Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Omeros - OMER CFD

5.74
1.06%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Omeros Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.68
Άνοιγμα* 5.69
Μεταβολή 1 έτους* 122.27%
Εύρος ημέρας* 5.62 - 5.88
Εύρος 52 εβδ. 1.74-7.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 639.88K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.04M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 363.15M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 62.83M
Έσοδα N/A
EPS -2.90
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 5.74 0.04 0.70% 5.70 5.88 5.61
May 25, 2023 5.68 -0.50 -8.09% 6.18 6.19 5.67
May 24, 2023 6.18 0.14 2.32% 6.04 6.27 5.84
May 23, 2023 6.11 -0.18 -2.86% 6.29 6.76 6.08
May 22, 2023 6.35 0.12 1.93% 6.23 6.66 6.23
May 19, 2023 6.22 0.64 11.47% 5.58 6.25 5.58
May 18, 2023 5.73 -0.10 -1.72% 5.83 6.28 5.62
May 17, 2023 5.90 0.62 11.74% 5.28 5.96 5.20
May 16, 2023 5.28 -0.01 -0.19% 5.29 5.45 5.18
May 15, 2023 5.37 -0.22 -3.94% 5.59 5.86 5.37
May 12, 2023 5.67 0.29 5.39% 5.38 5.71 5.38
May 11, 2023 5.43 -0.52 -8.74% 5.95 5.99 5.39
May 10, 2023 6.04 1.04 20.80% 5.00 6.07 4.90
May 9, 2023 4.96 0.09 1.85% 4.87 4.99 4.81
May 8, 2023 4.95 -0.04 -0.80% 4.99 5.15 4.85
May 5, 2023 5.10 0.10 2.00% 5.00 5.19 4.84
May 4, 2023 4.93 0.05 1.02% 4.88 4.98 4.68
May 3, 2023 4.88 0.00 0.00% 4.88 5.20 4.87
May 2, 2023 4.92 -0.71 -12.61% 5.63 5.63 4.90
May 1, 2023 5.63 -0.11 -1.92% 5.74 6.04 5.63

Omeros Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 16, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

Omeros Corp Annual Shareholders Meeting
Omeros Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Friday, June 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:00

Χώρα

US

Γεγονός

Omeros Corp Annual Shareholders Meeting
Omeros Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Omeros Corp Earnings Release
Q2 2023 Omeros Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Omeros Corp Earnings Release
Q3 2023 Omeros Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 29.868
Έσοδα 0 0 0 29.868
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0 0 0.512
Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0 0 29.356
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 163.389 173.617 170.292 146.038 155.083
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 50.668 54.842 49.306 39.714 51.718
Έρευνα & Ανάπτυξη 112.721 118.775 107.612 106.324 89.86
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 13.374 0 12.993
Λειτουργικά Έσοδα -163.389 -173.617 -170.292 -146.038 -125.215
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.702 -19.669 -26.751 -22.657 -16.252
Άλλο, Καθαρό 4.062 1.74 0.654 1.553 1.781
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -182.029 -191.546 -196.389 -167.142 -139.686
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
Καθαρά Κέρδη 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.7371 62.3441 57.1767 49.5234 48.5826
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.90146 -3.0724 -3.02803 -2.97572 -2.6091
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.90146 -3.0724 -2.87599 -2.97572 -2.43526
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 229.446 385.781 35.072 62.882
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο
Ακαθάριστο Εισόδημα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.713 40.138 50.766 37.438 35.046
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.103 13.589 12.198 13.922 10.959
Έρευνα & Ανάπτυξη 24.61 26.549 38.568 23.516 24.087
Λειτουργικά Έσοδα -35.713 -40.138 -50.766 -37.438 -35.046
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.933 -7.903 -4.932 -4.927 -4.941
Άλλο, Καθαρό 3.963 1.993 0.906 0.67 0.493
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.683 -46.048 -54.792 -41.695 -39.494
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.683 -46.048 -54.792 -41.695 -39.494
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.683 -46.048 -54.792 -41.695 -39.494
Καθαρά Κέρδη -33.701 128.733 -17.456 -30.849 -33.011
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.683 -46.048 -54.792 -41.695 -39.494
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -33.701 128.733 -17.456 -30.849 -33.011
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -33.701 128.733 -17.456 -30.849 -33.011
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.8288 62.7635 62.73 62.73 62.7248
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.63161 -0.73367 -0.87346 -0.66467 -0.62964
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.63161 -0.73367 -0.87346 -0.66467 -0.62964
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5.982 174.781 37.336 10.846 6.483
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 443.236 247.956 151.285 103.745 89.867
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 194.918 157.266 134.953 60.788 60.498
Μετρητά & Ισοδύναμα 11.009 100.808 10.501 3.084 5.861
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 183.909 56.458 124.452 57.704 54.637
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 242.018 82.474 3.841 35.185 22.818
Accounts Receivable - Trade, Net 241.763 80.824 3.771 35.074 22.654
Total Inventory 1.355 1.147 0.088
Prepaid Expenses 6.3 8.216 11.136 6.625 6.463
Total Assets 590.969 419.268 181.042 136.969 95.936
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23.254 30.007 28.077 30.911 3.845
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32.802 39.04 35.724 36.946 8.09
Accumulated Depreciation, Total -9.548 -9.033 -7.647 -6.035 -4.245
Other Long Term Assets, Total 1.054 1.054 1.68 2.313 2.224
Total Current Liabilities 136.383 51.789 36.736 55.459 37.356
Accounts Payable 5.989 13.4 4.199 5.328 6.281
Accrued Expenses 34.439 37.741 31.495 48.909 30.186
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 95.955 0.648 1.042 1.222 0.889
Total Liabilities 505.285 395.488 301.794 245.99 196.092
Total Long Term Debt 346.487 313.773 237.026 159.759 150.559
Long Term Debt 346.032 313.458 236.288 158.213 148.981
Other Liabilities, Total 22.415 29.926 28.032 30.772 8.177
Total Equity 85.684 23.78 -120.752 -109.021 -100.156
Common Stock 0.628 0.626 0.616 0.542 0.49
Additional Paid-In Capital 720.773 706.288 751.304 625.048 549.479
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -635.717 -683.134 -872.672 -734.611 -650.125
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 590.969 419.268 181.042 136.969 95.936
Total Common Shares Outstanding 62.8288 62.6289 61.6712 54.2008 49.0117
Capital Lease Obligations 0.455 0.315 0.738 1.546 1.578
Note Receivable - Long Term 123.425 140.251
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 417.037 443.236 288.545 192.722 210.222
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 371.356 194.918 220.964 122.563 142.234
Μετρητά & Ισοδύναμα 3.829 11.009 145.533 14.136 8.963
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 367.527 183.909 75.431 108.427 133.271
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.973 242.018 61.598 58.273 60.365
Accounts Receivable - Trade, Net 38.671 241.763 60.857 57.463 59.957
Total Inventory
Prepaid Expenses 6.708 6.3 5.983 11.886 7.623
Total Assets 560.132 590.969 457.551 345.638 369.263
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22.36 23.254 24.311 25.05 24.362
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 31.867 32.802 34.071 34.49 33.673
Accumulated Depreciation, Total -9.507 -9.548 -9.76 -9.44 -9.311
Other Long Term Assets, Total 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054
Total Current Liabilities 139.191 136.383 39.514 38.501 35.066
Accounts Payable 6.446 5.989 17.089 10.876 7.345
Accrued Expenses 30.377 34.439 22.425 27.625 27.721
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 505.196 505.285 503.865 378.34 374.188
Total Long Term Debt 344.266 346.487 439.819 314.358 313.904
Long Term Debt 344.266 346.032 439.819 314.358 313.904
Other Liabilities, Total 21.739 22.415 24.532 25.481 25.218
Total Equity 54.936 85.684 -46.314 -32.702 -4.925
Common Stock 0.628 0.628 0.627 0.627 0.627
Additional Paid-In Capital 723.726 720.773 717.509 713.665 710.593
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -669.418 -635.717 -764.45 -746.994 -716.145
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 560.132 590.969 457.551 345.638 369.263
Total Common Shares Outstanding 62.8288 62.8288 62.6289 62.73 62.73
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Note Receivable - Long Term 119.681 123.425 143.641 126.812 133.625
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 97.497 95.955
Capital Lease Obligations 0.455
Other Current Liabilities, Total 4.871
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -86.483 -109.722 -100.086 -60.073 -103.737
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.952 1.386 1.616 1.79 0.962
Μη Χρηματικά Στοιχεία -15.884 -291.237 40.786 23.017 30.695
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.178 17.876 11.603 13.462 8.896
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -118.968 -14.106 7.584 -0.394 4.292
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -127.564 193.71 -67.031 -3.401 25.151
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.113 -0.277 -0.283 -0.334 -0.567
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -127.451 193.987 -66.748 -3.067 25.718
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 124.248 6.319 174.534 60.697 81.053
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.241 0.863 -2.119
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.415 8.383 98.697 61.836 6.732
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 123.833 -1.823 74.974 -1.139 76.44
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -89.799 90.307 7.417 -2.777 2.467
Deferred Taxes 0 0 -12.011 0 -12.929
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -33.701 47.417 -81.316 -63.86 -33.011
Cash From Operating Activities 174.539 -86.483 -61.101 -34.662 -15.193
Cash From Operating Activities 0.186 0.952 0.789 0.469 0.278
Non-Cash Items -4.488 -15.884 11.715 7.41 3.884
Cash Interest Paid 7.933 19.178 13.437 8.998 5.967
Changes in Working Capital 212.542 -118.968 7.711 21.319 13.656
Cash From Investing Activities -181.331 -127.564 -19.073 -52.072 -76.813
Capital Expenditures -0.113 -0.1 -0.103 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -181.331 -127.451 -18.973 -51.969 -76.813
Cash From Financing Activities -0.388 124.248 124.899 0.062 0.161
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.415 0.414 0.414 0.414
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.388 123.833 124.485 -0.352 -0.253
Net Change in Cash -7.18 -89.799 44.725 -86.672 -91.845
Deferred Taxes
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ingalls & Snyder LLC (Asset Management) Investment Advisor/Hedge Fund 7.4226 4663541 976800 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4896 2820731 286 2023-03-31 LOW
Demopulos (Gregory A. M.D.) Individual Investor 3.2262 2026986 0 2023-05-11
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 3.0992 1947169 490118 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.3278 1462528 -286189 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7371 1091377 6340 2023-03-31 LOW
Columbia Pacific Wealth Management Investment Advisor 1.141 716886 245285 2022-09-30 MED
CI Private Wealth, LLC Investment Advisor 1.1166 701547 58569 2023-03-31
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0057 631892 26080 2023-03-31 LOW
RBC Wealth Management, International Bank and Trust 0.9164 575732 0 2023-03-31 LOW
BMO Capital Markets (US) Research Firm 0.8962 563095 0 2022-12-31 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.8322 522873 -130783 2023-03-31 LOW
Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 0.8014 503529 166715 2023-03-31 MED
Demopulos (Peter A) Individual Investor 0.5776 362898 0 2023-05-11
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.5648 354879 31218 2023-03-31 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5352 336281 23872 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.5321 334335 -19057 2023-03-31 HIGH
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.4726 296910 296910 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4077 256174 -22500 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.3805 239034 214495 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Omeros Company profile

Σχετικά με την Omeros

Η Omeros Corporation είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία θεραπευτικών προϊόντων μικρών μορίων και πρωτεϊνών για μεγάλες αγορές και ορφανές ενδείξεις που στοχεύουν σε ανοσολογικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που μεσολαβούνται από το συμπλήρωμα και των καρκίνων που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και σε εθιστικές και ψυχαναγκαστικές διαταραχές. Ο κορυφαίος αναστολέας της MASP-2 narsoplimab στοχεύει το μονοπάτι της λεκτίνης του συμπληρώματος και αποτελεί αντικείμενο αίτησης άδειας βιολογικών προϊόντων για τη θεραπεία της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (HSCT-TMA). Το Narsoplimab βρίσκεται επίσης σε πολλαπλά προγράμματα κλινικής ανάπτυξης σε προχωρημένο στάδιο που επικεντρώνονται σε άλλες διαταραχές που διαμεσολαβούνται από το συμπλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της IgA νεφροπάθειας, του άτυπου αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και του COVID-19. Το OMS906, ο αναστολέας του MASP-3, ενός ενεργοποιητή της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος, ξεκινά ένα κλινικό πρόγραμμα Φάσης Ι β στην παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH).

Industry: Biopharmaceuticals

201 Elliott Avenue West
SEATTLE
WASHINGTON 98119
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.26 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,115.70 Price
+5.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.49 Price
+2.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00510

US100

14,377.20 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου