Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Riverstone Energy Ltd - RSE CFD

5.56
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Riverstone Energy Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 5.30-7.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 53.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.70M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 274.71M
Αναλογία P/E 4.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 48.37M
Έσοδα 77.14M
EPS 1.37
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.11
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 5.56 0.00 0.00% 5.56 5.56 5.56
May 22, 2023 5.54 0.01 0.18% 5.53 5.54 5.49
May 19, 2023 5.54 0.06 1.09% 5.48 5.55 5.47
May 18, 2023 5.51 0.02 0.36% 5.49 5.51 5.49
May 17, 2023 5.49 0.00 0.00% 5.49 5.49 5.49
May 16, 2023 5.56 0.00 0.00% 5.56 5.64 5.56
May 15, 2023 5.51 0.02 0.36% 5.49 5.53 5.49
May 12, 2023 5.47 0.00 0.00% 5.47 5.47 5.47
May 11, 2023 5.48 -0.01 -0.18% 5.49 5.51 5.47
May 10, 2023 5.51 -0.05 -0.90% 5.56 5.57 5.47
May 9, 2023 5.47 -0.06 -1.08% 5.53 5.53 5.47
May 5, 2023 5.59 0.02 0.36% 5.57 5.59 5.56
May 4, 2023 5.62 0.05 0.90% 5.57 5.62 5.57
May 3, 2023 5.59 0.01 0.18% 5.58 5.69 5.57
May 2, 2023 5.58 0.01 0.18% 5.57 5.59 5.56
Apr 28, 2023 5.58 -0.01 -0.18% 5.59 5.59 5.58
Apr 27, 2023 5.59 0.03 0.54% 5.56 5.75 5.56
Apr 26, 2023 5.60 0.09 1.63% 5.51 5.61 5.47
Apr 25, 2023 5.54 0.03 0.54% 5.51 5.54 5.47
Apr 24, 2023 5.51 0.03 0.55% 5.48 5.52 5.47

Riverstone Energy Ltd Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 95.939 346.677 -315.879 -654.163 -236.408
Έσοδα 95.939 346.677 -315.879 -654.163 -236.408
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.622 4.344 3.146 5.431 3.738
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.89 1.074 0.75 2.851 1.346
Other Operating Expenses, Total 3.732 3.27 2.396 2.58 2.392
Λειτουργικά Έσοδα 90.317 342.333 -319.025 -659.594 -240.146
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.388 -0.389 0.135 0.025 -0.835
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Καθαρά Κέρδη 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 88.929 341.944 -318.89 -659.569 -240.981
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 51.7428 60.8736 72.107 79.8967 84.0029
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.71867 5.61728 -4.42246 -8.25527 -2.86872
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.71867 5.61728 -4.42246 -8.25527 -2.86872
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 37.193 58.746 146.324 200.353 38.048
Έσοδα 37.193 58.746 146.324 200.353 38.048
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.197 2.425 2.148 2.196 1.891
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.229 0.661 0.475 0.599 0.654
Other Operating Expenses, Total 1.968 1.764 1.673 1.597 1.237
Λειτουργικά Έσοδα 33.996 56.321 144.176 198.157 36.157
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.407 -0.981 -0.359 -0.03 0.133
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Καθαρά Κέρδη 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.589 55.34 143.817 198.127 36.29
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 49.8564 53.6291 59.1056 62.6416 66.5949
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.67371 1.0319 2.43322 3.16286 0.54494
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.67371 1.0319 2.43322 3.16286 0.54494
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.353 8.266 9.944 0.804 2.711
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.755 7.296 8.807 0.211 2.132
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.755 7.296 8.807 0.211 2.132
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.598 0.97 1.137 0.593 0.579
Accounts Receivable - Trade, Net 0.598 0.97 1.137 0.593 0.579
Total Assets 739.455 682.705 393.533 773.526 1431.7
Long Term Investments 723.102 674.439 383.589 772.722 1428.98
Total Current Liabilities 0.665 0.664 3.19 1.834 0.435
Accounts Payable 0.665 0.664 3.19 1.834 0.435
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.665 0.664 3.19 1.834 0.435
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 738.79 682.041 390.343 771.692 1431.26
Common Stock 1101.67 1133.85 1184.1 1246.56 1246.56
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -362.884 -451.813 -793.757 -474.867 184.702
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 739.455 682.705 393.533 773.526 1431.7
Total Common Shares Outstanding 50.8917 54.9376 62.9385 79.8967 79.8967
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.353 6.778 8.266 6.22 9.944
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.755 6.365 7.296 5.732 8.807
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.755 6.365 7.296 5.732 8.807
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.598 0.413 0.97 0.488 1.137
Accounts Receivable - Trade, Net 0.598 0.413 0.97 0.488 1.137
Total Assets 739.455 721.598 682.705 583.126 393.533
Long Term Investments 723.102 714.82 674.439 576.906 383.589
Total Current Liabilities 0.665 2.613 0.664 1.338 3.19
Accounts Payable 0.665 2.613 0.664 1.338 3.19
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0.665 2.613 0.664 1.338 3.19
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 738.79 718.985 682.041 581.788 390.343
Common Stock 1101.67 1115.46 1133.85 1177.42 1184.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -362.884 -396.473 -451.813 -595.63 -793.757
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 739.455 721.598 682.705 583.126 393.533
Total Common Shares Outstanding 50.8917 52.7143 54.9376 61.4967 62.9385
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 90.317 342.333 -319.025 -659.594 -240.146
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.249 -6.703 -4.898 -4.01 -3.935
Μη Χρηματικά Στοιχεία -95.939 -346.677 315.879 654.199 236.422
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.373 -2.359 -1.752 1.385 -0.211
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 47.276 55.827 73.254 2.1 77.064
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 47.276 55.827 73.254 2.1 77.064
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -32.18 -50.246 -59.895 0 -70.937
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -32.18 -50.246 -59.895 0 -70.937
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.388 -0.389 0.135 -0.011 -0.849
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.459 -1.511 8.596 -1.921 1.343
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 90.317 56.321 342.333 198.157 -319.025
Cash From Operating Activities -5.249 -1.835 -6.703 -1.627 -4.898
Non-Cash Items -95.939 -58.746 -346.677 -200.353 315.879
Changes in Working Capital 0.373 0.59 -2.359 0.569 -1.752
Cash From Investing Activities 47.276 18.365 55.827 7.036 73.254
Other Investing Cash Flow Items, Total 47.276 18.365 55.827 7.036 73.254
Cash From Financing Activities -32.18 -16.48 -50.246 -8.454 -59.895
Issuance (Retirement) of Stock, Net -32.18 -16.48 -50.246 -8.454 -59.895
Foreign Exchange Effects -1.388 -0.981 -0.389 -0.03 0.135
Net Change in Cash 8.459 -0.931 -1.511 -3.075 8.596
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Quilter Investors Limited Investment Advisor/Hedge Fund 25.3884 12292141 0 2023-02-24 LOW
Moore Capital Management, LP Hedge Fund 17.4125 8430490 0 2023-02-24 HIGH
Alaska Permanent Fund Corporation Sovereign Wealth Fund 9.8677 4777598 0 2023-02-24 MED
SIX Group AG Corporation 9.3389 4521538 80973 2023-02-24
Riverstone Holdings LLC Private Equity 6.9374 3358828 0 2023-02-24 LOW
Pacific Asset Management LLP Hedge Fund 3.4525 1671578 0 2023-03-31 MED
Brooks Macdonald Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.839 890397 374706 2021-10-31 LOW
AXA Investment Managers Paris Investment Advisor/Hedge Fund 1.4419 698106 -177398 2022-10-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3982 192800 -15900 2023-03-15 LOW
Close Brothers Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.3899 188780 8950 2023-03-15 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2993 144917 -2204 2023-03-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2992 144883 0 2023-03-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2413 117060 -99241 2023-03-15 LOW
Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.1962 95000 0 2023-01-31 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.1851 89629 44814 2023-03-15 LOW
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Investment Advisor/Hedge Fund 0.1604 77672 77672 2022-09-30 MED
J.P. Morgan Securities plc Research Firm 0.1385 67062 67062 2023-03-15 MED
Aberdeen Asset Investments Limited Investment Advisor 0.1269 61425 0 2023-03-15 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0836 40482 -1672 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0796 38542 0 2023-03-15 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Riverstone Energy Company profile

Σχετικά με την Riverstone Energy Ltd

Η Riverstone Energy Limited (REL) είναι μια εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου. Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής ανάπτυξης μέσω επενδύσεων στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευκαιρίες στους υποτομείς της εξερεύνησης, της παραγωγής και του midstream ενέργειας. Το Ταμείο μπορεί επίσης να πραγματοποιεί επενδύσεις σε άλλους υποτομείς της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υπηρεσιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και του άνθρακα. Το Ταμείο επενδύει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς τίτλους, μπορεί να κατέχει θέσεις ελέγχου ή μη ελέγχου στις επενδύσεις του και μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις με τη μορφή μετοχών, μέσων που σχετίζονται με μετοχές, χρέους ή παραγώγων. Η REL έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 επενδύσεις που καλύπτουν συμβατικές και μη συμβατικές δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού, στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στον Δυτικό Καναδά, στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Νορβηγική Θάλασσα και στο Μεξικό. Διαχειριστής των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Riverstone International Limited.

Industry: Financial & Commodity Market Operators & Service Providers (NEC)

PO Box 225
Heritage Hall
SAINT PETER PORT
GY1 4HY
GG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

26,904.60 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.51 Price
-2.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00383

Oil - Crude

68.98 Price
+1.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,975.99 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου