Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Smith & Wesson Brands, Inc. - SWBI CFD

12.22
1.41%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Smith & Wesson Brands Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.05
Άνοιγμα* 12.06
Μεταβολή 1 έτους* -18.9%
Εύρος ημέρας* 12.04 - 12.22
Εύρος 52 εβδ. 8.21-16.72
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 287.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.18M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 562.25M
Αναλογία P/E 9.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.90M
Έσοδα 515.77M
EPS 1.31
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.26531
Beta 1.19
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 12.22 0.21 1.75% 12.01 12.22 12.00
May 25, 2023 12.05 0.07 0.58% 11.98 12.06 11.89
May 24, 2023 12.03 -0.06 -0.50% 12.09 12.16 11.88
May 23, 2023 12.11 0.03 0.25% 12.08 12.40 12.02
May 22, 2023 12.07 0.08 0.67% 11.99 12.15 11.91
May 19, 2023 12.02 0.04 0.33% 11.98 12.07 11.87
May 18, 2023 11.97 0.22 1.87% 11.75 11.97 11.68
May 17, 2023 11.84 0.04 0.34% 11.80 11.88 11.68
May 16, 2023 11.77 0.01 0.09% 11.76 11.82 11.58
May 15, 2023 11.83 -0.18 -1.50% 12.01 12.05 11.79
May 12, 2023 11.99 0.13 1.10% 11.86 12.10 11.85
May 11, 2023 11.98 0.25 2.13% 11.73 11.99 11.72
May 10, 2023 11.79 -0.28 -2.32% 12.07 12.14 11.63
May 9, 2023 11.96 0.10 0.84% 11.86 12.04 11.78
May 8, 2023 11.88 -0.18 -1.49% 12.06 12.13 11.85
May 5, 2023 12.05 0.35 2.99% 11.70 12.07 11.69
May 4, 2023 11.53 -0.10 -0.86% 11.63 11.84 11.47
May 3, 2023 11.79 -0.10 -0.84% 11.89 12.11 11.79
May 2, 2023 11.98 0.00 0.00% 11.98 12.03 11.78
May 1, 2023 12.04 0.11 0.92% 11.93 12.09 11.85

Smith & Wesson Brands, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 21, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Smith & Wesson Brands Inc Earnings Release
Q4 2023 Smith & Wesson Brands Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, September 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 Smith & Wesson Brands Inc Earnings Release
Q1 2024 Smith & Wesson Brands Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, September 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Smith & Wesson Brands Inc Annual Shareholders Meeting
Smith & Wesson Brands Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 864.126 1059.19 529.618 481.336 606.85
Έσοδα 864.126 1059.19 529.618 481.336 606.85
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 489.562 610.212 363.929 335.052 411.098
Ακαθάριστο Εισόδημα 374.564 448.983 165.689 146.284 195.752
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 612.473 739.563 479.313 437.819 579.802
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 108.029 104.332 98.461 87.449 130.743
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.778 6.961 6.78 7.463 10.804
Depreciation / Amortization 8.104 9.658 10.143 7.855 26.388
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.4 0.769
Λειτουργικά Έσοδα 251.653 319.632 50.305 43.517 27.048
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.135 -3.919 -11.625 -9.79 -11.168
Άλλο, Καθαρό 2.868 2.252 0.495 0.477 1.737
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 252.386 317.965 39.175 34.204 17.617
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 194.494 243.571 27.653 24.92 10.728
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 194.494 243.571 27.653 24.92 10.728
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 8.478 -88.883 -6.51 9.4
Καθαρά Κέρδη 194.494 252.049 -61.23 18.41 20.128
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 194.494 243.571 27.653 24.92 10.728
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 194.494 252.049 -61.23 18.41 20.128
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 194.494 252.049 -61.23 18.41 20.128
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.728 55.352 54.983 55.216 54.834
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.07505 4.4004 0.50294 0.45132 0.19565
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.07505 4.51665 0.50294 0.45132 0.20419
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 129.036 121.035 84.394 181.3 177.738
Έσοδα 129.036 121.035 84.394 181.3 177.738
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86.89 80.038 51.723 109.072 107.339
Ακαθάριστο Εισόδημα 42.146 40.997 32.671 72.228 70.399
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 114.9 108.508 80.477 134.648 138.016
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.251 23.49 24.907 23.583 28.961
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.133 1.869 1.673 1.993 1.716
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.626 3.111 2.174
Λειτουργικά Έσοδα 14.136 12.527 3.917 46.652 39.722
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.508 -0.42 -0.433 -0.53 -0.594
Άλλο, Καθαρό 0.84 0.79 0.673 0.624 0.751
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.468 12.897 4.157 46.746 39.879
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.079 9.648 3.312 36.135 30.542
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 46.166 46.106 46.102 45.991 47.175
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.23998 0.20926 0.07184 0.7857 0.64742
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.1 0.1 0.08 0.08
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25037 0.25973 0.10941 0.7857 0.64742
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 327.597 268.253 393.455 298.684 270.364
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 120.728 113.017 125.011 41.015 48.86
Μετρητά & Ισοδύναμα 120.728 113.017 125.011 41.015 48.86
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 64.64 68.351 62.474 87.371 61.258
Accounts Receivable - Trade, Net 62.695 67.442 60.879 84.907 56.676
Total Inventory 136.66 78.477 103.741 163.77 153.353
Prepaid Expenses 5.569 8.408 7.556 6.528 6.893
Total Assets 497.476 446.388 729.515 766.789 745.06
Property/Plant/Equipment, Total - Net 139.126 146.375 147.739 183.268 159.125
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 449.121 426.6 411.574 357.67
Accumulated Depreciation, Total -309.995 -280.225 -228.306 -198.545
Goodwill, Net 19.024 19.024 19.024 182.269 191.287
Intangibles, Net 3.608 4.417 4.375 91.84 112.76
Note Receivable - Long Term 2.52 2.49
Other Long Term Assets, Total 8.121 8.319 164.922 8.208 9.034
Total Current Liabilities 88.949 125.655 129.971 111.283 100.682
Accounts Payable 30.042 57.337 31.476 35.584 33.617
Accrued Expenses 48.065 50.957 38.574 50.252 55.888
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.158 1.087 1.046 6.981 6.731
Other Current Liabilities, Total 9.684 16.274 58.875 18.466 4.446
Total Liabilities 136.962 180.004 342.397 322.345 322.912
Total Long Term Debt 37.628 38.786 198.781 194.834 180.304
Long Term Debt 0 159.171 149.434 180.304
Deferred Income Tax 0 0.904 0.457 9.776 12.895
Other Liabilities, Total 10.385 14.659 13.188 6.452 29.031
Total Equity 360.514 266.384 387.118 444.444 422.148
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.075 0.074 0.074 0.073 0.072
Additional Paid-In Capital 278.101 273.431 267.63 263.18 253.616
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 504.64 325.181 341.716 402.946 389.146
Treasury Stock - Common -422.375 -332.375 -222.375 -222.375 -222.375
Other Equity, Total 0.073 0.073 0.073 0.62 1.689
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 497.476 446.388 729.515 766.789 745.06
Total Common Shares Outstanding 45.6011 49.9373 55.3599 54.6968 54.2668
Capital Lease Obligations 37.628 38.786 39.61 45.4
Other Current Assets, Total 0 94.673
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 309.888 302.883 326.375 327.597 300.676
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.596 42.975 110.452 120.728 107.268
Μετρητά & Ισοδύναμα 44.596 42.975 110.452 120.728 107.268
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 65.912 55.372 24.529 64.64 51.619
Accounts Receivable - Trade, Net 58.252 44.384 23.781 62.695 49.386
Total Inventory 193.426 196.474 182.501 136.66 134.268
Prepaid Expenses 5.954 8.062 8.893 5.569 7.521
Other Current Assets, Total
Total Assets 529.193 505.995 521.256 497.476 469.305
Property/Plant/Equipment, Total - Net 188.707 172.169 164.08 139.126 138.43
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.297 7.297 7.297 7.18 7.181
Accumulated Depreciation, Total -4.78 -4.393 -4.01 -3.645 -3.291
Goodwill, Net 19.024 19.024 19.024 19.024 19.024
Intangibles, Net 3.594 3.688 3.614 3.608 4.257
Other Long Term Assets, Total 7.98 8.231 8.163 8.121 6.918
Total Current Liabilities 85.348 93.562 115.052 88.949 93.044
Accounts Payable 37.761 45.178 53.865 30.042 36.06
Accrued Expenses 42.621 39.66 51.444 48.065 47.274
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.243 1.214 1.186 1.158 1.131
Other Current Liabilities, Total 3.723 7.51 8.557 9.684 8.579
Total Liabilities 154.825 139.355 161.81 136.962 142.996
Total Long Term Debt 61.456 37.013 37.323 37.628 37.93
Long Term Debt 24.769
Capital Lease Obligations 36.687 37.013 37.323 37.628 37.93
Deferred Income Tax 0 0.904
Other Liabilities, Total 8.021 8.78 9.435 10.385 11.118
Total Equity 374.368 366.64 359.446 360.514 326.309
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Common Stock 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Additional Paid-In Capital 281.659 280.42 278.297 278.101 276.389
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 514.936 508.447 503.376 504.64 472.147
Treasury Stock - Common -422.375 -422.375 -422.375 -422.375 -422.375
Other Equity, Total 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 529.193 505.995 521.256 497.476 469.305
Total Common Shares Outstanding 45.8981 45.8945 45.7706 45.6011 45.5105
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 194.494 243.571 27.653 24.92 20.128
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 137.814 315.334 94.736 57.099 61.643
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30.073 31.575 31.972 29.046 52.075
Deferred Taxes -2.125 0.447 -0.26 0.409 -8.775
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.936 2.195 16.192 13.515 7.492
Cash Taxes Paid 59.183 80.874 6.935 10.567 1.387
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.219 3.306 11.103 9.473 10.624
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -90.564 37.546 19.179 -10.791 -9.277
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -24.116 -23.404 -13.958 -34.827 -42.164
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24.255 -22.684 -12.87 -31.106 -19.05
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.139 -0.72 -1.088 -3.721 -23.114
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -105.987 -303.924 3.38 -30.468 -32.168
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.584 -27.859 -1.472 -0.649 -2.435
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -88.281 -106.846 2.127 2.222 2.213
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.087 -160.996 2.725 -32.041 -31.946
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 7.711 -11.994 84.158 -8.196 -12.689
Total Cash Dividends Paid -15.035 -8.223 0 0
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Net income/Starting Line 24.039 12.96 3.312 194.494 158.359
Cash From Operating Activities -21.248 -28.165 7.145 137.814 112.275
Cash From Operating Activities 21.795 15.171 7.549 30.073 22.413
Deferred Taxes -2.125 0
Non-Cash Items 3.815 2.549 1.11 5.936 4.36
Cash Taxes Paid 15.775 15.721 0.551 59.183 49.402
Cash Interest Paid 1.743 1.089 0.546 2.219 1.67
Changes in Working Capital -70.897 -58.845 -4.826 -90.564 -72.857
Cash From Investing Activities -64.752 -39.59 -11.586 -24.116 -15.211
Capital Expenditures -64.837 -39.675 -11.632 -24.255 -15.308
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.085 0.085 0.046 0.139 0.097
Cash From Financing Activities 9.868 -9.998 -5.835 -105.987 -102.813
Financing Cash Flow Items -1.054 -1.039 -0.981 -1.584 -1.453
Total Cash Dividends Paid -13.744 -9.153 -4.576 -15.035 -11.393
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.753 0.753 0 -88.281 -89.154
Issuance (Retirement) of Debt, Net 23.913 -0.559 -0.278 -1.087 -0.813
Net Change in Cash -76.132 -77.753 -10.276 7.711 -5.749
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.8455 3600930 -13283 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.4132 3402530 38057 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.4264 2490598 193438 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 5.3742 2466672 -44400 2023-03-31 HIGH
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 3.5929 1649089 1589364 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9388 889851 21219 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9198 881146 103361 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8965 870476 25044 2023-03-31 LOW
Punch Card Management, LP Investment Advisor 1.8302 840038 0 2023-03-31
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.579 724747 50244 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2051 553111 46183 2023-03-31 LOW
Cambria Investment Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0302 472832 46175 2023-03-31 MED
LSV Asset Management Investment Advisor 0.9264 425200 -28600 2023-03-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9241 424161 -6806 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7936 364262 -2878 2023-03-31 LOW
DePrince, Race & Zollo, Inc. Investment Advisor 0.6393 293434 293434 2023-03-31
Golden (Michael F) Individual Investor 0.6229 285880 8071 2022-09-12 LOW
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 0.5523 253501 130557 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.4847 222466 -107922 2023-03-31 LOW
Smith (Mark Peter) Individual Investor 0.4423 203030 49690 2023-05-06 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Smith & Wesson Brands, Inc. Company profile

Σχετικά με την Smith & Wesson Brands, Inc.

Η Smith & Wesson Brands, Inc. είναι κατασκευαστής προϊόντων πυροβόλων όπλων. Η εταιρεία κατασκευάζει μια σειρά από πιστόλια (συμπεριλαμβανομένων των περίστροφων και των πιστολιών), μακρύκαννα όπλα (συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων αθλητικών τυφεκίων, των τυφεκίων με κλείστρο και των κυνηγετικών όπλων), χειροπέδες, καταστολείς και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα για την πώληση σε μια ευρεία ποικιλία πελατών, συμπεριλαμβανομένων των λάτρεις των πυροβόλων όπλων, των συλλεκτών, των κυνηγών, των αθλητών, των ανταγωνιστικών σκοπευτών, των ατόμων που επιθυμούν οικιακή και προσωπική προστασία, των υπηρεσιών και αξιωματικών ασφαλείας και των στρατιωτικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της με τα εμπορικά σήματα Smith & Wesson, M&P, Thompson/Center Arms και Gemtech.

Industry: Recreational Products (NEC)

2100 Roosevelt Ave
SPRINGFIELD
MASSACHUSETTS 01104-1606
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,939.90 Price
+1.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,367.10 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,944.46 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.24 Price
+0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου