Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Platinum Asset Management Limited - PTMau CFD

1.715
0.58%
0.015
Χαμηλό: 1.7
Υψηλό: 1.73
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.015
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020904 %
Charges from borrowed part ($-0.84)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020904%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001014 %
Charges from borrowed part ($-0.04)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001014%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.725
Άνοιγμα* 1.73
Μεταβολή 1 έτους* -22.32%
Εύρος ημέρας* 1.7 - 1.73
Εύρος 52 εβδ. 1.55-2.86
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 891.97K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.13M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.09B
Αναλογία P/E 10.62
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 572.82M
Έσοδα 256.94M
EPS 0.17
Μέρισμα (Απόδοση %) 9.18919
Beta 1.14
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 1.700 -0.020 -1.16% 1.720 1.725 1.695
Mar 30, 2023 1.725 0.000 0.00% 1.725 1.735 1.705
Mar 29, 2023 1.725 0.015 0.88% 1.710 1.725 1.675
Mar 28, 2023 1.705 -0.005 -0.29% 1.710 1.725 1.670
Mar 27, 2023 1.710 0.025 1.48% 1.685 1.710 1.670
Mar 26, 2023 1.685 0.030 1.81% 1.655 1.690 1.645
Mar 24, 2023 1.670 0.000 0.00% 1.670 1.675 1.665
Mar 23, 2023 1.665 -0.015 -0.89% 1.680 1.695 1.645
Mar 22, 2023 1.675 -0.045 -2.62% 1.720 1.720 1.665
Mar 21, 2023 1.715 0.035 2.08% 1.680 1.715 1.670
Mar 20, 2023 1.675 -0.025 -1.47% 1.700 1.705 1.650
Mar 19, 2023 1.695 -0.030 -1.74% 1.725 1.745 1.685
Mar 17, 2023 1.740 0.035 2.05% 1.705 1.740 1.700
Mar 16, 2023 1.700 0.030 1.80% 1.670 1.700 1.645
Mar 15, 2023 1.675 -0.035 -2.05% 1.710 1.715 1.670
Mar 14, 2023 1.710 0.020 1.18% 1.690 1.720 1.655
Mar 13, 2023 1.685 -0.090 -5.07% 1.775 1.775 1.665
Mar 12, 2023 1.770 -0.025 -1.39% 1.795 1.795 1.770
Mar 10, 2023 1.815 0.010 0.55% 1.805 1.825 1.795
Mar 9, 2023 1.805 -0.015 -0.82% 1.820 1.820 1.785

Platinum Asset Management Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 256.941 272.49 290.003 304.022 356.993
Έσοδα 256.941 272.49 290.003 304.022 356.993
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 85.977 82.01 77.658 76.421 84.966
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70.371 67.185 64.217 65.786 74.5
Έρευνα & Ανάπτυξη 12.571 11.272 9.417 9.736 9.643
Depreciation / Amortization 2.816 3.198 3.796 0.737 0.724
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Other Operating Expenses, Total 0.219 0.355 0.228 0.162 0.099
Λειτουργικά Έσοδα 170.964 190.48 212.345 227.601 272.027
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -24.246 43.732 8.424 -4.702 -3.703
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 146.718 234.212 220.769 222.899 268.324
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 101.493 163.258 155.611 158.336 191.594
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.685 -2.373
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 101.493 163.258 155.611 157.651 189.221
Καθαρά Κέρδη 101.493 163.258 155.611 157.651 189.221
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 101.493 163.258 155.611 157.651 189.221
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 101.493 163.258 155.611 157.651 189.221
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 101.493 163.258 155.611 157.651 189.221
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 582.285 583.13 581.522 583.163 584.732
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.1743 0.27997 0.26759 0.27034 0.3236
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.24 0.27 0.32
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1743 0.27997 0.26759 0.27034 0.3236
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 120.876 136.065 140.916 131.574
Έσοδα 120.876 136.065 140.916 131.574
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.824 43.153 44.777 37.233
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 34.923 35.448 36.866 30.319
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.338 6.233 6.059 5.213
Depreciation / Amortization 1.366 1.45 1.601 1.597
Other Operating Expenses, Total 0.197 0.022 0.251 0.104
Λειτουργικά Έσοδα 78.052 92.912 96.139 94.341
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.794 -7.452 8.804 34.928
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 61.258 85.46 104.943 129.269
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 41.525 59.968 72.838 90.42
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 41.525 59.968 72.838 90.42
Καθαρά Κέρδη 41.525 59.968 72.838 90.42
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 41.525 59.968 72.838 90.42
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 41.525 59.968 72.838 90.42
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 41.525 59.968 72.838 90.42
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 580.167 584.404 583.008 583.253
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07157 0.10261 0.12493 0.15503
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.12 0.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07157 0.10261 0.12493 0.15503
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Neilson (Kerr William) Individual Investor 21.4832 126037420 0 2022-11-16 LOW
Clifford (Andrew M) Individual Investor 5.5962 32831449 0 2022-11-16 LOW
Regal Partners Limited Investment Advisor 5.4944 32234444 32234444 2022-09-16 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4969 14648780 53256 2023-02-28 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3817 8106279 0 2023-02-28 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.3567 7959229 186728 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2807 7513870 4796684 2022-12-31 LOW
Jilliby Pty. Ltd. Corporation 1.1079 6500000 0 2022-08-19
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9754 5722186 -626248 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9087 5331147 0 2023-02-28 LOW
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4611 2705026 1411123 2021-09-30 LOW
Starbrook Enterprises Pty. Ltd. Corporation 0.4602 2700000 1700000 2022-08-19 LOW
UBS Asset Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.3417 2004861 0 2022-08-02 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.3406 1998056 612610 2022-12-31 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3368 1976105 9608 2023-02-28 LOW
Garrett Smythe, Ltd. Corporation 0.3347 1963500 1963500 2022-08-19 LOW
First Samuel Limited Investment Advisor 0.3338 1958188 1155122 2022-08-19 LOW
Jamplat Pty. Ltd. Corporation 0.2561 1502500 1502500 2022-08-19 LOW
Xetrov Pty. Ltd. Corporation 0.2557 1500000 0 2022-08-19
Hancock (G) Individual Investor 0.1923 1128084 1128084 2022-08-19

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Wealth Management

L 8 7 Macquarie Pl
2000

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,383.00 Price
+0.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

75.55 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.43 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Natural Gas

2.24 Price
+5.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4042%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3823%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.006

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου