Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Plains All American Pipeline - PAA CFD

12.72
0.47%
0.07
Χαμηλό: 12.72
Υψηλό: 13.03
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Plains All American Pipeline LP ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.78
Άνοιγμα* 12.78
Μεταβολή 1 έτους* 10.46%
Εύρος ημέρας* 12.72 - 13.03
Εύρος 52 εβδ. 9.10-13.09
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.89M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 96.44M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.90B
Αναλογία P/E 8.76
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 698.33M
Έσοδα 57.38B
EPS 1.46
Μέρισμα (Απόδοση %) 8.39216
Beta 1.67
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 12.72 0.12 0.95% 12.60 13.05 12.60
Feb 2, 2023 12.78 0.31 2.49% 12.47 12.78 12.40
Feb 1, 2023 12.48 0.14 1.13% 12.34 12.56 12.23
Jan 31, 2023 12.41 0.08 0.65% 12.33 12.41 12.14
Jan 30, 2023 12.38 -0.14 -1.12% 12.52 12.61 12.35
Jan 27, 2023 12.93 0.17 1.33% 12.76 12.94 12.69
Jan 26, 2023 12.73 0.16 1.27% 12.57 12.74 12.49
Jan 25, 2023 12.48 0.18 1.46% 12.30 12.49 12.24
Jan 24, 2023 12.38 0.15 1.23% 12.23 12.43 12.12
Jan 23, 2023 12.28 0.11 0.90% 12.17 12.41 12.13
Jan 20, 2023 12.11 0.16 1.34% 11.95 12.25 11.95
Jan 19, 2023 12.07 0.06 0.50% 12.01 12.20 11.98
Jan 18, 2023 12.07 -0.06 -0.49% 12.13 12.27 11.99
Jan 17, 2023 12.02 -0.03 -0.25% 12.05 12.18 11.98
Jan 13, 2023 12.04 -0.05 -0.41% 12.09 12.11 11.91
Jan 12, 2023 12.07 0.05 0.42% 12.02 12.13 11.99
Jan 11, 2023 11.99 0.04 0.33% 11.95 12.06 11.79
Jan 10, 2023 11.93 0.07 0.59% 11.86 12.01 11.82
Jan 9, 2023 11.90 0.02 0.17% 11.88 11.99 11.84
Jan 6, 2023 11.83 0.21 1.81% 11.62 11.90 11.62

Plains All American Pipeline Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 20182 26223 34055 33669 23290 42078
Έσοδα 20182 26223 34055 33669 23290 42078
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18415 24168 31056 30755 21507 39569
Ακαθάριστο Εισόδημα 1767 2055 2999 2914 1783 2509
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19188 25070 31578 31681 25847 41225
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 279 276 316 297 271 292
Depreciation / Amortization 494 626 520 601 653 774
Λειτουργικά Έσοδα 994 1153 2477 1988 -2557 853
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -272 -220 -56 234 -68 -148
Άλλο, Καθαρό 33 -31 -7 24 26 16
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 755 902 2414 2246 -2599 721
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 730 1681 2216 2180 -2580 648
Δικαίωμα Μειοψηφίας -4 -2 0 -9 -10 -55
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 726 1679 2216 2171 -2590 593
Καθαρά Κέρδη 726 856 2216 2171 -2590 593
Total Adjustments to Net Income -526 -171 -207 -204 -200 -200
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 200 1508 2009 1967 -2790 393
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 200 685 2009 1967 -2790 393
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 200 685 2164 2119 -2790 393
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 466 718 799 800 728 716
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42918 2.10028 2.70839 2.64875 -3.83242 0.54888
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.65 1.95 1.2 1.38 0.9 0.72
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42918 2.10028 2.34763 2.68272 0.67562 0.96939
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -823
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -314 28 3416 590
Ρύθμιση Αραίωσης 155 152
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 8383 9930 10776 12989 13694
Έσοδα 8383 9930 10776 12989 13694
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7611 9529 10348 12080 13131
Ακαθάριστο Εισόδημα 772 401 428 909 563
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7857 10166 10814 12388 13401
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 67 72 67 87 82
Depreciation / Amortization 177 196 178 223 230
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 369 221 -2 -42
Λειτουργικά Έσοδα 526 -236 -38 601 293
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12 -68 -52 -18 -3
Άλλο, Καθαρό -67 78 5 2 -44
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 447 -226 -85 585 246
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 423 -216 -55 496 225
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -4 -4 -46 -38
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 422 -220 -59 450 187
Καθαρά Κέρδη 422 -220 -59 450 187
Total Adjustments to Net Income -51 -49 -50 -50 -50
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 371 -269 -109 400 137
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 371 -269 -109 400 137
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 371 -269 -109 400 137
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 722 720 715 707 705
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.51385 -0.37361 -0.15245 0.56577 0.19433
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25696 0.10667 0.06028 0.26596 0.37336
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4272 4000 3533 4612 3665 6137
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47 37 66 45 22 449
Μετρητά & Ισοδύναμα 47 37 66 45 22 449
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2279 3029 2454 3614 5135 9157
Accounts Receivable - Trade, Net 2279 3029 2454 3614 2317 4031
Total Inventory 1343 713 640 604 647 783
Other Current Assets, Total 603 221 373 349 -2139 -4252
Total Assets 24210 25351 25511 28677 24497 28609
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14768 14961 15703 16802 15971 16203
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 16220 16862 17866 19414 18963 19650
Accumulated Depreciation, Total -2348 -2773 -3079 -3593 -3974 -4354
Goodwill, Net 2344 2566 2521 2540 0
Intangibles, Net 242 844 772 707 805 1960
Long Term Investments 2343 2756 2702 3683 3764 3805
Other Long Term Assets, Total 241 224 280 333 292 504
Total Current Liabilities 4664 4531 3456 5017 4253 6232
Payable/Accrued 2588 3457
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1715 737 66 504 831 822
Other Current Liabilities, Total 361 337 686 733 907 523
Total Liabilities 15451 14393 13509 15615 14904 18637
Total Long Term Debt 10124 9183 9143 9187 9382 8398
Long Term Debt 10124 9183 9143 9138 9312 8339
Minority Interest 57 0 133 145 2838
Other Liabilities, Total 606 679 910 1278 1124 1169
Total Equity 8759 10958 12002 13062 9593 9972
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 1508 2293 2292 2292 2292 2292
Common Stock 7251 8665 9710 10770 7301 7680
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 24210 25351 25511 28677 24497 28609
Total Common Shares Outstanding 669.194 725.189 726.362 728.029 722.38 704.992
Total Preferred Shares Outstanding 64.3888 69.6965 71.8905 71.8905 71.8905 71.8905
Accounts Payable 2704 3686 2437 4810
Accrued Expenses 94 78 77
Capital Lease Obligations 49 70 59
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4424 5676 4874 6137 8097
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30 24 191 449 114
Μετρητά & Ισοδύναμα 30 24 191 449 114
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6722 7984 7470 9157 15116
Accounts Receivable - Trade, Net 3140 3177 3294 4031 5496
Total Inventory 484 675 681 783 527
Other Current Assets, Total -2812 -3007 -3468 -4252 -7660
Total Assets 25331 25391 24197 28609 30642
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15928 14704 14359 16203 16170
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18716 17543 17283 19257 19399
Accumulated Depreciation, Total -4132 -4092 -4199 -4354 -4535
Long Term Investments 3777 3745 3710 3805 3807
Other Long Term Assets, Total 1202 1266 1254 504 667
Total Current Liabilities 4678 6163 5397 6232 8570
Accounts Payable 3397 4112 3873 4810 6867
Notes Payable/Short Term Debt 137 388 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 117 1068 808 822 900
Other Current Liabilities, Total 1027 595 716 523 803
Total Liabilities 15388 15896 15045 18637 20599
Total Long Term Debt 9338 8389 8388 8398 7986
Long Term Debt 9338 8389 8388 8398 7986
Minority Interest 141 145 145 2838 2811
Other Liabilities, Total 1231 1199 1115 1169 1232
Total Equity 9943 9495 9152 9972 10043
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 2292 2292 2292 2292 2292
Common Stock 7651 7203 6860 7680 7751
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 25331 25391 24197 28609 30642
Total Common Shares Outstanding 722.056 717.372 711.122 704.992 702.668
Total Preferred Shares Outstanding 71.8905 71.8905 71.8905 71.8905 71.8905
Intangibles, Net 1960 1901
Accrued Expenses 77
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 730 858 2216 2180 -2580 648
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 733 2499 2608 2504 1514 1996
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 514 517 520 601 653 774
Deferred Taxes -60 16 132 -46 -70 23
Μη Χρηματικά Στοιχεία 28 167 -127 -219 3669 778
Cash Taxes Paid 98 50 21 136 111 76
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 450 486 400 397 428 401
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -479 941 -133 -12 -158 -227
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1273 -1570 -813 -1765 -1093 386
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1341 -1026 -1679 -1255 -752 -336
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 68 -544 866 -510 -341 722
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 556 -943 -1757 -720 -435 -1984
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 4 0 -24 66 41 -179
Total Cash Dividends Paid -1627 -1391 -1032 -1202 -853 -715
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2365 2452 0 -50 -178
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -186 -2004 -701 416 427 -912
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 4 4 -9 -3 -8 -5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 20 -10 29 16 -22 393
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 423 207 152 648 225
Cash From Operating Activities 791 1026 1361 1996 340
Cash From Operating Activities 177 374 551 774 230
Deferred Taxes 23 11 -27 23 2
Non-Cash Items 97 463 753 778 5
Cash Taxes Paid 24 27 32 76 23
Cash Interest Paid 65 202 265 401 19
Changes in Working Capital 71 -29 -68 -227 -122
Cash From Investing Activities -108 -283 478 386 -81
Capital Expenditures -97 -182 -257 -336 -140
Other Investing Cash Flow Items, Total -11 -101 735 722 59
Cash From Financing Activities -687 -774 -1707 -1984 -597
Financing Cash Flow Items 56 -36 -151 -179 -40
Total Cash Dividends Paid -167 -359 -526 -715 -164
Issuance (Retirement) of Debt, Net -576 -326 -913 -912 -368
Net Change in Cash -4 -29 134 393 -335
Issuance (Retirement) of Stock, Net -53 -117 -178 -25
Foreign Exchange Effects 2 2 -5 3
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Plains GP Holdings, L.P. Corporation 34.5077 240978670 -53023 2022-12-05 LOW
Alps Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0388 56137512 -1980018 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 3.6065 25185239 2456609 2022-09-30 LOW
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 3.1312 21865980 1168107 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.9864 13871451 112461 2022-09-30 LOW
Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8284 12768263 -4333626 2022-09-30 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4297 9984050 904900 2022-09-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.2003 8381900 -181514 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 1.1155 7789877 -2373607 2022-09-30 LOW
Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9909 6919438 -632127 2022-09-30 LOW
CIBC Private Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9747 6806481 -1905820 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.9584 6693073 3348159 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.932 6508703 54930 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9014 6294980 2175546 2022-09-30 LOW
Pathstone Investment Advisor 0.815 5691388 500851 2022-09-30 MED
Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8124 5673384 -955599 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.798 5572879 -176267 2022-09-30 MED
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.7666 5353680 3523319 2022-09-30 MED
J.P. Morgan Securities LLC Research Firm 0.6973 4869195 -281660 2022-09-30 MED
ING Bank N.V. Bank and Trust 0.5589 3902900 3396800 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

PAA Company profile

Σχετικά με την Plains All American Pipeline

Η Plains All American Pipeline, L.P. κατέχει ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς, τερματισμού, αποθήκευσης και συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων σε λεκάνες και διαδρόμους μεταφοράς που παράγουν αργό πετρέλαιο και υγρά φυσικού αερίου (NGL). Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Μεταφορά, Εγκαταστάσεις και Εφοδιασμός και Εφοδιαστική. Οι δραστηριότητες του τομέα Μεταφοράς συνίστανται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταφορά αργού πετρελαίου και NGL σε αγωγούς, συστήματα συλλογής και φορτηγά. Οι δραστηριότητες του τομέα Εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, τερματισμού και διακίνησης κυρίως αργού πετρελαίου, NGL και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσίες κλασματοποίησης και ισομερισμού NGL και υπηρεσίες επεξεργασίας φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων. Οι δραστηριότητες του τομέα Supply and Logistics περιλαμβάνουν την αγορά, την εφοδιαστική και τη μεταπώληση αργού πετρελαίου και NGL στη Βόρεια Αμερική. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υπηρεσίες του επικεντρώνονται στο αργό πετρέλαιο, το NGL και το φυσικό αέριο.

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

Suite 1600
333 Clay Street
HOUSTON
TEXAS 77002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,427.45 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00322

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου