Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Qiagen NV - QIA CFD

  37.945
  0.77%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.130
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022046 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.19)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022046%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000176 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000176%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Qiagen NV ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 37.655
  Άνοιγμα* 37.655
  Μεταβολή 1 έτους* -20.38%
  Εύρος ημέρας* 37.425 - 37.945
  Εύρος 52 εβδ. 34.74-51.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.07M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.05M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.21B
  Αναλογία P/E 27.98
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 228.18M
  Έσοδα 1.95B
  EPS 1.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 37.945 0.510 1.36% 37.435 37.955 37.405
  Nov 30, 2023 37.655 0.420 1.13% 37.235 37.705 37.235
  Nov 29, 2023 37.575 0.450 1.21% 37.125 37.765 37.055
  Nov 28, 2023 37.065 0.190 0.52% 36.875 37.215 36.755
  Nov 27, 2023 37.155 0.080 0.22% 37.075 37.655 37.075
  Nov 24, 2023 37.245 -0.120 -0.32% 37.365 37.605 37.125
  Nov 23, 2023 37.465 0.120 0.32% 37.345 37.535 37.035
  Nov 22, 2023 37.525 0.570 1.54% 36.955 37.595 36.915
  Nov 21, 2023 36.865 0.785 2.18% 36.080 36.895 36.080
  Nov 20, 2023 36.110 -0.010 -0.03% 36.120 36.485 36.020
  Nov 17, 2023 36.110 0.035 0.10% 36.075 36.595 36.075
  Nov 16, 2023 36.270 0.220 0.61% 36.050 36.425 36.050
  Nov 15, 2023 36.455 0.170 0.47% 36.285 36.855 36.010
  Nov 14, 2023 36.365 0.615 1.72% 35.750 36.685 35.750
  Nov 13, 2023 35.790 0.380 1.07% 35.410 35.840 35.310
  Nov 10, 2023 35.140 -0.260 -0.73% 35.400 35.690 35.020
  Nov 9, 2023 35.910 -0.110 -0.31% 36.020 36.395 35.840
  Nov 8, 2023 36.305 0.020 0.06% 36.285 36.695 36.285
  Nov 7, 2023 36.485 0.575 1.60% 35.910 36.655 35.890
  Nov 6, 2023 36.260 -0.165 -0.45% 36.425 36.595 36.210

  Qiagen NV Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, December 12, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Qiagen NV at Exane BNPP Diagnostics, Imaging & Life Sciences CEO Conference (Virtual)
  Qiagen NV at Exane BNPP Diagnostics, Imaging & Life Sciences CEO Conference (Virtual)

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, February 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:05

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Q4 2023 Qiagen NV Earnings Release
  Q4 2023 Qiagen NV Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2141.52 2251.66 1870.35 1526.42 1501.85
  Έσοδα 2141.52 2251.66 1870.35 1526.42 1501.85
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 756.955 800.837 637.631 521.162 499.271
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1384.56 1450.82 1232.71 1005.26 1002.58
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1610.06 1621.57 1483.92 1547.76 1235.27
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 603.945 584.468 525.362 505.268 508.146
  Έρευνα & Ανάπτυξη 189.859 189.964 149.072 157.448 161.852
  Depreciation / Amortization 14.531 18.542 20.811 29.973 39.032
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 44.768 27.762 151.039 333.91 26.966
  Λειτουργικά Έσοδα 531.46 630.084 386.431 -21.337 266.581
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.1 -5.122 -59.918 -43.696 -70.168
  Άλλο, Καθαρό 0.241 0.871 112.959 -12.743 29.324
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 512.601 625.833 439.472 -77.776 225.737
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Καθαρά Κέρδη 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 230.136 232.034 234.214 226.777 233.456
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.83896 2.20915 1.53359 -0.1828 0.81549
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.99957 2.30715 2.00343 0.77427 0.9129
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 494.857 485.398 497.984 499.631 515.512
  Έσοδα 494.857 485.398 497.984 499.631 515.512
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 182.705 177.922 180.46 178.58 184.494
  Ακαθάριστο Εισόδημα 312.152 307.476 317.524 321.051 331.018
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 389.425 388.688 393.411 401.972 393.355
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145.523 147.58 154.211 145.462 151.418
  Έρευνα & Ανάπτυξη 49.893 54.718 44.719 48.868 49.896
  Depreciation / Amortization 2.702 2.657 5.969 2.846 2.799
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.602 5.811 8.052 26.216 4.748
  Λειτουργικά Έσοδα 105.432 96.71 104.573 97.659 122.157
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.054 11.954 1.387 -2.452 -6.521
  Άλλο, Καθαρό -0.062 0.123 -0.123 0.511 -0.112
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 102.316 108.787 105.837 95.718 115.524
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Καθαρά Κέρδη 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 80.786 85.035 88.844 82.394 96.661
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 230.517 230.602 230.358 230.084 229.938
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.35046 0.36875 0.38568 0.3581 0.42038
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.37992 0.38845 0.41502 0.45618 0.43766
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2393.95 2109.6 1624.41 1570.25 2155.06
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1418.27 1065.3 715.233 753.233 1393.69
  Μετρητά 122.314 235.381 245.373 189.569 208.083
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 687.597 184.785 117.249 563.664 1185.6
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 434.068 469.663 486.605 484.608 422.091
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 333.518 376.213 389.058 385.117 351.612
  Συνολικό Απόθεμα 357.96 327.525 291.181 170.704 162.912
  Προπληρωθέντα Εξοδα 50.958 60.629 61.159 45.409 48.25
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 132.7 186.484 70.227 116.294 128.122
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6287.73 6146.95 5869.62 5235.62 5748.33
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 757.693 739.077 661.894 455.243 511.659
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1260.66 1371.49 1292.34 1154.37 1115.09
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -502.967 -632.416 -630.443 -699.13 -603.43
  Υπεραξία, Καθαρό 2352.57 2350.76 2364.03 2140.5 2108.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 544.796 627.436 726.194 632.434 475.043
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 215.225 294.676 488.995 356.488 437.434
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 974.523 1517.47 572.175 951.345 972.189
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 98.734 101.224 118.153 84.767 69.415
  Δεδουλευμένα Έξοδα 215.702 219.936 220.755 332.151 209.748
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 389.552 847.626 42.539 285.244 503.177
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 270.535 348.684 190.728 249.183 189.849
  Σύνολο Οφειλών 2821.12 3050.4 3071.78 2699.02 3113.36
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1471.9 1094.14 1880.21 1421.11 1671.09
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1471.9 1094.14 1880.21 1421.11 1671.09
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 17.5 37.591 39.216 23.442 63.411
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 357.203 401.199 580.179 303.13 406.672
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3466.61 3096.55 2797.84 2536.59 2634.97
  Κοινή Μετοχή 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1868.02 1818.51 1834.17 1777.02 1742.19
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2160.17 1791.74 1323.09 1178.46 1379.62
  Treasury Stock - Common -160.188 -189.73 -118.301 -111.966 -178.903
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -404.091 -326.67 -243.822 -309.619 -310.644
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6287.73 6146.95 5869.62 5235.62 5748.33
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 227.716 227.074 227.985 227.752 225.509
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 23.5 25.4 4.1 80.7 60.6
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Μετρητά & Ισοδύναμα 608.355 645.135 352.611
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1962.39 2311.43 2251.32 2393.95 2755.51
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1015.78 1331.9 1287.34 1418.27 1886.98
  Μετρητά & Ισοδύναμα 579.935 609.549 359.18 730.669 1271.6
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 435.843 722.352 928.161 687.597 615.387
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 326.69 327.899 329.544 333.518 323.175
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 326.69 327.899 329.544 333.518 323.175
  Συνολικό Απόθεμα 399.207 391.989 380.824 357.96 323.472
  Προπληρωθέντα Εξοδα 220.715 259.639 253.609 284.208 221.882
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5906.7 6347.27 6278.95 6287.73 6516.62
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 706.02 706.84 691.055 662.17 590.983
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1252.48 1222.98 1165.14 1075.87
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -545.641 -531.924 -502.967 -484.887
  Υπεραξία, Καθαρό 2434.47 2456.54 2454.08 2352.57 2299.26
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 542.604 570.192 585.021 544.796 551.587
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 27.3 27.7 23.5 21
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 261.217 274.97 269.778 310.748 298.273
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 524.371 978.45 890.244 974.523 1497.54
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 76.887 83.939 84.386 98.734 82.836
  Δεδουλευμένα Έξοδα 346.876 325.962 341.615 417.237 487.562
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 100.608 500.149 393.243 389.552 866.04
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 68.4 71 69 61.1
  Σύνολο Οφειλών 2213 2723.66 2717.78 2821.12 3188.86
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1382.36 1387.94 1486.71 1471.9 1423.21
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1382.36 1387.94 1486.71 1471.9 1423.21
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 17.5 9.387
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 306.268 357.273 340.827 357.203 258.726
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3693.7 3623.61 3561.18 3466.61 3327.76
  Κοινή Μετοχή 2.702 2.702 2.702 2.702 2.702
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1903.08 1890.02 1882.16 1868.02 1854.36
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2360.88 2283.06 2215.43 2160.17 2072.57
  Treasury Stock - Common -134.277 -134.277 -142.855 -160.188 -160.943
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -438.687 -417.902 -396.261 -404.091 -440.933
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5906.7 6347.27 6278.95 6287.73 6516.62
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 228.182 228.182 228.035 227.716 227.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 423.211 512.599 359.188 -41.455 190.38
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 715.264 639.001 457.806 330.843 359.496
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 208.397 214.931 205.014 231.458 206.436
  Deferred Taxes -9.603 -5.288 -6.706 -55.362 -23.272
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 125.14 46.771 -27.423 240.526 81.111
  Cash Taxes Paid 98.565 102.083 42.572 41.474 29.317
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23.208 21.588 25.351 29.721 25.902
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -31.881 -130.012 -72.267 -44.324 -95.159
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -726.763 -202.426 -443.281 -222.278 -211.356
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -149.336 -206.534 -304.237 -274.884 -150.763
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -577.427 4.108 -139.044 52.606 -60.593
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -125.803 -150.366 -50.127 -639.08 360.408
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -17.373 -16.953 -23.451 -61.279 -8.019
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.121 -92.068 8.876 62.362 -27.867
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -108.551 -41.345 -35.552 -640.163 396.294
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -12.545 -3.677 4.196 0.826 -7.183
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -149.847 282.532 -31.406 -529.689 501.365
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 85.035 423.211 334.367 251.973 155.312
  Cash From Operating Activities 71.926 715.264 590.945 379.363 207.41
  Cash From Operating Activities 52.061 208.397 153.725 103.408 52.998
  Deferred Taxes -4.341 -9.603 -40.196 -3.95 0.615
  Non-Cash Items 13.323 125.14 95.413 47.519 21.86
  Changes in Working Capital -74.152 -31.881 47.636 -19.587 -23.375
  Cash From Investing Activities -433.847 -726.763 -602.237 -557.789 -306.252
  Capital Expenditures -38.409 -149.336 -102.745 -76.024 -38.415
  Other Investing Cash Flow Items, Total -395.438 -577.427 -499.492 -481.765 -267.837
  Cash From Financing Activities -9.828 -125.803 420.57 12.549 -10.658
  Financing Cash Flow Items -9.903 -17.373 49.011 12.443 -10.687
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.075 0.121 0.107 0.106 0.029
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -108.551 371.452 0 0
  Foreign Exchange Effects 0.26 -12.545 -18.197 -8.105 -0.501
  Net Change in Cash -371.489 -149.847 391.081 -173.982 -110.001
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 8.7992 20078128 -102677 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.722 8492990 141460 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0334 6921770 10881 2023-05-09 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.9838 4526635 1663553 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 1.9505 4450800 1412750 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.9066 4350561 -90657 2023-06-30 LOW
  UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 1.8754 4279398 765282 2022-12-19 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.466 3345086 580634 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.4559 3322170 25311 2023-09-30 LOW
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2493 2850742 388353 2023-06-30 LOW
  Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.163 2653783 522140 2023-06-30 HIGH
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1065 2524765 -14911 2023-08-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9641 2200010 -25442 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9014 2056848 327955 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.857 1955605 1619566 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.8515 1943006 -12785 2023-06-30 MED
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.8364 1908531 -182510 2023-06-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8349 1905156 -72184 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.8182 1867017 -3540 2023-06-30
  Nekton Capital Limited Hedge Fund 0.7597 1733397 -49500 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Qiagen Company profile

  Σχετικά με την Qiagen NV

  Η Qiagen NV είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα τις Κάτω Χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων Sample to Insight που μετατρέπουν βιολογικά δείγματα σε μοριακές γνώσεις. Οι λύσεις της Sample to Insight ενσωματώνουν τεχνολογίες δειγμάτων και αναλύσεων, βιοπληροφορική και συστήματα αυτοματισμού. Οι τεχνολογίες δειγμάτων της χρησιμοποιούνται για την απομόνωση και την προετοιμασία δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA), ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) και πρωτεϊνών από αίμα ή άλλα υγρά, ιστούς, φυτά ή άλλα υλικά. Οι τεχνολογίες δοκιμών της καθιστούν αυτά τα βιομόρια ορατά για ανάλυση, όπως ο εντοπισμός των γενετικών πληροφοριών ενός παθογόνου παράγοντα ή μιας γονιδιακής μετάλλαξης σε έναν όγκο. Οι λύσεις βιοπληροφορικής της ερμηνεύουν τα δεδομένα για να παρέχουν αξιοποιήσιμες γνώσεις. Οι πλατφόρμες αυτοματοποίησης της Εταιρείας που βασίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), την αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) και άλλες τεχνολογίες τα συνδέουν όλα αυτά σε ροές εργασίας μοριακών εξετάσεων από το δείγμα έως τη διαπίστωση.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  Hulsterweg 82
  VENLO
  LIMBURG 5912 PL
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου