Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Qantas Airways - QANau CFD

  5.157
  0.59%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.016
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.127
  Άνοιγμα* 5.127
  Μεταβολή 1 έτους* -19.6%
  Εύρος ημέρας* 5.117 - 5.187
  Εύρος 52 εβδ. 4.21-6.23
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.95M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 216.47M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.66B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.88B
  Έσοδα 9.11B
  EPS -0.46
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.39
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 5.157 0.000 0.00% 5.157 5.187 5.147
  Feb 29, 2024 5.167 0.010 0.19% 5.157 5.187 5.117
  Feb 28, 2024 5.157 -0.040 -0.77% 5.197 5.197 5.097
  Feb 27, 2024 5.197 0.110 2.16% 5.087 5.207 5.077
  Feb 26, 2024 5.087 -0.190 -3.60% 5.277 5.307 5.087
  Feb 25, 2024 5.287 -0.020 -0.38% 5.307 5.307 5.227
  Feb 23, 2024 5.297 0.170 3.32% 5.127 5.357 5.087
  Feb 22, 2024 5.117 -0.490 -8.74% 5.607 5.697 5.087
  Feb 21, 2024 5.607 -0.100 -1.75% 5.707 5.797 5.557
  Feb 20, 2024 5.717 -0.010 -0.17% 5.727 5.757 5.697
  Feb 19, 2024 5.737 -0.080 -1.38% 5.817 5.827 5.687
  Feb 18, 2024 5.817 -0.020 -0.34% 5.837 5.867 5.817
  Feb 16, 2024 5.837 -0.030 -0.51% 5.867 5.887 5.817
  Feb 15, 2024 5.877 0.150 2.62% 5.727 5.897 5.707
  Feb 14, 2024 5.727 0.020 0.35% 5.707 5.747 5.697
  Feb 13, 2024 5.717 -0.010 -0.17% 5.727 5.767 5.687
  Feb 12, 2024 5.737 0.020 0.35% 5.717 5.747 5.697
  Feb 11, 2024 5.707 0.020 0.35% 5.687 5.727 5.677
  Feb 9, 2024 5.707 0.010 0.18% 5.697 5.727 5.697
  Feb 8, 2024 5.707 0.060 1.06% 5.647 5.737 5.617

  Qantas Airways Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 19815 9108 5934 14045 17966
  Έσοδα 19815 9108 5934 14045 17966
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8961 4370 2529 6683 8168
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10854 4738 3405 7362 9798
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17126 9998 7932 16482 16492
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5761 4082 2647 5279 5933
  Depreciation / Amortization 1762 1801 1877 2045 1996
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 42 104 96 53 -23
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3 -652 541 2101 -199
  Other Operating Expenses, Total 597 293 242 321 617
  Λειτουργικά Έσοδα 2689 -890 -1998 -2437 1474
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -163 -277 -279 -242 -250
  Άλλο, Καθαρό -54 -24 -22 -29 -32
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2472 -1191 -2299 -2708 1192
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1744 -860 -1692 -1964 840
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1746 -860 -1692 -1964 840
  Καθαρά Κέρδη 1746 -860 -1692 -1964 840
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1746 -860 -1692 -1964 840
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1746 -860 -1692 -1964 840
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1746 -860 -1692 -1964 840
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1877 1886 1882 1518 1634
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.93021 -0.45599 -0.89904 -1.29381 0.51408
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.93134 -0.6807 -0.71219 -0.30982 0.5378
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 9906 9909 6034 3074 3604
  Έσοδα 9906 9909 6034 3074 3604
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4530 4431 2976 1394 1567
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5376 5478 3058 1680 2037
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8768 8358 6450 3548 4306
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2948 2813 2386 1696 1509
  Depreciation / Amortization 882 880 917 884 924
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 23 21 77 27 32
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 -1 14 -666 124
  Other Operating Expenses, Total 383 214 80 213 150
  Λειτουργικά Έσοδα 1138 1551 -416 -474 -702
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -101 -116 -153 -148 -155
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1037 1435 -569 -622 -857
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 743 1001 -404 -456 -629
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 2 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 743 1003 -404 -456 -629
  Καθαρά Κέρδη 743 1003 -404 -456 -629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 743 1003 -404 -456 -629
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 743 1003 -404 -456 -629
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 743 1003 -404 -456 -629
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1851 1903 1886 1886 1883
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4014 0.52706 -0.21421 -0.24178 -0.33404
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40218 0.5267 -0.20938 -0.47131 -0.29124
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5105 5633 3430 4952 4188
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3393 3984 2397 3520 2157
  Μετρητά 1204 556 470 982 627
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1967 2787 1751 2538 1530
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1056 1111 584 659 1101
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 875 988 579 318 885
  Συνολικό Απόθεμα 290 270 279 306 364
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 115 62 170 346 410
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20354 19653 17807 20026 20535
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13152 11181 11896 13166 14195
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 32640 30588 30697 31574
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -19488 -19407 -17531 -17379
  Υπεραξία, Καθαρό 270 270 162 209
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 417 508 745 888 1016
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 176 256 242 163 313
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 57 50 101 124 77
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1177 1755 1393 571 537
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12097 10558 7595 8304 9018
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2732 2474 1813 2351 2366
  Δεδουλευμένα Έξοδα 975 850 1389 898
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1380 1053 1352 1392 1069
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7010 6181 4430 3172 4685
  Σύνολο Οφειλών 20349 19850 17367 18503 17524
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5346 6179 6877 7143 5820
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4370 5291 5861 5825 4527
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 976 888 1016 1318 1293
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 694
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5 7 3 3 3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2901 3106 2892 3053 1989
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5 -197 440 1523 3011
  Κοινή Μετοχή 2186 3186 3186 3104 1871
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2016 -3943 -2728 -1303 1282
  Treasury Stock - Common -106 -8 -18 -51 -152
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -59 568 -227 10
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20354 19653 17807 20026 20535
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1707.75 1884.44 1882.95 1854.19 1466.18
  Προπληρωθέντα Εξοδα 251 206 121 156
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 222 641 176
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5105 6121 5633 4220 3430
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3393 4447 3984 2921 2397
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1967 3368 2787 2123 1751
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 222 302 641 216 176
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1056 1089 1111 843 584
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1046 1080 1102 837 579
  Συνολικό Απόθεμα 290 293 269 286 279
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 366 292 269 170 170
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20354 19880 19653 18238 17807
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13152 11363 11181 11339 11896
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 687 726 778 680 745
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 176 163 256 269 242
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 57 48 50 105 101
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1177 1459 1755 1625 1393
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12097 11486 10558 8150 7595
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2732 2718 2474 1896 1813
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1380 1268 1053 1347 1352
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7985 7500 7031 4907 4430
  Σύνολο Οφειλών 20349 19869 19850 18226 17367
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5346 5331 6179 7022 6877
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 4370 4441 5291 6037 5861
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 976 890 888 985 1016
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5 5 7 3 3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2901 3047 3106 3051 2892
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5 11 -197 12 440
  Κοινή Μετοχή 2186 2786 3186 3186 3186
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -2075 -2773 -3375 -3170 -2728
  Treasury Stock - Common -106 -2 -8 -4 -18
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20354 19880 19653 18238 17807
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1707.75 1816.86 1884.44 1886.04 1882.95
  Μετρητά 1204 777 556 582 470
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2670 -386 1083 3164 3413
  Cash Receipts 12236 7507 14460 19050 18107
  Cash Payments -9278 -6726 -12870 -15425 -14461
  Cash Taxes Paid -1 0 -259 -168 -3
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -252 -256 -228 -262 -161
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -35 -911 -20 -31 -69
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -240 -722 -1571 -1563 -2201
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -906 -747 -1549 -1944 -1959
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 666 25 -22 381 -242
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1310 -181 1853 -1150 -1296
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 0 -88
  Total Cash Dividends Paid 0 -204 -363 -249
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2 58 894 -735 -913
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1307 -239 1163 36 -134
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 -10 -2 12 3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1122 -1299 1363 463 -81
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 2811 2670 137 -386 -861
  Cash Receipts 10731 12236 3821 7507 2747
  Cash Payments -7852 -9278 -3514 -6726 -3163
  Cash Taxes Paid -1 -1 0 0 141
  Cash Interest Paid -117 -252 -128 -256 -126
  Changes in Working Capital 50 -35 -42 -911 -460
  Cash From Investing Activities -717 -240 415 -722 -514
  Capital Expenditures -701 -906 -286 -747 -547
  Other Investing Cash Flow Items, Total -16 666 701 25 33
  Cash From Financing Activities -1296 -1310 -72 -181 468
  Total Cash Dividends Paid 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -403 -2 0 58 58
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -893 -1307 -72 -242 410
  Foreign Exchange Effects 4 2 4 -10 -7
  Net Change in Cash 802 1122 484 -1299 -914
  Financing Cash Flow Items -1 3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.7604 99334816 0 2023-08-18 MED
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0561 52701480 47894037 2023-10-26 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.5485 26703204 -2208693 2023-10-24 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4885 25668456 -1133063 2023-09-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.4562 25111899 -6206358 2023-08-18 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4158 24414135 -1034889 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2239 21105335 9391421 2022-12-31 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.9544 16458932 -214929 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8542 14729870 -1210108 2023-10-24 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7555 13029051 -1337859 2023-10-24 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.7252 12505698 2162936 2023-08-18 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7238 12482461 1364752 2023-10-24 LOW
  BlackRock (Singapore) Limited Investment Advisor 0.6605 11390401 -165033 2023-10-24 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6538 11274979 9779340 2023-10-26 LOW
  APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.6421 11072195 2969726 2023-03-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4636 7993996 0 2023-09-30 LOW
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.4196 7235687 -90708 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3772 6504932 -544 2023-09-30 LOW
  Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.3219 5550378 -1051974 2023-01-31 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2906 5011251 10372 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Airlines (NEC)

  10 Bourke Road
  MASCOT
  NEW SOUTH WALES 2020
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου