Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Orica - ORIau CFD

  16.90
  0.6%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.8
  Άνοιγμα* 16.8
  Μεταβολή 1 έτους* 6.33%
  Εύρος ημέρας* 16.79 - 16.99
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 16.95 0.10 0.59% 16.85 17.02 16.85
  Feb 22, 2024 16.85 -0.06 -0.35% 16.91 16.97 16.78
  Feb 21, 2024 16.92 0.18 1.08% 16.74 17.01 16.70
  Feb 20, 2024 16.80 0.09 0.54% 16.71 16.85 16.67
  Feb 19, 2024 16.70 -0.21 -1.24% 16.91 16.92 16.70
  Feb 18, 2024 16.91 0.17 1.02% 16.74 16.91 16.68
  Feb 16, 2024 16.67 0.00 0.00% 16.67 16.73 16.54
  Feb 15, 2024 16.67 -0.07 -0.42% 16.74 16.92 16.64
  Feb 14, 2024 16.74 0.61 3.78% 16.13 16.79 16.08
  Feb 13, 2024 16.14 -0.18 -1.10% 16.32 16.39 16.04
  Feb 12, 2024 16.33 0.03 0.18% 16.30 16.34 16.24
  Feb 11, 2024 16.30 0.03 0.18% 16.27 16.33 16.22
  Feb 9, 2024 16.29 0.03 0.18% 16.26 16.33 16.21
  Feb 8, 2024 16.26 -0.04 -0.25% 16.30 16.42 16.21
  Feb 7, 2024 16.30 -0.23 -1.39% 16.53 16.56 16.29
  Feb 6, 2024 16.53 0.25 1.54% 16.28 16.55 16.25
  Feb 5, 2024 16.29 0.09 0.56% 16.20 16.44 16.19
  Feb 4, 2024 16.21 -0.09 -0.55% 16.30 16.35 16.20
  Feb 2, 2024 16.43 0.18 1.11% 16.25 16.44 16.24
  Feb 1, 2024 16.24 0.20 1.25% 16.04 16.32 15.95

  Orica Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7096.4 5207.9 5143 5878 5373.8
  Έσοδα 7096.4 5207.9 5143 5878 5373.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5755.2 4071.3 3831.5 4343 3962.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1341.2 1136.6 1311.5 1535 1411.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6721.6 5255.8 4839.3 5409.2 5131
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 463.2 454 449.1 531.3 506.4
  Depreciation / Amortization 385.8 358.1 320.7 276.4 266.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -24.6 -36.8 -33.2 -36.3 -17
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 181.3 403.9 166.7 139.9 208.2
  Other Operating Expenses, Total -39.3 5.3 104.5 154.9 204.3
  Λειτουργικά Έσοδα 374.8 -47.9 303.7 468.8 242.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -114.6 -110.1 -110.9 -109.7 -121.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 274.5 -153.2 144.7 359.1 121.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 133.6 -178.5 79.7 250.5 13.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 11.1 -9.9 -9.2 -5.4 -13.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 144.7 -188.4 70.5 245.1 -0.2
  Καθαρά Κέρδη 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 144.7 -188.4 70.5 245.1 -0.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 417.372 406.756 397.11 381.624 378.215
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.34669 -0.46318 0.17753 0.64225 -0.00053
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.35 0.24 0.33 0.55 0.4205
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.92963 1.09747 0.87004 1.24625 0.78077
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -84.6 14.6 11.8 0 -47.9
  Άλλο, Καθαρό 14.3 4.8 -48.1
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 3998.4 4050.4 3046 2584.7 2404.2
  Έσοδα 3998.4 4050.4 3046 2584.7 2404.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3240.8 3306.6 2448.6 2010.4 1883.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 757.6 743.8 597.4 574.3 520.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3762.6 3769.2 2952.4 2763.7 2277
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 274.8 244.2 219 216.1 227.6
  Depreciation / Amortization 182.7 207 178.8 148.4 182.1
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9.7 -10.3 -14.3 -17.6 -16.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 84.4 37 144.3 431.8 -11.8
  Other Operating Expenses, Total -10.4 -15.3 -24 -25.4 11.8
  Λειτουργικά Έσοδα 235.8 281.2 93.6 -179 127.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -82.1 -57 -43.3 -63.7 -41.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 153.7 224.2 50.3 -242.7 85.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 82.4 144.9 -11.3 -256.7 75.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 40.2 -1 12.1 -8.4 -1.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 122.6 143.9 0.8 -265.1 73.7
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.8 -85.4 14.6 5.3
  Καθαρά Κέρδη 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 122.6 143.9 0.8 -265.1 73.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 453.54 426.507 408.237 406.756 407.661
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.27032 0.33739 0.00196 -0.65174 0.18079
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.126 0.22 0.13 0.165 0.075
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45641 0.44595 0.35102 0.52611 0.21071
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3095.1 3309.5 2391.6 2664 1835.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1152.1 1255.3 551 920.5 412.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1152.1 1255.3 551 920.5 412.6
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 909.8 1029.9 790.3 976.8 765.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 759.2 903.1 678.2 837.7 681.6
  Συνολικό Απόθεμα 868.1 872.6 635.8 610 587.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 165.1 151.7 414.5 156.7 69.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8767.2 8367.8 7365.7 8203.5 7391.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3360.3 3082.3 3040.2 3267 3135.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7322.8 6716.5 6429.4 6405.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3962.5 -3634.2 -3389.2 -3138.6
  Υπεραξία, Καθαρό 1063.5 877 896.7 1186.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 342.9 265.9 253.7 253.8 1483
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 326.5 323.8 290.4 301.6 301.3
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 54.6 56.6 33.8 46.3 63
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 524.3 452.7 459.3 484.3 573.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1959.8 2480.2 1668.8 2169.4 1644.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 984.5 1091.7 876.5 739.7 863.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 117 108.4 105.6 103.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.1 2.4 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 72.8 713.3 59.3 680 60.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 785.5 566.8 625.3 644 720.7
  Σύνολο Οφειλών 4778.5 4682 4639.4 5310.9 4594.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2299.4 1693.7 2261.8 2357.3 2226
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2075.4 1511.7 2069 2123.6 2226
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 224 182 192.8 233.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 46.8 47.2 39.6 42 73.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 63.1 43.4 66.1 47.8 57.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 409.4 417.5 603.1 694.4 593.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3988.7 3685.8 2726.3 2892.6 2796.8
  Κοινή Μετοχή 3421.2 3389.7 2686.1 2659.1 2138
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 727.6 585.8 576.1 783.2 658.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -160.1 -289.7 -535.9 -549.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8767.2 8367.8 7365.7 8203.5 7391.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 455.492 452.808 407.513 405.879 380.577
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3095.1 2926 3309.5 2317.2 2391.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1152.1 681.1 1255.3 494.1 551
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1152.1 681.1 1255.3 494.1 551
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 909.8 1031.1 1029.9 852.8 790.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 759.2 829.4 903.1 705.9 678.2
  Συνολικό Απόθεμα 868.1 1026.9 872.6 808.6 635.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 165.1 186.9 151.7 161.7 414.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8767.2 8304.6 8367.8 7091.1 7365.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3360.3 3098.1 3082.3 2897.2 3040.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1406.4 1416 1142.9 1127 1150.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 326.5 322.9 323.8 286.5 290.4
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 54.6 60.2 56.6 54.9 33.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 524.3 481.4 452.7 408.3 459.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1959.8 1749.4 2480.2 1638.7 1668.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 984.5 1012.3 1091.7 938.5 876.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 3.4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 72.8 64.4 713.3 159 58
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 902.5 672.7 675.2 541.2 730.9
  Σύνολο Οφειλών 4778.5 4526.9 4682 4476.1 4639.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2299.4 2236.7 1693.7 2211.3 2261.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2075.4 2041.9 1511.7 2032.1 2069
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 224 194.8 182 179.2 192.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 46.8 42.9 47.2 45.6 39.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 63.1 52.6 43.4 36.3 66.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 409.4 445.3 417.5 544.2 603.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3988.7 3777.7 3685.8 2615 2726.3
  Κοινή Μετοχή 3421.2 3410.6 3389.7 2697.2 2686.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 727.6 633.9 585.8 451.1 576.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -160.1 -266.8 -289.7 -533.3 -535.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8767.2 8304.6 8367.8 7091.1 7365.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 455.492 454.14 452.808 408.831 407.513
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AustralianSuper Pension Fund 14.1091 64265668 -5219895 2023-06-28 LOW
  Cooper Investors Pty Ltd. Investment Advisor 6.1744 28123715 5347378 2023-07-14 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0185 22858902 150076 2023-07-07 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.989 22724345 -172069 2023-08-21 MED
  Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9639 22609984 -1384009 2022-11-01 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8561 13009397 559237 2023-09-13 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5179 11469000 3848648 2022-10-19 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4983 6824625 43353 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2482 5685355 5090768 2023-09-13 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2176 5545958 0 2023-07-31 LOW
  Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0752 4897558 0 2023-07-31 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0514 4788942 0 2022-10-19 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.9579 4363365 421130 2022-10-19 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.865 3939812 2682488 2022-10-19 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8061 3671942 79304 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.7318 3333432 3333432 2022-10-19 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6115 2785374 1957978 2022-12-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5955 2712657 37 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.561 2555364 0 2022-10-19 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.5503 2506505 49670 2023-09-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Explosives

  1 Nicholson St
  MELBOURNE
  VICTORIA 3002
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου