Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Porsche Automobil Holding SE - PAH3 CFD

  48.56
  0.47%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Germany
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Porsche Automobil Holding SE ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 48.78
  Άνοιγμα* 48.69
  Μεταβολή 1 έτους* -8.8%
  Εύρος ημέρας* 48.44 - 48.69
  Εύρος 52 εβδ. 41.65-60.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 843.75K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.90M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.77B
  Αναλογία P/E 2.98
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 306.25M
  Έσοδα 4.62B
  EPS 14.85
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.78793
  Beta 1.36
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 48.76 0.66 1.37% 48.10 49.31 48.08
  Feb 22, 2024 47.92 1.77 3.84% 46.15 48.26 46.03
  Feb 21, 2024 45.49 0.41 0.91% 45.08 45.90 44.97
  Feb 20, 2024 45.04 -0.68 -1.49% 45.72 45.89 44.80
  Feb 19, 2024 45.95 -1.10 -2.34% 47.05 47.26 45.70
  Feb 16, 2024 47.40 0.41 0.87% 46.99 47.93 46.92
  Feb 15, 2024 46.64 0.51 1.11% 46.13 46.87 45.81
  Feb 14, 2024 45.81 -0.13 -0.28% 45.94 46.12 45.45
  Feb 13, 2024 46.11 -0.22 -0.47% 46.33 46.98 45.87
  Feb 12, 2024 46.26 0.22 0.48% 46.04 46.79 45.96
  Feb 9, 2024 45.91 -0.12 -0.26% 46.03 46.38 45.76
  Feb 8, 2024 45.85 0.30 0.66% 45.55 46.15 45.55
  Feb 7, 2024 45.74 0.11 0.24% 45.63 46.48 45.61
  Feb 6, 2024 45.81 -0.47 -1.02% 46.28 46.35 45.47
  Feb 5, 2024 46.08 -0.76 -1.62% 46.84 46.94 45.93
  Feb 2, 2024 46.78 0.41 0.88% 46.37 47.77 46.24
  Feb 1, 2024 45.90 -0.14 -0.30% 46.04 46.60 45.83
  Jan 31, 2024 46.64 1.11 2.44% 45.53 46.79 45.40
  Jan 30, 2024 45.81 0.24 0.53% 45.57 46.01 45.15
  Jan 29, 2024 45.43 -0.17 -0.37% 45.60 45.70 44.79

  Porsche Automobil Holding SE Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:30

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q4 2023 Porsche Automobil Holding SE Earnings Release
  Q4 2023 Porsche Automobil Holding SE Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Q4 2023 Porsche Automobil Holding SE Earnings Call
  Q4 2023 Porsche Automobil Holding SE Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  DE

  Γεγονός

  Porsche Automobil Holding SE Annual Shareholders Meeting
  Porsche Automobil Holding SE Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5230 4626 2649 4522 3749
  Έσοδα 5230 4626 2649 4522 3749
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29 28
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4493 3721
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 539 54 -9 129 232
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17 15 13 111 111
  Other Operating Expenses, Total -168 3 8 -33 5
  Λειτουργικά Έσοδα 4691 4572 2658 4393 3517
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -71 -6 -3 -4 -3
  Άλλο, Καθαρό 14 -1 -1 27 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4634 4565 2654 4416 3514
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4690 4562 2630 4407 3490
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4690 4562 2630 4407 3490
  Καθαρά Κέρδη 4786 4565 2623 4407 3490
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4691 4563 2630 4407 3490
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4787 4566 2623 4407 3490
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4787 4566 2623 4407 3490
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 306.25 306.25 306.25 306.254 306.275
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 15.3175 14.8996 8.58776 14.39 11.395
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.56 2.56 2.21 2.21 2.21
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 16.8287 14.9583 8.67836 14.39 11.6252
  Depreciation / Amortization 1 1 1 22 17
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 712 18 28 71
  Total Adjustments to Net Income 1 1 0 0
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -23 17 -59
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 96 3 -7
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2473 1357 1401 596 3812
  Έσοδα 2473 1357 1401 596 3812
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15 6 -175 -167 -17
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8 4 9 3 8
  Depreciation / Amortization 0 0 1 0 0
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -1 0 -20 2 -3
  Other Operating Expenses, Total 8 2 -165 -172 11
  Λειτουργικά Έσοδα 2458 1351 1576 763 3829
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -148 -73 -69 -1 -2
  Άλλο, Καθαρό 4 3 15 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2314 1281 1522 762 3827
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2308 1266 1549 792 3853
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2308 1266 1549 792 3853
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 96
  Καθαρά Κέρδη 2308 1266 1549 792 3949
  Total Adjustments to Net Income -1 -1 -2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2308 1265 1548 790 3853
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2308 1265 1548 790 3949
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2308 1265 1548 790 3949
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 306.25 306.25 306.25 306.25 306.25
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.53633 4.13061 5.05469 2.57959 12.5812
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 2.56 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.53633 4.13061 5.05469 2.57959 13.3602
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο
  Ακαθάριστο Εισόδημα
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -33
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 762 960 637 684 916
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 446 642 603 598 879
  Μετρητά & Ισοδύναμα 86 271 259 353 630
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 360 371 344 245 249
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 316 0 25 64 30
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 59512 42533 36250 35592 33708
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 58749 41572 35347 34625 32528
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 4 4 1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3991 149 105 102 133
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4 2 5 4 3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6 6 8 7 5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3924 0 14 5 1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 57 141 78 86 124
  Σύνολο Οφειλών 7373 338 305 309 293
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3152 0 23 35 12
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3152 1 11 12
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 176 116 100 100 93
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 54 72 76 71 54
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52139 42195 35945 35283 33415
  Κοινή Μετοχή 306 306 306 306 306
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 46476 40219 36330 34492 30601
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 59512 42533 36250 35592 33708
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 306.25 306.25 306.25 306.25 306.25
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 22 28 26
  Συνολικό Απόθεμα 0 5 4 3
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0 3 19 3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 318 1 -1 1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1 1 34 37 7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -8
  Υπεραξία, Καθαρό 147 147 147
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 80 94 108
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1 1 1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4884 4884 4884 4884 4884
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 473 -3214 -5575 -4399 -2376
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 22 24
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1053 1752 545 762 1146
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1050 1435 226 446 484
  Μετρητά & Ισοδύναμα 397 714 103 86 240
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 653 721 123 360 244
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2 1 3 341
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 62437 60905 60370 59512 62009
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 61383 59152 59825 58749 60862
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 -1 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 83 2160 1144 3991 10149
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 52 1334 1096 3941 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29 820 46 40 10144
  Σύνολο Οφειλών 6943 7763 7252 7373 10385
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6615 5374 5871 3152 2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6615 5374 5871 3152 2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 192 177 177 176 181
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 53 52 60 54 53
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55494 53142 53118 52139 51624
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 802 -49 195 473 1460
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 62437 60905 60370 59512 62009
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 306.25 306.25 306.25 306.25 306.25
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1 316 316 316 321
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Συνολικό Απόθεμα
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1 1 1 1 1
  Υπεραξία, Καθαρό
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1 3 1 4 4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1 3 1 6 1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Κοινή Μετοχή 306 306 306 306 306
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 49502 48001 47733 46476 44974
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4884 4884 4884 4884 4884
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4787 4566 2624 4408 3491
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 790 732 773 722 558
  Deferred Taxes -56 3 23 9 24
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -4775 -4581 -2703 -4466 -3642
  Cash Taxes Paid 0 4 -30 3 2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 52 1 3 3 1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 833 743 807 750 602
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7287 -4 -186 -318 -54
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7287 -4 -184 -312 -50
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6286 -691 -680 -681 -539
  Total Cash Dividends Paid -783 -676 -676 -676 -538
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -211 37 -93 -277 -35
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1 1 22 21 83
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2 -6 -4
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -14 0 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 7069 -1 -4 -5 -1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1265 4787 4029 3239 2130
  Cash From Operating Activities -32 790 841 859 -11
  Cash From Operating Activities 0 1 0 0 0
  Deferred Taxes 15 -56 -59 -29 -4
  Non-Cash Items -1288 -4775 -4001 -3232 -2135
  Cash Interest Paid 74 52 10 1 1
  Changes in Working Capital -24 833 872 881 -2
  Cash From Investing Activities 173 -7287 -115 -308 207
  Other Investing Cash Flow Items, Total 173 -7287 -115 -308 207
  Cash From Financing Activities -124 6286 -783 -783 0
  Financing Cash Flow Items
  Total Cash Dividends Paid -783 -783 -783 0
  Net Change in Cash 17 -211 -57 -232 196
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Capital Expenditures
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -124 7069 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 2.8516 4366580 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.9226 2943987 -36628 2023-09-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.7727 2714521 37278 2023-08-31 LOW
  Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.0029 1535753 141409 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8029 1229435 5857 2023-09-30 LOW
  BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.8023 1228501 -10771 2023-09-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7742 1185565 -8978 2023-09-30 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.6239 955385 -19627 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6071 929635 -248 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5644 864284 129 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5033 770701 -31033 2023-08-31 LOW
  Amundi Deutschland GmbH Investment Advisor 0.3575 547431 -7 2023-05-31 HIGH
  Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.3256 498548 351724 2022-12-31 LOW
  Cobas Asset Management, SGIIC, SA Investment Advisor 0.3033 464373 0 2023-09-30 MED
  Nuveen LLC Pension Fund 0.2927 448195 0 2023-09-30 LOW
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.2376 363788 19351 2023-06-30 MED
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.1852 283619 -179055 2022-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1811 277278 -2099 2023-09-30 LOW
  GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Investment Advisor 0.1502 230000 0 2023-08-31 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.1316 201490 -527 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Porsche Company profile

  Σχετικά με την Porsche Automobil Holding SE

  Η Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Γερμανία που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων. Η εταιρεία ασχολείται με την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των επενδύσεών της στην Volkswagen AG, μέσω της οποίας η εταιρεία διαχειρίζεται δώδεκα αυτοκινητοβιομηχανίες από επτά ευρωπαϊκές χώρες: Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania και MAN. Επιπλέον, η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στη διανομή ανταλλακτικών, στο after sales και επενδύει στην αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία περιλαμβάνει το φάσμα των βασικών τεχνολογιών που αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης και παραγωγής μέχρι τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το όχημα και την κινητικότητα. Η Εταιρεία κατέχει μια 100% θυγατρική, την PTV Planung Transport Verkehr AG, και μια πλειοψηφική θυγατρική, την Volkswagen AG. Επιπλέον, η Porsche SE κατέχει μειοψηφικές συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Γερμανία.

  Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

  Porscheplatz 1
  STUTTGART
  BADEN-WUERTTEMBERG 70435
  DE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου