Συναλλαγές Silver Spot CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Trader sentiment

% Buyers % Sellers
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0085%
 • Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0002%
 • Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
 • Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
 • Νόμισμα USD
 • Περιθώριο 10%
 • Ώρες συναλλαγών (UTC)
  Mon - Thu: 00:00 - 21:00
  22:05 - 00:00
  Fri: 00:00 - 21:00
  Sun: 22:05 - 00:00
 • Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

How we make money?

Capital.com makes the majority of it’s money through the spread, the difference between the buy and sell price.

Trade commodities with leverage

Commodities are available to trade with up to 10:1 leverage. Start trading with as little as $100 to control a position of $1000

Commodities CFDs

 • Trade 24/5 on a wide range of commodities

 • Buy and sell commodities to take advantage of rises and falls in price

Profit and loss control

You can easily define Stops and Limits to request positions to close at a specified price.

Set up price alerts to be informed of big moves.

You might be interested in