Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Omnicell - OMCL CFD

  35.03
  3.85%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Omnicell Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 33.73
  Άνοιγμα* 34.05
  Μεταβολή 1 έτους* -33.03%
  Εύρος ημέρας* 33.76 - 35.03
  Εύρος 52 εβδ. 28.72-77.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 593.88K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.48B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.47M
  Έσοδα 1.19B
  EPS -0.77
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 4, 2023 35.03 1.90 5.73% 33.13 35.06 33.10
  Dec 1, 2023 33.73 1.31 4.04% 32.42 33.87 32.41
  Nov 30, 2023 33.29 -1.09 -3.17% 34.38 34.87 33.07
  Nov 29, 2023 34.63 0.16 0.46% 34.47 35.53 34.22
  Nov 28, 2023 34.57 0.58 1.71% 33.99 35.10 33.98
  Nov 27, 2023 34.44 1.11 3.33% 33.33 34.55 33.21
  Nov 24, 2023 33.55 0.23 0.69% 33.32 34.14 33.32
  Nov 22, 2023 33.55 1.09 3.36% 32.46 33.72 32.37
  Nov 21, 2023 32.41 -0.04 -0.12% 32.45 32.82 32.05
  Nov 20, 2023 32.95 0.22 0.67% 32.73 33.23 32.57
  Nov 17, 2023 33.08 0.09 0.27% 32.99 33.66 32.67
  Nov 16, 2023 33.44 0.76 2.33% 32.68 33.81 32.67
  Nov 15, 2023 33.36 0.68 2.08% 32.68 34.43 32.67
  Nov 14, 2023 33.04 2.34 7.62% 30.70 33.56 30.70
  Nov 13, 2023 30.74 0.27 0.89% 30.47 30.96 29.83
  Nov 10, 2023 30.74 0.56 1.86% 30.18 31.19 29.67
  Nov 9, 2023 30.21 0.02 0.07% 30.19 30.97 29.80
  Nov 8, 2023 30.90 0.04 0.13% 30.86 31.62 29.93
  Nov 7, 2023 30.73 1.56 5.35% 29.17 30.76 29.14
  Nov 6, 2023 29.47 -0.85 -2.80% 30.32 30.43 28.68

  Omnicell Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Omnicell Inc Earnings Release
  Q4 2023 Omnicell Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1295.95 1132.02 892.208 897.027 787.309
  Έσοδα 1295.95 1132.02 892.208 897.027 787.309
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 698.942 576.976 476.352 460.115 414.979
  Ακαθάριστο Εισόδημα 597.005 555.042 415.856 436.912 372.33
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1298.27 1042.51 856.682 818.675 742.917
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 475.171 387.904 303.924 289.916 263.095
  Έρευνα & Ανάπτυξη 101.354 75.611 66.445 68.644 64.843
  Λειτουργικά Έσοδα -2.323 89.507 35.526 78.352 44.392
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.13 -23.5 -6.177 -4.419 -8.776
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.453 66.007 29.349 73.933 35.616
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.891 47.943 43.743 42.943 40.559
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12307 1.62378 0.73598 1.42836 0.93023
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.44606 1.79624 0.884 1.42836 0.99914
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 22.803 2.02 9.961
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 298.973 290.629 297.674 348.059 331.386
  Έσοδα 298.973 290.629 297.674 348.059 331.386
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 164.292 165.456 168.503 188.52 173.294
  Ακαθάριστο Εισόδημα 134.681 125.173 129.171 159.539 158.092
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 291.225 313.592 336.031 329.594 318.901
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 103.082 120.429 123.382 114.381 119.252
  Έρευνα & Ανάπτυξη 23.13 22.393 26.664 24.899 26.355
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.721 5.314 17.482 1.794 0
  Λειτουργικά Έσοδα 7.748 -22.963 -38.357 18.465 12.485
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.461 1.781 2.843 -1.148 -1.711
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.209 -21.182 -35.514 17.317 10.774
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Καθαρά Κέρδη 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.451 -15 -28.408 16.774 9.069
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.472 44.887 44.68 45.819 46.26
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07589 -0.33417 -0.63581 0.36609 0.19604
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.0862 -0.25722 -0.38148 0.40402 0.19604
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 881.812 780.702 829.414 483.238 397.134
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 341.848 359.716 496.174 127.21 67.192
  Μετρητά
  Μετρητά & Ισοδύναμα 330.362 349.051 485.928 127.21 67.192
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 299.469 240.894 190.117 218.362 196.238
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 299.469 240.894 190.117 218.362 196.238
  Συνολικό Απόθεμα 147.549 119.924 96.298 108.011 100.868
  Προπληρωθέντα Εξοδα 28.772 29.155 26.122 14.478 20.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64.174 31.013 20.703 15.177 12.136
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2210.76 2142.5 1824.5 1240.81 1081.24
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 132.013 119.69 114.187 110.376 51.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 258.657 241.637 220.488 226.091 152.289
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -126.644 -121.947 -106.301 -115.715 -100.789
  Υπεραξία, Καθαρό 734.274 738.9 499.309 336.539 335.887
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 323.666 374.611 262.238 209.937 200.505
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 32.924 18.391 22.156 19.75 17.082
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 91.325 92.118 79.995 68.71 62.653
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 428.446 876.158 276.423 236.996 204.58
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 63.389 71.513 40.309 46.38 38.038
  Δεδουλευμένα Έξοδα 224.912 192.335 125.56 91.972 69.829
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 488.152 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 140.145 124.158 110.554 98.644 96.713
  Σύνολο Οφειλών 1080.62 995.807 857.001 395.556 401.625
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 566.571 0 467.201 50 135.417
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 566.571 0 467.201 50 135.417
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2.095 51.705 39.633 39.09 41.484
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 83.509 67.944 73.744 69.47 20.144
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1130.14 1146.69 967.503 845.254 679.617
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.055 0.054 0.053 0.051 0.05
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1046.76 1024.58 920.359 780.931 678.041
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 390.728 368.571 290.722 258.792 197.454
  Treasury Stock - Common -290.319 -238.109 -238.109 -185.074 -185.074
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -17.087 -8.407 -5.522 -9.446 -10.854
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2210.76 2142.5 1824.5 1240.81 1081.24
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.747 44.179 42.783 42.132 40.335
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 14.744 18.084 17.205 12.26 16.481
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.486 10.665 10.246
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 913.751 881.361 934.969 881.812 849.132
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 473.525 444.971 351.466 341.848 278.988
  Μετρητά & Ισοδύναμα 446.84 399.464 340.413 330.362 266.402
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.685 45.507 11.053 11.486 12.586
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 272.584 273.899 322.073 299.469 354.098
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 272.584 273.899 322.073 299.469 354.098
  Συνολικό Απόθεμα 116.144 130.577 141.156 147.549 147.096
  Προπληρωθέντα Εξοδα 28.072 23.577 28.075 28.772 26.708
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.426 8.337 92.199 64.174 42.242
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2221.57 2193.87 2250.84 2210.76 2179.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 132.324 130.91 126.601 132.013 132.489
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 270.283 269.462 258.735 258.657 255.308
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -137.959 -138.552 -132.134 -126.644 -122.819
  Υπεραξία, Καθαρό 734.328 735.523 734.895 734.274 731.294
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 288.733 299.832 311.803 323.666 336.19
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 41.631 35.039 32.744 32.924 33.807
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 13.159 15.132 13.491 14.744 13.815
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 97.649 96.075 96.335 91.325 82.958
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 369.361 370.157 453.968 428.446 376.681
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 49.92 47.192 63.407 63.389 73.517
  Δεδουλευμένα Έξοδα 169.723 174.479 225.961 224.912 167.698
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 149.718 148.486 164.6 140.145 135.466
  Σύνολο Οφειλών 1034.14 1030.31 1108.3 1080.62 1044.29
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 568.887 568.114 567.342 566.571 565.803
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 568.887 568.114 567.342 566.571 565.803
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.565 1.511 1.558 2.095 16.14
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 94.326 90.525 85.429 83.509 85.666
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1187.44 1163.56 1142.54 1130.14 1135.4
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1110.1 1088.82 1072.69 1046.76 1030.67
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 384.732 379.179 375.728 390.728 419.136
  Treasury Stock - Common -290.319 -290.319 -290.319 -290.319 -290.319
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -17.129 -14.176 -15.608 -17.087 -24.142
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2221.57 2193.87 2250.84 2210.76 2179.69
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 45.463 45.205 45.069 44.747 44.646
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5.648 77.849 32.194 61.338 37.729
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 77.781 231.809 185.87 145.008 103.966
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 86.931 72.99 61.067 53.559 51.35
  Deferred Taxes -37.316 -3.272 -6.546 -1.339 -5.705
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 95.984 87.582 61.855 47.26 31.31
  Cash Taxes Paid 19.005 -1.733 10.343 7.761 3.489
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.438 1.917 0.522 3.582 7.487
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -73.466 -3.34 37.3 -15.81 -10.718
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -58.669 -412.498 -279.866 -61.664 -54.374
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -60.74 -58.335 -54.866 -61.664 -54.374
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 2.071 -354.163 -225 0 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -20.953 47.363 456.269 -23.479 -13.597
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8.925 -19.985 -5.296 -11.991 -6.775
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12.028 67.348 52.525 78.512 70.178
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 409.04 -90 -77
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.944 -0.974 0.437 0.153 -1.227
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.785 -134.3 362.71 60.018 34.768
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -15 5.648 34.056 17.282 8.213
  Cash From Operating Activities 12.77 77.781 -4.372 -25.547 -15.996
  Cash From Operating Activities 21.974 86.931 64.843 43.017 21.124
  Deferred Taxes -7.77 -37.316 -17.061 -9.506 -4.858
  Non-Cash Items 25.952 95.984 69.282 47.394 22.306
  Changes in Working Capital -12.386 -73.466 -155.492 -123.734 -62.781
  Cash From Investing Activities -13.64 -58.669 -41.417 -25.55 -18.733
  Capital Expenditures -13.64 -60.74 -43.509 -27.642 -15.341
  Cash From Financing Activities 3.862 -20.953 -24.515 -33.571 -32.119
  Financing Cash Flow Items -8.252 -8.925 -11.844 -2.484 1.14
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.114 -12.028 -12.671 -31.087 -33.259
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0
  Foreign Exchange Effects 0.176 -0.944 -1.425 -2.123 -0.411
  Net Change in Cash 3.168 -2.785 -71.729 -86.791 -67.259
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 2.071 2.092 2.092 -3.392
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.9709 4960173 208837 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.0255 4532732 80575 2023-08-31 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 8.4698 3829358 14306 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7735 1706056 -13053 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9719 1343670 149068 2023-06-30 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 2.3458 1060579 -192097 2023-06-30 LOW
  Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 2.2303 1008352 24357 2023-06-30 LOW
  Geneva Capital Management LLC Investment Advisor 2.2111 999671 -3900 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0636 933000 52030 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8774 848812 105578 2023-06-30 LOW
  ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.674 756868 -247604 2023-06-30 MED
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.6607 750855 12727 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.3692 619045 924 2023-09-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2189 551088 124730 2023-06-30 LOW
  RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1997 542396 45968 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.1776 532426 -17134 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1744 530960 61554 2023-09-30 LOW
  Scout Investments, Inc. Investment Advisor 1.1435 516992 -25039 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.125 508631 -1536 2023-06-30 LOW
  Trillium Asset Management, LLC Investment Advisor 1.0084 455919 -37035 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Omnicell Company profile

  Σχετικά με την Omnicell

  Η Omnicell, Inc. είναι πάροχος λύσεων διαχείρισης φαρμάκων και εργαλείων συμμόρφωσης για συστήματα υγείας και φαρμακεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στον μετασχηματισμό του μοντέλου παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω της αυτοματοποίησης που αποσκοπεί στην αντικατάσταση των χειροκίνητων, επιρρεπών σε σφάλματα διαδικασιών, σε συνδυασμό με μια ενιαία, βασισμένη στο cloud πλατφόρμα και προηγμένες προσφορές υπηρεσιών. Οι λύσεις αυτοματοποίησης point-of-care της έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τις ροές εργασίας των κλινικών ιατρών σε χώρους περίθαλψης ασθενών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσηλευτικές μονάδες, θαλάμους ασθενών, χειρουργεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών. Το λογισμικό διασύνδεσης Omnicell της εταιρείας παρέχει διασύνδεση και ενσωμάτωση μεταξύ των προϊόντων χρήσης φαρμάκων ή των προϊόντων εφοδιασμού της και των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών μιας υγειονομικής μονάδας. Η υπηρεσία IV Compounding του Κεντρικού Φαρμακείου της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών που περιλαμβάνει ρομποτική τεχνολογία IV, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και κλινική υποστήριξη για προγράμματα αποστειρωμένης σύνθεσης με εσωτερική ανάθεση.

  Industry: Medical Software & Technology Services

  4220 North Freeway
  FORT WORTH
  TEXAS 76137
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0118%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου