Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Schrödinger, Inc. - SDGR CFD

24.66
1.55%
0.28
Χαμηλό: 24.84
Υψηλό: 25.16
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.28
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 24.46
Άνοιγμα* 24.96
Μεταβολή 1 έτους* -25.91%
Εύρος ημέρας* 24.84 - 25.16
Εύρος 52 εβδ. 15.85-36.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 483.19K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.02M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.74B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 71.49M
Έσοδα 180.96M
EPS -2.10
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 24.46 0.21 0.87% 24.25 25.02 24.25
Mar 28, 2023 24.08 -1.11 -4.41% 25.19 25.51 24.08
Mar 27, 2023 25.58 0.08 0.31% 25.50 25.91 24.97
Mar 24, 2023 25.48 0.52 2.08% 24.96 25.75 24.91
Mar 23, 2023 25.46 -0.56 -2.15% 26.02 26.82 24.78
Mar 22, 2023 25.85 -0.49 -1.86% 26.34 27.24 25.18
Mar 21, 2023 26.70 1.38 5.45% 25.32 27.02 25.14
Mar 20, 2023 25.23 0.18 0.72% 25.05 25.69 24.47
Mar 17, 2023 25.43 -0.24 -0.93% 25.67 26.54 24.89
Mar 16, 2023 26.51 1.35 5.37% 25.16 26.72 25.07
Mar 15, 2023 25.55 1.08 4.41% 24.47 25.74 24.29
Mar 14, 2023 25.48 0.76 3.07% 24.72 25.64 24.43
Mar 13, 2023 24.30 1.39 6.07% 22.91 24.39 22.19
Mar 10, 2023 23.32 -1.20 -4.89% 24.52 24.74 22.54
Mar 9, 2023 24.78 -0.40 -1.59% 25.18 25.68 24.50
Mar 8, 2023 25.30 0.24 0.96% 25.06 25.65 24.70
Mar 7, 2023 25.14 0.23 0.92% 24.91 25.88 24.33
Mar 6, 2023 24.98 -1.31 -4.98% 26.29 26.29 24.87
Mar 3, 2023 26.03 1.78 7.34% 24.25 26.22 23.31
Mar 2, 2023 24.27 0.31 1.29% 23.96 25.64 23.74

Schrödinger, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 180.955 137.931 108.095 85.543 66.639
Έσοδα 180.955 137.931 108.095 85.543 66.639
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 79.933 72.311 44.623 36.45 23.702
Ακαθάριστο Εισόδημα 101.022 65.62 63.472 49.093 42.937
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 327.772 249.374 169.011 124.258 94.608
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 121.467 86.159 59.693 46.291 34.259
Έρευνα & Ανάπτυξη 126.372 90.904 64.695 38.786 34.215
Λειτουργικά Έσοδα -146.817 -111.443 -60.916 -38.715 -27.969
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.309 10.635 34.624 12.743 -0.379
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -149.126 -100.808 -26.292 -25.972 -28.348
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -149.189 -101.219 -26.637 -25.681 -28.425
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -149.186 -100.393 -24.463 -24.571 -28.425
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη -149.186 -100.393 -24.463 -24.571 -28.425
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -149.186 -100.393 -24.463 -24.571 -28.425
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -149.186 -100.393 -24.463 -24.571 -28.425
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -149.186 -100.393 -24.463 -24.571 -28.425
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 71.1734 70.5949 60.0247 61.4472 61.4472
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.09609 -1.4221 -0.40755 -0.39987 -0.46259
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.09609 -1.4221 -0.40755 -0.39987 -0.46259
Depreciation / Amortization 2.731 2.432
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.003 0.826 2.174 1.11
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 56.843 36.98 38.469 48.663 46.17
Έσοδα 56.843 36.98 38.469 48.663 46.17
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.139 19.779 21.335 20.68 19.809
Ακαθάριστο Εισόδημα 38.704 17.201 17.134 27.983 26.361
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 85.381 83.143 81.942 77.306 68.685
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.7 30.479 29.484 28.804 23.731
Έρευνα & Ανάπτυξη 34.542 32.885 31.123 27.822 25.145
Λειτουργικά Έσοδα -28.538 -46.163 -43.473 -28.643 -22.515
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.194 6.501 -4.168 -5.836 -7.926
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27.344 -39.662 -47.641 -34.479 -30.441
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -27.208 -39.856 -47.674 -34.451 -30.715
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.001 0.003 -0.012 0.011 0.002
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -27.207 -39.853 -47.686 -34.44 -30.713
Καθαρά Κέρδη -27.207 -39.853 -47.686 -34.44 -30.713
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -27.207 -39.853 -47.686 -34.44 -30.713
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -27.207 -39.853 -47.686 -34.44 -30.713
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -27.207 -39.853 -47.686 -34.44 -30.713
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 71.2716 71.208 71.1619 71.0504 70.9341
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.38174 -0.55967 -0.67011 -0.48473 -0.43298
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.38174 -0.55967 -0.67011 -0.48473 -0.43298
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 625.06 682.978 118.536 104.69 48.054
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 576.479 642.691 85.83 84.067 36.343
Μετρητά & Ισοδύναμα 120.267 202.296 25.986 77.716 9.96
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 456.212 440.395 59.844 6.351 26.383
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 40.551 35.378 25.738 18.021 9.759
Accounts Receivable - Trade, Net 40.015 35.012 25.58 17.995 9.759
Prepaid Expenses 5.03 4.409 6.468 2.602 1.952
Total Assets 756.487 746.263 155.27 120.73 58.022
Property/Plant/Equipment, Total - Net 85.409 15.269 19.03 7.967 5.439
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 97.764 29.071 29.592 17.4 14.677
Accumulated Depreciation, Total -12.355 -13.802 -10.562 -9.433 -9.238
Intangibles, Net 0 0.015 0.052
Long Term Investments 43.167 45.664 15.366 5.444 2.609
Other Long Term Assets, Total 2.851 2.352 2.338 2.614 1.868
Total Current Liabilities 91.211 73.205 45.02 27.005 17.818
Accounts Payable 8.079 8.398 3.524 2.773 1.61
Accrued Expenses 27.764 19.404 16.442 6.587 5.052
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 55.368 45.403 25.054 17.645 11.156
Total Liabilities 199.416 122.248 57.054 30.603 21.074
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 108.191 49.039 11.993 3.598 3.256
Total Equity 557.071 624.015 98.216 90.127 36.948
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 191.58 161.687 82.31
Common Stock 0.71 0.699 0.061 0.059 0.055
Additional Paid-In Capital 786.964 752.558 11.655 8.915 6.71
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -229.952 -129.559 -105.096 -80.525 -52.1
Other Equity, Total -0.651 0.317 0.016 -0.009 -0.027
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 756.487 746.263 155.27 120.73 58.022
Total Common Shares Outstanding 70.9987 69.8777 61.4472 61.4472 61.4472
Other Current Assets, Total 3 0.5 0.5
Minority Interest 0.014 0.004 0.041
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 586.168 625.06 622.025 649.788 675.238
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 525.532 576.479 597.186 613.591 648.494
Μετρητά & Ισοδύναμα 117.257 120.267 160.879 117.699 133.122
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 408.275 456.212 436.307 495.892 515.372
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 45.594 40.551 16.33 25.904 18.29
Accounts Receivable - Trade, Net 44.086 40.015 16.347 25.953 17.974
Prepaid Expenses 11.542 5.03 5.509 7.293 7.954
Other Current Assets, Total 3.5 3 3 3 0.5
Total Assets 719.537 756.487 762.617 717.334 744.189
Property/Plant/Equipment, Total - Net 89.256 85.409 85.533 14.451 13.664
Long Term Investments 37.002 43.167 51.087 49.713 52.931
Other Long Term Assets, Total 1.334 2.851 3.972 3.382 2.356
Total Current Liabilities 85.532 91.211 72.916 70.378 67.621
Accounts Payable 9.766 8.079 8.228 5.96 7.22
Accrued Expenses 21.995 27.764 20.814 20.349 19.642
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 53.771 55.368 43.874 44.069 40.759
Total Liabilities 188.87 199.416 182.811 111.583 112.421
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest 0.003 0.014 0.016 0.02 0.008
Other Liabilities, Total 103.335 108.191 109.879 41.185 44.792
Total Equity 530.667 557.071 579.806 605.751 631.768
Common Stock 0.712 0.71 0.709 0.708 0.705
Additional Paid-In Capital 797.004 786.964 778.292 769.199 760.574
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -264.392 -229.952 -199.239 -164.232 -129.588
Other Equity, Total -2.657 -0.651 0.044 0.076 0.077
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 719.537 756.487 762.617 717.334 744.189
Total Common Shares Outstanding 71.1366 70.9987 70.8676 70.7178 70.4649
Goodwill, Net 4.791
Intangibles, Net 0.986
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -101.219 -26.637 -25.681 -28.425 -17.392
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -70.669 16.757 -26.059 -23.711 -15.307
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.847 3.658 3.64 2.894 1.685
Μη Χρηματικά Στοιχεία 23.026 -19.44 -8.313 1.539 -1.188
Cash Taxes Paid 0.448 0.381 0.139 0.013 0.348
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.677 59.176 4.295 0.281 1.588
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16.812 -381.721 -53.855 11.194 2.049
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.167 -2.538 -1.836 -5.259 -3.7
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9.645 -379.183 -52.019 16.453 5.749
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 7.952 541.274 28.684 80.273 1.129
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 7.927 541.274 30.442 80.273 1.129
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -79.529 176.31 -51.23 67.756 -12.129
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.025 0 -1.758
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -34.451 -101.219 -70.504 -35.493 -0.523
Cash From Operating Activities -39.722 -70.669 -50.931 -40.293 -10.921
Cash From Operating Activities 0.969 2.847 2.195 1.614 0.887
Non-Cash Items 16.798 23.026 7.164 -3.581 -16.21
Cash Taxes Paid 0.037 0.448 0.236 0.224 0.119
Changes in Working Capital -23.038 4.677 10.214 -2.833 4.925
Cash From Investing Activities 36.304 -16.812 5.279 -47.097 -61.909
Capital Expenditures -1.696 -7.167 -6.21 -3.427 -0.513
Other Investing Cash Flow Items, Total 38 -9.645 11.489 -43.67 -61.396
Cash From Financing Activities 0.908 7.952 6.735 5.293 3.656
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.908 7.927 6.71 5.268 3.656
Net Change in Cash -2.51 -79.529 -38.917 -82.097 -69.174
Financing Cash Flow Items 0.025 0.025 0.025
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 11.2027 6981664 0 2022-12-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1958 5107748 63870 2022-12-31 LOW
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 6.1809 3852037 87330 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.5071 3432108 214844 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.158 2591296 349109 2022-12-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0185 2504407 94630 2022-12-31 LOW
Schrodinger Equity Holdings LLC Corporation 3.847 2397513 -7260829 2021-12-01
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.9233 1821858 640051 2022-12-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 2.2808 1421435 1421435 2022-12-31 HIGH
Friesner (Richard A) Individual Investor 1.97 1227703 0 2022-04-19 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8294 1140112 79505 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.618 1008367 24525 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 1.6046 1000000 -77621 2022-12-31 MED
Stephens Investment Management Group, LLC Investment Advisor 1.2511 779715 3183 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1777 733941 195764 2022-12-31 LOW
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH Investment Advisor 1.1686 728300 0 2023-01-31 LOW
Invus Public Equities Advisors, LLC Investment Advisor 1.1232 700000 0 2022-12-31 LOW
Tocqueville Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0707 667285 296005 2022-12-31 LOW
Pertento Partners LLP Investment Advisor 1.0213 636507 32824 2022-12-31 MED
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9941 619545 -88259 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schrödinger, Inc. Company profile

Σχετικά με την Schrödinger, Inc.

Η Schrodinger, Inc. έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα λογισμικού βασισμένη στη φυσική, η οποία επιτρέπει την ανακάλυψη μορίων για την ανάπτυξη φαρμάκων και εφαρμογών υλικών. Η πλατφόρμα λογισμικού χρησιμοποιείται από βιοφαρμακευτικές και βιομηχανικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και κυβερνητικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρεία αξιοποιεί επίσης την πλατφόρμα λογισμικού της για την προώθηση συνεργατικών προγραμμάτων και του δικού της αγωγού θεραπευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: λογισμικό και ανακάλυψη φαρμάκων. Ο τομέας λογισμικού επικεντρώνεται στην πώληση του λογισμικού της για τον μετασχηματισμό της ανακάλυψης φαρμάκων σε ολόκληρη τη βιομηχανία βιοεπιστημών, καθώς και σε πελάτες σε βιομηχανίες επιστημών υλικών. Ο τομέας ανακάλυψης φαρμάκων επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου προκλινικών και κλινικών προγραμμάτων, εσωτερικά και μέσω συνεργασιών, το οποίο έχει προχωρήσει σε διάφορα στάδια ανακάλυψης και ανάπτυξης. Ο αγωγός προγραμμάτων φαρμακευτικής ανακάλυψης της Εταιρείας περιλαμβάνει τα MALT1, CDC7, Wee1 και SOS1/KRAS.

Industry: Software (NEC)

1540 Broadway
24Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10036
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.54 Price
-1.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00443

BTC/USD

28,544.80 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.57 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.65 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου