Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές RxSight, Inc. - RXST CFD

  30.09
  1.21%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Rxsight Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 29.72
  Άνοιγμα* 29.81
  Μεταβολή 1 έτους* 148.42%
  Εύρος ημέρας* 29.47 - 30.44
  Εύρος 52 εβδ. 10.29-33.77
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 676.32K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.27M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 993.37M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 35.86M
  Έσοδα 76.59M
  EPS -1.68
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 4, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 30.08 0.23 0.77% 29.85 30.45 29.44
  Nov 29, 2023 29.72 0.14 0.47% 29.58 30.29 29.34
  Nov 28, 2023 29.52 -0.10 -0.34% 29.62 30.41 29.23
  Nov 27, 2023 30.09 0.81 2.77% 29.28 30.15 29.04
  Nov 24, 2023 29.20 1.20 4.29% 28.00 29.37 27.96
  Nov 22, 2023 28.45 0.46 1.64% 27.99 28.82 27.99
  Nov 21, 2023 27.70 -0.17 -0.61% 27.87 28.25 27.48
  Nov 20, 2023 28.17 0.86 3.15% 27.31 28.35 27.31
  Nov 17, 2023 27.49 -0.61 -2.17% 28.10 28.35 27.11
  Nov 16, 2023 28.09 0.70 2.56% 27.39 28.55 27.39
  Nov 15, 2023 27.42 0.51 1.90% 26.91 27.65 26.19
  Nov 14, 2023 27.15 0.98 3.74% 26.17 27.54 26.17
  Nov 13, 2023 25.82 0.86 3.45% 24.96 26.25 24.85
  Nov 10, 2023 25.23 2.35 10.27% 22.88 26.11 22.87
  Nov 9, 2023 23.78 -0.61 -2.50% 24.39 25.05 23.71
  Nov 8, 2023 24.80 -0.16 -0.64% 24.96 25.14 24.30
  Nov 7, 2023 24.97 1.03 4.30% 23.94 25.11 23.94
  Nov 6, 2023 24.04 -0.01 -0.04% 24.05 24.47 23.50
  Nov 3, 2023 24.13 1.16 5.05% 22.97 25.06 22.96
  Nov 2, 2023 22.91 0.31 1.37% 22.60 23.24 22.52

  RxSight, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, March 4, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Rxsight Inc Earnings Release
  Q4 2023 Rxsight Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 49.005 22.593 14.678 2.241
  Έσοδα 49.005 22.593 14.678 2.241
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27.677 18.076 12.973 4.06
  Ακαθάριστο Εισόδημα 21.328 4.517 1.705 -1.819
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 112.323 75.38 50.09 48.311
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58.961 33.077 15.132 15.178
  Έρευνα & Ανάπτυξη 25.657 24.202 21.819 29.42
  Depreciation / Amortization 0.028 0.025 0.159 0.174
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.007 -0.521
  Λειτουργικά Έσοδα -63.318 -52.787 -35.412 -46.07
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.429 -3.628 0.033 2.281
  Άλλο, Καθαρό 0 7.735 63.011 170.033
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -66.747 -48.68 27.632 126.244
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -66.756 -48.688 27.575 126.22
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -66.756 -48.688 27.575 126.22
  Καθαρά Κέρδη -66.756 -48.688 27.575 126.22
  Total Adjustments to Net Income 0 -24.209 -100.093
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -66.756 -48.688 3.366 26.127
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -66.756 -48.688 3.366 26.127
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -66.756 -48.688 3.366 26.127
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.2684 27.3668 26.295 26.295
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.36151 -1.77909 0.12801 0.99361
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.36151 -1.77909 0.12827 0.9738
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 20.81 17.489 16.088 12.615 11.36
  Έσοδα 20.81 17.489 16.088 12.615 11.36
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.795 7.123 8.666 7.259 6.572
  Ακαθάριστο Εισόδημα 12.015 10.366 7.422 5.356 4.788
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.797 30.586 31.078 28.573 27.152
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.254 16.283 15.803 15 14.469
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.348 7.137 6.599 6.275 6.075
  Depreciation / Amortization 0.038 0.043 0.01 0.039 0.036
  Λειτουργικά Έσοδα -13.987 -13.097 -14.99 -15.958 -15.792
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.209 -0.115 -0.615 -0.86 -0.94
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.778 -13.212 -15.605 -16.818 -16.732
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Καθαρά Κέρδη -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.804 -13.212 -15.61 -16.818 -16.732
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.4983 31.6371 30.4196 27.6658 27.5599
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40014 -0.41761 -0.51316 -0.6079 -0.60711
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.39332 -0.41761 -0.51316 -0.6079 -0.60711
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.362
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 134.555 176.295 81.5 90.199
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 105.802 159.332 68.975 80.668
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.834 24.361 13.994 7.958
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 93.968 134.971 54.981 72.71
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.956 4.862 2.865 0.789
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.956 4.862 2.865 0.789
  Συνολικό Απόθεμα 14.835 8.032 8.288 7.219
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.962 4.069 1.372 1.523
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 150.164 192.721 100.677 110.432
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 14.081 15.501 18.606 19.25
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 33.979 31.846 30.979 27.789
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -19.898 -16.345 -12.373 -8.539
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.528 0.925 0.571 0.983
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17.237 11.077 11.6 8.457
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.595 1.689 1.134 2.199
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.81 8.615 4.935 5.715
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.152 0.02 0.027 0.129
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.68 0.753 5.504 0.414
  Σύνολο Οφειλών 60.262 54.479 44.906 87.462
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.212 39.777 24.436 0.054
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.169 39.76 24.399 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.043 0.017 0.037 0.054
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.813 3.625 8.87 78.951
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 89.902 138.242 55.771 22.97
  Redeemable Preferred Stock 0 353.3 327.581
  Κοινή Μετοχή 0.028 0.027 80.78 56.422
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -546.032 -479.276 -377.503 -360.224
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.095 -0.02 -0.806 -0.809
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 150.164 192.721 100.677 110.432
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 28.2684 27.3668 26.295 26.295
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 636.001 617.511
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 167.947 180.445 187.666 134.555 139.162
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 131.882 147.093 153.939 105.802 112.835
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9.859 8.753 11.012 11.834 8.912
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 122.023 138.34 142.927 93.968 103.923
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.244 13.295 12.668 10.956 9.02
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 15.244 13.295 12.668 10.956 9.02
  Συνολικό Απόθεμα 18.924 17.945 18.067 14.835 15.336
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.897 2.112 2.992 2.962 1.971
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 181.85 195.261 202.532 150.164 155.706
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.055 13.707 13.359 14.081 14.951
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.848 1.109 1.507 1.528 1.593
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 18.942 16.565 14.876 17.237 16.368
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.105 3.997 3.717 2.595 4.172
  Δεδουλευμένα Έξοδα 14.795 12.49 11.045 14.49 12.036
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.042 0.078 0.114 0.152 0.16
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 20.371 38.073 57.523 60.262 59.747
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 19.589 40.309 40.212 40.099
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 19.589 40.309 40.169 40.025
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0 0.043 0.074
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.429 1.919 2.338 2.813 3.28
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 161.479 157.188 145.009 89.902 95.959
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.036 0.035 0.034 0.028 0.028
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 746.966 730.274 704.228 636.001 626.491
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -585.463 -573.048 -559.244 -546.032 -530.422
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.06 -0.073 -0.009 -0.095 -0.138
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 181.85 195.261 202.532 150.164 155.706
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 35.8477 35.168 33.9667 28.2684 27.7191
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -66.756 -48.688 27.575 126.22
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -58.85 -44.708 -35.203 -40.619
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.022 3.988 4.012 3.93
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.296 2.67 -58.942 -166.798
  Cash Taxes Paid 0.003 0.02 0.061 0.019
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4.257 3.187 0.425 0.026
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.412 -2.678 -7.848 -3.971
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 39.95 -81.907 15.591 -5.87
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.393 -1.94 -2.539 -4.086
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 42.343 -79.967 18.13 -1.784
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6.332 137.342 25.237 1.33
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.375 -0.132 -0.687 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 7.828 122.501 1.066 1.515
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.121 14.973 24.858 -0.185
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.009 -0.01 0.005
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.577 10.717 5.625 -45.154
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -13.212 -66.756 -51.146 -34.328 -17.596
  Cash From Operating Activities -17.764 -58.85 -44.996 -29.808 -14.985
  Cash From Operating Activities 0.999 4.022 3.061 2.081 1.035
  Non-Cash Items 2.189 11.296 8.675 5.707 2.805
  Cash Taxes Paid 0 0.003 0.003 0.003 0
  Cash Interest Paid 1.348 4.257 3.037 1.907 0.928
  Changes in Working Capital -7.74 -7.412 -5.586 -3.268 -1.229
  Cash From Investing Activities -48.365 39.95 29.545 28.985 14.859
  Capital Expenditures -0.747 -2.393 -2.031 -1.451 -0.37
  Other Investing Cash Flow Items, Total -47.618 42.343 31.576 30.436 15.229
  Cash From Financing Activities 65.305 6.332 0.025 0.48 -0.098
  Financing Cash Flow Items -0.567 -1.375 -1.082 -0.504 -0.362
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 65.913 7.828 1.189 1.044 0.308
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.041 -0.121 -0.082 -0.06 -0.044
  Foreign Exchange Effects 0.002 -0.009 -0.023 -0.014 -0.005
  Net Change in Cash -0.822 -12.577 -15.449 -0.357 -0.229
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  RA Capital Management, LP Hedge Fund 8.5648 3052796 0 2023-06-30 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 5.8312 2078470 -568171 2023-06-30 LOW
  H.I.G. Capital, LLC Private Equity 5.6393 2010037 0 2023-04-10 LOW
  Wolfen (Richard M) Individual Investor 5.1267 1827349 0 2023-04-10
  Longitude Capital Management Co., LLC Venture Capital 4.7891 1707013 -764450 2023-08-18 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1562 1481430 342942 2023-06-30 LOW
  Lord, Abbett & Co. LLC Investment Advisor 4.0154 1431221 1092431 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 3.4602 1233353 550082 2023-06-30 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2989 1175834 156341 2023-06-30 LOW
  Kurtz (Ronald M) Individual Investor 2.7203 969610 0 2023-04-10 LOW
  RxSight I, L.L.C. Corporation 2.3954 853799 -914958 2023-04-10 LOW
  Next Century Growth Investors, LLC Investment Advisor 2.3381 833385 -43178 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.1746 775114 742807 2023-06-30 MED
  Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.606 572443 224275 2023-06-30 HIGH
  Atika Capital Management LLC Hedge Fund 1.4421 514000 514000 2023-06-30 HIGH
  Parkman Healthcare Partners LLC Hedge Fund 1.3989 498631 70838 2023-06-30
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.3949 497185 -22790 2023-06-30 LOW
  Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3259 472595 2705 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2676 451819 52980 2023-06-30 LOW
  Corley (Andy J) Individual Investor 1.2631 450210 0 2023-04-10 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  RxSight, Inc. Company profile

  Σχετικά με την RxSight, Inc.

  Η RxSight, Inc. είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας εμπορικού σταδίου. Η εταιρεία ασχολείται με τη βελτίωση της όρασης των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Το σύστημα RxSight Light Adjustable Lens (σύστημα RxSight), που αποτελείται από τον RxSight Light Adjustable Lens (LAL), τη συσκευή παροχής φωτός RxSight Light Delivery Device (LDD) και αξεσουάρ, είναι η τεχνολογία ενδοφακών (IOL) που επιτρέπει στους γιατρούς να προσαρμόζουν και να βελτιστοποιούν την οπτική οξύτητα των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Ο LAL της είναι κατασκευασμένος από φωτοευαίσθητο υλικό που αλλάζει σχήμα σε απόκριση σε μοτίβα υπεριώδους (UV) φωτός που παράγονται από το LDD της. Το σύστημα RxSight της βοηθά τον χειρουργό να εκτελέσει μια τυπική επέμβαση καταρράκτη για την εμφύτευση του LAL και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το LDD για να τροποποιήσει τον φακό με την οπτική διόρθωση που απαιτείται για τα αποτελέσματα της όρασης του ασθενούς. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες IOL, δεν είναι ρυθμιζόμενες μετά τη χειρουργική επέμβαση και ως εκ τούτου απαιτούν από τους ασθενείς να κάνουν προεγχειρητικές επιλογές σχετικά με τις οπτικές τους προτιμήσεις.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  100 Columbia Street
  Suite 120
  ALISO VIEJO
  CALIFORNIA 92656
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου