Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Rio Tinto PLC - USD - RIOus CFD

  63.85
  0.45%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 21:00

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Rio Tinto PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 65.08
  Άνοιγμα* 64.59
  Μεταβολή 1 έτους* -14.01%
  Εύρος ημέρας* 64.43 - 64.86
  Εύρος 52 εβδ. 58.27-80.52
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.33M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 56.67M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 117.03B
  Αναλογία P/E 13.07
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.62B
  Έσοδα 52.45B
  EPS 5.29
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.81177
  Beta 0.77
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 64.79 0.31 0.48% 64.48 64.88 64.43
  Mar 1, 2024 65.08 0.63 0.98% 64.45 65.24 64.15
  Feb 29, 2024 64.48 -0.18 -0.28% 64.66 64.97 64.22
  Feb 28, 2024 63.90 -0.04 -0.06% 63.94 64.15 63.82
  Feb 27, 2024 64.91 -0.40 -0.61% 65.31 65.42 64.60
  Feb 26, 2024 64.58 0.10 0.16% 64.48 64.66 64.05
  Feb 23, 2024 65.92 -0.19 -0.29% 66.11 66.43 65.77
  Feb 22, 2024 65.64 0.07 0.11% 65.57 65.84 65.33
  Feb 21, 2024 65.43 -0.03 -0.05% 65.46 65.82 64.79
  Feb 20, 2024 65.87 -1.15 -1.72% 67.02 67.02 65.71
  Feb 16, 2024 69.06 -0.24 -0.35% 69.30 69.85 68.98
  Feb 15, 2024 67.49 0.53 0.79% 66.96 67.66 66.87
  Feb 14, 2024 67.03 0.18 0.27% 66.85 67.07 66.63
  Feb 13, 2024 66.59 -0.92 -1.36% 67.51 67.57 66.20
  Feb 12, 2024 67.95 0.24 0.35% 67.71 68.24 67.67
  Feb 9, 2024 67.86 0.06 0.09% 67.80 67.93 67.37
  Feb 8, 2024 68.05 0.02 0.03% 68.03 68.26 67.64
  Feb 7, 2024 68.45 0.34 0.50% 68.11 68.46 67.85
  Feb 6, 2024 68.25 0.49 0.72% 67.76 68.38 67.74
  Feb 5, 2024 67.44 0.21 0.31% 67.23 67.73 66.96

  Rio Tinto PLC - USD Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 55554 63495 44611 43165 40522
  Έσοδα 55554 63495 44611 43165 40522
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25292 22213 18351 19526 19867
  Ακαθάριστο Εισόδημα 30262 41282 26260 23639 20655
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35823 33747 28121 31699 22929
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3662 3811 1766 1985 2580
  Έρευνα & Ανάπτυξη 972 791 670 669 533
  Depreciation / Amortization 5010 4697 4279 4384 4015
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1387 1174 1258 1084 1144
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -484 48 1292 3799 -5180
  Other Operating Expenses, Total -16 1013 505 252 -30
  Λειτουργικά Έσοδα 19731 29748 16490 11466 17593
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 274 1441 -859 -259 709
  Άλλο, Καθαρό -1343 -356 -240 -88 -135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18662 30833 15391 11119 18167
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13076 22575 10400 6972 13925
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -656 -1481 -631 1038 -287
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12420 21094 9769 8010 13638
  Καθαρά Κέρδη 12420 21094 9769 8010 13638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12420 21094 9769 8010 13638
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12420 21094 9769 8010 13638
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12420 21094 9769 8010 13638
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1629.6 1628.9 1628.6 1642.1 1731.7
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.6215 12.9498 5.9984 4.8779 7.8755
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.92324 7.81384 4.67069 3.31 3.0794
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.54111 13.8265 7.26882 7.60368 4.56834
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 26667 25779 29775 30412 33083
  Έσοδα 26667 25779 29775 30412 33083
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19420 18254 17569 18032 15646
  Έρευνα & Ανάπτυξη 710 529 367 402 324
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1175 157 0 262 0
  Other Operating Expenses, Total 17535 17568 17202 17368 15322
  Λειτουργικά Έσοδα 7247 7525 12206 12380 17437
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 275 -162 612 615 819
  Άλλο, Καθαρό -592 -1016 -503 -211 -207
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6930 6347 12315 12784 18049
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4947 3663 9448 9507 13068
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 170 -151 -505 -726 -755
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5117 3512 8943 8781 12313
  Καθαρά Κέρδη 5117 3512 8943 8781 12313
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5117 3512 8943 8781 12313
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5117 3512 8943 8781 12313
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5117 3512 8943 8781 12313
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1630.14 1630.38 1628.96 1629.31 1628.49
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.139 2.1541 5.49 5.38939 7.561
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.25 2.24218 2.69833 4.14963 3.66421
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.69033 2.41416 5.5305 6.37079 7.58311
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18973 24432 20855 17303 20168
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8935 15288 13058 10639 13377
  Μετρητά 1344 1150 978 740
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6775 11463 9231 7049 10033
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2160 2481 2677 2612 2604
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3825 3117 3441 2924 3070
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3478 2309 2576 2135 2217
  Συνολικό Απόθεμα 6213 5436 3917 3463 3447
  Προπληρωθέντα Εξοδα 529 305 219 186
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 62 134 58 88
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 96774 102896 97390 87802 90949
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 64734 64927 62882 57372 56361
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 126687 122936 113622 104294
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -61760 -60054 -56250 -47933
  Υπεραξία, Καθαρό 826 879 946 922 912
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3645 2832 2755 2637 2779
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3704 3724 3995 4207 4554
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1893 556 742 467 377
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2999 5546 5215 4894 5798
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 11603 12627 11607 11125 10571
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3450 3175 2959 3247
  Δεδουλευμένα Έξοδα 554 4583 3316 2884 2649
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 2 0 0 1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1215 1134 584 1022 311
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1787 3458 4532 4260 4363
  Σύνολο Οφειλών 46140 51464 50336 47270 47263
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11056 12395 13247 13093 12440
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 10148 11356 12302 12086 12401
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 908 1039 945 1007 39
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3164 3503 3239 3220 3673
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2107 5158 4849 4710 6137
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18210 17781 17394 15122 14442
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 50634 51432 47054 40532 43686
  Κοινή Μετοχή 3537 3777 3988 3655 3688
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4322 4320 4314 4313 4312
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 42775 44970 38471 35081 38722
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1635 281 -2517 -3036
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 96774 102896 97390 87802 90949
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1620.86 1619.35 1618.11 1621.13 1649.43
  Payable/Accrued 8047
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20778 18973 23417 24432 25765
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10506 8935 13914 15350 16940
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9179 6775 11412 12807 14027
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1327 2160 2502 2543 2913
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3849 3825 3705 3646 4377
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3544 3478 3645 3574 4322
  Συνολικό Απόθεμα 6423 6213 5798 5436 4448
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 97556 96774 101905 102896 103441
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 63101 64734 64379 64927 63835
  Υπεραξία, Καθαρό 776 826 849 879 945
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3697 3645 3607 2832 2809
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3978 3704 3869 4032 4347
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1927 1893 2179 2223 2166
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3299 2999 3605 3571 3574
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10446 11603 13109 12627 12076
  Payable/Accrued 7630 8047 7986 7733 7523
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 3 2 4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 474 1215 1407 1134 550
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1818 1787 3713 3758 3999
  Σύνολο Οφειλών 45931 46140 51348 51464 50466
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13604 11056 11449 12395 12954
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 12673 10148 11449 11356 12954
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 931 908 1039
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3078 3164 3729 3503 3501
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1732 2107 6541 5158 5194
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17071 18210 16520 17781 16741
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51625 50634 50557 51432 52975
  Κοινή Μετοχή 3471 3537 3592 3777 3906
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4324 4322 4322 4320 4320
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 43830 42775 42643 43335 44749
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 97556 96774 101905 102896 103441
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1627.1 1620.86 1620.5 1619.35 1619
  Δεδουλευμένα Έξοδα 524 554
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13076 22575 10400 6972 13925
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16134 25345 15875 14912 11821
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5010 4697 4279 4384 4015
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 5537 7743 7428 8349 -1753
  Cash Taxes Paid 6909 8494 5289 4549 3602
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 573 438 569 537 612
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7489 -9670 -6232 -4793 -4366
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6707 -7159 -6556 -5501 1321
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6750 -7384 -6189 -5488 -5430
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 43 225 -367 -13 6751
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15473 -15862 -7130 -12219 -12951
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2989 6 1 4 -48
  Total Cash Dividends Paid -11727 -15357 -6132 -10334 -5356
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 86 66 -79 -1451 -5301
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -843 -577 -920 -438 -2246
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 15 100 165 -54 151
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6031 2424 2354 -2862 342
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 13076 9413 22575 13068 10400
  Cash From Operating Activities 16134 10474 25345 13661 15875
  Cash From Operating Activities 5010 2459 4697 2307 4279
  Non-Cash Items 5537 2483 7743 4038 7428
  Cash Taxes Paid 6909 3813 8494 4629 5289
  Cash Interest Paid 573 217 438 208 569
  Changes in Working Capital -7489 -3881 -9670 -5752 -6232
  Cash From Investing Activities -6707 -4022 -7159 -3307 -6556
  Capital Expenditures -6750 -3146 -7384 -3336 -6189
  Other Investing Cash Flow Items, Total 43 -876 225 29 -367
  Cash From Financing Activities -15473 -7822 -15862 -6691 -7130
  Financing Cash Flow Items -2989 1 6 6 1
  Total Cash Dividends Paid -11727 -7595 -15357 -6435 -6132
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 86 22 66 28 -79
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -843 -250 -577 -290 -920
  Foreign Exchange Effects 15 -26 100 -21 165
  Net Change in Cash -6031 -1396 2424 3642 2354
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3144 16444974 2550696 2023-06-30 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.1904 14892790 312171 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.8738 10931820 0 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 0.7359 9207412 683010 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5077 6351576 15860 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4702 5882496 1043301 2023-06-30 LOW
  Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4449 5565773 -2086455 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2369 2963360 200152 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2191 2741561 227029 2023-06-30 MED
  Harding Loevner LP Investment Advisor 0.1915 2396439 -81403 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1765 2208392 -88156 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.1438 1799665 116797 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.1331 1665605 1078374 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.1307 1634702 546504 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.1177 1472315 -184583 2023-06-30 LOW
  EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1134 1418428 -13335 2023-06-30 LOW
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.1053 1316986 -4060232 2023-06-30 MED
  Schafer Cullen Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0895 1120093 76956 2023-06-30 LOW
  Aperio Group, LLC Investment Advisor 0.0843 1055198 51552 2023-06-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.0839 1049221 217987 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Rio Tinto - USD Company profile

  Σχετικά με την Rio Tinto PLC - USD

  Η Rio Tinto plc είναι εταιρεία εξόρυξης μεταλλευμάτων και μετάλλων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την παραγωγή υλικών απαραίτητων για την ανθρώπινη πρόοδο. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα σιδηρομεταλλεύματα, το αλουμίνιο, το χαλκό και τα ορυκτά. Η Εταιρεία διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σιδηρομεταλλεύματος: ένα δίκτυο 16 ορυχείων, τέσσερις ανεξάρτητους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς και ένα σιδηροδρομικό δίκτυο 1.700 χιλιομέτρων και σχετικές υποδομές στην περιοχή Pilbara της Δυτικής Αυστραλίας. Ο τομέας Αλουμινίου περιλαμβάνει ορυχεία βωξίτη, διυλιστήρια αλουμίνας και χυτήρια αλουμινίου. Τα ορυχεία βωξίτη της βρίσκονται στην Αυστραλία, τη Βραζιλία και τη Γουινέα. Ο τομέας χαλκού δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και διύλιση χαλκού, χρυσού, αργύρου, μολυβδαινίου και άλλων υποπροϊόντων- δραστηριότητες εξερεύνησης μαζί με το έργο σιδηρομεταλλεύματος Simandou. Ο τομέας Ορυκτά περιλαμβάνει επιχειρήσεις με προϊόντα, όπως βορικά άλατα, πρώτη ύλη διοξειδίου του τιτανίου μαζί με την Iron Ore Company of Canada. Περιλαμβάνει επίσης την εξόρυξη, διαλογή και εμπορία διαμαντιών.

  Industry: Diversified Mining

  6 St James's Square
  LONDON
  SW1Y 4AD
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου