Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ramsay Health Care Limited - RHCau CFD

  50.61
  0.52%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.24
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 50.35
  Άνοιγμα* 50.19
  Μεταβολή 1 έτους* -23.83%
  Εύρος ημέρας* 50.19 - 50.81
  Εύρος 52 εβδ. 55.73-84.58
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 618.45K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.18M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.63B
  Αναλογία P/E 56.79
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 227.80M
  Έσοδα 13.21B
  EPS 1.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.51776
  Beta 0.82
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 50.38 -0.39 -0.77% 50.77 50.86 50.38
  Feb 22, 2024 50.77 0.27 0.53% 50.50 50.95 50.29
  Feb 21, 2024 50.51 -0.49 -0.96% 51.00 51.10 50.13
  Feb 20, 2024 50.99 0.65 1.29% 50.34 51.13 50.11
  Feb 19, 2024 50.34 -1.09 -2.12% 51.43 51.44 50.09
  Feb 18, 2024 51.44 -0.68 -1.30% 52.12 52.18 51.39
  Feb 16, 2024 52.18 0.15 0.29% 52.03 52.40 51.97
  Feb 15, 2024 52.03 0.40 0.77% 51.63 52.32 51.39
  Feb 14, 2024 51.62 0.26 0.51% 51.36 52.10 51.08
  Feb 13, 2024 51.41 0.10 0.19% 51.31 51.93 50.95
  Feb 12, 2024 51.31 0.52 1.02% 50.79 51.41 50.36
  Feb 11, 2024 50.78 -0.37 -0.72% 51.15 51.21 50.72
  Feb 9, 2024 51.28 0.45 0.89% 50.83 51.43 50.63
  Feb 8, 2024 50.83 0.49 0.97% 50.34 50.95 50.34
  Feb 7, 2024 50.32 0.14 0.28% 50.18 50.83 49.96
  Feb 6, 2024 50.17 0.07 0.14% 50.10 50.50 49.69
  Feb 5, 2024 50.09 -0.33 -0.65% 50.42 50.81 50.06
  Feb 4, 2024 50.41 -0.19 -0.38% 50.60 50.74 50.41
  Feb 2, 2024 51.09 0.07 0.14% 51.02 51.13 50.83
  Feb 1, 2024 51.02 0.12 0.24% 50.90 51.11 50.35

  Ramsay Health Care Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 15002.1 13210.2 12442.6 11983.4 11559.5
  Έσοδα 15002.1 13210.2 12442.6 11983.4 11559.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3896 3615.8 3465 3044.9 2934.89
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11106.1 9594.4 8977.6 8938.5 8624.58
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14035.9 12323.8 11346.5 11122.6 10592.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9431 8309.5 7817.6 7571.8 7171.24
  Depreciation / Amortization 989.1 927.6 899.4 893.2 485.678
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -280.2 -529.1 -835.5 -387.3 0.595
  Λειτουργικά Έσοδα 966.2 886.4 1096.1 860.8 967.069
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -514.3 -388.8 -387.2 -407.5 -156.222
  Gain (Loss) on Sale of Assets 75.2 25.6 32.7 13.3 36.518
  Άλλο, Καθαρό 0 -0.4 -0.535
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 527.1 523.2 741.6 466.2 846.83
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 345.6 363.9 483.8 306.6 572.391
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -67.4 -105.2 -62.5 -25.2 -26.918
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 278.2 258.7 421.3 281.4 545.473
  Καθαρά Κέρδη 298.1 274 449 284 545.473
  Total Adjustments to Net Income -13 -9 -9.1 -11.3 -12.799
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 265.2 249.7 412.2 270.1 532.674
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 285.1 265 439.9 272.7 532.674
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 285.1 265 439.9 272.7 532.674
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 228.4 228.3 228.4 208.9 202.307
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.16112 1.09374 1.80473 1.29296 2.633
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.97 1.515 0.625 1.515
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.50919 -1.23346 -0.62993 0.16465 2.78947
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 19.9 15.3 27.7 2.6
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 15003.8 7127 13210.2 6469.9 6523.4
  Έσοδα 15003.8 7127 13210.2 6469.9 6523.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3896 1850.1 3615.8 1787.6 1740.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11107.8 5276.9 9594.4 4682.3 4782.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14037.6 6616 12323.8 5999.5 5949.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9431 4516 8309.5 3955.4 3964.9
  Depreciation / Amortization 1000.8 476.9 938.9 463.4 465.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -290.2 -227 -540.4 -206.9 -221.5
  Λειτουργικά Έσοδα 966.2 511 886.4 470.4 573.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -514.3 -222.6 -388.8 -178.2 -209.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets 75.2 50.1 25.6 11.5 -21.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 527.1 338.5 523.2 303.7 343.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 345.6 236.5 363.9 208.8 218.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -67.4 -42.1 -105.2 -49.9 -22.9
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 278.2 194.4 258.7 158.9 195.3
  Καθαρά Κέρδη 298.1 194.4 274 158.9 223
  Total Adjustments to Net Income -13 -5.3 -9 -4.5 -4.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 265.2 189.1 249.7 154.4 190.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 285.1 189.1 265 154.4 218.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 285.1 189.1 265 154.4 218.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 228.4 228.2 228.3 228.2 228.468
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.16112 0.82866 1.09374 0.6766 0.83513
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.5 0.97 0.485 1.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.55298 -0.5057 -0.50493 0.1578 0.27829
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 19.9 15.3 27.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3895.8 3285.5 5351.4 4060.8 2919.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 656.1 314.2 1004.8 1503.7 745.5
  Μετρητά
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2315.6 2372.3 1813.7 1931.5 1608.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2266.9 2330.1 1801.4 1916.9 1589.5
  Συνολικό Απόθεμα 388.6 376.8 409.4 411 344.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 191.7 186.4 133 175.4 177
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 343.8 35.8 1990.5 39.2 43.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21030.2 19514.5 19324.6 18099.7 12639.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10187.2 9436 8900.1 8925.1 4642.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15843.1 14143.7 13167.7 12674.7 7039.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5655.9 -4707.7 -4267.6 -3749.6 -2396.5
  Υπεραξία, Καθαρό 5756.4 5385.6 3766.3 3783.4 3767
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 407.3 435.2 467.3 462.7 496.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 83.6 338.9 300.4 328.4 333
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 126.9 79 70.6 78.1 79.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 573 554.3 468.5 461.2 401.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3810.4 3747.6 3717.2 3772.9 2743.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1484.3 1483.5 1164.6 1148.6 1035.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1646.2 1529.5 1061.6 993.6 865.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 486.8 397.6 419.9 380.1 107.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 193.1 337 1071.1 1250.6 735.5
  Σύνολο Οφειλών 16875.4 15581 15291.9 14347.2 10096.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11399.5 10301.1 10131.8 9136.9 5487.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5861.5 5173.5 5229 4195.5 5209.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5538 5127.6 4902.8 4941.4 278.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 358.7 307.2 235.5 271.7 333.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 668.4 592.7 518.1 483.4 479.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 638.4 632.4 689.3 682.3 1051.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4154.8 3933.5 4032.7 3752.5 2543.7
  Redeemable Preferred Stock 252.2 252.2 252.2 252.2 252.2
  Κοινή Μετοχή 2216.4 2197.6 2197.6 2197.6 713.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1754 1556.1 1659.6 1380.9 1660.1
  Treasury Stock - Common -67.8 -72.4 -76.7 -78.2 -82.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21030.2 19514.5 19324.6 18099.7 12639.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 228.2 227.8 227.8 227.7 200.8
  Total Preferred Shares Outstanding 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 656.1 314.2 1004.8 1503.7 745.5
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3895.8 3580.9 3285.5 3138.3 5351.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 656.1 429.7 314.2 696.1 1004.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 656.1 429.7 314.2 1004.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2315.6 2498.4 2372.3 1854.7 1813.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2266.9 2452 2330.1 1844.7 1801.4
  Συνολικό Απόθεμα 388.6 392.8 376.8 410.9 409.4
  Προπληρωθέντα Εξοδα 191.7 193 186.4 144.4 133
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 343.8 67 35.8 32.2 1990.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21030.2 20358.7 19514.5 17153.6 19324.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10187.2 9771.1 9436 8852.9 8900.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6163.7 5961.9 5820.8 4320.6 4233.6
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 83.6 329.5 338.9 331.2 300.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 126.9 153.8 79 77.6 70.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 573 561.5 554.3 433 468.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3810.4 3740.7 3747.6 3310.6 3717.2
  Payable/Accrued 3153.9 3014.2 3052 2624.1 3013.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 486.8 451.3 397.6 421.3 419.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 169.7 275.2 298 265.2 283.6
  Σύνολο Οφειλών 16875.4 16288.6 15581 13195.3 15291.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 11399.5 10965.8 10301.1 8426.1 10131.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5861.5 5705.9 5173.5 3615.3 5229
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5538 5259.9 5127.6 4810.8 4902.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 358.7 319.8 307.2 175.8 235.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 668.4 644.5 592.7 551.3 518.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 638.4 617.8 632.4 731.5 689.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4154.8 4070.1 3933.5 3958.3 4032.7
  Redeemable Preferred Stock 252.2 252.2 252.2 252.2 252.2
  Κοινή Μετοχή 2216.4 2197.6 2197.6 2197.6 2197.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1754 1689.7 1556.1 1581.2 1659.6
  Treasury Stock - Common -67.8 -69.4 -72.4 -72.7 -76.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21030.2 20358.7 19514.5 17153.6 19324.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 228.2 227.8 227.8 227.8 227.8
  Total Preferred Shares Outstanding 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
  Μετρητά 696.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 715.5 1481.2 1680.7 903.293 994.687
  Cash Receipts 13044 12866 12433.8 11253.2 9238.55
  Cash Payments -11728 -11095 -10366.1 -9938.12 -7891.43
  Cash Taxes Paid -229.3 -228.2 -203.4 -252.954 -238.245
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -375.4 -367.5 -418.8 -158.844 -114.187
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 30 -2504.2 -656 -1752.29 -631.878
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -708.5 -628.9 -680.6 -593.793 -473.841
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 738.5 -1875.3 24.6 -1158.5 -158.037
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1410.9 584 -231.9 812.043 -14.934
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -21.2 -36.6 -12.6 359.288 -23.826
  Total Cash Dividends Paid -351.9 -115.3 -322.5 -308.848 -293.22
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1467.1 -21.85 -52.319
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1037.8 735.9 -1363.9 783.453 354.431
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -25.2 -59.9 -34.6 11.842 3.172
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -690.6 -498.9 758.2 -25.116 351.047
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.2 305.9 235.2
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 441.6 715.5 179.4 1481.2 1033.4
  Cash Receipts 7042.7 13044 6539.1 12866 6589.6
  Cash Payments -6424.5 -11728 -5871.9 -11095 -5743
  Cash Taxes Paid -126.5 -229.3 -133.5 -228.2 -130.8
  Cash Interest Paid -216.2 -375.4 -190.6 -367.5 -182.1
  Changes in Working Capital 166.1 4.2 -163.7 305.9 499.7
  Cash From Investing Activities -385.5 30 1528.2 -2504.2 -247.5
  Capital Expenditures -371.2 -708.5 -388 -628.9 -304.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -14.3 738.5 1916.2 -1875.3 56.8
  Cash From Financing Activities 56.7 -1410.9 -2015.6 584 -875.2
  Financing Cash Flow Items -7.8 -21.2 -5 -36.6 -1.9
  Total Cash Dividends Paid -115.9 -351.9 -240.2 -115.3 -4.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 180.4 -1037.8 -1770.4 735.9 -868.7
  Foreign Exchange Effects 2.7 -25.2 -0.7 -59.9 -25
  Net Change in Cash 115.5 -690.6 -308.7 -498.9 -114.3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Paul Ramsay Holdings Pty. Ltd. Corporation 18.7414 42999269 0 2022-09-05
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3878 7772705 -42881 2023-02-21 LOW
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 3.2215 7391343 7390958 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.4178 5547185 5139 2022-09-23 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2019 5051948 -8577 2023-09-30 LOW
  FIL Responsible Entity (Australia) Limited Investment Advisor 1.7804 4084886 4084886 2023-06-30 LOW
  Siddle (Michael Stanley) Individual Investor 1.7024 3905919 0 2022-06-30
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.2019 2757511 29599 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1936 2738621 124963 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.9604 2203523 -51275 2022-09-23 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.934 2142882 121865 2023-02-21 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.8818 2023131 0 2022-09-05 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6452 1480333 91636 2022-09-23 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.5966 1368779 -546221 2022-09-05 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4765 1093224 -15 2023-09-30 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.4688 1075524 57134 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4467 1024853 -217608 2022-09-23 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.4428 1015900 1015900 2022-09-05 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4347 997282 -64848 2022-09-05 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.4298 986195 986195 2022-09-05 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Hospitals, Clinics & Primary Care Services

  Level 7, Tower B,
  7 Westbourne Street
  ST LEONARDS
  VICTORIA 2065
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου