Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Reece Limited - REHau CFD

  24.00
  1.57%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.63
  Άνοιγμα* 23.71
  Μεταβολή 1 έτους* 43.96%
  Εύρος ημέρας* 23.66 - 24
  Εύρος 52 εβδ. 12.93-28.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 412.46K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.20M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.63B
  Αναλογία P/E 24.54
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 645.98M
  Έσοδα 7.69B
  EPS 0.61
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.50905
  Beta 0.86
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 23.90 0.04 0.17% 23.86 23.93 23.74
  Feb 22, 2024 23.87 0.15 0.63% 23.72 23.96 23.59
  Feb 21, 2024 23.72 0.00 0.00% 23.72 23.83 23.56
  Feb 20, 2024 23.70 0.35 1.50% 23.35 23.87 23.15
  Feb 19, 2024 23.35 0.28 1.21% 23.07 23.36 22.89
  Feb 18, 2024 23.07 0.11 0.48% 22.96 23.08 22.85
  Feb 16, 2024 23.06 -0.17 -0.73% 23.23 23.26 23.00
  Feb 15, 2024 23.24 -0.16 -0.68% 23.40 23.52 23.23
  Feb 14, 2024 23.43 0.59 2.58% 22.84 23.59 22.77
  Feb 13, 2024 22.87 0.14 0.62% 22.73 22.96 22.31
  Feb 12, 2024 22.74 -0.12 -0.52% 22.86 23.07 22.32
  Feb 11, 2024 22.86 0.05 0.22% 22.81 23.01 22.35
  Feb 9, 2024 22.72 0.07 0.31% 22.65 22.74 22.61
  Feb 8, 2024 22.64 0.25 1.12% 22.39 22.67 22.33
  Feb 7, 2024 22.38 0.03 0.13% 22.35 22.54 22.10
  Feb 6, 2024 22.35 0.44 2.01% 21.91 22.43 21.90
  Feb 5, 2024 21.91 -0.19 -0.86% 22.10 22.13 21.86
  Feb 4, 2024 22.11 0.07 0.32% 22.04 22.17 22.00
  Feb 2, 2024 22.30 -0.01 -0.04% 22.31 22.38 22.22
  Feb 1, 2024 22.28 0.07 0.32% 22.21 22.37 21.98

  Reece Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 8839.62 7657.46 6273.29 6012.38 5465.43
  Έσοδα 8839.62 7657.46 6273.29 6012.38 5465.43
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6332.86 5515.08 4509.18 4338.67 3926.43
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2506.76 2142.38 1764.11 1673.72 1539
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8185.52 7079.25 5780.72 5601.77 5109.05
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1845.4 871.038 735.663 699.161 635.587
  Depreciation / Amortization 258.231 227.546 232.448 128.072
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.095 -8 -7.832 1.909 22.939
  Other Operating Expenses, Total -0.836 442.902 316.165 329.586 396.026
  Λειτουργικά Έσοδα 654.104 578.204 492.572 410.612 356.38
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -86.265 -68.803 -112.289 -98.107 -59.356
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 567.839 509.401 380.283 312.505 297.024
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Καθαρά Κέρδη 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 387.607 392.487 285.595 228.999 202.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 645.721 645.984 645.984 574.122 564.492
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.60027 0.60758 0.44211 0.39887 0.35802
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.225 0.18 0.11961 0.20118
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.60883 0.59804 0.433 0.39939 0.38567
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 4424.29 4437.02 4047.58 3609.87 3204.33
  Έσοδα 4424.29 4437.02 4047.58 3609.87 3204.33
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3146.99 3185.87 2916.68 2598.4 2293
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1277.3 1251.16 1130.9 1011.47 911.326
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4095.56 4111.65 3744.16 3335.1 2948.21
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 948.568 896.833 457.384 413.654 386.937
  Depreciation / Amortization 135.912 122.319 114.628
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 28.949 -8.229 0.229 0.086
  Other Operating Expenses, Total 242.404 200.498 153.551
  Λειτουργικά Έσοδα 328.728 325.376 303.43 274.774 256.124
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -48.951 -37.314 -17.59 -51.213 -45.728
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 279.777 288.062 285.84 223.561 210.396
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Καθαρά Κέρδη 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 201.677 185.93 235.405 157.082 162.552
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 645.852 645.59 645.54 646.428 644.373
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.31227 0.288 0.36466 0.243 0.25226
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.17 0.08 0.15 0.075 0.12
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.31227 0.31694 0.35417 0.24325 0.25237
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3219.06 3123.12 3012.15 2903.85 1960.95
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372.706 220.483 828.966 1004.71 127.707
  Μετρητά 0.356 0.338 0.321 0.332 0.817
  Μετρητά & Ισοδύναμα 372.35 220.145 828.645 1004.38 126.89
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1312.54 1344.46 1025.22 915.748 864.85
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1289.38 1295.08 980.966 869.197 801.603
  Συνολικό Απόθεμα 1504.89 1528.41 1138.12 967.51 955.711
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6924.29 6607.57 6118.07 6343.88 4474.11
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1586.3 1492.92 1257.15 1345.34 664.009
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1052.59
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -562.047
  Υπεραξία, Καθαρό 1523.49 1477.24 1362.24 1475.71 1350.58
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 497.397 429.097 418.392 495.231 421.585
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 72.614 63.872 53.671 123.757 76.984
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1421.03 1460.06 1258.83 1075.45 793.192
  Payable/Accrued
  Δεδουλευμένα Έξοδα 95.988 90.372 74.043 66.701 61.27
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 131.36 118.644 112.377 99.949 16.256
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 407.686 397.073 384.08 316.872 189.61
  Σύνολο Οφειλών 3298.86 3286.71 3229.96 3594 2482.53
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1830.41 1784.28 1893.49 2380.95 1593.04
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1097.49 1090.09 1319.17 1747.22 1593.04
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.609 12.735 29.656 63.17 52.52
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3625.42 3320.87 2888.11 2749.89 1991.58
  Κοινή Μετοχή 1246.92 1246.92 1246.92 1246.92 604.849
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2189.05 1952.11 1684.01 1475.32 1359.69
  Unrealized Gain (Loss) 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 188.997 121.381 -43.281 27.189 26.577
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6924.29 6607.57 6118.07 6343.88 4474.11
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 645.984 645.984 645.984 645.984 564.492
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.87 23.042 18.818 15.88 10.474
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.047 6.719 1.029 0 2.209
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 785.994 853.972 688.327 591.932 526.056
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 23.818 29.625 47.983 74.424 43.777
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 732.917 694.196 574.321 633.732
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 25.424 21.326 14.468
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3219.06 3009.75 3123.12 2646.75 3012.15
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372.706 141.805 220.483 117.961 828.966
  Μετρητά & Ισοδύναμα 372.706 141.805 220.483 117.961 828.966
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1338.41 1292.94 1367.5 1106.63 1044.04
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1338.41 1292.94 1367.5 1106.63 1044.04
  Συνολικό Απόθεμα 1504.89 1575.01 1528.41 1421.41 1138.12
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6924.29 6502.22 6607.57 5977.06 6118.07
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1586.3 1495.62 1492.92 1415.41 1257.15
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2020.89 1906.06 1906.34 1836.78 1780.63
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 72.614 68.024 63.872 56.903 53.671
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1421.03 1233.79 1460.06 1185.5 1258.83
  Payable/Accrued 1177.9 988.49 1215.97 981.353 984.024
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 131.36 118.568 118.644 109.298 112.377
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 111.771 126.734 125.442 94.853 162.426
  Σύνολο Οφειλών 3298.86 3075.9 3286.71 2932.7 3229.96
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1830.41 1805.84 1784.28 1693.51 1893.49
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1097.49 1128.68 1090.09 1015.96 1319.17
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 732.917 677.161 694.196 677.555 574.321
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 23.818 25.435 29.625 43.559 47.983
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.609 10.83 12.735 10.118 29.656
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3625.42 3426.33 3320.87 3044.37 2888.11
  Κοινή Μετοχή 1246.92 1246.92 1246.92 1246.92 1246.92
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2378.51 2179.41 2073.95 1797.45 1641.19
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6924.29 6502.22 6607.57 5977.06 6118.07
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 645.984 645.984 645.984 645.984 645.984
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.047 0 6.719 0.743 1.029
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 25.424 22.767 21.326 21.227 14.468
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 221.786 371.636 600.962 254.466 180.925
  Cash Receipts 7968.61 6586.31 6039.26 5446.19 2926.27
  Cash Payments -7539.22 -6022.71 -5265.67 -5018.63 -2633.04
  Cash Taxes Paid -144.31 -119.274 -89.737 -92.351 -108.546
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -63.832 -75.276 -85.4 -82.376 -5.753
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.537 2.584 2.509 1.637 1.987
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -280.981 -67.92 -279.503 -2095.59 -136.632
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -200.106 -72.639 -110.764 -104.528 -88.244
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -80.875 4.719 -168.739 -1991.06 -48.388
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -574.662 -462.129 556.282 1427.06 393.793
  Total Cash Dividends Paid -125.966 -77.518 -113.566 -113.566 -100.596
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -448.696 -384.611 27.779 1540.63 -100
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -608.483 -175.742 877.001 -412.184 438.086
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 642.069 0 594.389
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 25.374 -17.329 -0.74 1.874
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 187.53 221.786 -83.653 371.636 89.533
  Cash Receipts 4847.64 7968.61 3840.6 6586.31 3327.69
  Cash Payments -4532.66 -7539.22 -3784.5 -6022.71 -3108.04
  Cash Taxes Paid -90.132 -144.31 -88.21 -119.274 -84.642
  Cash Interest Paid -38.945 -63.832 -51.941 -75.276 -47.615
  Changes in Working Capital 1.631 0.537 0.396 2.584 2.135
  Cash From Investing Activities -129.861 -280.981 -156.731 -67.92 -33.877
  Capital Expenditures -87.476 -200.106 -110.995 -72.639 -30.903
  Other Investing Cash Flow Items, Total -42.385 -80.875 -45.736 4.719 -2.974
  Cash From Financing Activities -138.508 -574.662 -475.288 -462.129 -88.644
  Total Cash Dividends Paid 0 -125.966 -1356.33 -77.518 -8.361
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -133.23 -448.696 881.044 -384.611 -80.283
  Foreign Exchange Effects 2.161 25.374 4.667 -17.329 -17.923
  Net Change in Cash -78.678 -608.483 -711.005 -175.742 -50.911
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Financing Cash Flow Items -5.278
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  L.T. Wilson Pty. Ltd. Corporation 24.335 157200000 0 2023-08-04 LOW
  L.T.W. Holdings Pty. Ltd. Corporation 9.2882 60000000 0 2023-08-04 LOW
  Warramunda Investments Pty. Ltd. Corporation 7.5304 48645000 0 2023-08-04 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 7.3602 47545591 0 2023-08-04 LOW
  J.G.W. Investments Pty. Ltd. Corporation 2.6009 16801600 0 2023-08-04 LOW
  WAL Investments Pty. Ltd. Corporation 2.6009 16801600 0 2023-08-04 LOW
  Florizel Investments Pty. Ltd. Corporation 2.6009 16801600 0 2023-08-04 LOW
  Austral Hardware Pty. Ltd. Corporation 2.3104 14925000 0 2023-08-04 LOW
  Austral Hardware (Healesville) Pty. Ltd. Corporation 1.8576 12000000 0 2023-08-04 LOW
  LT Wilson Family Trust Corporation 1.788 11550000 0 2023-08-04 LOW
  Wilaust Holdings Pty. Ltd. Corporation 1.3514 8730000 0 2023-08-04 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 1.0245 6618000 -583316 2023-08-04 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9527 6154586 15505 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.8805 5687741 0 2023-08-04 LOW
  Wilson (John Gay) Individual Investor 0.7232 4671819 0 2023-08-04 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5866 3789258 10680 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 0.4895 3161776 -38710 2023-09-30 LOW
  Abtourk (VIC No. 11) Pty. Ltd. Corporation 0.4133 2670000 0 2023-08-04 LOW
  Wal Assets Pty. Ltd. Corporation 0.4133 2670000 0 2023-08-04 LOW
  Tyara Pty. Ltd. Corporation 0.4133 2670000 0 2023-08-04 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Construction Supplies & Fixtures Wholesale

  57 Balmain Street
  Cremorne
  MELBOURNE
  VICTORIA 3121
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου