Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sabre Insurance Group PLC - SBRE CFD

1.0600
0.86%
0.0130
Χαμηλό: 1.02
Υψηλό: 1.062
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0130
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Sabre Insurance Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.051
Άνοιγμα* 1.02
Μεταβολή 1 έτους* -54.07%
Εύρος ημέρας* 1.02 - 1.062
Εύρος 52 εβδ. 0.82-2.37
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 376.79K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.58M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 267.20M
Αναλογία P/E 26.40
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 250.00M
Έσοδα 159.68M
EPS 0.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.22932
Beta 0.20
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 1.0600 0.0090 0.86% 1.0510 1.0620 1.0150
Mar 23, 2023 1.0510 -0.0110 -1.04% 1.0620 1.0620 1.0150
Mar 22, 2023 1.0620 0.0100 0.95% 1.0520 1.0640 1.0430
Mar 21, 2023 1.0520 0.0240 2.33% 1.0280 1.0540 1.0230
Mar 20, 2023 1.0380 0.0200 1.96% 1.0180 1.0420 1.0130
Mar 17, 2023 1.0250 0.0220 2.19% 1.0030 1.0320 0.9970
Mar 16, 2023 1.0060 0.0230 2.34% 0.9830 1.0160 0.9830
Mar 15, 2023 0.9830 0.0150 1.55% 0.9680 0.9860 0.9580
Mar 14, 2023 0.9860 0.0220 2.28% 0.9640 0.9890 0.9460
Mar 13, 2023 0.9660 0.0050 0.52% 0.9610 0.9780 0.9480
Mar 10, 2023 0.9640 0.0110 1.15% 0.9530 0.9930 0.9500
Mar 9, 2023 0.9890 -0.0090 -0.90% 0.9980 1.0000 0.9870
Mar 8, 2023 0.9980 -0.0100 -0.99% 1.0080 1.0080 0.9880
Mar 7, 2023 1.0080 0.0100 1.00% 0.9980 1.0160 0.9980
Mar 6, 2023 0.9980 0.0120 1.22% 0.9860 1.0000 0.9860
Mar 3, 2023 0.9980 0.0120 1.22% 0.9860 1.0000 0.9860
Mar 2, 2023 0.9860 -0.0020 -0.20% 0.9880 0.9940 0.9830
Mar 1, 2023 0.9880 -0.0080 -0.80% 0.9960 0.9970 0.9770
Feb 28, 2023 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 1.0040 0.9670
Feb 27, 2023 0.9980 0.0380 3.96% 0.9600 0.9980 0.9580

Sabre Insurance Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 152.674 173.902 188.308 200.933 191.847
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.459 124.757 131.829 139.57 136.335
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.338 13.518 5.979 6.219 5.912
Depreciation / Amortization 0.033 0.045 0.045 0.547 0.887
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.065 0 7.542
Other Operating Expenses, Total 9.115 8.719 8.056 18.514 12.198
Λειτουργικά Έσοδα 37.215 49.145 56.479 61.363 55.512
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 37.199 49.122 56.479 61.363 55.512
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Καθαρά Κέρδη 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 30.14 39.798 45.711 49.568 45.343
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 251.541 251.565 250.94 250.704 248.234
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.11982 0.1582 0.18216 0.19772 0.18266
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.13 0.212 0.128 0.072 0.09
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11982 0.15841 0.18216 0.19772 0.20748
Total Premiums Earned 151.464 172.485 188.571 194.139 192.596
Net Investment Income 1.21 1.417 8.14 8.004 -0.749
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 93.957 102.397 117.731 114.29 109.796
Realized Gains (Losses) 0 -8.403 -1.21
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.016 0.013 0.018
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.016 -0.023
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Συνολικά έσοδα 76.406 76.268 85.424 88.478 94.404
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 61.368 54.107 64.052 60.728 68.397
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.374 3.964 9.792 3.726 1.896
Depreciation / Amortization 0.012 0.021 0.022 0.023 0.023
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.008 0.008 0.006 0.007 0.018
Other Operating Expenses, Total 1.903 7.228 1.275 7.532 4.029
Λειτουργικά Έσοδα 15.038 22.161 21.372 27.75 26.007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 15.038 22.161 21.372 27.75 26.007
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Καθαρά Κέρδη 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.139 18.001 17.303 22.495 21.048
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 251.32 251.762 251.508 251.622 250.217
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0483 0.0715 0.0688 0.0894 0.08412
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.093 0.037 0.169 0.043 0.081
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0483 0.0715 0.0688 0.0894 0.08412
Total Premiums Earned 75.806 75.658 84.775 87.71 94.211
Net Investment Income 0.6 0.61 0.649 0.768 3.645
Realized Gains (Losses) -3.452
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 51.071 42.886 52.957 49.44 62.431
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Cash 22.823 34.425
Total Assets 591.631 594.836 598.22 611.353 605.953
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.253 4.363 4.757 4.37 3.874
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.338 4.95 5.103 7.287 6.606
Accumulated Depreciation, Total -1.272 -0.776 -0.535 -2.917 -2.732
Goodwill, Net 156.279 156.279 156.279 156.279 156.279
Intangibles, Net 0 0.501
Long Term Investments 234.667 246.281 263.629 287.142 244.031
Note Receivable - Long Term 0.074 0.453 0.031 0.112 0.108
Other Long Term Assets, Total 0.82 0 0.21 0.217 0.02
Other Assets, Total 113.133 100.789 87.558 86.973 113.342
Accounts Payable 7.075 6.564 1.053 0.675 4.812
Accrued Expenses 1.893 2.445 1.206 4.51 9.667
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.58 0 10.297 11.558 6.385
Total Liabilities 338.904 328.436 330.803 346.205 373.96
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 0.125 0 0
Total Equity 252.727 266.4 267.417 265.148 231.993
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.25 0.25 0.25 0.249 0.249
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 253.903 266.813 267.263 264.898 26.502
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 591.631 594.836 598.22 611.353 605.953
Total Common Shares Outstanding 250 250 250 250 250
Additional Paid-In Capital 0 205.241
Other Equity, Total -2.257 -1.494 -1.061 0.001 0.001
Μετρητά & Ισοδύναμα 30.611 37.904 31.791
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.193 0.194 0.194
Capital Lease Obligations 0 0 0
Unrealized Gain (Loss) 0.831 0.831 0.965
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Μετρητά & Ισοδύναμα 30.611 24.411 37.904 37.254 31.791
Total Assets 591.631 575.886 594.836 580.058 598.22
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.253 4.414 4.363 4.789 4.757
Goodwill, Net 156.279 156.279 156.279 156.279 156.279
Long Term Investments 234.667 236.812 246.281 249.538 263.629
Other Long Term Assets, Total 0.82 0.236 0 0.082 0.21
Other Assets, Total 113.133 99.614 100.789 75.304 87.558
Accrued Expenses 1.893 2.707 2.445 1.968 1.206
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.194 0.194
Other Current Liabilities, Total 0.58 0 0 0.298 4.884
Total Liabilities 338.904 323.464 328.436 308.288 330.803
Total Long Term Debt 0.193 0.317 0 0.32 0
Capital Lease Obligations 0.193 0.317 0 0.32 0
Total Equity 252.727 252.422 266.4 271.77 267.417
Common Stock 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 253.903 253.429 266.813 272.581 267.263
Unrealized Gain (Loss) 0.831 0.831 0.831 0.965
Other Equity, Total -2.257 -2.088 -1.494 -1.061 -1.061
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 591.631 575.886 594.836 580.058 598.22
Total Common Shares Outstanding 250 250 250 250 250
Note Receivable - Long Term 0.074 0.633 0.453
Accounts Payable 5.831 5.941 5.53
Deferred Income Tax 0 0 0.125
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 37.199 49.122 56.479 61.363
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 33.313 50.692 54.127 6.41 50.176
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.378 -0.607 -3.874 -56.675 50.176
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.028 -0.012 -0.365 -0.061 -0.077
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.028 -0.012 -0.365 -0.061 -0.077
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -40.578 -44.567 -44.794 -17.951 -26.166
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -231.499
Total Cash Dividends Paid -38.386 -43.87 -43.623 -17.951
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.928 -0.433 -0.925 0 205.333
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.293 6.113 8.968 -11.602 23.933
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.385 0.428 0.416 0.185
Amortization 0 0.501
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.107 1.749 1.106 1.036
Cash Taxes Paid 5.988 14.673 11.674 7.219
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.264 -0.264 -0.246
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Cash From Operating Activities 33.313 17.498 50.692 25.779 54.127
Changes in Working Capital -5.378 -5.545 -0.607 -2.982 54.127
Cash From Investing Activities -0.028 -0.005 -0.012 0 -0.365
Capital Expenditures -0.028 -0.005 -0.012 0 -0.365
Cash From Financing Activities -40.578 -30.986 -44.567 -20.316 -44.794
Total Cash Dividends Paid -38.386 -29.168 -43.87 -20.19 -43.623
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.928 -1.69 -0.433 0 -0.925
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.264 -0.128 -0.264 -0.126 -0.246
Net Change in Cash -7.293 -13.493 6.113 5.463 8.968
Net income/Starting Line 37.199 22.161 49.122 27.75
Cash From Operating Activities 0.385 0.2 0.428 0.22
Non-Cash Items 1.107 0.682 1.749 0.791
Cash Taxes Paid 5.988 4.37 14.673 10.018
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 9.9789 24947347 0 2022-03-21 LOW
Aberforth Partners LLP Investment Advisor 5.1663 12915737 3950000 2022-07-27 LOW
Old Mutual Ltd Corporation 5.1482 12870464 0 2022-03-21 MED
Mawer Investment Management Ltd. Investment Advisor 5.1173 12793280 0 2022-03-21 LOW
Gresham House Asset Management Limited Investment Advisor 5.0818 12704600 2200000 2023-01-11 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.0186 12546431 7331909 2022-05-11 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 4.9972 12493014 625204 2022-03-21 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9972 12493014 0 2022-03-21 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9167 12291762 -305374 2022-08-08 MED
Unicorn Asset Management Ltd. Investment Advisor 4.82 12050000 0 2022-03-21 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.7933 11983350 -587045 2022-12-16 LOW
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC Investment Advisor 2.9306 7326591 -7286379 2022-07-26 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.4485 6121206 1570145 2022-11-04 LOW
Marlborough International Management Limited Investment Advisor 1.8409 4602190 0 2022-06-30 HIGH
Canaccord Genuity Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.8409 4602190 0 2022-06-30 LOW
Canaccord Genuity Fund Management Investment Advisor 1.8 4500000 0 2022-11-30 MED
Chelverton Asset Management Ltd. Investment Advisor 1.69 4225000 0 2022-11-04 LOW
EdenTree Investment Management Limited Investment Advisor 1.306 3265000 -909312 2023-02-01 LOW
River and Mercantile Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2517 3129238 -353700 2022-11-04 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1911 2977686 24940 2022-11-04 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sabre Insurance Group Company profile

Σχετικά με την Sabre Insurance Group PLC

Η Sabre Insurance Group plc είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία είναι πάροχος ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων μέσω δικτύου ασφαλιστικών μεσιτών και μέσω των δικών της εμπορικών σημάτων, όπως η Insure 2 Drive και η Go Girl. Η Εταιρεία ασχολείται με τη σύναψη γενικών ασφαλίσεων για μηχανοκίνητα οχήματα. Η μάρκα της Go Girl προσφέρει ασφάλιση αυτοκινήτου κυρίως σε νεαρές γυναίκες οδηγούς. Η μάρκα της Go Girl προσφέρει ασφάλιση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων τροποποιημένων και μεγάλης αξίας αυτοκινήτων, καθώς και μικρών φορτηγών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η μάρκα της Insure 2 Drive προσφέρει κυρίως γενικές ασφαλίσεις για μηχανοκίνητα οχήματα. Η Εταιρεία διαθέτει δίκτυο άνω των 1.000 ασφαλιστικών μεσιτών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, όπως η Binomial Group Limited, η Barbados TopCo Limited, η Barb intermediateCo Limited, η Barb MidCo Limited και άλλες.

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

Sabre House
150 South Street
DORKING
SURREY RH4 2YY
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00395

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου