Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Outset Medical, Inc. - OM CFD

21.80
4.81%
0.08
Χαμηλό: 20.61
Υψηλό: 22.02
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Outset Medical Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 20.8
Άνοιγμα* 20.61
Μεταβολή 1 έτους* -5.42%
Εύρος ημέρας* 20.61 - 22.02
Εύρος 52 εβδ. 11.41-30.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 404.61K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.94M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.05B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 49.23M
Έσοδα 118.29M
EPS -3.51
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 20.83 -0.22 -1.05% 21.05 21.21 20.24
May 30, 2023 21.22 -0.08 -0.38% 21.30 21.67 20.71
May 26, 2023 21.38 1.76 8.97% 19.62 21.41 19.48
May 25, 2023 20.20 0.23 1.15% 19.97 20.26 19.47
May 24, 2023 20.30 0.77 3.94% 19.53 20.49 19.47
May 23, 2023 20.13 -1.50 -6.93% 21.63 22.29 19.73
May 22, 2023 22.06 1.31 6.31% 20.75 22.32 20.74
May 19, 2023 21.18 0.19 0.91% 20.99 21.76 20.99
May 18, 2023 21.03 1.50 7.68% 19.53 21.14 19.47
May 17, 2023 20.08 0.10 0.50% 19.98 20.22 19.51
May 16, 2023 20.14 0.37 1.87% 19.77 20.17 19.48
May 15, 2023 20.11 0.09 0.45% 20.02 20.32 19.61
May 12, 2023 19.98 0.01 0.05% 19.97 20.28 19.62
May 11, 2023 20.15 -0.54 -2.61% 20.69 20.94 19.80
May 10, 2023 20.87 0.59 2.91% 20.28 20.99 20.21
May 9, 2023 20.26 0.50 2.53% 19.76 20.49 19.19
May 8, 2023 19.93 -0.09 -0.45% 20.02 20.24 18.24
May 5, 2023 20.79 -0.18 -0.86% 20.97 22.48 20.79
May 4, 2023 20.92 2.45 13.26% 18.47 21.52 18.47
May 3, 2023 20.28 0.95 4.91% 19.33 20.46 19.12

Outset Medical, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Outset Medical Inc Earnings Release
Q2 2023 Outset Medical Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Outset Medical Inc Earnings Release
Q3 2023 Outset Medical Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 115.375 102.602 49.935 15.078 2.007
Έσοδα 115.375 102.602 49.935 15.078 2.007
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 97.542 94.994 62.972 32.88 8.122
Ακαθάριστο Εισόδημα 17.833 7.608 -13.037 -17.802 -6.115
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 277.761 233.121 168.969 85.385 48.57
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129.997 101.386 75.58 29.178 17.532
Έρευνα & Ανάπτυξη 48.855 36.741 28.85 23.327 22.916
Λειτουργικά Έσοδα -162.386 -130.519 -119.034 -70.307 -46.563
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.275 -1.217 -2.365 -1.772 -2.93
Άλλο, Καθαρό 0 0 -0.093 3.8 -0.262
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -162.661 -131.736 -121.492 -68.279 -49.755
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -162.956 -131.935 -121.492 -68.299 -49.78
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -162.956 -131.935 -121.492 -68.299 -49.78
Καθαρά Κέρδη -162.956 -131.935 -121.492 -68.299 -49.78
Total Adjustments to Net Income 0 42.168 -17.163 -23.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -162.956 -131.935 -79.324 -85.462 -73.08
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -162.956 -131.935 -79.324 -85.462 -73.08
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -162.956 -131.935 -79.324 -85.462 -73.08
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 48.161 45.589 42.722 45.2225 45.2225
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.38357 -2.89401 -1.85675 -1.88981 -1.61601
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.36512 -2.89401 -1.82007 -1.88981 -1.61601
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.367 0 1.567
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 33.467 32.007 27.761 25.057 30.55
Έσοδα 33.467 32.007 27.761 25.057 30.55
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 27.039 26.734 23.425 21.275 26.108
Ακαθάριστο Εισόδημα 6.428 5.273 4.336 3.782 4.442
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 76.952 73.198 68.76 68.778 67.025
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.12 33.653 32.276 33.982 30.086
Έρευνα & Ανάπτυξη 13.793 11.444 13.059 13.521 10.831
Λειτουργικά Έσοδα -43.485 -41.191 -40.999 -43.721 -36.475
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.294 -0.189 0.238 -0.022 -0.302
Άλλο, Καθαρό 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -43.779 -41.38 -40.761 -43.743 -36.777
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Καθαρά Κέρδη -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -43.971 -41.444 -40.781 -43.839 -36.892
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 48.783 49.139 48.129 47.882 47.487
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.90136 -0.8434 -0.84733 -0.91556 -0.77689
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.90136 -0.82532 -0.84733 -0.91556 -0.77689
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.367
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 373.645 409.802 345.911 79.646 147.646
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 287.502 339.488 314.87 69.378 142.782
Μετρητά & Ισοδύναμα 73.222 182.348 294.972 36.226 33.264
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 214.28 157.14 19.898 33.152 109.518
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.07 25.6 6.468 3.914 1.088
Accounts Receivable - Trade, Net 28.07 25.6 6.468 3.914 1.088
Total Inventory 51.476 39.185 18.384 4.596 3.022
Prepaid Expenses 6.597 5.529 6.189 1.058 0.754
Total Assets 400.115 463.464 403.829 88.366 151.13
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21.993 20.195 23.251 7.895 2.926
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32.8 27.849 28.239 10.565 5.149
Accumulated Depreciation, Total -10.807 -7.654 -4.988 -2.67 -2.223
Other Long Term Assets, Total 4.477 33.467 34.667 0.825 0.558
Total Current Liabilities 51.949 51.695 36.692 24.91 10.213
Accounts Payable 0.603 1.763 4.948 4.96 3.373
Accrued Expenses 35.575 39.575 26.578 10.43 5.349
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 7.509 0.01
Other Current Liabilities, Total 15.771 10.357 5.166 2.011 1.481
Total Liabilities 154.125 89.383 75.22 51.107 46.796
Total Long Term Debt 96.336 29.762 29.674 21.561 28.355
Long Term Debt 96.336 29.762 29.674 21.561 28.346
Capital Lease Obligations 0 0.009
Other Liabilities, Total 5.84 7.926 8.854 4.636 8.228
Total Equity 245.99 374.081 328.609 37.259 104.334
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 409.446 392.284
Common Stock 0.048 0.047 0.043 0.007 0.006
Additional Paid-In Capital 1035.46 1000.21 822.624 0.356 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -788.95 -625.994 -494.059 -372.572 -287.896
Unrealized Gain (Loss) -0.564 -0.184 0.001 0.022 -0.06
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 400.115 463.464 403.829 88.366 151.13
Total Common Shares Outstanding 48.465 47.241 42.722 45.2225 45.2225
Other Current Assets, Total 0.7
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 337.275 373.645 310.003 345.777 377.426
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 249.213 287.502 227.517 262.062 302.267
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.386 73.222 63.877 75.497 114.346
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 212.827 214.28 163.64 186.565 187.921
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.314 28.07 22.512 24.627 26.899
Accounts Receivable - Trade, Net 34.314 28.07 22.512 24.627 26.899
Total Inventory 47.733 51.476 55.26 53.689 42.873
Prepaid Expenses 6.015 6.597 4.714 5.399 5.387
Total Assets 362.665 400.115 365.722 401.236 431.742
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21.012 21.993 22.022 21.932 20.844
Other Long Term Assets, Total 4.378 4.477 33.697 33.527 33.472
Total Current Liabilities 44.268 51.949 49.644 55.24 48.89
Accounts Payable 1.988 0.603 1.444 2.753 5.149
Accrued Expenses 27.957 35.575 34.041 36.973 30.789
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 14.323 15.771 14.159 14.514 12.952
Total Liabilities 146.379 154.125 86.619 91.472 86.289
Total Long Term Debt 96.48 96.336 29.828 28.806 29.784
Long Term Debt 96.48 96.336 29.828 28.806 29.784
Other Liabilities, Total 5.631 5.84 7.147 7.426 7.615
Total Equity 216.286 245.99 279.103 309.764 345.453
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.049 0.048 0.048 0.048 0.048
Additional Paid-In Capital 1049.27 1035.46 1027.49 1017.4 1008.94
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -832.921 -788.95 -747.506 -706.725 -662.886
Unrealized Gain (Loss) -0.113 -0.564 -0.934 -0.955 -0.649
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 362.665 400.115 365.722 401.236 431.742
Total Common Shares Outstanding 49.216 48.465 48.295 47.997 47.712
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32.8
Accumulated Depreciation, Total -10.807
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -162.956 -131.935 -121.492 -68.299 -49.78
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -145.729 -130.264 -99.015 -70.292 -46.442
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.169 5.162 3.159 1.484 1.069
Μη Χρηματικά Στοιχεία 33.2 22.112 25.167 -1.878 2.486
Cash Taxes Paid 0.385 0.083 0.019 0.035 0.009
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -21.142 -25.603 -5.849 -1.599 -0.217
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -66.295 -142.507 3.947 74.297 -68.776
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.325 -3.108 -9.108 -3.293 -1.766
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -57.97 -139.399 13.055 77.59 -67.01
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 72.898 160.147 385.682 0.249 134.872
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.181 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.042 160.147 387.046 0.439 134.881
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 64.856 0 -1.364 -0.009 -0.009
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -139.126 -112.624 290.614 4.254 19.654
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -43.971 -162.956 -121.512 -80.731 -36.892
Cash From Operating Activities -44.756 -145.729 -111.222 -76.91 -38.335
Cash From Operating Activities 1.384 5.169 3.9 2.586 1.262
Non-Cash Items 8.598 33.2 23.826 15.118 6.581
Cash Taxes Paid 0.201 0.385 0.334 0.283 0.205
Changes in Working Capital -10.767 -21.142 -17.436 -13.883 -9.286
Cash From Investing Activities 2.643 -66.295 -14.547 -34.706 -33.39
Capital Expenditures -0.81 -8.325 -6.216 -3.475 -1.478
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.453 -57.97 -8.331 -31.231 -31.912
Cash From Financing Activities 5.277 72.898 7.298 4.765 3.723
Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.277 8.042 7.433 4.765 3.723
Issuance (Retirement) of Debt, Net 64.856
Net Change in Cash -36.836 -139.126 -118.471 -106.851 -68.002
Financing Cash Flow Items -0.135
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 14.77 7270972 49376 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.4572 4655616 82430 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 6.6916 3294148 -225722 2023-03-31 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2155 3059782 -77314 2023-03-31 LOW
Bellevue Asset Management AG Investment Advisor 5.9047 2906759 63080 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 5.5577 2735954 169738 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.8619 1901126 91339 2023-03-31 LOW
Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 3.7109 1826825 -33580 2023-03-31 LOW
Braidwell LP Hedge Fund 3.5637 1754350 49798 2023-03-31
Mubadala Investment Company PJSC Sovereign Wealth Fund 2.9346 1444665 -1445678 2021-12-07 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.6458 1302457 129782 2023-03-31 LOW
Eagle Health Investments LP Hedge Fund 2.4384 1200385 -20224 2023-03-31 MED
Perceptive Advisors LLC Private Equity 2.213 1089427 0 2023-03-31 MED
C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Investment Advisor 2.0314 1000000 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8701 920601 35123 2023-03-31 LOW
Pura Vida Investments, LLC Hedge Fund 1.8671 919136 464746 2023-03-31 MED
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6427 808658 -100994 2023-03-31 LOW
Columbia Wanger Asset Management, LLC Investment Advisor 1.4124 695303 157420 2023-03-31 MED
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2327 606819 -3405 2023-03-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1932 587411 -16224 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Outset Medical, Inc. Company profile

Σχετικά με την Outset Medical, Inc.

Η Outset Medical, Inc. είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που προσφέρει το Tablo. Το Tablo είναι μια κινητή ολοκληρωμένη λύση αιμοκάθαρσης για οξεία και κατ' οίκον θεραπεία αιμοκάθαρσης. Η ενσωμάτωση του καθαρισμού του νερού και της παραγωγής αιμοκάθαρσης κατά παραγγελία επιτρέπει στο Tablo να λειτουργεί ως τροχήλατη κλινική αιμοκάθαρσης και επιτρέπει στους παρόχους να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα από το νοσοκομείο έως το σπίτι. Το φυσίγγιο Tablo είναι ένα αναλώσιμο μιας χρήσης που προορίζεται για τη διευκόλυνση του εξωσωματικού καθαρισμού του αίματος των ασθενών και αποτελείται από έναν προ-διαμορφωμένο σωλήνα αίματος, φυσιολογικού ορού και έγχυσης. Ο πίνακας οθόνης αφής του Tablo επιτρέπει στον χρήστη να περιηγηθεί στη θεραπεία με κινούμενα σχέδια και μη τεχνική γλώσσα, προσαρμοσμένη τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε μη επαγγελματίες χρήστες. Το λογισμικό συνδεσιμότητας cloud του Tablo επιτρέπει ένα οικοσύστημα διάγνωσης και ανάλυσης του μηχανήματος, οδηγίες θεραπείας, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, βελτιωμένη τεκμηρίωση και απομακρυσμένη διαχείριση του μηχανήματος. Επιπλέον, το Tablo παρέχει επίσης ισχυρή κλινική φροντίδα.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

3052 Orchard Drive
SAN JOSE
CALIFORNIA 95134
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00404

Gold

1,976.06 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.20 Price
+3.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,447.50 Price
+1.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου