Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ricebran Tech - RIBT CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* N/A
  Άνοιγμα* N/A
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* N/A
  Εύρος 52 εβδ. 0.27-0.92
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 63.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.85M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 52.31M
  Έσοδα 35.70M
  EPS -0.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 25, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 3, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Oct 19, 2023 0.41 0.02 5.13% 0.39 0.41 0.39
  Oct 18, 2023 0.42 0.03 7.69% 0.39 0.42 0.39
  Oct 16, 2023 0.38 0.01 2.70% 0.37 0.38 0.37
  Oct 10, 2023 0.37 -0.01 -2.63% 0.38 0.38 0.37
  Oct 6, 2023 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.39
  Oct 5, 2023 0.40 -0.01 -2.44% 0.41 0.41 0.40
  Oct 4, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.40
  Oct 3, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.43 0.41
  Oct 2, 2023 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.42 0.40
  Sep 29, 2023 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.40 0.40
  Sep 28, 2023 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.41 0.41
  Sep 26, 2023 0.43 0.03 7.50% 0.40 0.43 0.40
  Sep 25, 2023 0.40 0.00 0.00% 0.40 0.40 0.40
  Sep 22, 2023 0.41 -0.01 -2.38% 0.42 0.42 0.41
  Sep 21, 2023 0.42 0.00 0.00% 0.42 0.42 0.42
  Sep 20, 2023 0.44 -0.01 -2.22% 0.45 0.45 0.44
  Sep 19, 2023 0.44 0.00 0.00% 0.44 0.44 0.44
  Sep 18, 2023 0.43 -0.01 -2.27% 0.44 0.44 0.43
  Sep 15, 2023 0.44 -0.02 -4.35% 0.46 0.46 0.43

  Ricebran Tech Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 31.131 26.199 23.713 14.762 13.355
  Έσοδα 31.131 26.199 23.713 14.762 13.355
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 30.689 28.67 24.574 11.78 9.564
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.442 -2.471 -0.861 2.982 3.791
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 39.905 37.488 38.27 22.974 27.742
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.087 7.971 13.596 10.394 9.888
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.129 0.847 0.1 0.1 8.29
  Λειτουργικά Έσοδα -8.774 -11.289 -14.557 -8.212 -14.387
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.073 -0.298 -0.046 -0.012 -0.953
  Άλλο, Καθαρό -0.081 -0.124 0.868 0.168 0.125
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.928 -11.711 -13.735 -8.056 -15.215
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.949 -11.73 -13.735 -8.101 -10.185
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1.671
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.949 -11.73 -13.735 -8.101 -8.514
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -0.216 0 3.983
  Καθαρά Κέρδη -8.949 -11.73 -13.951 -8.101 -4.531
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.778
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.949 -11.73 -13.735 -8.101 -9.292
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.949 -11.73 -13.951 -8.101 -5.309
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.949 -11.73 -13.951 -8.101 -5.309
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.7389 41.1318 32.3593 22.0991 11.9239
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18746 -0.28518 -0.42445 -0.36658 -0.77927
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.15847 -0.2718 -0.42136 -0.36363 -0.32737
  Depreciation / Amortization 0.7
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 10.559 8.043 6.909 7.574 8.605
  Έσοδα 10.559 8.043 6.909 7.574 8.605
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.057 8.15 7.185 7.421 7.933
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.502 -0.107 -0.276 0.153 0.672
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.749 13.677 8.986 9.353 7.889
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.692 1.611 1.802 1.933 1.741
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 3.916 -0.001 -0.001 -1.785
  Λειτουργικά Έσοδα -1.19 -5.634 -2.077 -1.779 0.716
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.296 0.279 -0.121 -0.12 -0.111
  Άλλο, Καθαρό -0.03 -0.029 -0.015 -0.024 -0.013
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.516 -5.384 -2.213 -1.923 0.592
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Καθαρά Κέρδη -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.516 -5.404 -2.213 -1.923 0.591
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 52.53 51.9994 47.4568 45.8644 46.5563
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02886 -0.10392 -0.04663 -0.04193 0.01269
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02886 -0.05497 -0.04665 -0.04195 -0.01223
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.215 11.34 13.771 12.513 9.448
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.825 5.263 8.444 7.044 6.203
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.825 5.263 8.444 7.044 6.203
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.136 2.819 3.738 3.676 1.273
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.136 2.819 3.738 2.529 1.273
  Συνολικό Απόθεμα 2.444 1.878 0.898 0.958 0.678
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.81 1.38 0.691 0.835 1.294
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31.313 34.796 40.492 30.717 17.361
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 17.571 18.819 21.829 15.01 7.85
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.527 0.722 0.95
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.027 0.016 0.063
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9.156 5.826 5.812 6.861 2.616
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.826 0.955 0.833 1.583 0.765
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.852 1.481 2.186 1.453 1.514
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3.507 1.911 1.823 0.609 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.269 0.654 0.129 0.077 0.004
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.702 0.825 0.841 3.139 0.333
  Σύνολο Οφειλών 12.818 11.376 8.749 7.006 2.628
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.456 3.22 0.263 0.145 0.012
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.356 3.107 0.073 0.145 0.012
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.206 2.33 2.674 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18.495 23.42 31.743 23.711 14.733
  Redeemable Preferred Stock 0.075 0.112 0.112 0.201 0.313
  Κοινή Μετοχή 326.279 322.218 318.811 296.739 279.548
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -307.859 -298.91 -287.18 -273.229 -265.128
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31.313 34.796 40.492 30.717 17.361
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 51.5897 45.2381 40.4745 29.0982 18.0467
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00015 0.00023 0.00023 0.00041 0.00063
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 30.974 32.177 33.825 25.132
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13.403 -13.358 -11.996 -10.122
  Υπεραξία, Καθαρό 0 3.915 3.915 3.178
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.1 0.113 0.19
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.931 13.215 12.361 10.246 12.261
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.868 5.825 6.188 4.01 5.418
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.868 5.825 6.188 4.01 5.418
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.629 4.136 2.825 2.556 3.627
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.629 4.136 2.825 2.556 3.627
  Συνολικό Απόθεμα 2.482 2.444 2.173 1.836 1.494
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.952 0.81 1.175 1.844 1.722
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31.345 31.313 34.739 32.66 35.078
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 16.93 17.571 17.89 17.879 18.232
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 30.849 30.974 33.046 32.451 32.199
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13.919 -13.403 -15.156 -14.572 -13.967
  Υπεραξία, Καθαρό 0 3.915 3.915 3.915
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.484 0.527 0.573 0.62 0.67
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.776 9.156 8.303 7.583 7.35
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.672 0.826 0.911 0.796 1.076
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.793 1.852 1.997 1.672 1.626
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 3.721 3.507 2.429 2.561 2.582
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.299 1.269 1.522 1.685 0.685
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.291 1.702 1.444 0.869 1.381
  Σύνολο Οφειλών 14.12 12.818 11.128 9.853 10.817
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.121 1.456 0.148 0.158 1.277
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.035 1.356 0.047 0.049 1.154
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.086 0.1 0.101 0.109 0.123
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.223 2.206 2.677 2.112 2.19
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17.225 18.495 23.611 22.807 24.261
  Redeemable Preferred Stock 0.075 0.075 0.075 0.112 0.112
  Κοινή Μετοχή 326.525 326.279 325.991 322.937 322.468
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -309.375 -307.859 -302.455 -300.242 -298.319
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31.345 31.313 34.739 32.66 35.078
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 51.8204 51.5897 50.1662 45.4876 45.274
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00015 0.00015 0.00015 0.00023 0.00023
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.949 -11.73 -13.951 -8.101 -6.202
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -4.198 -7.946 -13.481 -5.241 -3.774
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.397 2.393 1.899 0.773 0.757
  Deferred Taxes 0 -5.046
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.97 1.935 1.212 0.872 6.993
  Cash Taxes Paid 0.018 0.007 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.354 0.223 0.081 0.01 0.811
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.811 -0.772 -2.672 1.215 -0.276
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.798 -0.919 -8.471 -5.585 15.139
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.44 -1.184 -4.219 -3.248 -0.862
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.642 0.265 -4.252 -2.337 16.001
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.558 5.684 23.127 11.117 -4.883
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.027 1.039
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3.535 2.33 21.65 11.106 10.043
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2.023 3.354 1.477 -0.016 -15.965
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.154
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0.562 -3.181 1.175 0.291 6.636
  Amortization 0.195 0.228 0.031
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -1.516 -8.949 -3.545 -1.332 0.591
  Cash From Operating Activities 0.19 -4.198 -1.985 -1.416 -0.001
  Cash From Operating Activities 0.516 2.397 1.821 1.219 0.612
  Amortization 0.043 0.195 0.15 0.102 0.053
  Non-Cash Items 0.369 2.97 -0.88 -1.223 -1.557
  Cash Taxes Paid 0 0.018 0.015 -0.016 0.001
  Cash Interest Paid 0.118 0.354 0.267 0.179 0.085
  Changes in Working Capital 0.778 -0.811 0.469 -0.182 0.3
  Cash From Investing Activities -0.048 -0.798 -0.549 -0.277 -0.325
  Capital Expenditures -0.157 -1.44 -1.187 -0.54 -0.325
  Cash From Financing Activities -0.099 5.558 3.459 0.44 0.481
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.099 2.023 -0.084 0.269 0.481
  Net Change in Cash 0.043 0.562 0.925 -1.253 0.155
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.109 0.642 0.638 0.263
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.535 3.543 0.171

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Ricebran Tech Company profile

  Σχετικά με την Ricebran Tech

  Η RiceBran Technologies είναι μια εταιρεία ειδικών συστατικών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην άλεση ρυζιού και άλλων μικρών δημητριακών και στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία υγιεινών, φυσικών και πυκνών σε θρεπτικά συστατικά προϊόντων προστιθέμενης αξίας που προέρχονται από αυτά τα δημητριακά. Η Εταιρεία ασχολείται με τη μετατροπή ακατέργαστου πίτουρου ρυζιού σε σταθεροποιημένο πίτουρο ρυζιού (SRB) και σε παράγωγα προϊόντα αξίας, όπως: RiSolubles, ένα θρεπτικό, πλούσιο σε υδατάνθρακες και λιπίδια κλάσμα του RiBalance, RiFiber, ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες αδιάλυτο παράγωγο του RiBalance, και τα προϊόντα ProRyza, τα οποία περιλαμβάνουν παράγωγα που αποτελούνται από μείγματα πρωτεϊνών και πρωτεϊνών/ινών. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα συστατικά τροφίμων Animal Nutrition, και Rice Bran. Τα Συστατικά Τροφίμων περιλαμβάνουν κρέατα, δημητριακά, σνακ, ποτά, αρτοσκευάσματα, πανάρισμα και ζυμαρικά.

  Industry: Food Processing (NEC)

  25420 Kuykendahl Road, Suite B300
  77375

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου