Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Rio Tinto - RIOau CFD

  124.67
  1.42%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.32
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 122.93
  Άνοιγμα* 122.29
  Μεταβολή 1 έτους* 5.38%
  Εύρος ημέρας* 122.29 - 125.23
  Εύρος 52 εβδ. 87.60-127.63
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.63M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 158.85B
  Αναλογία P/E 6.46
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.62B
  Έσοδα 90.53B
  EPS 16.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 9.10654
  Beta 0.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 124.87 0.40 0.32% 124.47 125.18 124.44
  Feb 29, 2024 124.46 2.13 1.74% 122.33 125.31 122.27
  Feb 28, 2024 122.34 -2.15 -1.73% 124.49 124.66 122.05
  Feb 27, 2024 124.50 4.04 3.35% 120.46 124.68 120.32
  Feb 26, 2024 120.46 -3.91 -3.14% 124.37 124.61 120.39
  Feb 25, 2024 124.36 0.62 0.50% 123.74 124.62 123.55
  Feb 23, 2024 124.27 -0.39 -0.31% 124.66 124.84 123.80
  Feb 22, 2024 124.66 0.86 0.69% 123.80 125.18 123.77
  Feb 21, 2024 123.79 -0.88 -0.71% 124.67 126.00 122.94
  Feb 20, 2024 124.67 -5.20 -4.00% 129.87 130.09 123.37
  Feb 19, 2024 129.82 -1.60 -1.22% 131.42 131.61 128.90
  Feb 18, 2024 131.41 0.85 0.65% 130.56 131.82 130.56
  Feb 16, 2024 128.58 -0.28 -0.22% 128.86 129.04 128.00
  Feb 15, 2024 128.86 0.70 0.55% 128.16 129.07 126.24
  Feb 14, 2024 128.12 0.84 0.66% 127.28 129.01 127.28
  Feb 13, 2024 127.31 -2.22 -1.71% 129.53 129.58 126.74
  Feb 12, 2024 129.52 0.87 0.68% 128.65 129.79 128.57
  Feb 11, 2024 128.64 -0.03 -0.02% 128.67 128.87 128.42
  Feb 9, 2024 129.96 0.37 0.29% 129.59 130.25 129.44
  Feb 8, 2024 129.59 0.32 0.25% 129.27 130.32 129.00

  Rio Tinto Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 55554 63495 44611 43165 40522
  Έσοδα 55554 63495 44611 43165 40522
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16296 12822 10474 12161 13022
  Ακαθάριστο Εισόδημα 39258 50673 34137 31004 27500
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35823 33747 28121 31699 22929
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9664 9324 7202 7121 7308
  Έρευνα & Ανάπτυξη 972 791 670 669 533
  Depreciation / Amortization 5010 4697 4279 4384 4015
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1387 1174 1258 1084 1144
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -484 48 1292 3799 -5180
  Other Operating Expenses, Total 2978 4891 2946 2481 2087
  Λειτουργικά Έσοδα 19731 29748 16490 11466 17593
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 274 1441 -859 -259 709
  Άλλο, Καθαρό -1343 -356 -240 -88 -135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18662 30833 15391 11119 18167
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13076 22575 10400 6972 13925
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -656 -1481 -631 1038 -287
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12420 21094 9769 8010 13638
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 12420 21094 9769 8010 13638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12420 21094 9769 8010 13638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12420 21094 9769 8010 13638
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12420 21094 9769 8010 13638
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1629.6 1628.9 1628.6 1642.1 1731.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.6215 12.9498 5.9984 4.8779 7.8755
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.83853 7.8877 4.67069 3.99368 2.97278
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.47423 13.5803 6.98882 7.23951 4.59606
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 26667 25779 29775 30412 33083
  Έσοδα 26667 25779 29775 30412 33083
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19420 18254 17569 18101 15646
  Έρευνα & Ανάπτυξη 710 529 367 402 324
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1175 157 0 331 0
  Other Operating Expenses, Total 17535 17568 17202 17368 15322
  Λειτουργικά Έσοδα 7247 7525 12206 12311 17437
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 275 -162 612 684 819
  Άλλο, Καθαρό -592 -1016 -503 -211 -207
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6930 6347 12315 12784 18049
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4947 3663 9448 9507 13068
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 170 -151 -505 -726 -755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5117 3512 8943 8781 12313
  Καθαρά Κέρδη 5117 3512 8943 8781 12313
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5117 3512 8943 8781 12313
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5117 3512 8943 8781 12313
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5117 3512 8943 8781 12313
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1630.14 1630.38 1628.96 1629.31 1628.49
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.139 2.1541 5.49 5.38939 7.561
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.73909 2.19062 2.64791 4.06807 3.81963
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.69733 2.31663 5.49 6.17132 7.58311
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18973 24432 20855 17303 20168
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8935 15288 13058 10639 13465
  Μετρητά 1344 1150 978 740
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6775 11463 9231 7049 10033
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2160 2481 2677 2612 2692
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3825 3117 3441 2924 3070
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3478 2241 2543 2097 2167
  Συνολικό Απόθεμα 6213 5436 3917 3463 3447
  Προπληρωθέντα Εξοδα 529 305 219 186
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62 134 58
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 96774 102896 97390 87802 90949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 64734 64927 62882 57372 56361
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 126355 122614 113350 104294
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -61428 -59732 -55978 -47933
  Υπεραξία, Καθαρό 826 879 946 922 912
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3645 2832 2755 2637 2779
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3704 3822 4061 4259 4607
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1893 556 743 506 415
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2999 5448 5148 4803 5707
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11603 12627 11607 11125 10571
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3450 3175 2959 3247
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3243 3316 2884 2699
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 2 0 0 1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1215 1136 584 1022 311
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2341 4796 4532 4260 4313
  Σύνολο Οφειλών 46140 51464 50336 47270 47263
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11056 12395 13247 13093 12440
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10148 11356 12302 12086 12401
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 908 1039 945 1007 39
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3164 3503 3239 3220 3673
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2107 5158 4849 4710 6137
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18210 17781 17394 15122 14442
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 50634 51432 47054 40532 43686
  Κοινή Μετοχή 3537 3777 3988 3655 3688
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4322 4320 4314 4313 4312
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 42775 44970 38471 35081 38722
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1635 281 -2517 -3036
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 96774 102896 97390 87802 90949
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1620.86 1619.35 1618.11 1621.13 1649.43
  Payable/Accrued 8047
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20778 18973 23417 24432 25765
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10506 8935 13914 15350 16940
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9179 6775 11412 12807 14027
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1327 2160 2502 2543 2913
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3849 3825 3705 3646 4377
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3544 3478 3645 3574 4322
  Συνολικό Απόθεμα 6423 6213 5798 5436 4448
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97556 96774 101905 102896 103441
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 63101 64734 64379 64927 63835
  Υπεραξία, Καθαρό 776 826 849 879 945
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3697 3645 3607 2832 2809
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3978 3704 3869 4032 4347
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1927 1893 2179 2223 2166
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3299 2999 3605 3571 3574
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10446 11603 13109 12627 12076
  Payable/Accrued 7630 8047 7986 7733 7523
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 3 2 4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 474 1215 1407 1136 550
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2342 2341 3713 3756 3999
  Σύνολο Οφειλών 45931 46140 51348 51464 50466
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13604 11056 11449 12395 12954
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12673 10148 11449 12395 12954
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3078 3164 3729 3503 3501
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1732 2107 6541 5158 5194
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17071 18210 16520 17781 16741
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51625 50634 50557 51432 52975
  Κοινή Μετοχή 3471 3537 3592 3777 3906
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4324 4322 4322 4320 4320
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 43830 42775 42643 43335 44749
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97556 96774 101905 102896 103441
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1627.1 1620.86 1620.5 1619.35 1619
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 931 908
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13076 22575 10400 6972 13925
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16134 25345 15875 14912 11821
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5010 4697 4279 4384 4015
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 5537 7743 7428 8349 -1753
  Cash Taxes Paid 6909 8494 5289 4549 3602
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 573 438 569 537 612
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7489 -9670 -6232 -4793 -4366
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6707 -7159 -6556 -5501 1321
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6750 -7384 -6189 -5488 -5430
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 43 225 -367 -13 6751
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15473 -15862 -7130 -12219 -12951
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2903 72 130 105 37
  Total Cash Dividends Paid -11727 -15357 -6132 -10334 -5356
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 -208 -1552 -5386
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -843 -577 -920 -438 -2246
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 15 100 165 -54 151
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6031 2424 2354 -2862 342
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 13076 9413 22575 13068 10400
  Cash From Operating Activities 16134 10474 25345 13661 15875
  Cash From Operating Activities 5010 2459 4697 2307 4279
  Non-Cash Items 5537 2483 7743 4038 7428
  Cash Taxes Paid 6909 3813 8494 4629 5289
  Cash Interest Paid 573 217 438 208 569
  Changes in Working Capital -7489 -3881 -9670 -5752 -6232
  Cash From Investing Activities -6707 -4022 -7159 -3307 -6556
  Capital Expenditures -6750 -3146 -7384 -3336 -6189
  Other Investing Cash Flow Items, Total 43 -876 225 29 -367
  Cash From Financing Activities -15473 -7822 -15862 -6691 -7130
  Financing Cash Flow Items -2903 23 72 34 130
  Total Cash Dividends Paid -11727 -7595 -15357 -6435 -6132
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 -208
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -843 -250 -577 -290 -920
  Foreign Exchange Effects 15 -26 100 -21 165
  Net Change in Cash -6031 -1396 2424 3642 2354
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Aluminum Corporation of China Ltd Corporation 10.32 38309516 0 2023-02-03 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.001 18564679 -1100558 2023-02-03 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4812 12922619 1869691 2023-05-26 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.408 12651069 729428 2022-05-23 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8935 7029064 60404 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.556 5776305 599300 2023-05-26 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4619 5426888 -369447 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.3799 5122351 167875 2022-05-23 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0119 3756190 -85913 2022-05-23 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8485 3149626 -54879 2022-05-23 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7457 2768015 797 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.7169 2661397 -31660 2023-02-03 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.592 2197650 13213 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.5919 2197139 100000 2023-02-03 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.5593 2076027 89003 2023-02-03 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.5159 1915141 -5890 2023-02-03 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.4987 1851396 231054 2023-09-30 HIGH
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.452 1677818 13773 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4356 1616886 -9180 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3515 1304790 -130600 2023-05-26 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Diversified Mining

  Level 7, 360 Collins Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου