Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Quanterix - QTRX CFD

  25.35
  5.89%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Quanterix Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.94
  Άνοιγμα* 23.63
  Μεταβολή 1 έτους* 77.8%
  Εύρος ημέρας* 23.63 - 25.57
  Εύρος 52 εβδ. 10.02-28.77
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 304.76K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.57M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 892.40M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 37.83M
  Έσοδα 116.64M
  EPS -1.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 4, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 25.35 1.72 7.28% 23.63 25.79 23.54
  Nov 30, 2023 23.94 -0.03 -0.13% 23.97 24.17 23.21
  Nov 29, 2023 23.98 0.96 4.17% 23.02 24.51 22.89
  Nov 28, 2023 23.69 0.05 0.21% 23.64 23.83 23.07
  Nov 27, 2023 24.00 -0.25 -1.03% 24.25 24.25 23.83
  Nov 24, 2023 24.37 0.55 2.31% 23.82 24.62 23.82
  Nov 22, 2023 24.12 1.21 5.28% 22.91 24.34 22.72
  Nov 21, 2023 23.53 0.84 3.70% 22.69 23.66 22.68
  Nov 20, 2023 23.14 0.70 3.12% 22.44 23.38 22.42
  Nov 17, 2023 22.43 0.56 2.56% 21.87 22.46 21.60
  Nov 16, 2023 21.85 0.08 0.37% 21.77 22.86 21.59
  Nov 15, 2023 22.24 0.55 2.54% 21.69 23.09 21.69
  Nov 14, 2023 22.60 0.75 3.43% 21.85 22.61 21.38
  Nov 13, 2023 20.65 0.62 3.10% 20.03 20.66 19.92
  Nov 10, 2023 20.43 0.39 1.95% 20.04 20.75 19.57
  Nov 9, 2023 20.42 -1.28 -5.90% 21.70 22.06 20.37
  Nov 8, 2023 22.04 -0.09 -0.41% 22.13 22.54 21.32
  Nov 7, 2023 22.51 0.03 0.13% 22.48 25.50 21.89
  Nov 6, 2023 22.03 -0.65 -2.87% 22.68 22.89 21.91
  Nov 3, 2023 22.84 0.31 1.38% 22.53 23.41 21.86

  Quanterix Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, March 4, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Quanterix Corp Earnings Release
  Q4 2023 Quanterix Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 105.522 110.556 86.377 56.734 37.632
  Έσοδα 105.522 110.556 86.377 56.734 37.632
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 58.716 48.828 38.195 29.898 19.684
  Ακαθάριστο Εισόδημα 46.806 61.728 48.182 26.836 17.948
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 207.226 169.142 117.961 98.334 69.182
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 93.273 92.336 59.592 52.246 33.693
  Έρευνα & Ανάπτυξη 25.89 27.978 20.174 16.19 15.805
  Λειτουργικά Έσοδα -101.704 -58.586 -31.584 -41.6 -31.55
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.131 -0.403 -0.273 0.627 0.046
  Άλλο, Καθαρό -0.062 1.265 -0.049 -0.01 -0.007
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -96.635 -57.724 -31.906 -40.983 -31.511
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Καθαρά Κέρδη -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Total Adjustments to Net Income 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.991 35.9975 29.5891 25.0907 21.9943
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.61415 -1.60256 -1.06559 -1.62594 -1.43382
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.09847 -1.60256 -1.06559 -1.62594 -1.43382
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 29.347
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 31.029 28.456 25.824 26.646 23.5
  Έσοδα 31.029 28.456 25.824 26.646 23.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.891 11.53 13.232 15.702 14.789
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19.138 16.926 12.592 10.944 8.711
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40.59 37.876 47.779 63.249 48.459
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22.753 21.659 19.941 20.575 27.045
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.946 4.72 5.6 6.631 6.625
  Λειτουργικά Έσοδα -9.561 -9.42 -21.955 -36.603 -24.959
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.886 3.449 2.815 1.712 0.552
  Άλλο, Καθαρό -0.154 0.008 0.614 -0.101 -0.358
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.829 -5.963 -18.526 -34.992 -24.765
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Καθαρά Κέρδη -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.064 -6.103 -18.581 -35.064 -24.902
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.494 37.3266 37.1842 37.0046 36.9225
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16173 -0.1635 -0.4997 -0.94756 -0.67444
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16173 -0.16408 -0.34227 -0.59026 -0.67444
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.033 9.006 20.341
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 381.403 448.955 219.605 132.661 59.496
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 338.74 396.465 181.584 109.155 44.429
  Μετρητά 6.406 1.821
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 102.749 42.608
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.017 23.786 17.184 10.906 6.792
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 19.017 23.786 17.184 10.906 6.792
  Συνολικό Απόθεμα 16.786 22.19 14.856 10.463 5.945
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.86 6.514 5.981 2.137 2.33
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 434.199 501.527 271.045 169.951 67.611
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 41.385 29.451 25.907 12.047 2.923
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 52.346 37.156 32.343 16.386 5.946
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.961 -7.705 -6.436 -4.339 -3.023
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.895 2.955 1.357 1.583 1.536
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 30.958 36.977 39.803 19.833 18.125
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.836 9.209 6.799 5.777 5.11
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.092 21.166 16.856 9.068 7.578
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 7.673 0.075 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.03 6.602 8.475 4.913 5.437
  Σύνολο Οφειλών 75.259 60.575 64.92 41.293 26.546
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 7.587 7.623
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 7.587 7.623
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 42.832 21.563 22.468 13.873 0.798
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 358.94 440.952 206.125 128.658 41.065
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.037 0.037 0.032 0.028 0.022
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 763.688 745.936 451.433 345.027 216.931
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -402.162 -305.462 -247.774 -216.244 -175.888
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 434.199 501.527 271.045 169.951 67.611
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.28 36.768 31.7965 28.1122 22.369
  Υπεραξία, Καθαρό 0 9.632 10.46 9.353 1.308
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7.516 10.534 13.716 14.307 2.348
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.623 0.441 2.434 -0.153
  Μετρητά & Ισοδύναμα 338.74 396.465 181.584
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.469 2.035 2.649
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 381.011 379.058 375.972 381.403 386.784
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 327.71 329.525 329.354 338.74 343.743
  Μετρητά & Ισοδύναμα 201.261 329.525 329.354 338.74 343.743
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24.083 24.423 22.546 19.017 18.33
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 24.083 24.423 22.546 19.017 18.33
  Συνολικό Απόθεμα 19.945 18.156 17.07 16.786 18.236
  Προπληρωθέντα Εξοδα 9.273 6.954 7.002 6.86 6.475
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 429.042 429.21 427.313 434.199 446.697
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 37.377 38.708 39.947 41.385 48.606
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.003 6.476 7.129 7.516 7.511
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.651 4.968 4.265 3.895 3.796
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 35.153 31.947 26.937 30.958 28.571
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.786 3.238 2.585 3.836 2.106
  Δεδουλευμένα Έξοδα 20.54 18.288 13.379 18.092 17.221
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.827 10.421 10.973 9.03 9.244
  Σύνολο Οφειλών 75.69 73.854 69.981 75.259 73.928
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.469 1.57
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.537 41.907 43.044 42.832 43.787
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 353.352 355.356 357.332 358.94 372.769
  Κοινή Μετοχή 0.038 0.037 0.037 0.037 0.037
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 778.615 772.473 768.141 763.688 759.312
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -422.087 -414.329 -408.265 -402.162 -383.581
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.214 -2.825 -2.581 -2.623 -2.999
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 429.042 429.21 427.313 434.199 446.697
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 37.839 37.566 37.424 37.28 37.0936
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 126.449
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -96.7 -57.688 -31.53 -40.796 -31.536
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -48.272 -47.907 -23.365 -26.187 -28.721
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.349 4.851 4.312 3.009 1.352
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.235 17.116 11.323 7.228 5.04
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.389 0.625 0.656 0.66
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.07 -12.186 -7.47 4.372 -3.577
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -11.206 -6.338 -0.626 -25.376 -5.454
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -11.726 -13.616 -3.93 -10.847 -1.518
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.52 7.278 3.304 -14.529 -3.936
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.311 270.795 96.236 116.197 -0.078
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.311 278.533 96.311 116.247 1.851
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -7.738 -0.075 -0.05 -1.929
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -57.705 216.458 72.403 64.752 -34.253
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.538 -0.092 0.158 0.118
  Deferred Taxes -0.226
  Cash Taxes Paid 0.684
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -6.103 -96.7 -78.119 -43.055 -18.153
  Cash From Operating Activities -9.502 -48.272 -44.182 -29.635 -21.695
  Cash From Operating Activities 1.439 5.349 4.186 2.79 1.358
  Non-Cash Items 4.409 41.235 29.934 10.525 4.004
  Cash Interest Paid 0
  Changes in Working Capital -9.454 2.07 -0.183 0.105 -8.904
  Cash From Investing Activities -0.136 -11.206 -9.611 -5.934 -0.874
  Capital Expenditures -0.136 -11.726 -10.131 -6.454 -1.394
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.52 0.52 0.52 0.52
  Cash From Financing Activities 0.551 2.311 1.597 1.19 0.979
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.564 2.311 1.597 1.19 0.979
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0
  Foreign Exchange Effects 0.024 -0.538 -0.507 -0.776 -0.558
  Net Change in Cash -9.063 -57.705 -52.703 -35.155 -22.148
  Cash Taxes Paid 0.246 0.684 0.263
  Deferred Taxes 0.207 -0.226
  Financing Cash Flow Items -0.013
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Camber Capital Management LP Hedge Fund 9.1205 3425000 0 2023-06-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5253 2450411 146276 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 5.2877 1985682 1025143 2023-09-26 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2265 1962682 114964 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 3.9222 1472904 1472904 2023-06-30 LOW
  Walt (David R) Individual Investor 3.8115 1431312 -5415 2023-03-01 LOW
  Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7724 1416623 646884 2023-06-30 HIGH
  Gilder Gagnon Howe & Co. LLC Hedge Fund 3.3771 1268202 377538 2023-06-30 LOW
  Granahan Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.1383 1178512 -119514 2023-06-30 LOW
  Pura Vida Investments, LLC Hedge Fund 2.9347 1102062 -1260244 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.7281 1024473 100660 2023-06-30 MED
  Ashford Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3716 890588 -38190 2023-06-30 LOW
  Hrusovsky (Edward Kevin) Individual Investor 2.1991 825810 -49361 2023-03-01 LOW
  Frontier Capital Management Company, LLC Investment Advisor 2.1619 811856 -168229 2023-06-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.0421 766879 -162382 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9539 733753 -265555 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9478 731468 37729 2023-06-30 LOW
  Platinum Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.9067 716001 -289869 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8855 708071 37749 2023-06-30 LOW
  Emerald Advisers LLC Investment Advisor 1.8602 698540 629490 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Quanterix Company profile

  Σχετικά με την Quanterix

  Η Quanterix Corporation είναι εταιρεία βιοεπιστημών. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη υπερευαίσθητων ψηφιακών πλατφορμών ανοσολογικών δοκιμών που προάγουν την υγεία ακριβείας για την έρευνα και τη διάγνωση στις επιστήμες της ζωής. Οι πλατφόρμες της βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία ανίχνευσης Simoa. Οι πλατφόρμες της Simoa που βασίζονται σε σφαιρίδια και επίπεδες συστοιχίες επιτρέπουν στους πελάτες της να ανιχνεύουν αξιόπιστα πρωτεϊνικούς βιοδείκτες σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις στο αίμα, στον ορό και σε άλλα υγρά. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τον αναλυτή HD-X, το σύστημα ανίχνευσης βιοδεικτών SR-X, το σύστημα απεικόνισης και ανάλυσης SP-X και το Arrayer 2470. Παρέχει επίσης αντισώματα NF-Light και κιτ ELISA, τα οποία προσφέρουν λύσεις για την ανίχνευση του φωτός του νευροϊνιδίου (Nf-L) για την ανάπτυξη θεραπευτικών και διαγνωστικών προϊόντων για νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων κιτ της καλύπτει πολλούς θεραπευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της καρδιολογίας, των μολυσματικών ασθενειών, των φλεγμονών, της νευρολογίας και της ογκολογίας. Παρέχει υπηρεσίες μέσω του εργαστηρίου της Simoa Accelerator Laboratory.

  Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

  900 Middlesex Turnpike
  BILLERICA
  MASSACHUSETTS 01821
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου