Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Qudian Inc. - QD CFD

1.167
2.51%
0.026
Χαμηλό: 1.157
Υψηλό: 1.197
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.026
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Qudian Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.197
Άνοιγμα* 1.197
Μεταβολή 1 έτους* -0.83%
Εύρος ημέρας* 1.157 - 1.197
Εύρος 52 εβδ. 0.69-2.18
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 432.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.27M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 302.97M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 252.48M
Έσοδα 84.09M
EPS -0.20
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.62
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 12, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 1.197 0.020 1.70% 1.177 1.207 1.157
Mar 23, 2023 1.187 -0.010 -0.84% 1.197 1.207 1.167
Mar 22, 2023 1.177 0.010 0.86% 1.167 1.197 1.147
Mar 21, 2023 1.177 0.040 3.52% 1.137 1.177 1.117
Mar 20, 2023 1.157 0.020 1.76% 1.137 1.187 1.137
Mar 17, 2023 1.157 -0.010 -0.86% 1.167 1.187 1.137
Mar 16, 2023 1.167 0.040 3.55% 1.127 1.187 1.107
Mar 15, 2023 1.117 -0.020 -1.76% 1.137 1.147 1.097
Mar 14, 2023 1.157 0.030 2.66% 1.127 1.187 1.127
Mar 13, 2023 1.137 0.050 4.60% 1.087 1.177 1.067
Mar 10, 2023 1.087 -0.060 -5.23% 1.147 1.167 1.077
Mar 9, 2023 1.197 0.040 3.46% 1.157 1.237 1.157
Mar 8, 2023 1.207 0.090 8.06% 1.117 1.247 1.117
Mar 7, 2023 1.127 0.030 2.73% 1.097 1.207 1.097
Mar 6, 2023 1.077 -0.070 -6.10% 1.147 1.187 1.057
Mar 3, 2023 1.197 0.030 2.57% 1.167 1.207 1.107
Mar 2, 2023 1.127 0.000 0.00% 1.127 1.157 1.117
Mar 1, 2023 1.107 -0.010 -0.90% 1.117 1.137 1.077
Feb 28, 2023 1.067 -0.060 -5.32% 1.127 1.147 1.067
Feb 27, 2023 1.137 -0.050 -4.21% 1.187 1.187 1.127

Qudian Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 577.492 1654.04 3687.97 8840.04 7692.34
Έσοδα 577.492 1654.04 3687.97 8840.04 7692.34
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 906.994 731.344 2822.38 4991.29 5002.97
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 559.068 570.652 579.188 566.675 796.418
Έρευνα & Ανάπτυξη 58.275 141.264 170.691 204.781 199.56
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -103.991 18.5914 129.377 1679.2 848.378
Other Operating Expenses, Total -258.376 -234.091 1298.04 2174.62 1154.98
Λειτουργικά Έσοδα -329.502 922.699 865.598 3848.76 2689.37
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 56.644 -75.018 338.105 27.507 -55.0311
Άλλο, Καθαρό 3.234 -1.27195 17.0952 14.2597 14.7097
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -269.624 846.409 1220.8 3890.52 2649.05
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -362.052 585.927 958.819 3264.29 2491.32
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -361.964 589.074 958.819 3264.29 2491.32
Καθαρά Κέρδη -361.964 589.074 958.819 3264.29 2491.32
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -361.964 589.074 958.819 3264.29 2491.32
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -361.964 589.074 958.819 3264.29 2491.32
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -361.964 589.074 958.819 3264.29 2491.32
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 246.043 266.293 274.333 300.458 321.955
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.47114 2.21213 3.49509 10.8644 7.73808
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.76069 2.61869 3.49509 10.8644 7.73808
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 383.091 78.5327 645.083 366.015 2003.64
Ακαθάριστο Εισόδημα 194.401 1575.51 3042.89 8474.03 5688.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 268.927 156.394
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.088 3.1471
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 160.069 110.158 105.446 201.819 378.887
Έσοδα 160.069 110.158 105.446 201.819 378.887
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 73.653 236.226 41.083 32.13 38.2732
Ακαθάριστο Εισόδημα 86.416 -126.068 64.363 169.689 340.613
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 93.984 409.95 134.807 268.252 331.049
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.284 239.918 88.039 141.512 137.592
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.538 17.387 18.774 19.576 22.7988
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -16.857 -25.177 -28.839 -33.119 -38.8262
Other Operating Expenses, Total -155.584 -64.317 -29.786 -5.375 14.8164
Λειτουργικά Έσοδα 66.085 -299.792 -29.361 -66.433 47.838
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 497.304 -430.813 -29.468 19.621 -54.993
Άλλο, Καθαρό 0.254 0.344 4.595 -1.96 -3.33395
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 563.643 -730.261 -54.234 -48.772 -10.489
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 490.103 -647.952 -61.315 -142.887 -65.992
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.088 0.9271
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 490.103 -647.952 -61.315 -142.799 -65.0649
Καθαρά Κέρδη 490.103 -647.952 -61.315 -142.799 -65.0649
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 490.103 -647.952 -61.315 -142.799 -65.0649
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 490.103 -647.952 -61.315 -142.799 -65.0649
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 490.103 -647.952 -61.315 -142.799 -65.0649
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 236.956 245.216 248.459 253.735 253.471
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.06833 -2.64238 -0.24678 -0.56279 -0.2567
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.44978 -2.6267 -0.12765 -0.27196 0.14436
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 103.95 5.913 45.536 113.528 156.394
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12218.1 11690.5 17023.5 14489.1 19185.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7992.1 6579.87 3092.07 2501.19 7132.31
Μετρητά & Ισοδύναμα 2065.5 1537.56 2860.94 2501.19 6832.31
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5926.6 5042.31 231.132 0 300
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3979.36 4836.62 12631.8 11420.5 8982.84
Other Current Assets, Total 195.3 135.404 1257.65 339.829 2803.86
Total Assets 14091.1 13398 18361.6 16253.4 19380.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 959.708 513.868 241.672 26.2242 4.61337
Property/Plant/Equipment, Total - Gross
Accumulated Depreciation, Total
Intangibles, Net 11.0118 8.47839 6.80326 113.809 5.90784
Long Term Investments 371.647 559.144 267.937 33.1993 44.5185
Note Receivable - Long Term 0.43039 51.8649 513.717 1330.49 17.8998
Other Long Term Assets, Total 530.239 574.201 307.983 260.506 121.905
Total Current Liabilities 493.517 472.608 3897.32 5019.36 9330.02
Accrued Expenses 149.369 125.588 316.83 230.886 134.891
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 206.593 1609.64 1282.7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 842.977 2250.8 6696.72
Other Current Liabilities, Total 344.148 347.02 2530.92 928.035 1215.72
Total Liabilities 1574.44 1498.19 6437.55 5432.76 9840.05
Total Long Term Debt 826.712 924.42 2339.55 413.4 510.024
Long Term Debt 826.712 924.42 2339.55 413.4 510.024
Total Equity 12516.7 11899.8 11924.1 10820.6 9540.37
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.17589 0.17589 0.17547 0.20528 0.22098
Additional Paid-In Capital 4017.38 4007.26 3967.73 6160.45 7571.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8904.45 8315.38 8331.24 5066.95 2467.55
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 14091.1 13398 18361.6 16253.4 19380.4
Total Common Shares Outstanding 253.735 253.005 253.73 296.444 325.838
Total Inventory 15.2123 91.8955 8.91557 128.015 72.4909
Prepaid Expenses 36.1169 46.6837 33.08 99.6356 194.073
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Treasury Stock - Common -346.321 -371.551 -362.13 -362.13 -421.165
Other Equity, Total -58.9972 -51.4198 -12.9652 -44.8582 -77.9475
Accounts Receivable - Trade, Net 27.9648 92.8127 2741.91 903.436
Deferred Income Tax 68.5431 10.9233 178.985
Other Liabilities, Total 178.813 80.2364 21.6944
Minority Interest 6.8529 10
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11814 12218.1 12109.9 12400.6 12201.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8281.54 7992.1 7783.44 8158.56 7266.66
Μετρητά & Ισοδύναμα 2245.4 2065.5 1693.31 3133.62 2187.5
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6036.14 5926.6 6090.13 5024.94 5079.15
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1350.63 2431.39 2816.71 3265.53 3694.2
Accounts Receivable - Trade, Net 19.001 27.9648 13.02 26.422 50.077
Other Current Assets, Total 2181.83 1794.6 1509.75 976.519 1240.78
Total Assets 13610.6 14091.1 14432.1 14523.7 14058.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 915.279 959.708 1210.54 962.266 656.208
Intangibles, Net 11.07 11.0118 9.375 8.733 8.926
Long Term Investments 387.959 371.647 474.252 610.816 624.955
Note Receivable - Long Term 0.016 0.43039 3.879 9.972 22.112
Other Long Term Assets, Total 482.257 530.239 624.159 531.273 544.602
Total Current Liabilities 541.686 493.517 494.412 504.041 514.597
Accrued Expenses 426.012 414.338 440.589 466.435 392.96
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 115.674 79.179 53.823 37.606 121.637
Total Liabilities 1240.88 1574.44 1853.59 1857.91 1668.05
Total Long Term Debt 445.624 826.712 832.42 962.997 972.867
Long Term Debt 445.624 826.712 832.42 962.997 972.867
Deferred Income Tax 85.495 68.5431 27.647 12.182 18.564
Minority Interest 6.765 6.8529 7.779 9.028 9.833
Other Liabilities, Total 161.308 178.813 491.328 369.666 152.184
Total Equity 12369.7 12516.7 12578.5 12665.8 12390.4
Common Stock 0.176 0.17589 0.176 0.176 0.176
Additional Paid-In Capital 4019.35 4017.38 4013.84 4010.67 4014.32
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8761.65 8904.45 8969.52 9063.69 8793.74
Treasury Stock - Common -351.436 -346.321 -348.534 -352.533 -368.681
Other Equity, Total -60.047 -58.9972 -56.48 -56.247 -49.16
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13610.6 14091.1 14432.1 14523.7 14058.4
Total Common Shares Outstanding 253.735 253.735 253.088 253.088 253.088
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 585.927 958.819 3264.29 2491.32 2164.46
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 922.065 2471.71 5503.39 3332.32 2797.81
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 21.6192 10.4241 22.1259 12.0656 5.79099
Deferred Taxes 125.294 132.655 132.113 -127.952 -97.6729
Μη Χρηματικά Στοιχεία 317.884 1423.08 2387.98 1328.82 697.173
Cash Taxes Paid 137.55 638.408 263.971 208.64 231.133
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7.72229 26.0836 361.721 609.827 565.447
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -128.658 -53.2661 -303.119 -371.926 28.0586
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -246.58 -3269.88 -929.559 -2790.73 -4422.32
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -478.432 -221.786 -76.3893 -140.388 -11.298
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 231.852 -3048.09 -853.17 -2650.35 -4411.02
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -84.192 -1591.27 -3372.34 -6727.84 10001.6
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 235.245 -231.132 -448.023 86.1492
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.00124 -5.52766 9.58766 -1410.22 4918.37
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -84.1932 -1820.99 -3150.79 -4869.6 4997.12
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 570.458 -2445.63 1277.57 -6243.94 8299.18
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20.8352 -56.19 76.0771 -57.6822 -77.9475
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Guosheng Financial Holding Inc. Corporation 6.7043 12670000 -4125698 2022-03-31
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.5178 6648100 -219068 2022-12-31 MED
Yong Rong (HK) Asset Management Limited Investment Advisor 2.4321 4596259 -3008741 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.534 2899007 -1345364 2022-12-31 MED
SG Americas Securities, L.L.C. Research Firm 0.8335 1575097 -19701 2022-12-31 HIGH
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.7129 1347288 82762 2022-12-31 MED
Taikang Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. Investment Advisor 0.6879 1300000 0 2022-12-31 MED
Barclays Bank PLC Investment Advisor 0.5192 981160 -549000 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5077 959523 -22900 2022-12-31 LOW
Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 0.4222 797877 0 2022-12-31 MED
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.3494 660374 -131745 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Securities (USA) LLC Research Firm 0.2854 539313 -221891 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1559 294612 -1162 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.1531 289428 -21083 2022-12-31 LOW
Caxton Associates LP Hedge Fund 0.1395 263634 38538 2022-12-31 HIGH
New York State Common Retirement Fund Pension Fund 0.1201 226977 -57072 2022-12-31 LOW
SEI Investments Management Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.1187 224296 0 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0876 165483 -29342 2022-12-31 HIGH
Pennsylvania Public School Employees Retirement System Pension Fund 0.0818 154507 0 2022-12-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.0814 153746 -191597 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Qudian Company profile

Σχετικά με την Qudian Inc.

Η Qudian Inc είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα την Κίνα που ασχολείται κυρίως με τη λειτουργία μιας διαδικτυακής τεχνολογικής πλατφόρμας πίστωσης πελατών. Μέσω της τεχνολογικής της πλατφόρμας, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς. Ο τομέας υπηρεσιών πίστωσης με δόσεις ασχολείται με την παραδοσιακή διαδικτυακή επιχείρηση πίστωσης με δόσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πίστωσης με δόσεις σε μετρητά και των υπηρεσιών πίστωσης με δόσεις για εμπορεύματα. Ο τομέας Transaction Services προσφέρει υπηρεσίες σύστασης και παραπομπής δανείων σε τρίτους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν αναλαμβάνει πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες βασισμένες σε μεγάλα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για την εξυπηρέτηση νέων, κινητών και ενεργών καταναλωτών. Η Εταιρεία λειτουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με σχεδόν όλες τις συναλλαγές να διευκολύνονται μέσω κινητών συσκευών. Οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μικρές πιστώσεις. Οι εγκεκριμένοι δανειολήπτες μπορούν να κάνουν ανάληψη της πίστωσης σε μετρητά με εκταμίευση μετρητών στους λογαριασμούς τους Alipay σε ψηφιακή μορφή. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της στην αγορά της Κίνας.

Industry: Financial Technology (Fintech) (NEC)

15/F Lvge Industrial Building
1 Datun Road
BEIJING
BEIJING 100012
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.48 Price
+7.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

BTC/USD

27,112.25 Price
-2.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,679.20 Price
-0.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.91 Price
+5.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου