Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Plug Power Inc. - PLUG CFD

11.60
2.93%
0.23
Χαμηλό: 11.16
Υψηλό: 11.85
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.27
Άνοιγμα* 11.24
Μεταβολή 1 έτους* -60.35%
Εύρος ημέρας* 11.16 - 11.85
Εύρος 52 εβδ. 10.30-32.05
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 17.59M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 366.19M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.95B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 593.39M
Έσοδα 701.44M
EPS -1.25
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 11.60 0.32 2.84% 11.28 11.87 11.15
Mar 30, 2023 11.22 0.12 1.08% 11.10 11.56 11.08
Mar 29, 2023 10.92 0.43 4.10% 10.49 11.08 10.37
Mar 28, 2023 10.36 -0.34 -3.18% 10.70 10.77 10.27
Mar 27, 2023 10.79 -0.41 -3.66% 11.20 11.44 10.58
Mar 24, 2023 11.20 -0.27 -2.35% 11.47 11.52 10.88
Mar 23, 2023 11.56 0.18 1.58% 11.38 12.31 11.23
Mar 22, 2023 11.18 -0.23 -2.02% 11.41 11.76 11.14
Mar 21, 2023 11.42 0.51 4.67% 10.91 11.63 10.90
Mar 20, 2023 10.74 -0.23 -2.10% 10.97 11.38 10.70
Mar 17, 2023 11.18 -0.69 -5.81% 11.87 11.91 10.94
Mar 16, 2023 11.68 -0.19 -1.60% 11.87 11.92 11.36
Mar 15, 2023 11.77 -0.40 -3.29% 12.17 12.24 11.38
Mar 14, 2023 12.13 -0.32 -2.57% 12.45 12.96 11.83
Mar 13, 2023 12.32 -0.30 -2.38% 12.62 12.71 11.63
Mar 10, 2023 12.32 -0.57 -4.42% 12.89 13.19 11.96
Mar 9, 2023 13.01 -0.72 -5.24% 13.73 14.03 12.96
Mar 8, 2023 13.72 0.35 2.62% 13.37 13.79 13.12
Mar 7, 2023 13.37 -0.23 -1.69% 13.60 13.77 13.10
Mar 6, 2023 13.60 -0.23 -1.66% 13.83 14.22 13.57

Plug Power Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 701.44 502.342 306.463 229.975 174.215
Έσοδα 701.44 502.342 306.463 229.975 174.215
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 895.796 673.652 376.179 219.327 200.219
Ακαθάριστο Εισόδημα -194.356 -171.31 -69.716 10.648 -26.004
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1381.98 939.666 872.979 278.106 250.654
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 363.929 179.852 79.348 43.202 37.685
Έρευνα & Ανάπτυξη 99.579 64.762 27.848 15.059 12.75
Λειτουργικά Έσοδα -680.536 -437.324 -566.516 -48.131 -76.439
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -41.498 -38.232 -60.484 -35.612 -18.464
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -723.169 -476.162 -627 -83.743 -94.903
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -724.008 -459.965 -596.155 -83.743 -85.608
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -724.008 -459.965 -596.155 -83.743 -85.608
Καθαρά Κέρδη -724.008 -459.965 -596.155 -83.743 -85.608
Total Adjustments to Net Income 0 -0.026 -1.812 -0.052
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -724.008 -459.965 -596.181 -85.555 -85.66
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -724.008 -459.965 -596.181 -85.555 -85.66
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -724.008 -459.965 -596.181 -85.555 -85.66
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 579.717 558.182 354.79 237.153 218.882
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.2489 -0.82404 -1.68038 -0.36076 -0.39135
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.24194 -0.81214 -0.96872 -0.35857 -0.39135
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.204 10.224 388.444 0.518 0
Other Operating Expenses, Total 16.468 11.176 1.16
Άλλο, Καθαρό -1.135 -0.606
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 220.742 188.628 151.267 140.804 161.905
Έσοδα 220.742 188.628 151.267 140.804 161.905
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 301.22 234.691 183.732 176.153 249.668
Ακαθάριστο Εισόδημα -80.478 -46.063 -32.465 -35.349 -87.763
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 455.462 348.374 298.176 279.965 362.647
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 101.509 85.578 95.953 80.89 73.2
Έρευνα & Ανάπτυξη 27.456 28.105 23.557 20.461 27.139
Other Operating Expenses, Total 19.073 0 -5.066 2.461 2.416
Λειτουργικά Έσοδα -234.72 -159.746 -146.909 -139.161 -200.742
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.535 -4.092 -23.508 -16.433 -8.081
Άλλο, Καθαρό 8.029 -5.399 -2.456 -1.309 -0.288
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -224.156 -169.237 -172.873 -156.903 -209.111
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Καθαρά Κέρδη -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -223.465 -170.758 -173.296 -156.489 -192.914
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 584.214 578.043 578.043 577.867 577.044
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.38251 -0.29541 -0.2998 -0.2708 -0.33431
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.3756 -0.29541 -0.2998 -0.2708 -0.3228
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.204 10.224
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4448.52 1603.2 313.66 155.615 119.607
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3721.53 1312.4 139.496 38.602 24.828
Μετρητά & Ισοδύναμα 2481.27 1312.4 139.496 38.602 24.828
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 131.312 43.041 25.768 37.347 15.331
Accounts Receivable - Trade, Net 131.312 43.041 25.768 37.347 15.331
Total Inventory 269.163 139.386 72.391 47.91 48.776
Prepaid Expenses 59.888 44.324 21.192 14.357 16.774
Other Current Assets, Total 266.628 64.041 54.813 17.399 13.898
Total Assets 5950.08 2251.28 659.513 390.326 270.81
Property/Plant/Equipment, Total - Net 573.556 273.096 147.708 159.62 97.479
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 620.919 219.577 97.388 184.964 140.879
Accumulated Depreciation, Total -47.363 -22.288 -17.449 -25.344 -43.4
Goodwill, Net 220.436 72.387 8.842 9.023 9.445
Intangibles, Net 158.208 39.251 5.539 3.89 3.785
Other Long Term Assets, Total 536.339 263.352 183.764 62.178 40.494
Total Current Liabilities 420.553 222.366 133.962 146.37 115.721
Accounts Payable 92.307 50.198 40.376 34.824 42.362
Accrued Expenses 110.059 60.397 23.837 7.864 10.595
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 62.01 59.009 51.354 91.067 53.268
Other Current Liabilities, Total 156.177 52.762 18.395 12.615 9.496
Total Liabilities 1344.38 784.363 528.459 355.97 196.455
Total Long Term Debt 541.682 388.982 317.572 181.456 50.44
Long Term Debt 305.427 235.653 196.139 63.38 13.371
Capital Lease Obligations 236.255 153.329 121.433 118.076 37.069
Other Liabilities, Total 382.145 173.015 76.925 28.144 30.294
Total Equity 4605.7 1466.92 131.054 34.356 74.355
Redeemable Preferred Stock 0 1.15 51.664 16.664
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -20.021 -15.955
Common Stock 5.947 4.74 3.186 2.342 2.291
Additional Paid-In Capital 7070.71 3446.65 1506.95 1289.71 1250.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2396.9 -1946.49 -1350.31 -1260.29 -1178.64
Treasury Stock - Common -72.526 -40.434 -31.216 -30.637 -3.102
Other Equity, Total -1.532 2.451 1.288 1.584 2.194
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5950.08 2251.28 659.513 390.326 270.81
Total Common Shares Outstanding 577.655 458.051 303.379 219.158 228.486
Total Preferred Shares Outstanding 0 0.00312 0.00262 0.00262
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1240.27
Long Term Investments 12.892
Note Receivable - Long Term 0.12
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4099.89 4448.52 4788 4966.41 5096.18
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3294.84 3721.53 4124.73 4402.89 4754.33
Μετρητά & Ισοδύναμα 2495.61 2481.27 3371.96 3160.17 4349.07
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 799.228 1240.27 752.766 1242.72 405.26
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 95.967 131.312 132.37 91.359 42.632
Accounts Receivable - Trade, Net 95.967 131.312 132.37 91.359 42.632
Total Inventory 333.379 269.163 229.814 209.82 187.732
Prepaid Expenses 87.763 59.888 62.746 60.579 49.097
Other Current Assets, Total 287.943 266.628 238.337 201.762 62.397
Total Assets 5803.81 5950.08 5740.1 5788.83 5786.24
Property/Plant/Equipment, Total - Net 671.788 573.556 438.243 352.122 292.81
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 628.108 620.919 519.174 423.071 383.708
Accumulated Depreciation, Total -33.879 -47.363 -80.931 -70.949 -90.898
Goodwill, Net 232.031 220.436 71.856 72.083 71.964
Intangibles, Net 212.407 158.208 37.644 38.052 38.393
Other Long Term Assets, Total 546.305 536.339 404.362 360.158 286.89
Total Current Liabilities 358.331 420.553 269.943 251.078 191.813
Accounts Payable 78.711 92.307 68.378 70.027 47.168
Accrued Expenses 98.51 110.059 75.929 55.32 47.373
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 54.146 62.01 61.844 66.977 55.327
Other Current Liabilities, Total 126.964 156.177 63.792 58.754 41.945
Total Liabilities 1327.57 1344.38 1033.21 957.957 867.178
Total Long Term Debt 544.346 541.682 505.353 496.431 490.792
Long Term Debt 297.939 305.427 316.084 322.092 331.638
Capital Lease Obligations 246.407 236.255 189.269 174.339 159.154
Other Liabilities, Total 424.896 382.145 257.915 210.448 184.573
Total Equity 4476.23 4605.7 4706.89 4830.87 4919.06
Common Stock 5.952 5.947 5.93 5.868 5.823
Additional Paid-In Capital 7116.12 7070.71 6978.45 6962.72 6949.94
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2553.39 -2396.9 -2203.99 -2097.32 -1997.68
Treasury Stock - Common -73.991 -72.526 -71.168 -40.434 -40.434
Other Equity, Total -18.462 -1.532 -2.338 0.034 1.42
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5803.81 5950.08 5740.1 5788.83 5786.24
Total Common Shares Outstanding 578.063 577.655 576.045 570.922 566.386
Long Term Investments 41.312 12.892
Note Receivable - Long Term 0.068 0.12
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -724.008 -459.965 -596.155 -83.743 -85.608
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -828.623 -358.176 -155.476 -53.324 -58.35
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 30.402 20.9 14.434 11.938 11.832
Amortization 21.195 2.469 1.135 0.698 0.693
Μη Χρηματικά Στοιχεία 241.21 168.447 480.652 27.398 27.993
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 35.52 19.327 28.942 19.18 13.057
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -397.592 -73.83 -24.697 -9.615 -3.965
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -679.37 -1740.89 -95.334 -14.244 -19.572
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -463.873 -193.266 -50.221 -14.619 -19.572
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -215.497 -1547.62 -45.113 0.375 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -77.457 3597.78 1515.53 326.974 120.077
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -26.402 -33.633
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.301 3610.8 1303.74 169.609 38.267
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -53.356 20.614 211.792 157.365 81.81
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.6 -0.802 0.065 -0.059 -0.057
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1582.85 1497.91 1264.78 259.347 42.098
Deferred Taxes 0.17 -16.197 -30.845 0 -9.295
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line -724.008 -500.543 -329.785 -156.489 -459.965
Cash From Operating Activities -828.623 -522.049 -405.113 -209.919 -358.176
Cash From Operating Activities 30.402 20.201 11.204 2.842 20.9
Amortization 21.195 15.238 10.374 5.19 2.469
Non-Cash Items 241.21 160.783 100.447 46.657 168.447
Cash Interest Paid 35.52 24.392 18.737 5.731 19.327
Changes in Working Capital -397.592 -218.427 -196.437 -107.705 -73.83
Cash From Investing Activities -679.37 -20.649 265.367 273.914 -1740.89
Capital Expenditures -463.873 -340.338 -173.106 -85.19 -193.266
Other Investing Cash Flow Items, Total -215.497 319.689 438.473 359.104 -1547.62
Cash From Financing Activities -77.457 -41.313 -30.716 -18.241 3597.78
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.301 2.135 0.82 0.291 3610.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -53.356 -17.97 -26.209 -14.4 20.614
Foreign Exchange Effects 2.6 6.907 -0.055 0.634 -0.802
Net Change in Cash -1582.85 -577.104 -170.517 46.388 1497.91
Deferred Taxes 0.17 0.699 -0.916 -0.414 -16.197
Financing Cash Flow Items -26.402 -25.478 -5.327 -4.132 -33.633
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
SK Inc. Corporation 9.263 54966188 0 2022-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7015 51634149 867132 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.2825 31346112 -1407293 2022-12-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9319 17397647 -619339 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8769 17071628 9677658 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 2.811 16680361 6977141 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.4182 14349448 340521 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 2.2774 13514130 -2924536 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2864 7633166 439463 2022-12-31 LOW
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 0.9557 5670917 0 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.9316 5527893 962022 2022-12-31 MED
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8233 4885229 3484537 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7975 4732080 -86369 2022-12-31 HIGH
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.7833 4647826 1336202 2022-12-31 LOW
RobecoSAM AG Investment Advisor 0.7296 4329600 1839600 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7226 4288048 53872 2022-12-31 HIGH
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6867 4075033 40720 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5265 3124123 183553 2022-12-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 0.4778 2835049 -23237 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.4752 2819520 1205596 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Plug Power Inc. Company profile

Σχετικά με την Plug Power Inc.

Η Plug Power Inc. είναι πάροχος λύσεων κυψελών καυσίμου υδρογόνου με το κλειδί στο χέρι. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (PEM), στις τεχνολογίες επεξεργασίας κυψελών καυσίμου και καυσίμων, στις υβριδικές τεχνολογίες κυψελών καυσίμου/μπαταριών και στις σχετικές υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής υδρογόνου και πράσινου υδρογόνου. Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για καθαρό υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου μηδενικών εκπομπών για εφαρμογές εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, ηλεκτρικά οχήματα εντός δρόμου, την αγορά σταθερής ενέργειας και πολλά άλλα. Επιπλέον, η Εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα κυψελών καυσίμου για την αντικατάσταση μπαταριών και γεννητριών ντίζελ σε σταθερές εφαρμογές εφεδρικής ενέργειας. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen και GenFuel Electrolyzers. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας εξυπηρετούν τις αγορές διακίνησης υλικών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης και υποστηρίζουν κυρίως στόλους μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, επιχειρήσεις πολλαπλών βαρδιών σε κέντρα παραγωγής και διανομής μεγάλου όγκου.

Industry: Stationary Fuel Cells

968 Albany-Shaker Road
12110

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

28,478.40 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου