Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές RingCentral, Inc. - RNG CFD

29.19
2.78%
0.29
Χαμηλό: 28.43
Υψηλό: 29.25
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.29
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 28.4
Άνοιγμα* 28.83
Μεταβολή 1 έτους* -75.89%
Εύρος ημέρας* 28.43 - 29.25
Εύρος 52 εβδ. 26.47-128.28
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.63M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 42.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.62B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 95.47M
Έσοδα 1.99B
EPS -9.22
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.96
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 28.40 1.43 5.30% 26.97 28.53 26.97
Mar 27, 2023 27.40 0.50 1.86% 26.90 27.66 26.08
Mar 24, 2023 26.73 -0.31 -1.15% 27.04 27.22 26.37
Mar 23, 2023 27.11 -0.74 -2.66% 27.85 28.73 26.92
Mar 22, 2023 27.64 -1.47 -5.05% 29.11 29.39 27.45
Mar 21, 2023 29.37 1.15 4.08% 28.22 29.47 28.04
Mar 20, 2023 28.18 -1.27 -4.31% 29.45 29.72 27.99
Mar 17, 2023 30.04 -0.62 -2.02% 30.66 31.19 29.54
Mar 16, 2023 31.92 -0.21 -0.65% 32.13 32.53 31.09
Mar 15, 2023 32.18 1.20 3.87% 30.98 32.51 30.71
Mar 14, 2023 31.46 -0.41 -1.29% 31.87 32.55 31.11
Mar 13, 2023 31.36 -0.38 -1.20% 31.74 32.29 30.18
Mar 10, 2023 32.68 -0.66 -1.98% 33.34 33.42 31.37
Mar 9, 2023 33.66 -0.59 -1.72% 34.25 35.80 33.60
Mar 8, 2023 34.73 -0.42 -1.19% 35.15 35.64 34.47
Mar 7, 2023 35.40 -0.30 -0.84% 35.70 36.87 35.00
Mar 6, 2023 35.76 -0.62 -1.70% 36.38 37.29 35.67
Mar 3, 2023 36.63 2.79 8.24% 33.84 37.04 33.63
Mar 2, 2023 33.68 1.17 3.60% 32.51 33.98 32.09
Mar 1, 2023 32.87 -0.05 -0.15% 32.92 33.30 32.28

RingCentral, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1988.33 1594.75 1183.66 902.858 673.624
Έσοδα 1988.33 1594.75 1183.66 902.858 673.624
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 641.731 448.369 323.607 231.043 157.129
Ακαθάριστο Εισόδημα 1346.6 1146.39 860.05 671.815 516.495
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2636.71 1895.44 1310.2 948.533 690.06
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1350.13 1138.43 783.805 581.127 431.889
Έρευνα & Ανάπτυξη 362.256 309.739 189.484 136.363 101.042
Λειτουργικά Έσοδα -648.375 -300.686 -126.539 -45.675 -16.436
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 197.493 -48.782 27.919 -13.912 -16.102
Άλλο, Καθαρό -423.171 -24.254 16.558 2.647 6.475
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -874.053 -373.722 -82.062 -56.94 -26.063
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Καθαρά Κέρδη -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -879.166 -376.25 -82.996 -53.607 -26.203
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.239 91.738 88.684 83.13 79.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -9.23116 -4.10135 -0.93586 -0.64486 -0.3296
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -7.3025 -4.10915 -0.83838 -0.64486 -0.3296
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 282.589 -1.1 13.3
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 524.746 509.032 486.896 467.656 448.496
Έσοδα 524.746 509.032 486.896 467.656 448.496
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 160.593 167.474 158.19 155.474 136.016
Ακαθάριστο Εισόδημα 364.153 341.558 328.706 312.182 312.48
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 779.256 691.591 594.66 571.198 549.555
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 350.552 334.175 339.952 325.45 328.958
Έρευνα & Ανάπτυξη 88.764 86.7 96.518 90.274 86.781
Λειτουργικά Έσοδα -254.51 -182.559 -107.764 -103.542 -101.059
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 375.106 -78.578 -51.303 -47.832 14.715
Άλλο, Καθαρό -402.446 -22.606 0.6 1.381 -30.912
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -281.85 -283.743 -158.467 -149.993 -117.256
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Καθαρά Κέρδη -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -284.063 -284.616 -159.515 -150.972 -118.357
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 95.665 95.575 95.13 94.574 93.313
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.96935 -2.97793 -1.67681 -1.59634 -1.26839
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.75077 -2.27579 -1.67681 -1.59634 -1.28371
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 179.347 103.242 -2.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 650.741 926.129 535.539 707.514 264.818
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 267.162 639.853 343.606 566.329 181.192
Cash 91.499 124.853 46.295 80.457 70.893
Μετρητά & Ισοδύναμα 175.663 515 297.311 485.872 110.299
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 232.842 176.034 129.99 94.375 46.69
Accounts Receivable - Trade, Net 232.842 176.034 129.99 94.375 46.69
Total Inventory 5.655 0.551 0.401 0.199 0.198
Prepaid Expenses 26.254 18.497 16.249 14.805 13.69
Total Assets 2579.04 2184.6 1450.75 894.326 359.814
Property/Plant/Equipment, Total - Net 214.204 193.323 128.499 70.205 43.298
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 407.306 331.696 227.546 146.411 103.376
Accumulated Depreciation, Total -193.102 -138.373 -99.047 -76.206 -60.078
Goodwill, Net 55.49 57.313 55.278 31.238 9.393
Intangibles, Net 716.606 118.313 127.338 19.48 1.462
Other Long Term Assets, Total 731.553 676.343 471.905 65.889 40.843
Total Current Liabilities 526.27 438.068 280.713 199.359 125.216
Accounts Payable 70.022 54.043 34.612 10.145 7.322
Accrued Expenses 279.798 210.654 138.729 100.687 54.977
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 31.148 0
Other Current Liabilities, Total 176.45 142.223 107.372 88.527 62.917
Total Liabilities 2040.62 1872.35 705.047 576.717 131.468
Total Long Term Debt 1398.49 1375.32 386.889 366.552 0
Long Term Debt 1398.49 1375.32 386.889 366.552 0
Capital Lease Obligations
Other Liabilities, Total 115.864 58.963 37.445 10.806 6.252
Total Equity 538.416 312.246 745.7 317.609 228.346
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008
Additional Paid-In Capital 1086.87 673.95 1033.05 551.078 434.84
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -748.556 -372.306 -289.31 -235.703 -209.5
Other Equity, Total 0.644 10.593 1.948 2.226 2.998
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2579.04 2184.6 1450.75 894.326 359.814
Total Common Shares Outstanding 94.309 90.43 86.94 81.046 78.054
Other Current Assets, Total 118.828 91.194 45.293 31.806 23.048
Long Term Investments 210.445 213.176 132.188
Redeemable Preferred Stock 199.449
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 720.755 650.741 693.597 648.108 743.703
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 301.929 267.162 345.152 325.297 463.067
Cash 72.802 91.499 100.688 79.391 120.758
Μετρητά & Ισοδύναμα 229.127 175.663 244.464 245.906 342.309
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 257.323 232.842 216.126 198.88 166.852
Accounts Receivable - Trade, Net 257.323 232.842 216.126 198.88 166.852
Total Inventory 5.747 5.655 0.662 0.814 0.545
Prepaid Expenses 30.193 26.254 23.435 25.691 24.781
Other Current Assets, Total 125.563 118.828 108.222 97.426 88.458
Total Assets 2567.75 2579.04 1965.5 1968.66 2069.71
Property/Plant/Equipment, Total - Net 217.806 214.204 206.817 200.975 194.536
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 426.661 407.306 385.948 365.899 345.139
Accumulated Depreciation, Total -208.855 -193.102 -179.131 -164.924 -150.603
Goodwill, Net 55.083 55.49 56.012 56.563 56.295
Intangibles, Net 672.471 716.606 92.346 104.09 115.04
Long Term Investments 163.811 210.445 199.655 247.862 270.697
Other Long Term Assets, Total 737.826 731.553 717.076 711.059 689.441
Total Current Liabilities 575.669 526.27 475.61 446.791 444.358
Accounts Payable 77.019 70.022 46.831 56.121 44.719
Accrued Expenses 297.256 279.798 259.38 225.088 216.343
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 37.051
Other Current Liabilities, Total 201.394 176.45 169.399 165.582 146.245
Total Liabilities 2319.52 2040.62 1920.24 1876.37 1852.52
Total Long Term Debt 1635.06 1398.49 1382.41 1366.51 1350.79
Long Term Debt 1635.06 1398.49 1382.41 1366.51 1350.79
Other Liabilities, Total 108.792 115.864 62.226 63.071 57.369
Total Equity 248.232 538.416 45.261 92.287 217.193
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 855.894 1086.87 673.422 571.121 582.157
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -805.702 -748.556 -630.199 -483.448 -372.492
Other Equity, Total -1.418 0.644 2.029 4.605 7.519
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2567.75 2579.04 1965.5 1968.66 2069.71
Total Common Shares Outstanding 94.8984 94.309 92.1616 91.51 90.873
Redeemable Preferred Stock 199.449 199.449
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -376.25 -82.996 -53.607 -26.203 -4.204
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 152.151 -35.191 64.846 72.13 41.165
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 125.292 75.612 37.87 23.273 16.214
Deferred Taxes -0.499 -0.737 -0.303 -0.047
Μη Χρηματικά Στοιχεία 529.375 202.32 168.324 108.416 55.872
Cash Taxes Paid 1.388 0.87 0.996 0.433 0.216
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.309 0.22 0.189 0.04 0.116
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -126.266 -229.628 -87.004 -33.053 -26.67
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -396.829 -107.686 -296.78 -83.448 -26.387
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -384.949 -107.686 -133.353 -57.014 -26.917
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -11.88 -163.427 -26.434 0.53
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -127.051 437.59 9.042 397.255 6.783
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -25.429 -143.06 -19.842 -57.082 -3.691
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 236.17 41.23 29.827 5.621 25.495
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -337.792 539.42 -0.943 448.716 -15.021
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.962 1.534 0.169 -0.8 -0.724
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -372.691 296.247 -222.723 385.137 20.837
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -150.972 -376.25 -257.893 -111.142 -0.186
Cash From Operating Activities 58.995 152.151 104.5 61.471 36.955
Cash From Operating Activities 60.929 125.292 78.223 50.724 24.577
Deferred Taxes -0.274
Non-Cash Items 178.512 529.375 382.154 185.638 31.385
Cash Taxes Paid 0.487 1.388 1.062 0.369 0.32
Cash Interest Paid 0.131 0.309 0.246 0.203 0.028
Changes in Working Capital -29.474 -126.266 -97.984 -63.749 -18.547
Cash From Investing Activities -21.927 -396.829 -63.182 -43.608 -26.836
Capital Expenditures -21.927 -384.949 -63.182 -43.608 -26.836
Cash From Financing Activities -1.93 -127.051 -335.293 -332.236 -186.496
Financing Cash Flow Items -0.747 -25.429 -20.595 -15.166 -8.5
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.627 236.17 21.738 18.857 1.192
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.81 -337.792 -336.436 -335.927 -179.188
Foreign Exchange Effects -0.371 -0.962 -0.726 -0.183 -0.409
Net Change in Cash 34.767 -372.691 -294.701 -314.556 -176.786
Other Investing Cash Flow Items, Total -11.88
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Capital World Investors Investment Advisor 15.1538 12964077 1350850 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.374 9730470 833764 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0901 4354609 -47959 2022-12-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2795 3661099 363489 2022-12-31 LOW
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.7377 3197609 135042 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7332 2338250 -86217 2022-12-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 2.3213 1985827 -529935 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.2046 1886000 -131500 2022-12-31 HIGH
NO STREET GP LP Investment Advisor 2.1976 1880000 895000 2022-12-31 MED
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.0564 1759263 -105177 2022-12-31 LOW
Alyeska Investment Group, L.P. Hedge Fund 2.0041 1714543 1433595 2022-12-31 HIGH
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.7707 1514870 -41839 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.5833 1354481 -250898 2022-12-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.4924 1276775 -776301 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.2907 1104199 110272 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2273 1049946 43899 2022-12-31 LOW
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1827 1011802 364945 2022-12-31 HIGH
Westfield Capital Management Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1388 974224 974224 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.1068 946905 -145170 2022-12-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.0635 909858 468465 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

RingCentral, Inc. Company profile

Σχετικά με την RingCentral, Inc.

Η RingCentral, Inc. είναι πάροχος παγκόσμιων επιχειρησιακών λύσεων cloud communications, video meetings, συνεργασίας και contact center software-as-a-service (SaaS). Οι λύσεις επιχειρηματικών επικοινωνιών, συνεργασίας και δέσμευσης πελατών που βασίζονται στο cloud λειτουργούν σε πολλαπλές τοποθεσίες και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων smartphones, tablets, προσωπικών υπολογιστών (PC) και επιτραπέζιων τηλεφώνων. Επιτρέπει την επικοινωνία με πολλαπλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της φωνής υψηλής ευκρίνειας (HD), του βίντεο, της ανταλλαγής μηνυμάτων και της συνεργασίας, των διασκέψεων, των διαδικτυακών συναντήσεων και του φαξ. Προσφέρει τρία προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της, και συγκεκριμένα το RingCentral MVP, μια πλατφόρμα ενοποιημένων επικοινωνιών ως υπηρεσία (UCaaS), που περιλαμβάνει ομαδικά μηνύματα, συνεδριάσεις βίντεο και ένα τηλεφωνικό σύστημα cloud- τις λύσεις δέσμευσης πελατών RingCentral, συμπεριλαμβανομένων των RingCentral cloud Contact Center ως υπηρεσία (CCaaS), RingCentral Engage Digital και Voice, και το RingCentral Video είναι η επώνυμη λύση συνεδριάσεων βίντεο με ομαδικά μηνύματα που επιτρέπει έξυπνες συνεδριάσεις βίντεο.

Industry: Enterprise Software

20 Davis Dr
BELMONT
CALIFORNIA 94002-3002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.89 Price
-0.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,398.00 Price
+3.810% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.55 Price
+3.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00558

US100

12,829.30 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου