Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές PICC Property and Casualty Company Limited - 2328 CFD

  9.72
  1.04%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.18
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024571 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.67)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024571%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.002653 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.50)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.002653%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  PICC Property and Casualty Co Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.62
  Άνοιγμα* 9.54
  Μεταβολή 1 έτους* 13.3%
  Εύρος ημέρας* 9.54 - 9.76
  Εύρος 52 εβδ. 6.89-10.70
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 19.21M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 525.97M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 210.42B
  Αναλογία P/E 7.35
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 22.24B
  Έσοδα 473.77B
  EPS 1.29
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.54061
  Beta 0.48
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 25, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 9.72 0.10 1.04% 9.62 9.78 9.52
  Sep 21, 2023 9.62 0.04 0.42% 9.58 9.74 9.56
  Sep 20, 2023 9.68 0.02 0.21% 9.66 9.76 9.56
  Sep 19, 2023 9.72 0.46 4.97% 9.26 9.76 9.26
  Sep 18, 2023 9.38 0.04 0.43% 9.34 9.44 9.18
  Sep 15, 2023 9.32 0.08 0.87% 9.24 9.42 9.22
  Sep 14, 2023 9.34 0.18 1.97% 9.16 9.44 9.14
  Sep 13, 2023 9.30 0.16 1.75% 9.14 9.34 9.14
  Sep 12, 2023 9.36 -0.02 -0.21% 9.38 9.42 9.18
  Sep 11, 2023 9.40 0.16 1.73% 9.24 9.56 9.24
  Sep 7, 2023 9.36 0.02 0.21% 9.34 9.44 9.22
  Sep 6, 2023 9.40 0.20 2.17% 9.20 9.42 9.16
  Sep 5, 2023 9.22 -0.06 -0.65% 9.28 9.30 9.04
  Sep 4, 2023 9.28 0.28 3.11% 9.00 9.28 8.98
  Aug 31, 2023 8.96 0.00 0.00% 8.96 9.14 8.92
  Aug 30, 2023 8.98 0.08 0.90% 8.90 9.16 8.90
  Aug 29, 2023 8.84 0.20 2.31% 8.64 8.84 8.56
  Aug 28, 2023 8.68 0.12 1.40% 8.56 8.70 8.54
  Aug 25, 2023 8.36 0.18 2.20% 8.18 8.54 8.18
  Aug 24, 2023 8.28 0.12 1.47% 8.16 8.32 8.16

  PICC Property and Casualty Company Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, October 25, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CN

  Γεγονός

  Q3 2023 PICC Property and Casualty Co Ltd Earnings Release
  Q3 2023 PICC Property and Casualty Co Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 441967 419099 414963 398738 359850
  Other Revenue, Total -410 182 -32 36 170
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 414268 396062 392691 377781 338830
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11965 10208 9826 9341 8189
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 608 928 3031 706 1373
  Other Operating Expenses, Total -1491 -342 710 -431 -1364
  Λειτουργικά Έσοδα 27699 23037 22272 20957 21020
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3241 3138 2474 2865 2462
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30919 26028 24676 23783 23428
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26653 22365 20868 24279 15486
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 55 -5 0 3 -1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26708 22360 20868 24282 15485
  Καθαρά Κέρδη 26708 22360 20868 24282 15485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26708 22360 20868 24282 15485
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26708 22360 20868 24282 15485
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26708 22360 20868 24282 15485
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22242 22242 22242 22242 22242
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.20079 1.00531 0.93822 1.09172 0.69621
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.46291 0.38714 0.38235 0.4506 0.27134
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.21978 1.03687 1.05077 1.11136 0.7349
  Total Premiums Earned 425480 396997 393127 380683 344124
  Net Investment Income 19680 17540 17285 16616 16316
  Realized Gains (Losses) -2783 4380 4583 1403 -760
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 342352 325152 310049 290222 240124
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 60834 60116 69075 77943 90508
  Άλλο, Καθαρό -21 -147 -70 -39 -54
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Συνολικά έσοδα 225948 216019 215569 203530 209276
  Other Revenue, Total -327 -83 94 88 -1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 219354 194914 211324 184738 201698
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5571 6394 4502 5706 4653
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 518 90 202 726 888
  Other Operating Expenses, Total -685 -806 14 -356 1005
  Λειτουργικά Έσοδα 6594 21105 4245 18792 7578
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1823 1418 2170 968 1343
  Άλλο, Καθαρό -14 -7 -103 -44 -62
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8403 22516 6312 19716 8859
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7612 19041 5868 16497 7689
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 57 -2 -7 2 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7669 19039 5861 16499 7689
  Καθαρά Κέρδη 7669 19039 5861 16499 7689
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7669 19039 5861 16499 7689
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7669 19039 5861 16499 7689
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7669 19039 5861 16499 7689
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 22242 22242 22242 22242 22242
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3448 0.85599 0.26351 0.74179 0.3457
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.46291 0 0.38714 0 0.38235
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36133 0.85919 0.26928 0.76734 0.37758
  Total Premiums Earned 221604 203876 207223 189774 198643
  Net Investment Income 9424 10256 8053 9487 8369
  Realized Gains (Losses) -4753 1970 199 4181 2265
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 183106 159246 175767 149385 164072
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 30844 29990 30839 29277 31080
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά 10848 13309 14173 13704 15376
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5 0 1132
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 751887 682622 646801 596081 550619
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30332 29669 30812 23949 17235
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 51835 49924 46646 38412 30495
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21503 -20255 -15834 -14463 -13260
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 554638 515768 488016 446480 413132
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 168 144 217 -47 1731
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15054 7116 5055 5121 6779
  Other Assets, Total 66224 56872 54019 51390 51259
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26272 22391 13099 11513 11267
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 42921 36177 35258 37526 40420
  Σύνολο Οφειλών 542031 479735 459288 426128 409124
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9581 9844 24965 17396 23420
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8097 8058 23297 15198 23420
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2892 2762 2518 1 8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7429 7551 17979 16582 12567
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 209856 202887 187513 169953 141495
  Κοινή Μετοχή 22242 22242 22242 22242 22242
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11347 11412 11412 11412 11572
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 160203 142548 128530 117916 101110
  Unrealized Gain (Loss) 16616 25624 24425 17587 6764
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -552 1061 904 796 -193
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 751887 682622 646801 596081 550619
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22242.8 22242.8 22242 22242 22242
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1484 1786 1668 2198
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2765 2676 2453
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Μετρητά 10848 11292 13309 14432 14173
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 751887 766461 682622 714735 646801
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30332 28654 29669 30290 30812
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 554638 527528 515768 499640 488016
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 15054 14739 7116 9647 5055
  Other Assets, Total 66224 69761 56872 62029 58642
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26272 24518 22391 22198 13099
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 42921 46161 36177 43674 35258
  Σύνολο Οφειλών 542031 559496 479735 519821 459288
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9581 9906 9844 25297 24965
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8097 8077 8058 23349 23297
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1484 1829 1786 1948 1668
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2892 2777 2762 2631 2518
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7429 7736 7551 7184 17979
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 209856 206965 202887 194914 187513
  Κοινή Μετοχή 22242 22242 22242 22242 22242
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 11347 11412 11412 11412 11412
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 160203 152534 142548 136687 128530
  Unrealized Gain (Loss) 16616 20319 25624 23834 24425
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -552 458 1061 739 904
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 751887 766461 682622 714735 646801
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 22242.8 22242.8 22242.8 22242.8 22242
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2765 2332 2676 2192
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 168 1712 144 510
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 30919 26028 24676 23783 23428
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 42710 16336 12811 25845 9879
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3009 2947 3106 2986 1678
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -22910 -19974 -19029 -19419 -18489
  Cash Taxes Paid 6730 4771 5683 4466 7953
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 893 1775 1123 1661 1904
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 30984 6786 3625 18495 3262
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -32188 -8158 -29390 941 -8732
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5563 -2417 -9780 -3813 -4177
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -26625 -5741 -19610 4754 -4555
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6997 -16845 10409 -28063 -2038
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -722 -1536 1394 -1661 -1904
  Total Cash Dividends Paid -9053 -8342 -10254 -6050 -5012
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2778 -6967 19269 -20352 4878
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3836 -8778 -6328 -1277 -891
  Amortization 708 549 433
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 311 -111 -158
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 42710 28225 16336 8007 12811
  Changes in Working Capital 42710 28225 16336 8007 12811
  Cash From Investing Activities -32188 1205 -8158 2251 -29390
  Other Investing Cash Flow Items, Total -26625 2089 -5741 2895 -19610
  Cash From Financing Activities -6997 -23586 -16845 -8599 10409
  Financing Cash Flow Items -722 -635 -1536 -691 1394
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 2778 -22951 -6967 -7908 19269
  Net Change in Cash 3836 6032 -8778 1606 -6328
  Cash Interest Paid 893 648 1775 806 1123
  Capital Expenditures -5563 -884 -2417 -644 -9780
  Foreign Exchange Effects 311 188 -111 -53 -158
  Total Cash Dividends Paid -9053 -8342 -10254
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 4.5306 312582854 -79910000 2022-08-02 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0854 281861969 -688000 2023-08-09 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2492 224168920 474000 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.4051 165936341 63303280 2022-12-31 LOW
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 1.9242 132759348 908000 2023-06-30 MED
  Penghua Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2601 86937128 -7494872 2022-12-31 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.1101 76586000 -19062000 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0726 74001403 -58000 2023-07-31 LOW
  Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.955 65890584 1000000 2023-07-31 LOW
  Federated Hermes International Investment Advisor/Hedge Fund 0.9051 62443000 0 2023-06-30 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.866 59750000 -4250000 2022-12-31 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.8179 56432747 165751 2023-08-09 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7965 54952747 856000 2023-07-31 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.7086 48888656 33888587 2022-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.6704 46254000 2818000 2023-06-30 MED
  British Columbia Investment Management Corp. Pension Fund 0.6212 42854991 -92216 2022-03-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6169 42563392 0 2023-07-31 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.5872 40509799 0 2023-07-31 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5635 38876000 5222000 2023-08-16 MED
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5086 35092683 8698068 2023-08-09 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  PICC Property Company profile

  Σχετικά με την PICC Property and Casualty Company Limited

  Η PICC Property and Casualty Company Limited ασχολείται κυρίως με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων περιουσίας και ατυχημάτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω οκτώ τομέων. Ο τομέας μηχανοκίνητων οχημάτων ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα. Ο τομέας Commercial Property ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν εμπορικά ακίνητα. Ο τομέας Cargo ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλοία, σκάφη ή μεταφορικά μέσα. Ο τομέας Αστικής Ευθύνης ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων. Ο τομέας ατυχημάτων και υγείας ασχολείται με την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν ατυχηματικούς τραυματισμούς και ιατρικά έξοδα. Ο τομέας Γεωργίας ασχολείται με την παροχή γεωργικών ασφαλιστικών προϊόντων. Ο τομέας Λοιπά αντιπροσωπεύει κυρίως ασφαλιστικά προϊόντα που σχετίζονται με ιδιοκτήτες κατοικιών και πιστώσεις. Ο εταιρικός τομέας ασχολείται με επενδυτικές δραστηριότητες.

  Industry: Insurance - Automobile

  朝阳区建国门外大街2号院2号楼
  BEIJING
  BEIJING
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου