Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Resolute Mining Limited - RSGau CFD

  0.3492
  6.08%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0066
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.3292
  Άνοιγμα* 0.3242
  Μεταβολή 1 έτους* 35.42%
  Εύρος ημέρας* 0.3242 - 0.3492
  Εύρος 52 εβδ. 0.17-0.36
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.10M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 132.82M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 485.78M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.10B
  Έσοδα 910.93M
  EPS -0.19
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.3492 0.0051 1.48% 0.3441 0.3492 0.3392
  Feb 29, 2024 0.3442 0.0150 4.56% 0.3292 0.3442 0.3242
  Feb 28, 2024 0.3242 -0.0050 -1.52% 0.3292 0.3342 0.3242
  Feb 27, 2024 0.3342 0.0000 0.00% 0.3342 0.3392 0.3292
  Feb 26, 2024 0.3342 -0.0050 -1.47% 0.3392 0.3392 0.3342
  Feb 25, 2024 0.3442 0.0050 1.47% 0.3392 0.3442 0.3392
  Feb 23, 2024 0.3392 0.0050 1.50% 0.3342 0.3442 0.3342
  Feb 22, 2024 0.3392 -0.0050 -1.45% 0.3442 0.3442 0.3392
  Feb 21, 2024 0.3392 -0.0149 -4.21% 0.3541 0.3542 0.3392
  Feb 20, 2024 0.3542 0.0051 1.46% 0.3491 0.3542 0.3442
  Feb 19, 2024 0.3442 -0.0050 -1.43% 0.3492 0.3492 0.3442
  Feb 18, 2024 0.3492 -0.0050 -1.41% 0.3542 0.3592 0.3492
  Feb 16, 2024 0.3542 0.0000 0.00% 0.3542 0.3542 0.3492
  Feb 15, 2024 0.3492 -0.0049 -1.38% 0.3541 0.3541 0.3392
  Feb 14, 2024 0.3542 0.0101 2.94% 0.3441 0.3592 0.3392
  Feb 13, 2024 0.3442 -0.0149 -4.15% 0.3591 0.3592 0.3392
  Feb 12, 2024 0.3592 0.0001 0.03% 0.3591 0.3642 0.3542
  Feb 11, 2024 0.3592 0.0000 0.00% 0.3592 0.3642 0.3592
  Feb 9, 2024 0.3592 0.0001 0.03% 0.3591 0.3592 0.3542
  Feb 8, 2024 0.3592 -0.0049 -1.35% 0.3641 0.3691 0.3542

  Resolute Mining Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 651.129 549.242 602.985 456.4 98.0464
  Έσοδα 651.129 549.242 602.985 456.4 98.0464
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 557.204 502.671 498.793 414.192 82.7145
  Ακαθάριστο Εισόδημα 93.925 46.571 104.192 42.208 15.3319
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 644.448 860.149 584.744 483.447 97.3368
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 28.299 41.569 42.942 54.53 4.91166
  Έρευνα & Ανάπτυξη 14.615 18.484 10.91 14.3 1.23435
  Depreciation / Amortization 2.188 2.372 2.725 0.54 0.030263
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 10.614 26.579 -16.459 16.656 -10.0583
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36.077 271.722 46.612 -17.307 18.5089
  Other Operating Expenses, Total -4.549 -3.248 -0.779 0.536 -0.004507
  Λειτουργικά Έσοδα 6.681 -310.907 18.241 -27.047 0.709576
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.434 -16.6 -23.898 -0.633 -2.81448
  Άλλο, Καθαρό -1.352 -0.282 -0.778 -31.033 -0.267218
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.105 -327.789 -6.435 -58.713 -2.37212
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -34.665 -367.471 -36.48 -76.059 -1.19057
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.582 48.268 10.946 11.049 1.30196
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -34.083 -319.203 -25.534 -65.01 0.111394
  Καθαρά Κέρδη -34.083 -319.203 15.941 -67.775 -2.12615
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -34.083 -319.203 -25.534 -65.01 0.111394
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -34.083 -319.203 15.941 -67.775 -2.12615
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -34.083 -319.203 15.941 -67.775 -2.12615
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1196.86 1232.03 1095.48 911.11 842.963
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02848 -0.25909 -0.02331 -0.07135 0.000135
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00888 -0.11573 0.00435 -0.0837 0.014404
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 41.475 -2.765 -2.23755
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 329.499 333.471 317.658 287.931 261.311
  Έσοδα 329.499 333.471 317.658 287.931 261.311
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 258.866 291.647 265.557 280.388 222.283
  Ακαθάριστο Εισόδημα 70.633 41.824 52.101 7.543 39.028
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 241.062 328.25 316.198 402.994 457.155
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.698 14.995 13.304 19.433 22.136
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.368 6.428 8.187 6.79 11.694
  Depreciation / Amortization 0.921 1.033 1.155 1.167 1.205
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -31.248 -21.93 32.544 43.196 27.641
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8.543 36.077 0 55.004 172.46
  Other Operating Expenses, Total 0 -4.549 -2.984 -0.264
  Λειτουργικά Έσοδα 88.437 5.221 1.46 -115.063 -195.844
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.07 -10.598 -8.836 -8.121 -8.479
  Άλλο, Καθαρό -1.566 -0.72 -0.632 -0.353 0.071
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 79.801 -6.097 -8.008 -123.537 -204.252
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 87.679 -10.519 -24.146 -147.681 -219.79
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -13.837 0.722 -0.14 12.329 35.939
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 73.842 -9.797 -24.286 -135.352 -183.851
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 73.842 -9.797 -24.286 -135.352 -183.851
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 73.842 -9.797 -24.286 -135.352 -183.851
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 73.842 -9.797 -24.286 -135.352 -183.851
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 73.842 -9.797 -24.286 -135.352 -183.851
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1713.27 1161.67 1232.04 1231.68 1232.38
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.0431 -0.00843 -0.01971 -0.10989 -0.14918
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03986 0.01175 -0.01971 -0.08086 -0.05822
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 288.643 351.642 469.68 373.046 211.766
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 80.873 88.435 124.595 100.009 42.732
  Μετρητά 80.873 67.607 88.591 87.305 24.6783
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 20.828 36.004 12.704 18.0538
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.793 84.307 96.763 64.852 47.4118
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.037 0.441 0.258 0.492 1.75732
  Συνολικό Απόθεμα 146.43 156.589 158.929 133.171 113.855
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.141 12.868 8.785 5.632 5.28788
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.406 9.443 80.608 69.382 2.47949
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 868.793 977.231 1424.96 1385.33 714.836
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 473.52 504.272 839.307 979.953 482.364
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1410.73 1408.23 1491.2 1620 471.802
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -940.426 -906.869 -658.361 -697.848 -287.924
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.365 4.649 4.314 6.12861
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 56.07 68.442 71.06 28.015 14.5774
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 283.737 251.561 242.595 471.012 134.972
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 29.9081
  Δεδουλευμένα Έξοδα 132.035 110.167 5.159 4.738 55.3315
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 45.414 42.479 33.848 39.349 43.6703
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.758 11.41 79.797 108.031 6.06233
  Σύνολο Οφειλών 325.359 487.174 589.222 766.461 262.038
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 42.018 232.065 285.971 213.435 88.4146
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -71.94 -71.467 -20.629 5.228 -6.17132
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 71.544 73.424 71.863 74.634 44.8227
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 543.434 490.057 835.736 618.867 452.798
  Κοινή Μετοχή 882.731 777.021 777.021 639.859 356.823
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -297.618 -264.169 52.423 35.269 84.6495
  Unrealized Gain (Loss) -9.348 -8.631 4.35 -12.288 -4.99532
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -32.331 -14.164 1.942 -43.973 16.3207
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 868.793 977.231 1424.96 1385.33 714.836
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2129.01 1232.07 1232.02 1007.98 845.437
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 29.482 223.979 273.613 187.392 88.4146
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 50.56 51.51 40.262 0
  Payable/Accrued 28.937 34.267 83.832 104.141
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 53.593 53.238 39.959 214.753
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12.536 8.086 12.358 26.043
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 1.591 9.422 2.152
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 244.613 288.643 314.674 351.642 450.583
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65.777 80.873 71.042 88.435 75.702
  Μετρητά 65.777 80.873 65.613 67.607 52.295
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 5.429 20.828 23.407
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.544 48.793 65.959 84.307 95.535
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.037 36.528 0.441 77.489
  Συνολικό Απόθεμα 157.456 146.43 158.925 156.589 181.548
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.43 11.141 17.342 12.868 12.936
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.406 1.406 1.406 9.443 84.862
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 830.203 868.793 908.918 977.231 1177.52
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 461.032 473.52 473.461 504.272 594.683
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.416 1.365 4.168
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 60.01 50.56 56.158 51.51 40.37
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.548 56.07 64.209 68.442 87.718
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 218.528 283.737 338.194 251.561 282.17
  Payable/Accrued 55.75 63.7 79.919 91.542 100.622
  Δεδουλευμένα Έξοδα 45.384 97.272 66.569 52.892 3.098
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 55.391 45.414 47.444 42.479 29.07
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 53.166 53.593 121.972 53.238 57.777
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.837 23.758 22.29 11.41 91.603
  Σύνολο Οφειλών 236.147 325.359 445.431 487.174 545.472
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.988 42.018 106.206 232.065 238.14
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 29.482 99.256 223.979 228.548
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.988 12.536 6.95 8.086 9.592
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.383 1.591 9.652
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -59.329 -71.94 -67.969 -71.467 -54.467
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 65.96 71.544 68.617 73.424 69.977
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 594.056 543.434 463.487 490.057 632.05
  Κοινή Μετοχή 882.731 882.731 777.021 777.021 777.021
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -288.675 -297.618 -313.534 -264.169 -144.971
  Unrealized Gain (Loss) -9.348 -8.631
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -32.331 -14.164
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 830.203 868.793 908.918 977.231 1177.52
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2129.01 2129.01 1232.39 1232.07 1232.02
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 90.905 50.558 49.952 83.387 22.0594
  Cash Receipts 650.591 549.013 617.218 527.897 145.158
  Cash Payments -524.706 -451.554 -496.999 -412.83 -118.241
  Cash Taxes Paid -7.994 -3.531 -32.61 -3.78 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -16.619 -14.874 -20.221 -25.898 -3.21027
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.367 -28.496 -17.436 -2.002 -1.6475
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 15.172 -30.513 -60.493 -207.203 -117.98
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -67.785 -61.666 -90.978 -143.059 -118.528
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 82.957 31.153 30.485 -64.144 0.547427
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -97.837 -49.492 16.61 192.785 79.2316
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9.668 -5.858 -9.843 0 0
  Total Cash Dividends Paid -9.8765
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 110.289 0 137.428 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -198.458 -43.634 -110.975 192.785 89.1081
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.982 -0.542 0.92 -0.575 1.21542
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.222 -29.989 6.989 68.394 -15.4739
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 90.905 44.749 50.558 39.984 49.952
  Cash Receipts 650.591 317.2 549.013 261.224 617.218
  Cash Payments -524.706 -249.904 -451.554 -204.504 -496.999
  Cash Taxes Paid -7.994 -7.445 -3.531 0 -32.61
  Cash Interest Paid -16.619 -7.834 -14.874 -8.106 -20.221
  Changes in Working Capital -10.367 -7.268 -28.496 -8.63 -17.436
  Cash From Investing Activities 15.172 10.699 -30.513 -38.762 -60.493
  Capital Expenditures -67.785 -37.066 -61.666 -39.777 -90.978
  Other Investing Cash Flow Items, Total 82.957 47.765 31.153 1.015 30.485
  Cash From Financing Activities -97.837 -60.029 -49.492 -29.577 16.61
  Financing Cash Flow Items -9.668 -3.069 -5.858 0 -9.843
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 110.289 0 0 137.428
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -198.458 -56.96 -43.634 -29.577 -110.975
  Foreign Exchange Effects 1.982 0.381 -0.542 -0.284 0.92
  Net Change in Cash 10.222 -4.2 -29.989 -28.639 6.989
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Condire Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 11.3701 242075320 242075320 2023-02-28 MED
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 5.3018 112877961 -23432363 2023-09-15 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0147 106766321 38459377 2023-06-06 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0063 106586657 239187 2023-08-01 LOW
  Baker Steel Capital Managers LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.6971 100003500 -3013700 2023-09-28 MED
  ICM Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.2415 90303848 -33005759 2023-02-28 LOW
  Regal Partners Limited Investment Advisor 4.0381 85972751 85972751 2023-02-28 MED
  Konwave AG Investment Advisor 2.8564 60814891 40975582 2023-02-28 LOW
  DFA Australia Ltd. Investment Advisor 2.1193 45120711 45120711 2023-02-28 HIGH
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 2.1108 44939438 -864364 2022-12-12 LOW
  Asf Yova Mining Holding Ltd. Corporation 1.9346 41189189 41189189 2023-02-28 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9081 40625000 0 2023-02-28 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.7262 36752575 2499373 2023-09-30 LOW
  Acorn Capital Ltd. Investment Advisor 1.4536 30948807 30948807 2023-02-28 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4469 30805709 17477372 2023-02-28 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 1.4137 30099205 -16079393 2023-02-28 LOW
  Stabilitas GmbH Investment Advisor 1.0668 22711711 -2000000 2023-05-10
  Accident Compensation Corporation Insurance Company 1.0121 21548214 10237991 2023-02-28 LOW
  U.S. Global Investors, Inc. Investment Advisor 0.9899 21075812 1525037 2023-09-30 MED
  CapSolutions GmbH Investment Advisor 0.9728 20711711 0 2023-08-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Gold Mining

  Level 2
  Australia Place 15-17 William Street
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου