Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Rockhopper Exploration plc - RKH CFD

0.08975
0.67%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.00520
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.08905
Άνοιγμα* 0.09195
Μεταβολή 1 έτους* 9.73%
Εύρος ημέρας* 0.08905 - 0.09195
Εύρος 52 εβδ. 0.06-0.20
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 530.77K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.01M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 54.19M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 586.49M
Έσοδα 820.14K
EPS -0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 0.08905 0.00020 0.23% 0.08885 0.09245 0.08885
Jan 31, 2023 0.08905 -0.00475 -5.06% 0.09380 0.09390 0.08895
Jan 30, 2023 0.09165 -0.00005 -0.05% 0.09170 0.09390 0.09125
Jan 27, 2023 0.09005 0.00110 1.24% 0.08895 0.09390 0.08885
Jan 26, 2023 0.08895 0.00495 5.89% 0.08400 0.09155 0.08390
Jan 25, 2023 0.08490 -0.00125 -1.45% 0.08615 0.08915 0.08390
Jan 24, 2023 0.08685 0.00095 1.11% 0.08590 0.08795 0.08590
Jan 23, 2023 0.08590 -0.00305 -3.43% 0.08895 0.08895 0.08590
Jan 20, 2023 0.08895 -0.00060 -0.67% 0.08955 0.09115 0.08895
Jan 19, 2023 0.08995 0.00110 1.24% 0.08885 0.09145 0.08885
Jan 18, 2023 0.08985 0.00340 3.93% 0.08645 0.08985 0.08645
Jan 17, 2023 0.08785 0.00140 1.62% 0.08645 0.08880 0.08640
Jan 16, 2023 0.08645 -0.00235 -2.65% 0.08880 0.08880 0.08625
Jan 13, 2023 0.08685 0.00090 1.05% 0.08595 0.08695 0.08535
Jan 12, 2023 0.08585 -0.00355 -3.97% 0.08940 0.08955 0.08585
Jan 11, 2023 0.08980 -0.00050 -0.55% 0.09030 0.09430 0.08940
Jan 10, 2023 0.09190 -0.00285 -3.01% 0.09475 0.09475 0.08965
Jan 9, 2023 0.08905 0.00010 0.11% 0.08895 0.08915 0.08895
Jan 6, 2023 0.08900 0.00000 0.00% 0.08900 0.08910 0.08585
Jan 5, 2023 0.08890 0.00145 1.66% 0.08745 0.08940 0.08595

Rockhopper Exploration plc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 7.417 10.401 10.58 10.328 2.754 0.839
Έσοδα 7.417 10.401 10.58 10.328 2.754 0.839
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.667 9.573 8.531 8.785 3.687 1.808
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.25 0.828 2.049 1.543 -0.933 -0.969
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -90.653 20.107 18.258 31.292 238.414 5.231
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.435 6.146 6.663 6.494 5.688 3.938
Έρευνα & Ανάπτυξη 8.237 3.422 5.014 1.624 2.431 0.398
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.679 0.966 -1.208 1.627 1.438 -0.789
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.529 0 0.058 12.656 225.008 -0.273
Other Operating Expenses, Total -111.842 0 -0.943 0
Λειτουργικά Έσοδα 98.07 -9.706 -7.678 -20.964 -235.66 -4.392
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.307 0.783 0.825 0.624 0.044 0.004
Άλλο, Καθαρό -0.333 -0.039 -0.253 -0.291 -0.819 -3.522
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 98.044 -8.962 -7.106 -20.631 -236.435 -7.91
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Καθαρά Κέρδη 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 98.044 -6.139 -7.131 -20.631 -236.504 -7.759
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 447.489 458.362 458.787 456.069 459.71 456.763
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2191 -0.01339 -0.01554 -0.04524 -0.51446 -0.01699
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22475 -0.01339 -0.01546 -0.01749 -0.19632 -0.01738
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Depreciation / Amortization 0.143 0.106 0.162 0.149
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 5.546 2.467 0.287 0.347 0.492
Έσοδα 5.546 2.467 0.287 0.347 0.492
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.566 3.881 0.92 1.011 0.797
Ακαθάριστο Εισόδημα -0.02 -1.414 -0.633 -0.664 -0.305
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.456 228.378 10.036 3.619 1.612
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.218 3.494 2.97 2.215 1.872
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.889 0.635 1.796 0.131 0.267
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.783 -2.632 4.07 0.262 -1.051
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 223 0.28 0 -0.273
Other Operating Expenses, Total 0
Λειτουργικά Έσοδα -6.91 -225.911 -9.749 -3.272 -1.12
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.731 -0.92 0.145 -0.029 -3.489
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.179 -226.831 -9.604 -3.301 -4.609
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Καθαρά Κέρδη -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.179 -226.823 -9.681 -3.301 -4.458
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 456.156 456.817 462.602 456.763 456.763
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00916 -0.49653 -0.02093 -0.00723 -0.00976
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00916 -0.17922 -0.02053 -0.00723 -0.01015
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 100.306 73.544 52.283 40.725 15.127 7.763
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 81.019 50.729 40.426 17.223 11.68 4.822
Μετρητά & Ισοδύναμα 51.019 20.729 10.426 17.223 11.68 4.822
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30 30 30 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 16.81 16.367 9.178 3.647 2.651 2.362
Accounts Receivable - Trade, Net 12.739 10.149 4.207 1.059 0.619 0.478
Total Inventory 1.608 1.621 1.779 1.463 0.31 0
Prepaid Expenses 0.374 0.473 0.332
Other Current Assets, Total 0.495 4.354 0.568 18.392 0.486 0.579
Total Assets 554.189 528.065 521.462 510.242 261.358 258.277
Property/Plant/Equipment, Total - Net 444.444 443.732 458.871 468.889 245.769 249.784
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.474 32.177 38.046 26.444 28.887 25.315
Accumulated Depreciation, Total -15.449 -20.592 -26.21 -23.375 -27.467 -25.114
Goodwill, Net 9.439 10.789 10.308 0
Total Current Liabilities 34.021 12.772 15.148 20.369 4.357 2.286
Accounts Payable 0.687 2.551 2.462 2.248 1.021 0.608
Accrued Expenses 25.202 8.654 12.246 15.272 2.553 1.129
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 8.132 1.567 0.44 2.423 0.216 0.263
Total Liabilities 127.195 107.467 106.119 114.128 100.791 103.756
Total Long Term Debt 0 0 0 1.735 1.273 0.842
Deferred Income Tax 39.145 39.202 39.223 39.221 39.3 39.137
Other Liabilities, Total 54.029 55.493 51.748 52.803 55.861 61.491
Total Equity 426.994 420.598 415.343 396.114 160.567 154.521
Common Stock 7.194 7.2 7.205 7.212 7.218 7.218
Additional Paid-In Capital 3.149 3.282 3.422 3.547 3.622 3.622
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 429.026 423.618 417.833 398.404 163.64 156.705
ESOP Debt Guarantee -3.407 -3.383 -3.369 -3.371 -3.342 -3.342
Other Equity, Total -8.968 -10.119 -9.748 -9.678 -10.571 -9.682
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 554.189 528.065 521.462 510.242 261.358 258.277
Total Common Shares Outstanding 458.075 458.534 458.914 459.399 459.903 459.903
Note Receivable - Long Term 0.628 0.462 0.73
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.426 0.567 0.286
Capital Lease Obligations 1.735 1.273 0.842
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 40.725 23.755 15.127 10.006 7.763
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.223 18.153 11.68 7.093 4.822
Μετρητά & Ισοδύναμα 17.223 14.545 11.68 7.093 4.822
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 3.608
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.647 3.698 2.651 2.124 2.362
Total Inventory 1.463 1.463 0.31 0.3 0
Other Current Assets, Total 18.392 0.441 0.486 0.489 0.579
Total Assets 510.242 269.602 261.358 256.078 258.277
Property/Plant/Equipment, Total - Net 468.889 245.267 245.769 245.691 249.784
Goodwill, Net 0
Note Receivable - Long Term 0.628 0.58 0.462 0.381 0.73
Total Current Liabilities 20.369 8.164 4.357 2.007 2.286
Payable/Accrued 17.943 7.873 3.79 1.437 2
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.426 0.291 0.567 0.57 0.286
Other Current Liabilities, Total 2 0 0
Total Liabilities 114.128 99.29 100.791 97.781 103.756
Total Long Term Debt 1.735 1.597 1.273 0.856 0.842
Capital Lease Obligations 1.735 1.597 1.273 0.856 0.842
Deferred Income Tax 39.221 39.213 39.3 39.295 39.137
Other Liabilities, Total 52.803 50.316 55.861 55.623 61.491
Total Equity 396.114 170.312 160.567 158.297 154.521
Common Stock 7.212 7.218 7.218 7.218 7.218
Additional Paid-In Capital 3.547 3.622 3.622 3.622 3.622
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 398.404 172.52 163.64 160.976 156.705
ESOP Debt Guarantee -3.371 -3.342 -3.342 -3.342 -3.342
Other Equity, Total -9.678 -9.706 -10.571 -10.177 -9.682
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 510.242 269.602 261.358 256.078 258.277
Total Common Shares Outstanding 459.399 459.903 459.903 459.903 459.903
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 98.044 -8.962 -7.106 -20.631 -236.435 -7.91
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -21.2 1.63 5.43 -0.224 -5.439 -2.583
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.725 5.687 4.111 4.544 0.808 1.082
Μη Χρηματικά Στοιχεία -114.536 5.773 2.534 14.202 228.369 3.356
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.033 0.043
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.433 -0.868 5.891 1.661 1.819 0.889
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 24.025 -32.562 -15.72 7.226 0.108 -3.576
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -40.203 -26.817 -15.784 -23.895 -14.655 -3.476
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 64.228 -5.745 0.064 31.121 14.763 -0.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.002 -0.013 0.018 -0.247 -0.391 -0.587
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.033 -0.043 -0.009 -0.013 -0.019 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.031 0.03 0.027 0.025 0.01 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.238 0.655 -0.031 0.042 0.179 -0.112
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.585 -30.29 -10.303 6.797 -5.543 -6.858
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.259 -0.382 -0.587
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -20.631 -226.831 -236.435 -3.301 -7.91
Cash From Operating Activities -0.224 -1.001 -5.439 -1.815 -2.583
Cash From Operating Activities 4.544 1.013 0.808 0.654 1.082
Non-Cash Items 14.202 224.105 228.369 0.875 3.356
Changes in Working Capital 1.661 0.712 1.819 -0.043 0.889
Cash From Investing Activities 7.226 -1.576 0.108 -2.418 -3.576
Capital Expenditures -23.895 -10.041 -14.655 -2.419 -3.476
Other Investing Cash Flow Items, Total 31.121 8.465 14.763 0.001 -0.1
Cash From Financing Activities -0.247 -0.11 -0.391 -0.33 -0.587
Financing Cash Flow Items -0.013 -0.003 -0.019 -0.003 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.025 0.012 0.01 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.259 -0.119 -0.382 -0.327 -0.587
Foreign Exchange Effects 0.042 0.009 0.179 -0.024 -0.112
Net Change in Cash 6.797 -2.678 -5.543 -4.587 -6.858
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Wood (Jon Paul) Individual Investor 6.4957 38096106 0 2022-07-05 LOW
RAB Capital Limited Hedge Fund 4.9447 29000220 0 2022-07-07 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.3735 13920461 13378051 2022-07-29 LOW
Barclay (Ian Andrew) Individual Investor 1.8571 10891599 10385715 2022-09-02 HIGH
Fidelity International Investment Advisor 1.2062 7074207 0 2021-07-22 LOW
Bank of Singapore Limited Bank and Trust 1.0607 6220708 680618 2022-09-05 LOW
Zenito Oy Investment Advisor 0.9267 5434742 0 2022-03-31 LOW
Moody (Samuel John) Individual Investor 0.6819 3999299 0 2022-07-07
Deacon (Richard) Individual Investor 0.6239 3659136 3659136 2022-07-29
Rajamani (B) Individual Investor 0.5881 3449387 3449387 2022-07-29
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Bank and Trust 0.5661 3320363 952412 2022-08-27 HIGH
Godbold (James Matthew) Individual Investor 0.5339 3131534 1116604 2021-12-31
Rockhopper Exploration Plc Employee Benefit Trust Corporation 0.5339 3131000 3131000 2021-12-31
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 0.4376 2566400 0 2022-11-30 LOW
MacGreevy (Aedan Michael Mary) Individual Investor 0.3836 2250000 2250000 2021-12-31 LOW
Rossiter (Brian) Individual Investor 0.3752 2200432 2200432 2022-07-29 HIGH
Craigs Investment Partners Limited Investment Advisor 0.3256 1909822 200000 2022-09-05 LOW
Sawers (Finlay) Individual Investor 0.3167 1857636 1857636 2022-07-29 LOW
Trotman (C) Individual Investor 0.2968 1740776 1740776 2022-07-29
Davison (Adrian Bower) Individual Investor 0.2626 1540000 1540000 2022-08-25

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Rockhopper Exploration Company profile

Σχετικά με την Rockhopper Exploration plc

Η Rockhopper Exploration plc είναι εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ασχολείται με την εξερεύνηση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των εδαφών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές των Νήσων Φόκλαντ και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, καθώς και τις εταιρικές της δραστηριότητες με επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ερευνητική και εκτιμητική της δραστηριότητα στη λεκάνη North Falkland έχει επικεντρωθεί γύρω από τις άδειες PL032 και PL004, οι οποίες περιλαμβάνουν τα συμπλέγματα Sea Lion και Isobel-Elaine fan. Η εταιρεία έχει σημαντικά συμφέροντα σε άδειες νότια και ανατολικά των Νήσων Φόκλαντ. Έχει συμφέροντα σε ιταλικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν τις Guendalina, Ombrina Mare και Monte Grosso.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Warner House
123 Castle Street
SALISBURY
WILTSHIRE SP1 3TB
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

76.43 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.42 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00325

BTC/USD

23,914.10 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Natural Gas

2.53 Price
+1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου