Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Ramelius Resources Limited - RMSau CFD

  1.4321
  2.5%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0108
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.3972
  Άνοιγμα* 1.3922
  Μεταβολή 1 έτους* 57.63%
  Εύρος ημέρας* 1.3772 - 1.4521
  Εύρος 52 εβδ. 0.59-1.68
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.81M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 169.39M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 715.28M
  Αναλογία P/E 46.83
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 867.39M
  Έσοδα 603.89M
  EPS 0.02
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.21951
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.4321 -0.0100 -0.69% 1.4421 1.4471 1.4271
  Feb 29, 2024 1.4421 0.0549 3.96% 1.3872 1.4571 1.3772
  Feb 28, 2024 1.3872 0.0050 0.36% 1.3822 1.4072 1.3722
  Feb 27, 2024 1.3822 0.0200 1.47% 1.3622 1.3872 1.3573
  Feb 26, 2024 1.3672 -0.0349 -2.49% 1.4021 1.4071 1.3573
  Feb 25, 2024 1.4022 0.0150 1.08% 1.3872 1.4221 1.3872
  Feb 23, 2024 1.3573 -0.0049 -0.36% 1.3622 1.3772 1.3473
  Feb 22, 2024 1.3672 -0.0399 -2.84% 1.4071 1.4321 1.3622
  Feb 21, 2024 1.4072 -0.0149 -1.05% 1.4221 1.4321 1.3523
  Feb 20, 2024 1.4171 -0.0150 -1.05% 1.4321 1.4471 1.4171
  Feb 19, 2024 1.4271 -0.0350 -2.39% 1.4621 1.4770 1.4122
  Feb 18, 2024 1.4671 -0.0349 -2.32% 1.5020 1.5120 1.4670
  Feb 16, 2024 1.5020 -0.0099 -0.65% 1.5119 1.5120 1.4970
  Feb 15, 2024 1.5070 0.0001 0.01% 1.5069 1.5219 1.4820
  Feb 14, 2024 1.5070 0.0450 3.08% 1.4620 1.5070 1.4571
  Feb 13, 2024 1.4621 -0.0449 -2.98% 1.5070 1.5269 1.4471
  Feb 12, 2024 1.5070 0.0051 0.34% 1.5019 1.5170 1.4920
  Feb 11, 2024 1.4970 -0.0100 -0.66% 1.5070 1.5170 1.4970
  Feb 9, 2024 1.5070 0.0150 1.01% 1.4920 1.5070 1.4820
  Feb 8, 2024 1.4970 -0.0049 -0.33% 1.5019 1.5219 1.4920

  Ramelius Resources Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 631.339 603.891 634.283 460.574 352.77
  Έσοδα 631.339 603.891 634.283 460.574 352.77
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 494.946 473.625 443.825 289.358 309.161
  Ακαθάριστο Εισόδημα 136.393 130.266 190.458 171.216 43.609
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 539.105 578.738 456.844 308.062 322.052
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 18.716 13.137 10.597 8.867 8.042
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.461 0.298 0.26 0.438 0.711
  Depreciation / Amortization 0.693 0.639 0.53 0.428 0.193
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.098 1.305 -2.115 -0.031 -0.116
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17.082 80.86 -0.968 5.307 2.8
  Other Operating Expenses, Total 6.109 8.874 4.715 3.695 1.261
  Λειτουργικά Έσοδα 92.234 25.153 177.439 152.512 30.718
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.334 -1.407 -1.527 -1.152 1.872
  Άλλο, Καθαρό -2.268 -1.221 -1.172 -1.875 -2.179
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 90.3 22.525 174.74 149.485 30.411
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 61.561 12.402 126.778 113.415 21.832
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 903.865 856.298 820.482 703.163 595.561
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06811 0.01448 0.15452 0.16129 0.03666
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08099 0.06648 0.15366 0.16702 0.04003
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.01 0.025 0.02 0.01
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 326.53 304.809 293.814 310.077 292.057
  Έσοδα 326.53 304.809 293.814 310.077 292.057
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 251.348 243.598 252.95 220.675 225.656
  Ακαθάριστο Εισόδημα 75.182 61.211 40.864 89.402 66.401
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 278.255 260.85 374.927 203.811 232.915
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.521 7.195 6.094 7.043 4.55
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.298 0.163 0.104 0.194 0.112
  Depreciation / Amortization 0.36 0.333 0.341 0.298 0.264
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.875 0.223 0.838 0.467 -2.329
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.19 4.892 109.311 -28.451 2.482
  Other Operating Expenses, Total 1.663 4.446 5.289 3.585 2.18
  Λειτουργικά Έσοδα 48.275 43.959 -81.113 106.266 59.142
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.827 -0.493 -1.203 -0.204 -0.523
  Άλλο, Καθαρό -1.113 -1.155 -0.625 -0.596 -0.543
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 47.989 42.311 -82.941 105.466 58.076
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Καθαρά Κέρδη 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32.499 29.062 -60.978 73.38 45.458
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 927.063 880.667 867.577 835.763 822.03
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03506 0.033 -0.07029 0.0878 0.0553
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0 0.01 0 0.025
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04396 0.03682 0.01161 0.06411 0.05766
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 401.918 292.052 332.719 270.932 152.285
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 250.958 147.781 228.502 169.04 102.315
  Μετρητά 140.221 147.751 108.502 125.67 40.815
  Μετρητά & Ισοδύναμα 110.737 0.03 120 40 55
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.37 6.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.127 7.165 1.92 3.234 6.774
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.694 7.165 1.92 0.015 5.414
  Συνολικό Απόθεμα 137.164 133.587 100.813 97.553 41.067
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.669 3.519 1.484 1.105 2.129
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1171.89 951.808 846.298 754.942 396.569
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 685.777 587.576 506.768 482.883 242.695
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1314.93 1125.95 1048.05 695.889 450.097
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -941.04 -754.987 -572.538 -409.253 -306.844
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.737 5.576 6.308 0.624 0.101
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 81.454 66.604 0.503 0.503 1.488
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 108.79 126.468 119.885 159.172 51.778
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.015 23.346 19.941 23.35 9.436
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.454 9.084 7.875 6.804 6.089
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 23.475 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 58.351 68.351 75.396 88.9 36.253
  Σύνολο Οφειλών 231.634 230.941 210.517 239.722 117.627
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.468 25.128 9.364 13.846 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 67.787 30.864 35.417 21.061 7.741
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 44.589 48.481 45.851 45.643 58.108
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 940.252 720.867 635.781 515.22 278.942
  Κοινή Μετοχή 627.421 465.184 379.391 370.781 214.218
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 313.686 255.156 256.138 144.807 65.138
  Unrealized Gain (Loss) -0.676 0.581 0.147 -0.317 -0.383
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1171.89 951.808 846.298 754.942 396.569
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 991.298 867.385 814.017 805.954 657.873
  Payable/Accrued
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.179 -0.054 0.105 -0.051 -0.031
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.97 25.687 16.673 16.643
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.468 25.128 9.364 13.846
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 401.918 247.331 292.052 255.917 332.719
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 250.958 138.541 147.781 157.792 228.502
  Μετρητά & Ισοδύναμα 250.958 138.541 147.781 157.792 228.502
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.127 1.671 7.165 7.106 1.92
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.694 1.671 7.165 7.106 1.92
  Συνολικό Απόθεμα 137.164 102.354 133.587 87.192 100.813
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.669 4.765 3.519 3.827 1.484
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1171.89 978.918 951.808 1012.31 846.298
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 685.777 633.527 587.576 688.702 506.768
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1314.93 1220.71 841.93 867.862 1048.05
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -941.04 -812.093 -572.931 -496.541 -572.538
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.737 3.151 5.576 7.273 6.308
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 81.454 94.909 66.604 60.417 0.503
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 108.79 118.483 126.468 126.052 119.885
  Payable/Accrued 69.595 80.077 82.315 82.702 58.479
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 17.97 21.182 25.687 14.836 16.673
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 21.225 17.224 18.466 28.514 44.733
  Σύνολο Οφειλών 231.634 230.392 230.941 229.622 210.517
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 10.468 16.202 25.128 8.185 9.364
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.468 16.202 25.128 8.185 9.364
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 67.787 44.711 30.864 44.788 35.417
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 44.589 50.996 48.481 50.597 45.851
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 940.252 748.526 720.867 782.687 635.781
  Κοινή Μετοχή 627.421 468.532 465.184 466.556 379.391
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 313.686 279.994 255.156 316.131 256.138
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1171.89 978.918 951.808 1012.31 846.298
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 991.298 872.296 867.385 867.385 814.017
  Unrealized Gain (Loss) -0.676 0.581 0.147
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.179 -0.054 0.105
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 159.433 305.649 236.031 136.983 118.911
  Cash Receipts 604.152 634.129 466.333 348.382 337.16
  Cash Payments -394.719 -304.622 -230.024 -213.321 -219.185
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.01
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.523 0.713 0.93 1.843 0.946
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -192.84 -183.348 -170.805 -108.982 -122.896
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -145.88 -165.545 -139.6 -85.19 -84.005
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -46.96 -17.803 -31.205 -23.792 -38.891
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -47.314 -59.469 4.629 -0.395 0.442
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.425 2.962 2.27 -0.695 -0.006
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.3 0.3 0.448
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -25.537 -46.261 8.638 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -80.721 62.832 69.855 27.606 -3.543
  Cash Taxes Paid -50.523 -24.571 -1.208 0.079 0
  Total Cash Dividends Paid -20.352 -16.17 -6.579 0
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 114.798 159.433 78.497 305.649 161.325
  Cash Receipts 304.57 604.152 310.339 634.129 334.883
  Cash Payments -197.267 -394.719 -192.281 -304.622 -173.949
  Cash Taxes Paid 6.244 -50.523 -39.871 -24.571 0
  Changes in Working Capital 1.251 0.523 0.31 0.713 0.391
  Cash From Investing Activities -100.536 -192.84 -117.469 -183.348 -83.816
  Capital Expenditures -105.527 -145.88 -76.67 -165.545 -82.976
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4.991 -46.96 -40.799 -17.803 -0.84
  Cash From Financing Activities -23.502 -47.314 -31.738 -59.469 -39.484
  Financing Cash Flow Items -0.713 -1.425 -0.049 2.962 3.069
  Total Cash Dividends Paid -7.219 -20.352 -20.352 -16.17 -16.17
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -15.57 -25.537 -11.337 -46.261 -26.383
  Net Change in Cash -9.24 -80.721 -70.71 62.832 38.025
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 9.3054 105670346 763029 2023-09-12 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.795 77162672 24808128 2023-09-08 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9379 56074354 29445942 2023-09-25 LOW
  Australian Retirement Trust Pension Fund 3.5821 40677786 -3436186 2023-03-17 LOW
  Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.9773 33810191 -1748603 2023-06-30 MED
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.7654 31403283 600000 2023-08-31 LOW
  Macquarie Private Portfolio Management Limited Investment Advisor 2.7287 30987226 20675086 2023-10-24 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0726 23536098 -267416 2023-06-30 LOW
  Macquarie Investment Management Global Ltd. Investment Advisor 1.903 21609788 -10607703 2023-10-24 MED
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.688 19168311 2937214 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.13 12832180 -5437 2023-09-08 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1205 12724445 501216 2023-09-30 LOW
  Stramig Holdings Pty. Ltd Corporation 0.8366 9500000 0 2022-10-12 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6886 7820074 675598 2023-09-30 LOW
  Argenta Asset Management SA Investment Advisor 0.6786 7705726 -113059 2023-06-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.6376 7240115 805673 2023-09-30 MED
  Samarang Asset Management S.A. Investment Advisor 0.6103 6930000 1500000 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5975 6784870 0 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5661 6428250 222 2023-09-08 LOW
  IPConcept (Luxemburg) S.A. Investment Advisor 0.5284 6000000 0 2022-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Gold (NEC)

  L 1 130 Royal St
  PERTH
  WESTERN AUSTRALIA 6004
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου