Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Perpetual Limited - PPTau CFD

  24.05
  1.11%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:06

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.15
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 24.32
  Άνοιγμα* 24.51
  Μεταβολή 1 έτους* -0.45%
  Εύρος ημέρας* 24.01 - 24.51
  Εύρος 52 εβδ. 23.07-37.42
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 614.36K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.89M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.49B
  Αναλογία P/E 14.73
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 56.06M
  Έσοδα 740.20M
  EPS 1.77
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.03846
  Beta 1.56
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 24.17 -0.19 -0.78% 24.36 24.48 23.97
  Mar 3, 2024 24.33 -0.16 -0.65% 24.49 24.53 24.24
  Mar 1, 2024 24.32 0.41 1.71% 23.91 24.36 23.82
  Feb 29, 2024 23.91 0.15 0.63% 23.76 24.09 23.61
  Feb 28, 2024 23.74 -0.32 -1.33% 24.06 24.33 23.57
  Feb 27, 2024 24.05 -0.89 -3.57% 24.94 25.13 23.65
  Feb 26, 2024 24.94 -0.41 -1.62% 25.35 25.36 24.75
  Feb 25, 2024 25.36 0.05 0.20% 25.31 25.44 25.21
  Feb 23, 2024 25.20 -0.18 -0.71% 25.38 25.44 25.17
  Feb 22, 2024 25.39 0.25 0.99% 25.14 25.43 25.03
  Feb 21, 2024 25.14 -0.43 -1.68% 25.57 25.66 25.13
  Feb 20, 2024 25.57 0.11 0.43% 25.46 25.71 25.19
  Feb 19, 2024 25.45 -0.02 -0.08% 25.47 25.50 25.19
  Feb 18, 2024 25.49 0.10 0.39% 25.39 25.54 25.24
  Feb 16, 2024 25.43 -0.09 -0.35% 25.52 25.53 25.38
  Feb 15, 2024 25.52 0.08 0.31% 25.44 25.73 25.27
  Feb 14, 2024 25.45 0.65 2.62% 24.80 25.58 24.69
  Feb 13, 2024 24.80 -0.53 -2.09% 25.33 25.35 24.75
  Feb 12, 2024 25.33 0.18 0.72% 25.15 25.40 25.15
  Feb 11, 2024 25.13 0.08 0.32% 25.05 25.18 25.00

  Perpetual Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 1023.2 740.2 652.075 491.297 519.405
  Έσοδα 1023.2 740.2 652.075 491.297 519.405
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 900.2 603.1 535.294 370.664 354.456
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 817 550.4 489.365 324.739 334.431
  Depreciation / Amortization 83.2 52.7 45.929 32.187 20.025
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 13.737 0
  Λειτουργικά Έσοδα 123 137.1 116.781 120.633 164.949
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.8 -9.2 -10.116 -4.026 -2.787
  Άλλο, Καθαρό 10.9 9.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 89.1 137.3 106.665 116.607 162.162
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Καθαρά Κέρδη 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 59 101.2 74.869 81.999 115.929
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 83.0146 57.347 56.2267 47.456 47.0724
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.71072 1.7647 1.33156 1.7279 2.46278
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 2.09 1.8 1.55 2.5
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.34885 2.05003 1.73204 1.93145 2.46278
  Other Operating Expenses, Total 0.001
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 630 393.2 356.6 383.6 366.238
  Έσοδα 630 393.2 356.6 383.6 366.238
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 565.5 334.7 309.9 293.2 300.433
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 509.6 307.4 283.9 266.5 274.418
  Depreciation / Amortization 55.9 27.3 26 26.7 26.015
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα 64.5 58.5 46.7 90.4 65.805
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -31.3 -13.5 -4 -5.2 -5.512
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.1 45 52.1 85.2 60.293
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Καθαρά Κέρδη 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32.2 26.8 41.9 59.3 45.69
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 107.93 58.099 57.4342 57.2598 57.4369
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.29834 0.46128 0.72953 1.03563 0.79548
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.65 0.55 0.97 1.12 0.96
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.60548 0.81596 0.80794 1.23741 0.94326
  Άλλο, Καθαρό 10.9 9.4
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 702.5 498.4 457.4 505.683 668.267
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 427.1 361.7 311 400.533 552.109
  Μετρητά 232.4 158.4 139.6 158.775 136.044
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 163.9 186.3 163.9 236.39 252.522
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 243.1 126.5 132.7 92.016 101.62
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 190.6 117.4 132.7 84.79 92.945
  Προπληρωθέντα Εξοδα 32.3 10.2 13.7 13.134 14.538
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3942 1746.5 1616.9 1169.15 1152.27
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 104.9 77.8 91.1 89.493 26.564
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 164.9 144.567 70.477
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -87.1 -55.074 -43.913
  Υπεραξία, Καθαρό 1579.9 616.7 554.5 361.328 289.79
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1137.9 335 308.4 83.126 55.989
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 291.4 152 150.4 80.685 69.663
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 125.4 66.6 55.1 48.835 41.995
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 462.4 369.2 361.2 390.854 350.111
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 93 54 73 71.98 52.574
  Δεδουλευμένα Έξοδα 164.8 90.1 91.2 52.966 40.716
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 185 208.7 183.9 252.125 256.821
  Σύνολο Οφειλών 1570 820.7 709.8 514.814 490.029
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 805.7 314.3 236.1 68.88 87
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 734.4 258.4 166 0 87
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 166.2 14.9 15.6 17.397 16.244
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.7 122.3 96.9 37.683 36.674
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2372 925.8 907.1 654.336 662.239
  Κοινή Μετοχή 2241.2 858.1 854.6 582.105 550.635
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 80.4 94.8 110.6 114.345 142.733
  Treasury Stock - Common -50.7 -40.4 -39.3 -42.298 -31.434
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 101.1 13.3 -18.8 0.184 0.305
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3942 1746.5 1616.9 1169.15 1152.27
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 110.881 56.062 55.9582 46.7147 46.2256
  Μετρητά & Ισοδύναμα 30.8 17 7.5 5.368 163.543
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.6 16.4 13.1 13.783
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 71.3 55.9 70.1 68.88
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 702.5 483 498.4 489.3 457.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 427.1 308 361.7 320.1 311
  Μετρητά 232.4 125.6 158.4 115.4 139.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 30.8 8 17 15.5 7.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 163.9 174.4 186.3 189.2 163.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 243.1 156 126.5 154.6 132.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 209.9 132.3 122.9 144.5 132.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 32.3 19 10.2 14.6 13.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3942 1704.6 1746.5 1705.5 1616.9
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 104.9 71.3 77.8 84.8 91.1
  Υπεραξία, Καθαρό 1579.9 621.2 616.7 599.8 554.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1137.9 327.6 335 329.4 308.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 291.4 149.9 152 154.8 150.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 125.4 51.6 66.6 47.4 55.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 462.4 370.9 369.2 338.5 361.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 93 72.7 54 51.6 73
  Δεδουλευμένα Έξοδα 164.8 56.9 90.1 62.6 91.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.6 15.6 16.4 14.5 13.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 185 225.7 208.7 209.8 183.9
  Σύνολο Οφειλών 1570 822.3 820.7 786.2 709.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 805.7 327.2 314.3 311.9 236.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 734.4 277 258.4 248.1 166
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 71.3 50.2 55.9 63.8 70.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 166.2 15.9 14.9 19.2 15.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.7 108.3 122.3 116.6 96.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2372 882.3 925.8 919.3 907.1
  Κοινή Μετοχή 2241.2 871.2 858.1 856.1 854.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 80.4 44.5 94.8 109.5 110.6
  Treasury Stock - Common -50.7 -43.1 -40.4 -40.5 -39.3
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 101.1 9.7 13.3 -5.8 -18.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3942 1704.6 1746.5 1705.5 1616.9
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 110.881 56.4147 56.062 56.0011 55.9582
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 170.8 128.744 149.831 132.68 144.273
  Cash Receipts 834.1 669.883 543.577 552.125 579.133
  Cash Payments -596.4 -493.328 -367.157 -374.964 -367.208
  Cash Taxes Paid -59.6 -42.558 -26.138 -48.784 -71.638
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -8.2 -6.059 -4.095 -2.788 -2.62
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.9 0.806 3.644 7.091 6.606
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -69.2 -487.163 -73.17 -27.786 -21.773
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15 -21.964 -13.616 -20.002 -15.907
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -54.2 -465.199 -59.554 -7.784 -5.866
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -66.6 344.133 -212.105 -125.544 -125.75
  Total Cash Dividends Paid -112.4 -72.414 -105.25 -123.422 -125.75
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 28.3 -17.077 -135.444 -20.65 -3.25
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -14.8 267.465 -5.796 -2.122
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -14.4 -25.58 -14.059
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 75 174.662 -87
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6.7 -2.791
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -1.6 170.8 35.4 128.744 23.675
  Cash Receipts 398.1 834.1 395.5 669.883 309.631
  Cash Payments -369.2 -596.4 -318.5 -493.328 -257.602
  Cash Taxes Paid -24.3 -59.6 -37.4 -42.558 -26.625
  Cash Interest Paid -8.1 -8.2 -4.6 -6.059 -2.391
  Changes in Working Capital 1.9 0.9 0.4 0.806 0.662
  Cash From Investing Activities -6.3 -69.2 -48.5 -487.163 -472.673
  Capital Expenditures -10.7 -15 -7 -21.964 -9.304
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4.4 -54.2 -41.5 -465.199 -463.369
  Cash From Financing Activities -41.8 -66.6 2.1 344.133 463.268
  Financing Cash Flow Items -13.7 -14.4 -6.4 -25.58 -18.778
  Total Cash Dividends Paid -52.6 -112.4 -51.7 -72.414 -27.025
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.5 -14.8 -14.8 267.465 275.066
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 25 75 75 174.662 234.005
  Foreign Exchange Effects 7.9 -6.7 -5.2 -2.791 -6.312
  Net Change in Cash -41.8 28.3 -16.2 -17.077 7.958
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 4.2563 4823816 2844538 2023-09-18 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4972 3963536 -29752 2023-08-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3986 3851795 -160532 2023-09-28 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5027 2836386 0 2023-08-03 LOW
  Macquarie Investment Management Global Ltd. Investment Advisor 2.0775 2354482 -189710 2022-11-10 MED
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 2.0232 2292973 48437 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.878 2128374 1831443 2023-09-28 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.594 1806588 71759 2023-09-30 LOW
  Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 1.4566 1650852 800000 2023-08-03 LOW
  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.1846 1342572 1342572 2023-01-27 LOW
  First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 1.1171 1266098 1266098 2023-01-27 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0939 1239761 -86976 2023-09-28 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0314 1168907 -4000 2023-08-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8359 947354 418284 2022-12-31 LOW
  Queensland Trustees Pty. Ltd. Corporation 0.8295 940066 301352 2023-08-03 LOW
  Lees (Chris) Individual Investor 0.8209 930321 930321 2023-08-03
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5868 665003 52660 2023-09-28 LOW
  Equiniti TST (Jersey) Ltd. Corporation 0.4482 508003 508003 2023-08-03
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.4165 472068 472068 2022-12-31 MED
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.3803 430968 4673 2023-04-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  Level 18
  123 Pitt Street
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου