Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Persimmon PLC - PSN.L CFD

14.53
1.62%
0.19
Χαμηλό: 14.4
Υψηλό: 14.79
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Persimmon PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.77
Άνοιγμα* 14.73
Μεταβολή 1 έτους* -37.51%
Εύρος ημέρας* 14.4 - 14.79
Εύρος 52 εβδ. 11.14-25.07
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.16M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.75B
Αναλογία P/E 6.48
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 319.32M
Έσοδα 3.46B
EPS 2.30
Μέρισμα (Απόδοση %) 15.7983
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 14.77 -0.23 -1.53% 15.00 15.05 14.56
Feb 2, 2023 15.08 0.80 5.60% 14.28 15.16 14.19
Feb 1, 2023 14.11 0.37 2.69% 13.74 14.24 13.53
Jan 31, 2023 14.00 -0.09 -0.64% 14.09 14.18 13.82
Jan 30, 2023 14.10 0.04 0.28% 14.06 14.42 13.97
Jan 27, 2023 14.44 0.27 1.91% 14.17 14.49 13.97
Jan 26, 2023 14.06 -0.01 -0.07% 14.07 14.24 13.99
Jan 25, 2023 13.96 -0.13 -0.92% 14.09 14.14 13.95
Jan 24, 2023 14.06 0.13 0.93% 13.93 14.19 13.93
Jan 23, 2023 13.92 0.29 2.13% 13.63 14.02 13.63
Jan 20, 2023 13.64 -0.14 -1.02% 13.78 13.92 13.59
Jan 19, 2023 13.79 -0.65 -4.50% 14.44 14.54 13.78
Jan 18, 2023 14.55 0.29 2.03% 14.26 14.62 14.10
Jan 17, 2023 14.23 -0.13 -0.91% 14.36 14.39 14.11
Jan 16, 2023 14.33 0.19 1.34% 14.14 14.49 14.05
Jan 13, 2023 14.01 0.03 0.21% 13.98 14.11 13.65
Jan 12, 2023 13.87 0.94 7.27% 12.93 14.19 12.69
Jan 11, 2023 12.88 0.32 2.55% 12.56 12.91 12.38
Jan 10, 2023 12.80 -0.13 -1.01% 12.93 12.99 12.71
Jan 9, 2023 13.02 -0.27 -2.03% 13.29 13.37 12.97

Persimmon PLC Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3136.8 3597.8 3737.6 3649.4 3328.3 3610.5
Έσοδα 3136.8 3597.8 3737.6 3649.4 3328.3 3610.5
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2265.4 2526.1 2557.7 2518.7 2433.9 2526.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 871.4 1071.7 1179.9 1130.7 894.4 1083.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2366.3 2642.7 2654.9 2620 2544.8 2650
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8 11 9.2 7.3 4.3 6.2
Other Operating Expenses, Total 92.9 105.6 88 94 106.6 117.1
Λειτουργικά Έσοδα 770.5 955.1 1082.7 1029.4 783.5 960.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 16.5 16 13.8 14.5 3.9 8.1
Άλλο, Καθαρό -12.2 -5 -5.7 -3.1 -3.6 -1.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 774.8 966.1 1090.8 1040.8 783.8 966.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Καθαρά Κέρδη 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 317.5 323.7 315.7 318.8 319.9 320.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.96945 2.43095 2.80773 2.66248 1.99562 2.45846
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.35 2.35 2.35 0.4 1.95 2.35
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.97758 2.44303 2.82678 2.67451 2.196 2.46635
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 1895.4 1190.5 2137.8 1840.8 1769.7
Έσοδα 1895.4 1190.5 2137.8 1840.8 1769.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1320.2 845.3 1588.6 1300.3 1226.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 575.2 345.2 549.2 540.5 543.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1372 898.9 1645.9 1361.7 1288.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.2 1.6 2.7 6.2
Other Operating Expenses, Total 48.6 52 54.6 61.4 55.7
Λειτουργικά Έσοδα 523.4 291.6 491.9 479.1 481.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.1 0.8 -0.5 1 5.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 531.5 292.4 491.4 480.1 486.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Καθαρά Κέρδη 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 437.6 237.6 400.8 391.2 396
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 318.7 319.5 320.3 320.2 320.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.37308 0.74366 1.25133 1.22174 1.23673
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.7 1.25 1.1 1.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.38135 0.74773 1.2582 1.23166 1.25248
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3661.7 4228.8 4215.7 4068.6 4244.8 4322.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 913 1302.7 1048.1 843.9 1234.1 1246.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 913 1302.7 1048.1 843.9 1234.1 1246.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 100.1 95.1 105.9 61.9 102.8 145.2
Accounts Receivable - Trade, Net 49.3 59.1 57.7 40.6 52.7 87.9
Total Inventory 2645 2825.9 3059.5 3156.8 2901.3 2920.7
Prepaid Expenses 3.6 5.1 2.2 6 6.6 10
Total Assets 4144.6 4756.8 4651.7 4489.3 4623.1 4792.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 43 52.5 58 82 90.4 99
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 113 129 142.7 178.2 195.8 205.7
Accumulated Depreciation, Total -70 -76.5 -84.7 -96.2 -105.4 -106.7
Goodwill, Net 153.6 142.6 133.4 126.1 121.8 115.6
Intangibles, Net 60 60 60 60 60 60
Long Term Investments 151.7 3 3 2.1 2.1 0.3
Note Receivable - Long Term 8.8 110.2 77.6 66.3 45.7 36.3
Other Long Term Assets, Total 65.8 159.7 104 84.2 58.3 158.5
Total Current Liabilities 1014.5 1198.6 1123.9 996.2 874.7 885.2
Accounts Payable 500.9 527.3 523.5 491.9 368.1 444.6
Accrued Expenses 378.9 455.1 404.3 371.6 330.7 288
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 134.7 216.2 196.1 132.7 175.9 152.6
Total Liabilities 1407.2 1555.2 1457.2 1231 1104.7 1167
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 17.7 24 27.7 25.2 22.9 54.6
Other Liabilities, Total 375 332.6 305.6 209.6 207.1 227.2
Total Equity 2737.4 3201.6 3194.5 3258.3 3518.4 3625.2
Common Stock 30.8 30.9 31.7 31.9 31.9 31.9
Additional Paid-In Capital 10.6 13.5 15.5 19.2 22.3 24.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2696 3157.2 3147.3 3207.2 3464.2 3568.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4144.6 4756.8 4651.7 4489.3 4623.1 4792.2
Total Common Shares Outstanding 308.498 308.856 317.56 318.902 319.071 319.206
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4068.6 4166 4244.8 4295.9 4322.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 843.9 828.9 1234.1 1315.2 1246.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 843.9 828.9 1234.1 1315.2 1246.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 67.9 109.8 109.4 165.1 155.2
Accounts Receivable - Trade, Net 58.5 97.3 86.6 139.2 123.9
Total Inventory 3156.8 3227.3 2901.3 2815.6 2920.7
Total Assets 4489.3 4526.4 4623.1 4733.8 4792.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 82 86.7 90.4 93.4 99
Intangibles, Net 186.1 184.5 181.8 177.9 175.6
Long Term Investments 2.1 2.1 2.1 0.3 0.3
Note Receivable - Long Term 66.3 57.3 45.7 38.9 36.3
Other Long Term Assets, Total 84.2 29.8 58.3 127.4 158.5
Total Current Liabilities 996.2 857.3 874.7 911.3 885.2
Payable/Accrued 911.7 848.8 794.2 830.8 807
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 84.5 8.5 80.5 80.5 78.2
Total Liabilities 1231 1075.8 1104.7 1166.4 1167
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 25.2 17.8 22.9 41.5 54.6
Other Liabilities, Total 209.6 200.7 207.1 213.6 227.2
Total Equity 3258.3 3450.6 3518.4 3567.4 3625.2
Common Stock 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
Additional Paid-In Capital 19.2 19.8 22.3 22.9 24.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3207.2 3398.9 3464.2 3512.6 3568.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4489.3 4526.4 4623.1 4733.8 4792.2
Total Common Shares Outstanding 318.902 318.942 319.071 319.1 319.206
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 625.3 786.9 886.4 848.8 638.4 787.2
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 698.2 824 654.3 620 765.5 784.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8 8.4 10 13.3 14.1 14.5
Amortization 0 0 0 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 167.2 201.5 215.1 191.7 222.1 184.1
Cash Taxes Paid 146.6 152.9 165.8 159.6 228.4 186.2
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4 3.9 3.9 4.2 4.1 3.7
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -102.3 -172.8 -457.2 -433.8 -109.1 -201
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13.9 -17.7 -15 -25.9 -18.1 -18.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.7 -18 -15.5 -27.5 -18.9 -20.9
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.8 0.3 0.5 1.6 0.8 2.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -341.7 -416.6 -893.9 -798.3 -357.2 -754.1
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.7 -3 -163.1 -50.6 -6 -3.8
Total Cash Dividends Paid -338.3 -416.6 -732.3 -747.8 -350.7 -749.6
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.3 3 1.5 3.9 3.1 2.6
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 342.6 389.7 -254.6 -204.2 390.2 12.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.8 -3.6 -3.3
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 848.8 237.6 638.4 391.2 787.2
Cash From Operating Activities 620 -0.6 765.5 491.8 784.8
Cash From Operating Activities 13.3 7.1 14.1 7.2 14.5
Amortization 0 0
Non-Cash Items 191.7 53.9 222.1 93.4 184.1
Cash Taxes Paid 159.6 129.7 228.4 92.2 186.2
Cash Interest Paid 4.2 2.5 4.1 2.6 3.7
Changes in Working Capital -433.8 -299.2 -109.1 0 -201
Cash From Investing Activities -25.9 -9.6 -18.1 -7 -18.2
Capital Expenditures -27.5 0 -18.9 -9.3 -20.9
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.6 -9.6 0.8 2.3 2.7
Cash From Financing Activities -798.3 -4.8 -357.2 -403.7 -754.1
Financing Cash Flow Items -50.6 -3.6 -6 -3.8 -3.8
Total Cash Dividends Paid -747.8 0 -350.7 -398.7 -749.6
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.9 0.6 3.1 0.6 2.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.8 -1.8 -3.6 -1.8 -3.3
Net Change in Cash -204.2 -15 390.2 81.1 12.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.717 31028529 -1407454 2022-07-19 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 4.1605 13285338 6208338 2022-10-28 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3297 10632423 -26865 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.5407 8112906 1315194 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.449 7820219 -29831 2023-01-02 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.0868 6663643 -52882 2023-01-02 LOW
Davidson (Duncan Henry) Individual Investor 1.6163 5161244 0 2023-01-02 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5812 5049243 -48025 2023-01-02 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.2505 3993288 -278166 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1997 3830979 -41292 2023-01-02 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1272 3599398 0 2023-01-02 LOW
Employees Provident Fund (EPF) Investment Advisor 1.0721 3423580 0 2022-09-30 LOW
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 1.0254 3274277 791200 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8613 2750219 -999715 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.7875 2514803 -6495926 2022-09-23 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.752 2401332 0 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6708 2141873 34885 2022-09-30 LOW
Killoran (Michael Hugh) Individual Investor 0.6048 1931192 0 2022-03-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5373 1715656 -19670 2022-09-30 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.5053 1613578 0 2022-11-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Persimmon Company profile

Σχετικά με την Persimmon PLC

Η Persimmon PLC είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή κατοικιών περίπου 31 λειτουργικές επιχειρήσεις, τρία σήματα κατασκευής κατοικιών και τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής εκτός εργοταξίου που παρέχουν κατοικίες και εξυπηρετούν τις τοπικές τους κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία εμπορεύεται με τις επωνυμίες Persimmon Homes, Charles Church και Westbury Partnerships. Εμπορεύεται με τις επωνυμίες Persimmon Homes, Charles Church, Westbury Partnerships, Space4, Brickworks, TileWorks και FibreNest. Η μάρκα Persimmon Homes παρέχει μια σειρά παραδοσιακών οικογενειακών κατοικιών. Η μάρκα Charles Church κατασκευάζει κατοικίες προσαρμοσμένες στις τοπικές αγορές. Η Westbury Partnerships επικεντρώνεται στην προσιτή κοινωνική στέγαση. Η επιχείρηση Space4 λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής εκτός εργοταξίου που παράγει ξύλινα πλαίσια, μονωμένα πάνελ τοίχου και κασέτες οροφής ως υφασμάτινη λύση για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Industry: Homebuilding (NEC)

Persimmon House
FULFORD
YORK YO19 4FE
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00412

BTC/USD

22,935.15 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.53 Price
+4.780% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1168%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0826%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

US100

12,467.60 Price
-0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου