άλλο, Καθαρό -8 50 -158 -8 -18
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 5706 6172 6220 6728 4694
Έσοδα 5706 6172 6220 6728 4694
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1955 1965 2145 2024 1350
Ακαθάριστο Εισόδημα 3751 4207 4075 4704 3344
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5990 6558 5901 5613 4917
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2718 2833 2526 2430 2440
Depreciation / Amortization 365 367 335 325 324
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -6 80 58 88
Other Operating Expenses, Total 952 1399 815 776 715
Λειτουργικά Έσοδα -284 -386 319 1115 -223
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 69 59 -5 -58 -86
Άλλο, Καθαρό 10 42 39 -21 -67
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -205 -285 353 1036 -376
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -159 -220 277 760 -278
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -159 -220 277 760 -278
Καθαρά Κέρδη -159 -220 277 760 -278
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -159 -220 277 760 -278
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -159 -220 277 760 -278
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -159 -220 277 760 -278
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 594 593 639 635 592
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26768 -0.37099 0.43349 1.19685 -0.46959
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26768 -0.37757 0.53173 1.26386 -0.37297
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.18 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14808 18036 15173 5974 5028
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12292 15504 13334 4072 3689
Μετρητά & Ισοδύναμα 9492 12480 11063 2548 1854
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2800 3024 2271 1524 1835
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1040 1357 1130 1086 568
Accounts Receivable - Trade, Net 595 490 320 1086 568
Total Inventory 790 537 414 529 461
Prepaid Expenses 686 638 295 239 267
Other Current Assets, Total 48 43
Total Assets 35369 36320 34588 25895 26243
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18736 16432 17723 18374 19525
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32378 29164 29466 29062 29256
Accumulated Depreciation, Total -13642 -12732 -11743 -10688 -9731
Goodwill, Net 970 970 970 970 970
Intangibles, Net 296 295 295 296 400
Note Receivable - Long Term 0 61
Other Long Term Assets, Total 559 587 427 281 259
Total Current Liabilities 10378 9164 7506 8952 7905
Accounts Payable 530 368 272 595 454
Accrued Expenses 2679 2104 2717 2333 1965
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 42 453 220 819 606
Other Current Liabilities, Total 6816 6239 4297 5205 4880
Total Liabilities 24682 25906 25712 16063 16390
Total Long Term Debt 8046 10274 10111 1846 2819
Long Term Debt 7899 9897 9652 1304 2771
Capital Lease Obligations 147 377 459 542 48
Deferred Income Tax 1985 1770 1634 2364 2427
Other Liabilities, Total 4273 4698 6461 2901 3239
Total Equity 10687 10414 8876 9832 9853
Common Stock 888 888 888 808 808
Additional Paid-In Capital 4037 4224 4191 1581 1510
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 16261 15774 14777 17945 15967
Treasury Stock - Common -10843 -10860 -10875 -10441 -8452
Other Equity, Total 344 388 -105 -61 20
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35369 36320 34588 25895 26243
Total Common Shares Outstanding 594 592.12 590.474 519.064 552.603
Payable/Accrued 311
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14274 14808 16418 19396 18822
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11674 12292 13673 16431 15740
Μετρητά & Ισοδύναμα 8359 9492 10443 13234 13098
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3315 2800 3230 3197 2642
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1250 1040 1316 1389 1692
Accounts Receivable - Trade, Net 609 595 646 600 567
Total Inventory 736 790 776 751 623
Prepaid Expenses 614 686 653 825 767
Total Assets 35546 35369 35946 38302 37262
Property/Plant/Equipment, Total - Net 19404 18736 17786 17089 16492
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33282 32378 31287 30305 29437
Accumulated Depreciation, Total -13878 -13642 -13501 -13216 -12945
Goodwill, Net 970 970 970 970 970
Intangibles, Net 295 296 295 295 295
Other Long Term Assets, Total 603 559 477 552 683
Total Current Liabilities 11329 10378 10416 11711 10069
Accounts Payable 476 530 592 724 581
Accrued Expenses 2555 2679 2256 2073 1752
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32 42 381 1662 415
Other Current Liabilities, Total 8009 6816 7187 7252 7321
Total Liabilities 25244 24682 25022 27182 26845
Total Long Term Debt 7999 8046 8315 8877 10309
Long Term Debt 7999 8046 8315 8877 10309
Deferred Income Tax 1888 1985 1995 2072 1826
Other Liabilities, Total 4028 4273 4296 4522 4641
Total Equity 10302 10687 10924 11120 10417
Common Stock 888 888 888 888 888
Additional Paid-In Capital 4058 4037 3989 3966 3940
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 15995 16261 16588 16311 15551
Treasury Stock - Common -10836 -10843 -10846 -10850 -10853
Other Equity, Total 197 344 305 805 891
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35546 35369 35946 38302 37262
Total Common Shares Outstanding 595.073 594 593.752 593.35 592.956
Payable/Accrued 257 311
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 539 977 -3074 2300 2465
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3790 2322 -1127 3987 4893
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1351 1272 1255 1219 1201
Deferred Taxes 228 -21 -716 -55 301
Μη Χρηματικά Στοιχεία 230 25 -175 0 -14
Cash Taxes Paid 20 445 19 779 327
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 305 336 212 88 107
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1442 69 1583 523 940
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3746 -1264 -16 -303 -2038
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3946 -511 -515 -1027 -1976
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 200 -753 499 724 -62
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3032 359 9658 -2990 -2496
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 8 1213 872 -43 143
Total Cash Dividends Paid 0 0 -188 -372 -332
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45 51 1891 -1960 -1965
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3085 -905 7083 -615 -342
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2988 1417 8515 694 359
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -159 539 759 482 -278
Cash From Operating Activities 706 3790 3211 2977 1071
Cash From Operating Activities 365 1351 984 649 324
Deferred Taxes -52 228 250 174 -97
Non-Cash Items -4 230 223 169 127
Cash Taxes Paid 2 20 19 141 4
Cash Interest Paid 19 305 203 161 20
Changes in Working Capital 556 1442 995 1503 995
Cash From Investing Activities -1577 -3746 -2813 -1693 -139
Capital Expenditures -1052 -3946 -2582 -1503 -514
Other Investing Cash Flow Items, Total -525 200 -231 -190 375
Cash From Financing Activities -262 -3032 -2435 -530 -314
Financing Cash Flow Items 2 8 6 6 3
Total Cash Dividends Paid -214 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9 45 32 19 6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -59 -3085 -2473 -555 -323
Net Change in Cash -1133 -2988 -2037 754 618
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.1147 66140856 644667 2023-03-31 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 8.5456 50852629 -1345470 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.7378 40094838 179120 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6342 27577007 -123147 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.397 20214788 6194500 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.0525 18164377 -48943 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0564 12237288 345135 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9247 11453304 -814222 2023-03-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.847 10990956 -19450 2023-03-31 LOW
Putnam Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6754 9969726 75029 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5436 9185506 393929 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.257 7480016 -242712 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.1277 6710358 815629 2023-03-31 LOW
Provident Trust Company Bank and Trust 1.1248 6693394 4136264 2023-03-31 LOW
U.S. Global Investors, Inc. Investment Advisor 1.0866 6466356 421586 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8285 4930420 711732 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6135 3650794 -21661 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6004 3572944 508233 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5869 3492196 -3543 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.5589 3325782 3325782 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Regional Airlines

PO Box 36611
2702 Love Field Dr
DALLAS
TEXAS 75235
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,033.95 Price
-0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου