Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Recursion Pharmaceuticals, Inc. - RXRX CFD

9.63
3.1%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.34
Άνοιγμα* 9.16
Μεταβολή 1 έτους* -21.78%
Εύρος ημέρας* 9.16 - 9.69
Εύρος 52 εβδ. 4.92-14.18
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 908.18K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.75M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.78B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 189.56M
Έσοδα 28.70M
EPS -1.44
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 9.63 0.45 4.90% 9.18 9.70 8.99
Feb 2, 2023 9.34 0.79 9.24% 8.55 9.60 8.54
Feb 1, 2023 8.53 0.28 3.39% 8.25 8.67 7.93
Jan 31, 2023 8.29 0.19 2.35% 8.10 8.43 8.10
Jan 30, 2023 8.04 -0.15 -1.83% 8.19 8.48 7.95
Jan 27, 2023 8.49 0.41 5.07% 8.08 8.65 8.08
Jan 26, 2023 8.17 -0.08 -0.97% 8.25 8.28 7.91
Jan 25, 2023 8.18 -0.14 -1.68% 8.32 8.32 7.71
Jan 24, 2023 8.56 0.15 1.78% 8.41 8.84 8.32
Jan 23, 2023 8.67 0.13 1.52% 8.54 8.92 8.24
Jan 20, 2023 8.61 -0.01 -0.12% 8.62 8.68 8.33
Jan 19, 2023 8.43 -0.19 -2.20% 8.62 8.84 8.22
Jan 18, 2023 8.90 -0.32 -3.47% 9.22 9.45 8.90
Jan 17, 2023 9.15 0.15 1.67% 9.00 9.44 8.85
Jan 13, 2023 8.64 0.18 2.13% 8.46 8.97 8.37
Jan 12, 2023 8.67 0.85 10.87% 7.82 8.68 7.68
Jan 11, 2023 7.89 0.21 2.73% 7.68 7.96 7.60
Jan 10, 2023 7.75 0.36 4.87% 7.39 7.81 7.38
Jan 9, 2023 7.49 0.01 0.13% 7.48 7.85 7.36
Jan 6, 2023 7.40 0.07 0.95% 7.33 7.51 7.03

Recursion Pharmaceuticals, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2.319 3.962 10.178
Έσοδα 2.319 3.962 10.178
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 65.315 89.46 193.78
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.898 27.035 66.671
Έρευνα & Ανάπτυξη 44.862 61.542 125.978
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.555 0.883 0.827
Λειτουργικά Έσοδα -62.996 -85.498 -183.602
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.106 -1.024 -2.879
Άλλο, Καθαρό 0.011 -0.484 0.002
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -61.879 -87.006 -186.479
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -61.879 -87.006 -186.479
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -61.879 -87.006 -186.479
Καθαρά Κέρδη -61.879 -87.006 -186.479
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -61.879 -87.006 -186.479
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -61.879 -87.006 -186.479
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -61.879 -87.006 -186.479
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 162.155 162.155 125.348
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.3816 -0.53656 -1.48769
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37818 -0.53111 -1.48109
Depreciation / Amortization 0.304
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 2.562 2.549 2.534 2.533 5.333
Έσοδα 2.562 2.549 2.534 2.533 5.333
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.046 43.478 49.763 67.493 61.314
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.937 13.854 15.69 21.419 21.074
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.033 29.548 33.17 45.998 32.365
Depreciation / Amortization 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
Λειτουργικά Έσοδα -30.484 -40.929 -47.229 -64.96 -55.981
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.233 -2.472 -0.17 -0.002 0.073
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Καθαρά Κέρδη -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.717 -43.401 -47.428 -64.933 -55.979
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 168.321 138.361 168.534 169.853 170.69
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.18249 -0.31368 -0.28142 -0.38229 -0.32796
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18249 -0.31368 -0.27651 -0.38229 -0.32796
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.827 0
Άλλο, Καθαρό -0.029 0.029 -0.071
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.799
Ακαθάριστο Εισόδημα -2.466
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 76.398 266.437 534.718
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 69.883 262.126 516.562
Μετρητά & Ισοδύναμα 69.883 262.126 285.116
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.151 0.156 9.09
Accounts Receivable - Trade, Net 0.151 0.156 0.034
Other Current Assets, Total 6.364 4.155 9.066
Total Assets 101.431 298.585 610.345
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.37 25.967 64.725
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30.085 35.929 83.462
Accumulated Depreciation, Total -5.715 -9.962 -18.737
Intangibles, Net 0 1.689 1.385
Other Long Term Assets, Total 0.663 3.691 8.716
Total Current Liabilities 6.684 23.099 46.658
Accounts Payable 1.261 1.074 2.819
Accrued Expenses 5.346 10.952 33.749
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.077 1.073 0.09
Other Current Liabilities, Total 0 10 10
Total Liabilities 24.587 56.562 67.407
Total Long Term Debt 12.418 11.414 0.633
Long Term Debt 12.418 11.414 0.633
Other Liabilities, Total 5.485 22.049 20.116
Total Equity 76.844 242.023 542.938
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 201.109 448.312 0
Common Stock 0 0 0.002
Additional Paid-In Capital 2.33 7.312 943.142
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -126.595 -213.601 -400.08
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 101.431 298.585 610.345
Total Common Shares Outstanding 162.155 162.155 170.272
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 231.446
Goodwill, Net 0.801 0.801
Other Equity, Total 0 -0.126
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 221.822 647.635 600.87 534.718 619.455
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 214.088 632.738 578.91 516.562 591.105
Μετρητά & Ισοδύναμα 214.088 632.738 394.721 285.116 507.891
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.071 0.049 2.282 9.09 11.397
Accounts Receivable - Trade, Net 0.071 0.049 0.034 0.034 0.034
Other Current Assets, Total 7.663 14.848 19.678 9.066 16.953
Total Assets 271.943 698.59 658.606 610.345 734.319
Property/Plant/Equipment, Total - Net 44.642 48.549 55.439 64.725 104.005
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 56.036 62.306 71.662 83.462 125.433
Accumulated Depreciation, Total -11.394 -13.757 -16.223 -18.737 -21.428
Intangibles, Net 2.414 2.338 2.262 1.385 1.309
Other Long Term Assets, Total 3.065 0.068 0.035 8.716 8.749
Total Current Liabilities 26.854 29.54 42.943 46.658 85.705
Accounts Payable 3.125 3.196 6.326 2.819 4.162
Accrued Expenses 11.584 13.209 26.529 33.749 27.204
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.145 3.135 0.088 0.09 0.092
Other Current Liabilities, Total 10 10 10 10 54.247
Total Liabilities 56.662 55.876 59.574 67.407 240.753
Total Long Term Debt 10.339 9.423 0.656 0.633 0.61
Long Term Debt 10.339 9.423 0.656 0.633 0.61
Other Liabilities, Total 19.469 16.913 15.975 20.116 154.438
Total Equity 215.281 642.714 599.032 542.938 493.566
Redeemable Preferred Stock 450.85
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -2.538 0 0 0
Common Stock 0 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 11.287 930.431 934.175 943.142 949.932
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -244.318 -287.719 -335.147 -400.08 -456.059
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 271.943 698.59 658.606 610.345 734.319
Total Common Shares Outstanding 168.321 168.426 168.635 170.272 171.078
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 184.189 231.446 83.214
Other Equity, Total 0.002 -0.126 -0.309
Goodwill, Net 0.801 0.801
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -61.879 -87.006 -186.479
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -57.042 -45.399 -158.614
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.543 4.442 8.405
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.886 6.331 19.766
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.485 0.989 0.68
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.408 30.834 -0.306
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.91 -8.74 -271.744
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.91 -5.831 -39.798
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -2.909 -231.946
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 120.41 246.135 458.54
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.275 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 119.98 239.812 471.338
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.705 6.323 -12.798
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 59.458 191.996 28.182
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -30.717 -74.118 -121.546 -186.479 -55.979
Cash From Operating Activities -30.755 -64.408 -97.456 -158.614 77.388
Cash From Operating Activities 1.402 3.733 6.169 8.405 2.767
Non-Cash Items 1.922 9.614 14.268 19.766 7.776
Cash Interest Paid 0.254 0.54 0.665 0.68 0.014
Changes in Working Capital -3.362 -3.637 3.653 -0.306 122.824
Cash From Investing Activities -19.416 -25.628 -219.501 -271.744 143.304
Capital Expenditures -19.416 -25.628 -35.334 -39.798 -4.342
Cash From Financing Activities 2.134 465.839 454.744 458.54 2.084
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.154 465.879 462.901 471.338 2.106
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.02 -0.04 -12.777 -12.798 -0.022
Net Change in Cash -48.037 375.803 137.787 28.182 222.776
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -184.167 -231.946 147.646
Financing Cash Flow Items 4.62
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 13.6608 24820850 3226157 2022-12-31 LOW
Mubadala Investment Company PJSC Sovereign Wealth Fund 11.4375 20781376 535976 2023-01-26 LOW
Lux Capital Management, LLC Venture Capital 7.1667 13021519 0 2022-03-31 LOW
DCVC Management Co, LLC Venture Capital 5.4444 9892261 0 2022-09-30 LOW
MIC Capital Management UK LLP Investment Advisor 4.6516 8451758 0 2022-09-30 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.6084 8373178 1393519 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5728 8308494 1476128 2022-09-30 LOW
Kinnevik AB Venture Capital 4.212 7653061 7653061 2022-12-31 LOW
Borgeson (Blake Charles) Individual Investor 4.1894 7611827 -16445 2023-01-24 LOW
Laurion Capital Management LP Hedge Fund 2.5247 4587274 0 2022-09-30 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.5074 4555759 2430027 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.3397 4251164 1415312 2022-09-30 LOW
Obvious Ventures Venture Capital 2.1933 3985087 -1992544 2022-09-30 LOW
Li (Dean Y) Individual Investor 2.0937 3804102 1573 2023-01-03 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7818 3237344 -363616 2022-09-30 LOW
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 1.7059 3099490 -260321 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2835 2332083 826087 2022-09-30 LOW
Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.2394 2251971 -283651 2022-09-30 LOW
Menlo Ventures Venture Capital 1.0853 1971908 0 2022-12-31 MED
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.861 1564459 -340 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Recursion Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Η Recursion Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Recursion Operating System (Recursion OS), ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων για τη δημιουργία, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από σύνολα βιολογικών και χημικών δεδομένων. Αποτελείται από τρία μέρη: Το στρώμα υποδομής, το σύμπαν δεδομένων Recursion και ο χάρτης Recursion. Τα προγράμματά του περιλαμβάνουν τα REC-4881, REC-3599, REC-2282, REC-994, κύρια μόρια για τη θεραπεία της κολίτιδας C. difficile, κύρια μόρια για τη θεραπεία της νευροφλεγμονής, κύρια μόρια για τη θεραπεία της νόσου Batten και κύρια μόρια για τη θεραπεία της CMT2A.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

41S Rio Grande Street
SALT LAKE CITY
UTAH 84101
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,362.25 Price
-0.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου