Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sims Limited - SGMau CFD

  12.21
  1.85%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 23:05

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.44
  Άνοιγμα* 12.44
  Μεταβολή 1 έτους* -19.53%
  Εύρος ημέρας* 12.2 - 12.5
  Εύρος 52 εβδ. 10.97-22.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 848.14K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.17M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.41B
  Αναλογία P/E 4.21
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 192.50M
  Έσοδα 9.28B
  EPS 2.96
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.30337
  Beta 1.73
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 12.27 -0.03 -0.24% 12.30 12.30 12.17
  Feb 27, 2024 12.30 -0.02 -0.16% 12.32 12.51 12.24
  Feb 26, 2024 12.31 -0.30 -2.38% 12.61 12.61 12.28
  Feb 25, 2024 12.60 0.03 0.24% 12.57 12.75 12.56
  Feb 23, 2024 12.64 0.18 1.44% 12.46 12.65 12.44
  Feb 22, 2024 12.47 0.08 0.65% 12.39 12.58 12.36
  Feb 21, 2024 12.40 -0.08 -0.64% 12.48 12.55 11.97
  Feb 20, 2024 12.47 -0.64 -4.88% 13.11 13.31 12.31
  Feb 19, 2024 13.12 -1.14 -7.99% 14.26 14.51 12.72
  Feb 18, 2024 14.26 -0.09 -0.63% 14.35 14.40 14.14
  Feb 16, 2024 14.28 0.12 0.85% 14.16 14.37 14.15
  Feb 15, 2024 14.17 -0.07 -0.49% 14.24 14.29 14.08
  Feb 14, 2024 14.23 0.20 1.43% 14.03 14.40 13.93
  Feb 13, 2024 14.05 -0.35 -2.43% 14.40 14.40 13.96
  Feb 12, 2024 14.41 -0.04 -0.28% 14.45 14.52 14.25
  Feb 11, 2024 14.45 -0.04 -0.28% 14.49 14.54 14.42
  Feb 9, 2024 14.47 -0.19 -1.30% 14.66 14.67 14.44
  Feb 8, 2024 14.65 -0.21 -1.41% 14.86 14.90 14.59
  Feb 7, 2024 14.86 0.13 0.88% 14.73 14.95 14.68
  Feb 6, 2024 14.74 0.16 1.10% 14.58 14.80 14.50

  Sims Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 8082.1 9275.6 5925.9 4917.5 6650.2
  Έσοδα 8082.1 9275.6 5925.9 4917.5 6650.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7126.4 8027.6 4995.4 4294.1 5780.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 955.7 1248 930.5 623.4 869.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8019.1 8871.8 5806.7 5224.9 6525.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112.9 102 79.5 93.8 95
  Depreciation / Amortization 222.7 202.8 193.3 202.8 133.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -52.1 -68.7 -5.9 67.7 0
  Other Operating Expenses, Total 609.2 608.1 544.4 566.5 516.9
  Λειτουργικά Έσοδα 63 403.8 119.2 -307.4 124.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 153.4 320.9 164.2 7.8 58.7
  Gain (Loss) on Sale of Assets 36.7 5.3 8.2 26.8 10.5
  Άλλο, Καθαρό 11.8 27.6 10.9 19.9 24.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 264.9 757.6 302.5 -252.9 218.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 181.1 599.3 229.4 -272.6 157.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 181.1 599.3 229.4 -272.6 157.1
  Καθαρά Κέρδη 181.1 599.3 229.4 -265.3 152.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 181.1 599.3 229.4 -272.6 157.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 181.1 599.3 229.4 -265.3 152.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 181.1 599.3 229.4 -265.3 152.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 197.593 202.758 203.447 202.139 205.575
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.91653 2.95574 1.12757 -1.34858 0.7642
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.35 0.91 0.42 0.06 0.42
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.71378 2.95808 1.40266 -0.82604 0.7614
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 7.3 -4.5
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4240.4 3841.7 5005.8 4269.8 3468.6
  Έσοδα 4240.4 3841.7 5005.8 4269.8 3468.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3740.3 3386.1 4362.7 3664.9 2908.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 500.1 455.6 643.1 604.9 560.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4172.7 3846.4 4788.2 4083.6 3374.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 55.3 57.6 53.6 48.4 42.4
  Depreciation / Amortization 115.9 106.8 102.2 100.6 94.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -52.1 -67.7 -1 6.6
  Other Operating Expenses, Total 313.3 295.9 337.4 270.7 322.1
  Λειτουργικά Έσοδα 67.7 -4.7 217.6 186.2 94.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 41.8 111.6 188.4 132.5 131.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.2 36.9 -1.8 7.1 0.7
  Άλλο, Καθαρό 4.8 7 21.1 6.5 3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 114.1 150.8 425.3 332.3 229.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Καθαρά Κέρδη 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 80.1 101 346.1 253.2 176.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 197.781 197.405 201.44 204.076 205.007
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.40499 0.51164 1.71813 1.24071 0.86046
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.21 0.14 0.5 0.41 0.3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28005 0.37525 1.75328 1.21047 1.20757
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1961.4 1772 1533.3 974.8 1230
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 328.6 266.3 253.4 240.1 397
  Μετρητά 308.7 252.8 240.3 227.3 382.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.9 13.5 13.1 12.8 14.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 673.9 657.7 574.5 368.9 356.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 478.8 498 467.2 268.2 277.9
  Συνολικό Απόθεμα 707.6 763.8 639.5 334.3 442.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 42.4 40.6 32.5 24.8 30.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 208.9 43.6 33.4 6.7 3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4705.7 4439.5 3747.8 3206.1 3185.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1747.7 1613.7 1400.2 1504.2 1267.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3057.9 2805.3 2734 2781 2489.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1310.2 -1191.6 -1333.8 -1276.8 -1222.5
  Υπεραξία, Καθαρό 111.3 102.5 79.9 59.3 147.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 36.7 30.7 13.1 0.7 46.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 599.8 659.3 417.1 322.8 312.7
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 101.4 93.7 97 115.1 18.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 147.4 167.6 207.2 229.2 163.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1093.5 1025.3 850.7 535.6 658.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 471.2 454 392.4 223.9 328
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 82.1 74.7 68.5 70.5 0.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 540.2 496.6 389.8 241.2 330.5
  Σύνολο Οφειλών 2049 1902 1628.7 1223.8 886.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 722.7 627 488.6 409.9 35.2
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 278.5 271.5 256.6 293
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 156 143.4 183.3 199.5 115.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 76.8 106.3 106.1 78.8 77.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2656.7 2537.5 2119.1 1982.3 2298.7
  Κοινή Μετοχή 2575.6 2583.2 2727.8 2734.4 2750.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -48 -89.4 -560.7 -780.9 -464.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 129.1 43.7 -48 28.8 12.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4705.7 4439.5 3747.8 3206.1 3185.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 191.786 192.495 200.938 201.107 202.731
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 444.2 355.5 232 116.9 35.2
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1961.4 1722.9 1772 1553.2 1533.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 348.1 343.4 310.6 213.8 287.2
  Μετρητά 308.7 323.9 252.8 171.9 240.3
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39.4 19.5 57.8 41.9 46.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 716.2 600.9 697.4 556 606.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 716.2 600.9 697.4 556 606.3
  Συνολικό Απόθεμα 707.6 604.6 763.8 686.8 639.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 189.5 174 0.2 96.6 0.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4705.7 4352.3 4439.5 3817.3 3747.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1747.7 1661.6 1613.7 1374.6 1400.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 148 132.9 133.2 98.9 93
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 701.2 700.9 753 579.2 514.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 147.4 134 167.6 211.4 207.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1093.5 835.8 1025.3 830.6 850.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 838.1 607.7 722.2 585.1 628
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 82.1 78.6 74.7 70.9 68.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 173.3 149.5 228.4 174.6 154.2
  Σύνολο Οφειλών 2049 1790.1 1902 1509.4 1628.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 722.7 696.2 627 378.4 488.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 444.2 421 355.5 126.8 232
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 278.5 275.2 271.5 251.6 256.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 156 154.6 143.4 189.9 183.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 76.8 103.5 106.3 110.5 106.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2656.7 2562.2 2537.5 2307.9 2119.1
  Κοινή Μετοχή 2575.6 2597.1 2583.2 2674.3 2727.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -48 -104.3 -89.4 -358.7 -560.7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 129.1 75.7 43.7 -7.7 -48
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4705.7 4352.3 4439.5 3817.3 3747.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 191.786 192.782 192.495 197.183 200.938
  Treasury Stock - Common -6.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 547.8 129.4 -65.3 360.1 252.1
  Cash Receipts 9126.6 5631 4818.7 6860.6 6555.1
  Cash Payments -8553.9 -5534.1 -4867.6 -6473.5 -6265.6
  Cash Taxes Paid -185.8 -18.1 -26.5 -60.9 -60.1
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -19.5 -13.7 -14.9 -6.5 -8.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 180.4 64.3 25 40.4 31.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -274.8 -126.9 -28.5 -194.1 -262.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -274.7 -128.6 -140.5 -197.1 -176.1
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.1 1.7 112 3 -86.3
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -259.7 10.4 -67.9 -131.4 -36.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -30.7 -16.5 -18.3 -0.2
  Total Cash Dividends Paid -140.2 -24.2 -50.6 -107.9 -106.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -123.9 0 -14.8 -17.6 35.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 35.1 51.1 15.8 -5.7 34.8
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.8 0.1 6.1 9.2 7.5
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 12.5 13 -155.6 43.8 -39.4
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 322 547.8 290.8 129.4 149.3
  Cash Receipts 3891.6 9126.6 4312.6 5631 2389.3
  Cash Payments -3605.6 -8553.9 -4030.9 -5534.1 -2267.3
  Cash Taxes Paid -31.7 -185.8 -66.8 -18.1 11.4
  Cash Interest Paid -15.4 -19.5 -9.7 -13.7 -6.3
  Changes in Working Capital 83.1 180.4 85.6 64.3 22.2
  Cash From Investing Activities -97.7 -274.8 -97 -126.9 -54.9
  Capital Expenditures -126.3 -274.7 -80.9 -128.6 -44.4
  Other Investing Cash Flow Items, Total 28.6 -0.1 -16.1 1.7 -10.5
  Cash From Financing Activities -87.1 -259.7 -264.2 10.4 -4.3
  Financing Cash Flow Items 0 -30.7 -1.1 -16.5 -7.3
  Total Cash Dividends Paid -96.6 -140.2 -59.9 -24.2 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -14.6 -123.9 -56.2 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 24.1 35.1 -147 51.1 3
  Foreign Exchange Effects -2.3 -0.8 2 0.1 -8
  Net Change in Cash 134.9 12.5 -68.4 13 82.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Mitsui & Co Ltd Holding Company 17.3154 33450338 0 2022-09-16 LOW
  Allan Gray Australia Pty Ltd Investment Advisor 15.4875 29919031 -2027988 2023-03-03 LOW
  Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 5.0452 9746503 9746503 2023-09-12 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1582 6101166 35443 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0799 5949897 -44542 2023-02-24 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2686 4382508 -12473 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8338 3542582 -156207 2022-12-28 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8338 3542579 56025 2022-12-28 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4225 2747987 15122 2023-09-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0654 2058163 0 2023-09-30 LOW
  Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.8559 1653451 132800 2023-09-30 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8098 1564342 -45261 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.7854 1517288 -1135712 2022-12-28 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.7267 1403844 1403844 2022-12-31 MED
  Greenchip Financial Corp. Investment Advisor 0.7247 1400000 900000 2022-06-30
  Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.6791 1311920 0 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6078 1174075 236098 2022-12-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6006 1160309 -24064 2023-02-24 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.5911 1141845 85286 2023-09-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4374 844957 -3770 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Iron & Steel (NEC)

  Level 9, 189 O'Riordan Street
  MASCOT
  NEW SOUTH WALES 2020
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου