Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Regions Financial - RF CFD

  17.16
  1.06%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Regions Financial Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.98
  Άνοιγμα* 17.23
  Μεταβολή 1 έτους* -15.66%
  Εύρος ημέρας* 17.1 - 17.42
  Εύρος 52 εβδ. 13.94-24.33
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.81M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 150.50M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.69B
  Αναλογία P/E 7.58
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 938.38M
  Έσοδα 6.28B
  EPS 2.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.39629
  Beta 1.21
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 17.16 -0.01 -0.06% 17.17 17.46 17.08
  Sep 28, 2023 16.98 0.18 1.07% 16.80 17.19 16.78
  Sep 27, 2023 16.88 0.08 0.48% 16.80 16.94 16.57
  Sep 26, 2023 16.80 -0.20 -1.18% 17.00 17.25 16.80
  Sep 25, 2023 17.25 0.42 2.50% 16.83 17.27 16.79
  Sep 22, 2023 17.01 -0.36 -2.07% 17.37 17.45 16.94
  Sep 21, 2023 17.36 -0.28 -1.59% 17.64 17.90 17.36
  Sep 20, 2023 17.76 -0.24 -1.33% 18.00 18.17 17.73
  Sep 19, 2023 17.89 0.18 1.02% 17.71 17.90 17.67
  Sep 18, 2023 17.74 -0.08 -0.45% 17.82 17.87 17.63
  Sep 15, 2023 17.89 0.23 1.30% 17.66 17.97 17.47
  Sep 14, 2023 17.92 -0.08 -0.44% 18.00 18.16 17.78
  Sep 13, 2023 17.80 -0.44 -2.41% 18.24 18.33 17.70
  Sep 12, 2023 18.12 0.20 1.12% 17.92 18.27 17.92
  Sep 11, 2023 17.92 -0.13 -0.72% 18.05 18.26 17.84
  Sep 8, 2023 17.87 0.08 0.45% 17.79 17.96 17.53
  Sep 7, 2023 17.74 -0.19 -1.06% 17.93 18.21 17.67
  Sep 6, 2023 18.04 -0.07 -0.39% 18.11 18.29 17.86
  Sep 5, 2023 18.36 -0.10 -0.54% 18.46 18.74 18.30
  Sep 1, 2023 18.49 0.05 0.27% 18.44 18.60 18.35

  Regions Financial Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, October 20, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Regions Financial Corp Earnings Release
  Q3 2023 Regions Financial Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Regions Financial Corp Earnings Call
  Q3 2023 Regions Financial Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, January 19, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Regions Financial Corp Earnings Release
  Q4 2023 Regions Financial Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Regions Financial Corp Earnings Call
  Q4 2023 Regions Financial Corp Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2876 3215 1314 1985 1955
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2245 2521 1094 1582 1531
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2245 2521 1094 1582 1531
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 228
  Καθαρά Κέρδη 2245 2521 1094 1582 1759
  Total Adjustments to Net Income -99 -121 -103 -79 -64
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2146 2400 991 1503 1467
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2146 2400 991 1503 1695
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2146 2400 991 1503 1695
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 942 963 962 999 1102
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.27813 2.49221 1.03015 1.5045 1.33122
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.71 0.635 0.62 0.575 0.41
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.27979 2.51583 1.10198 1.53562 1.38807
  Interest Income, Bank 5102 4081 4262 4639 4393
  Total Interest Expense 316 167 368 851 602
  Net Interest Income 4786 3914 3894 3788 3791
  Loan Loss Provision 271 -524 1330 387 229
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 4515 4438 2564 3401 3562
  Non-Interest Income, Bank 2429 2524 2393 2116 2019
  Non-Interest Expense, Bank -4068 -3747 -3643 -3532 -3626
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 728 789 872 562 740
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 581 612 685 429 583
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 581 612 685 429 583
  Καθαρά Κέρδη 581 612 685 429 583
  Total Adjustments to Net Income -25 -24 -25 -25 -25
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 556 588 660 404 558
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 556 588 660 404 558
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 556 588 660 404 558
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 939 942 942 940 940
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.59212 0.6242 0.70064 0.42979 0.59362
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.2 0.2 0.17 0.17
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.59297 0.62503 0.70481 0.43222 0.58859
  Interest Income, Bank 1739 1641 1552 1343 1155
  Total Interest Expense 358 224 151 81 47
  Net Interest Income 1381 1417 1401 1262 1108
  Loan Loss Provision 118 135 112 135 60
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 1263 1282 1289 1127 1048
  Non-Interest Income, Bank 576 534 600 605 640
  Non-Interest Expense, Bank -1111 -1027 -1017 -1170 -948
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 155220 162938 147389 126240 125688
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2192 2273 2372 2403 2045
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5155 5097 5085 5057 4603
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2963 -2824 -2713 -2654 -2558
  Υπεραξία, Καθαρό 5733 5744 5190 4845 4829
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1061 723 418 450 533
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 153 136 129 104 73
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 943 -306 -505 -328 20
  Other Assets, Total 9278 8269 8549 7983 7823
  Σύνολο Οφειλών 139273 144612 129278 109945 110598
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2284 2407 3569 5378 5522
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2284 2407 3569 5378 5522
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4689 2658 2685 2027 2083
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15947 18326 18111 16295 15090
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1659 1659 1656 1310 820
  Κοινή Μετοχή 10 10 10 10 11
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11988 12189 12731 12685 13766
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7004 5550 3770 3751 2828
  Treasury Stock - Common -1371 -1371 -1371 -1371 -1371
  Unrealized Gain (Loss) -2570 152 778 183 -424
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -773 137 537 -273 -540
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 155220 162938 147389 126240 125688
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 934.492 941.908 960.474 957.245 1024.83
  Total Preferred Shares Outstanding 1.4035 1.75 1.85 1.5 1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 553 475 545 514
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 154135 155220 157798 160908 164082
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1705 1718 1744 1768 1794
  Υπεραξία, Καθαρό 5733 5733 5739 5749 5748
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1028 1061 1075 1049 834
  Other Assets, Total 10667 10848 10618 9309 8900
  Σύνολο Οφειλών 137252 139273 142625 144401 147100
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2307 2284 2274 2319 2343
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2307 2284 2274 2319 2343
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4466 5242 4973 3819 3735
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16883 15947 15173 16507 16982
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1659 1659 1659 1659 1659
  Κοινή Μετοχή 10 10 10 10 10
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11996 11988 11976 11962 11983
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7433 7004 6531 6314 5915
  Treasury Stock - Common -1371 -1371 -1371 -1371 -1371
  Unrealized Gain (Loss) -2235 -2570 -2758 -1657 -964
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -609 -773 -874 -410 -250
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 154135 155220 157798 160908 164082
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 934.587 934.492 934.432 934.341 932.893
  Total Preferred Shares Outstanding 1.4035 1.4035 1.4035 1.4035 1.75
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 19 4
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2245 2521 1094 1582 1759
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3102 3030 2324 2581 2275
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 353 371 421 426 462
  Deferred Taxes 22 165 -158 62 226
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0 20 22 16 -281
  Cash Taxes Paid 336 367 132 85 57
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 303 185 408 851 581
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 482 -47 945 495 109
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12941 -2865 -4853 509 -3045
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -378 -163 -193 -202 -222
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12563 -2702 -4660 711 -2823
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8345 11290 16371 -2514 327
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7353 13817 24993 2955 -2434
  Total Cash Dividends Paid -762 -716 -698 -656 -516
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -230 -577 346 -611 -2122
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -1234 -8270 -4202 5399
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18184 11455 13842 576 -443
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 612 2245 1560 1131 548
  Cash From Operating Activities 196 3102 1826 1505 584
  Cash From Operating Activities 63 353 284 201 105
  Deferred Taxes 43 22 42 76 73
  Changes in Working Capital -522 482 -60 97 -142
  Cash From Investing Activities -1096 -12941 -11072 -8987 -3599
  Capital Expenditures -51 -378 -324 -275 -101
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1045 -12563 -10748 -8712 -3498
  Cash From Financing Activities -1494 -8345 -4499 -1429 1549
  Financing Cash Flow Items -3283 -7353 -3717 -831 1949
  Total Cash Dividends Paid -211 -762 -552 -368 -185
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 2000 0 0 0 0
  Net Change in Cash -2394 -18184 -13745 -8911 -1466
  Non-Cash Items 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -230 -230 -230 -215
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.848 111178887 -119461 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5898 61837172 -482136 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 5.2925 49663622 15911319 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.2264 49043749 -1269175 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.2421 21039042 7576954 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1694 20357304 473265 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.0835 19551492 877373 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.5711 14742388 -1070600 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5073 14144246 194627 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 1.2912 12116319 2167879 2023-06-30 MED
  Thornburg Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2506 11735161 318406 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9965 9350973 246407 2022-12-31 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.9934 9321708 -308674 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9748 9147346 732868 2023-06-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8686 8151121 -388202 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8638 8105472 -572474 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.8367 7851679 -598732 2023-06-30 LOW
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.8235 7727520 3594928 2023-06-30 MED
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.7861 7376795 -532826 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.7592 7124321 -311306 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Regions Financial Company profile

  Σχετικά με την Regions Financial

  Η Regions Financial Corporation είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η εταιρεία παρέχει παραδοσιακές εμπορικές, λιανικές και ενυπόθηκες τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της διαχείρισης πλούτου, της μεσιτείας τίτλων, των υπηρεσιών εμπιστοσύνης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων και εξαγορών και άλλων ειδικών χρηματοδοτήσεων. Οι επιχειρηματικοί τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Εταιρική Τράπεζα, την Καταναλωτική Τράπεζα και τη Διαχείριση Πλούτου. Ο τομέας της Εταιρικής Τράπεζας περιλαμβάνει εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια, δάνεια σε εμπορικά ακίνητα και δάνεια σε ακίνητα για επενδυτές. Περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και δραστηριότητες κεφαλαιαγορών. Ο τομέας της Καταναλωτικής Τράπεζας περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτικής τραπεζικής που σχετίζονται με στεγαστικά πρώτα ενυπόθηκα δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια μικρών επιχειρήσεων σε υποκαταστήματα και έμμεσα δάνεια. Ο τομέας Wealth Management περιλαμβάνει προϊόντα που σχετίζονται με πιστώσεις, διαχείριση εμπιστευμάτων και επενδύσεων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις και σχεδιασμό κληρονομιών.

  Industry: Banks (NEC)

  1900 Fifth Avenue North
  BIRMINGHAM
  ALABAMA 35203
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου