Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Snap - SNAP CFD

10.75
2.54%
0.13
Χαμηλό: 10.61
Υψηλό: 11.17
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.03
Άνοιγμα* 11.03
Μεταβολή 1 έτους* -70.7%
Εύρος ημέρας* 10.61 - 11.17
Εύρος 52 εβδ. 7.33-54.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 32.91M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.06B
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.65B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.61B
Έσοδα 4.60B
EPS -0.69
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.96
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 28, 2022 10.02 0.76 8.21% 9.26 10.08 9.26
Oct 27, 2022 9.39 0.09 0.97% 9.30 9.81 9.22
Oct 26, 2022 9.38 0.12 1.30% 9.26 10.00 9.19
Oct 25, 2022 9.10 0.92 11.25% 8.18 9.76 8.03
Oct 24, 2022 8.07 0.64 8.61% 7.43 8.53 7.40
Oct 21, 2022 7.74 -0.15 -1.90% 7.89 8.12 7.30
Oct 20, 2022 7.83 -2.96 -27.43% 10.79 12.07 7.75
Oct 19, 2022 10.69 0.02 0.19% 10.67 11.36 10.45
Oct 18, 2022 10.83 0.05 0.46% 10.78 11.09 10.49
Oct 17, 2022 10.58 0.56 5.59% 10.02 10.84 9.97
Oct 14, 2022 9.98 -0.46 -4.41% 10.44 10.98 9.87
Oct 13, 2022 10.49 0.23 2.24% 10.26 10.61 9.60
Oct 12, 2022 10.44 0.11 1.06% 10.33 10.52 9.98
Oct 11, 2022 9.87 -0.38 -3.71% 10.25 10.56 9.80
Oct 10, 2022 10.17 -0.35 -3.33% 10.52 10.71 10.17
Oct 7, 2022 10.62 -0.39 -3.54% 11.01 11.33 10.40
Oct 6, 2022 11.25 0.28 2.55% 10.97 11.81 10.94
Oct 5, 2022 11.15 0.54 5.09% 10.61 11.19 10.47
Oct 4, 2022 10.28 0.31 3.11% 9.97 10.84 9.97
Oct 3, 2022 9.94 0.41 4.30% 9.53 10.00 9.40

Snap Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4601.85 4117.05 2506.63 1715.53 1180.45
Έσοδα 4601.85 4117.05 2506.63 1715.53 1180.45
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1794.76 1750.25 1182.51 895.838 798.865
Ακαθάριστο Εισόδημα 2807.09 2366.8 1324.12 819.696 381.581
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5997.15 4819.12 3368.7 2778.96 2448.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1902.67 1466.13 1057.72 1006.75 845.481
Έρευνα & Ανάπτυξη 1932.84 1503.31 1063.93 850.301 739.184
Depreciation / Amortization 177.938 99.43 64.539 65.974 65.366
Λειτουργικά Έσοδα -1395.31 -702.069 -862.072 -1063.43 -1268.45
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 103.019 -12.477 -79.101 11.048 19.434
Άλλο, Καθαρό -108.41 240.175 14.988 19.113 -4.348
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1400.7 -474.371 -926.185 -1033.27 -1253.36
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1429.65 -487.955 -944.839 -1033.66 -1255.91
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1608.3 1559 1455.69 1375.46 1300.57
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.88892 -0.31299 -0.64906 -0.7515 -0.96566
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.81256 -0.31299 -0.64906 -0.77036 -0.98123
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 188.949 -39.9
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 1299.73 1128.48 1110.91 1062.73 1297.89
Έσοδα 1299.73 1128.48 1110.91 1062.73 1297.89
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 475.125 452.358 446.377 420.897 449.151
Ακαθάριστο Εισόδημα 824.61 676.118 664.532 641.83 848.734
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1587.33 1563.72 1511.85 1334.25 1323.01
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 486.192 460.577 508.567 447.329 429.079
Έρευνα & Ανάπτυξη 551.252 465.477 482.675 433.44 414.751
Depreciation / Amortization 40.377 30.743 74.23 32.588 30.031
Λειτουργικά Έσοδα -287.597 -435.242 -400.94 -271.527 -25.127
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 23.667 13.02 29.182 11.25 -2.496
Άλλο, Καθαρό -20.324 71.961 -43.31 -90.837 63.204
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -284.254 -350.261 -415.068 -351.114 35.581
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Καθαρά Κέρδη -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -288.46 -359.502 -422.067 -359.624 22.55
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1573.56 1608.52 1632.14 1619.11 1605.28
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18332 -0.2235 -0.2586 -0.22211 0.01405
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16911 -0.16104 -0.2586 -0.22211 0.01405
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34.386 154.563
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 10.1619 134866867 116428 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.7186 89168768 -862717 2022-12-31 LOW
Murphy (Robert C.) Individual Investor 5.7656 76520881 -1163883 2023-02-02 LOW
Spiegel (Evan) Individual Investor 3.0111 39963540 -500000 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 2.8152 37362500 -794220 2022-12-31 HIGH
Capital World Investors Investment Advisor 2.3001 30526812 13536664 2022-12-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.8372 24382455 12812884 2022-12-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7173 22791688 -61254 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.5623 20734457 -1147712 2022-12-31 LOW
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0642 14123762 1831105 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9186 12191205 -335706 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.9105 12084553 -7675801 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.8356 11089427 -104425 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8118 10774200 2153896 2022-12-31 HIGH
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.792 10510727 2668658 2022-12-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.7882 10460557 5000831 2022-12-31 HIGH
SoMa Equity Partners LP Hedge Fund 0.7535 10000000 0 2022-12-31 MED
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.7322 9717976 875931 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7073 9386947 31616 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.6212 8244315 -5584689 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Mobile Application Software

3000 31St Street
Loop North
90405

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,820.40 Price
+1.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,580.85 Price
+4.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,960.50 Price
-0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.80 Price
-1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου