Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sartorius Stedim Biotech SA - DIM CFD

  199.76
  0.3%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.98
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Sartorius Stedim Biotech SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 200.36
  Άνοιγμα* 198.67
  Μεταβολή 1 έτους* -41.38%
  Εύρος ημέρας* 197.92 - 203.56
  Εύρος 52 εβδ. 160.55-358.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 66.14K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 18.67B
  Αναλογία P/E 40.86
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 92.17M
  Έσοδα 2.96B
  EPS 4.96
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.71111
  Beta 0.32
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 200.36 -4.40 -2.15% 204.76 206.05 198.82
  Nov 30, 2023 207.45 0.50 0.24% 206.95 208.25 203.86
  Nov 29, 2023 206.45 7.78 3.92% 198.67 206.85 198.62
  Nov 28, 2023 199.96 1.29 0.65% 198.67 200.46 196.97
  Nov 27, 2023 200.86 -0.90 -0.45% 201.76 204.96 199.76
  Nov 24, 2023 203.16 0.90 0.44% 202.26 203.96 200.66
  Nov 23, 2023 203.36 2.70 1.35% 200.66 203.86 200.16
  Nov 22, 2023 201.86 2.70 1.36% 199.16 202.86 197.77
  Nov 21, 2023 200.66 1.49 0.75% 199.17 201.36 197.72
  Nov 20, 2023 199.47 0.55 0.28% 198.92 203.86 196.57
  Nov 17, 2023 199.41 1.44 0.73% 197.97 204.96 197.97
  Nov 16, 2023 197.72 -1.34 -0.67% 199.06 200.56 196.17
  Nov 15, 2023 199.66 3.04 1.55% 196.62 203.76 195.57
  Nov 14, 2023 196.87 15.08 8.30% 181.79 197.27 181.79
  Nov 13, 2023 181.54 -3.70 -2.00% 185.24 186.94 180.45
  Nov 10, 2023 184.69 -1.95 -1.04% 186.64 188.33 183.69
  Nov 9, 2023 189.78 3.89 2.09% 185.89 194.67 181.64
  Nov 8, 2023 185.34 1.60 0.87% 183.74 189.93 176.45
  Nov 7, 2023 184.09 0.05 0.03% 184.04 186.89 182.29
  Nov 6, 2023 186.49 -0.44 -0.24% 186.93 189.33 184.19

  Sartorius Stedim Biotech SA Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3492.7 2886.98 1910.08 1440.57 1212.15
  Έσοδα 3492.7 2886.98 1910.08 1440.57 1212.15
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1658.2 1333.97 906.759 692.283 582.589
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1834.5 1553 1003.32 748.287 629.563
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2497.5 2021.56 1438.37 1108.73 911.918
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 602.6 531.596 394.576 319.561 283.778
  Έρευνα & Ανάπτυξη 132.4 110.491 84.451 79.216 60.616
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 41.2 -8.891 -0.929 -0.008 0.011
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 46.3 26.451 32.66 16.813 -12.722
  Other Operating Expenses, Total 16.8 27.935 20.85 0.863 -2.354
  Λειτουργικά Έσοδα 995.2 865.421 471.714 331.842 300.234
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.8 -4.831 -4.922 2.79 -0.162
  Άλλο, Καθαρό 147 -213.87 -6.098 -17.213 -15.523
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1130.4 646.72 460.694 317.419 284.549
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 879.9 414.309 338.599 236.036 209.959
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.8 0.104 -2.666 -1.535 -1.907
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 876.1 414.413 335.933 234.501 208.052
  Καθαρά Κέρδη 876.1 414.413 335.933 234.501 208.052
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 876.1 414.413 335.932 234.501 208.052
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 876.1 414.413 335.932 234.501 208.052
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 876.1 414.413 335.932 234.501 208.052
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 92.1631 92.1768 92.1791 92.177 92.1768
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.50597 4.49585 3.64434 2.54403 2.2571
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.44 1.26 0.68 0.34 0.57
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 9.89702 4.67968 3.90475 2.81519 2.15526
  Total Adjustments to Net Income -0.001
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 666.9 675.7 726.1 890 878.4
  Έσοδα 666.9 675.7 726.1 890 878.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 386 350.8 351.6 416.9 417.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 280.9 324.9 374.5 473.1 461
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 590 562.8 572.4 667.8 624
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 149.7 143.2 152.8 152.3 154.6
  Έρευνα & Ανάπτυξη 28.4 28.8 35.4 38.5 28.9
  Other Operating Expenses, Total 25.9 40 32.6 60.1 23.1
  Λειτουργικά Έσοδα 76.9 112.9 153.7 222.2 254.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41.4 46.1 -5.1 13.6 19.1
  Άλλο, Καθαρό -0.1 0.1 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 35.5 158.9 148.6 235.9 273.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.3 133.1 111.5 189.7 205
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.6 0 -0.4 -3 -0.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 25.7 133.1 111.1 186.7 204.4
  Καθαρά Κέρδη 25.7 133.1 111.1 186.7 204.4
  Total Adjustments to Net Income 0 0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 25.7 133.1 111.1 186.7 204.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25.7 133.1 111.1 186.7 204.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25.7 133.1 111.1 186.7 204.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 91.7857 92.4306 91.8182 92.1551 92.1171
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28 1.44 1.21 2.02593 2.22
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 1.44 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48905 1.73181 1.35546 2.02593 2.28835
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1671.2 1455.63 873.945 636.229 552.529
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 133 237.347 70.618 46.934 43.187
  Μετρητά & Ισοδύναμα 107.1 223.626 59.762 28.166 23.975
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.9 13.721 10.856 18.768 19.212
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 418.6 370.745 262.949 232.216 233.181
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 404.6 356.005 256.894 221.25 220.231
  Συνολικό Απόθεμα 1024.8 782.954 471.034 329.019 252.002
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 94.8 64.583 69.344 28.06 24.159
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5065.4 3951.1 2856.73 1845.36 1571.46
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1292 928.413 644.272 549.965 435.98
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1732.9 1296.33 943.45 803.354 646.523
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -440.9 -367.92 -299.178 -253.387 -210.542
  Υπεραξία, Καθαρό 1136.4 820.702 725.148 418.327 384.695
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 876.8 684.417 571.882 208.487 177.492
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 24.9 14.769 13.497 14.427 5.644
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.1 47.168 27.989 17.927 15.121
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1035.9 1037.12 567.84 428.363 381.975
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 251.5 251.361 174.733 117.096 103.568
  Δεδουλευμένα Έξοδα 74.1 97.159 59.899 40.634 39.335
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24 40.444 23.987 54.531 91.534
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 686.3 648.155 309.221 216.102 147.538
  Σύνολο Οφειλών 2616.1 2295.23 1418.61 686.643 535.063
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1111.7 585.072 563.12 84.069 58.101
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1020.6 521.072 515.657 40 43.125
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 91.1 64 47.463 44.069 14.976
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 178.3 125.83 85.076 45.065 39.15
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 64.9 77.361 22.876 30.164 8.476
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 225.3 469.85 179.697 98.982 47.361
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2449.3 1655.87 1438.12 1158.72 1036.4
  Κοινή Μετοχή 18.4 18.436 18.436 18.436 18.436
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2410.5 1617.15 1440.8 1130.92 1009.97
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 20.4 20.283 -21.111 9.361 7.988
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5065.4 3951.1 2856.73 1845.36 1571.46
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 92.1673 92.1802 92.1802 92.1802 92.1802
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1525 1618 1646.2 1671.2 1780.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 118.7 133.5 113 138.5 161.7
  Μετρητά & Ισοδύναμα 99.3 110 94 107.1 145.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.4 23.5 19 31.4 16.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 333.9 349.6 387.9 418.6 467.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 305.8 323.8 362 404.6 446.5
  Συνολικό Απόθεμα 992 1033.1 1060.9 1024.8 1058.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 80.4 101.8 84.4 89.3 92.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 7958.9 5187.2 5096.7 5065.4 5097.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1564.2 1455.2 1355.3 1292 1193.4
  Υπεραξία, Καθαρό 2319.9 1150 1135.3 1136.4 1125.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2453.9 879.4 870.6 876.8 917.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 38.1 24.4 24.6 24.9 15.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57.8 60.2 64.7 64.1 64.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 853.6 922 1151.5 1035.9 1192.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 412.1 440.4 454.9 485.6 520.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 90.9 81.1 91.3 74.1 104.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 34.1 27 194.6 24 73.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 316.5 373.5 410.7 452.2 493.7
  Σύνολο Οφειλών 5364.3 2618 2676.4 2616.1 2824.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3759.9 1331.6 1112.2 1111.7 1091.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3662 1241.6 1020.3 1020.6 1020.9
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 97.9 90 91.9 91.1 71
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 565.3 181 177.2 178.3 157.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 34.1 33.5 34.1 64.9 76.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 151.4 149.9 201.4 225.3 306
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2594.6 2569.2 2420.3 2449.3 2272.8
  Κοινή Μετοχή 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2576.2 2535.6 2401.8 2410.5 2254.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 7958.9 5187.2 5096.7 5065.4 5097.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 92.1673 92.1673 92.1673 92.1673 92.1802
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 15.2 0.1 20.4 0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1130.4 646.7 482.63 317.419 284.549
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 612.3 701.9 416.879 310.13 227.289
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 181.7 141.6 102.282 73.368 60.914
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -132.9 220.1 -9.77 14.859 -17.224
  Cash Taxes Paid 221.2 166.6 113.98 65.328 65.537
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 10.3 8.3 8.064 10.528 8.995
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -566.9 -306.5 -158.263 -95.516 -100.95
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -957.5 -465.2 -621.116 -184.373 -176.54
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -430.6 -324 -159.192 -135.973 -176.54
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -526.9 -141.2 -461.924 -48.4 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 220.7 -77.7 234.066 -122.16 -59.594
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -52.4 -9.5 -34.059 -9.779 -7.209
  Total Cash Dividends Paid -116.1 -62.7 -31.341 -52.543 -42.403
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 392.4 -5.5 299.466 -59.838 -9.982
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 8 4.8 1.767 0.593 0.268
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -116.5 163.8 31.596 4.19 -8.577
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 148.6 1130.4 894.5 621 337.8
  Cash From Operating Activities 165.6 612.3 392.7 247.3 171.7
  Cash From Operating Activities 48.6 181.7 125.6 83.4 40.6
  Non-Cash Items 5.6 -132.9 -120.7 -102.1 -75.8
  Cash Taxes Paid 46.2 221.2 188.5 92.2 31.3
  Cash Interest Paid 5.3 10.3 7.3 5.2 2.4
  Changes in Working Capital -37.2 -566.9 -506.7 -355 -130.9
  Cash From Investing Activities -115.8 -957.5 -809.5 -224.9 -122.3
  Capital Expenditures -115.8 -430.6 -288.7 -179.9 -77.2
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -526.9 -520.8 -45 -45.1
  Cash From Financing Activities -63.5 220.7 326.3 -97.7 -108.7
  Financing Cash Flow Items -94 -52.4 -5 -4.1 -3.6
  Total Cash Dividends Paid -132.7 -116.1 -116.1 -116.1 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 163.8 392.4 451 29.2 -99.5
  Foreign Exchange Effects 0.7 8 12.3 7.8 0.7
  Net Change in Cash -13 -116.5 -78.2 -67.5 -58.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.6 -3.2 -3.6 -6.7 -5.6
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Sartorius AG Corporation 73.5994 67844071 -200442 2022-12-31 LOW
  Comgest S.A. Investment Advisor 0.9926 914961 217581 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7613 701779 3693 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7608 701340 -2413 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7377 680002 0 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7093 653833 0 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7053 650164 -1745 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6849 631363 119266 2022-12-31 LOW
  Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4694 432739 50 2023-09-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.431 397298 -198 2023-08-31 LOW
  DNCA Investments Investment Advisor 0.3684 339578 -27698 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.3083 284213 -90 2023-09-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.281 258983 23839 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2058 189730 1366 2023-09-30 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2031 187262 29336 2023-06-30 LOW
  Credit Mutuel Asset Management Investment Advisor 0.1891 174269 -1500 2023-08-31 MED
  Fidelity International Investment Advisor 0.1778 163878 60 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1706 157225 20 2023-09-30 LOW
  Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 0.1635 150700 0 2023-09-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1442 132950 -5062 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sartorius Stedim Biotech Company profile

  Σχετικά με την Sartorius Stedim Biotech SA

  Η Sartorius Stedim Biotech SA είναι ένας διεθνής πάροχος εργαστηριακών και διαδικαστικών τεχνολογιών και εξοπλισμού με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία καλύπτει τους τομείς της βιοτεχνολογίας και της μηχανοτρονικής. Η Sartorius παρέχει υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες να υλοποιήσουν σύνθετες και κρίσιμες για την ποιότητα διαδικασίες σε περιβάλλοντα βιοφαρμακευτικής παραγωγής και εργαστηρίων με τρόπο αποδοτικό ως προς το χρόνο και το κόστος. Οι πελάτες της Εταιρείας προέρχονται από τη βιοτεχνολογία, τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και από δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια. Η Sartorius διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, ενώ διαθέτει επίσης γραφεία πωλήσεων και τοπικούς αντιπροσώπους σε περισσότερες από 110 χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων των Sartorius Stedim Austria GmbH, Sartorius Stedim Plastics GmbH, BioOutsource Ltd και Wave Biotech AG, μεταξύ άλλων.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  Zone Industrielle les Paluds Avenue de Jouques
  Bp 1051
  AUBAGNE
  PACA 13781
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0118%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου