Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Omeros - OMER CFD

  3.74
  4.35%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Omeros Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.91
  Άνοιγμα* 3.99
  Μεταβολή 1 έτους* -29.38%
  Εύρος ημέρας* 3.7 - 4.06
  Εύρος 52 εβδ. 0.92-7.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 694.47K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.04M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 243.29M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 62.87M
  Έσοδα N/A
  EPS -2.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 11, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 3.74 -0.16 -4.10% 3.90 4.08 3.70
  Apr 11, 2024 3.91 0.29 8.01% 3.62 3.94 3.61
  Apr 10, 2024 3.61 0.24 7.12% 3.37 3.63 3.23
  Apr 9, 2024 3.41 0.02 0.59% 3.39 3.57 3.36
  Apr 8, 2024 3.39 -0.07 -2.02% 3.46 3.65 3.37
  Apr 5, 2024 3.40 0.32 10.39% 3.08 3.44 3.08
  Apr 4, 2024 3.10 0.02 0.65% 3.08 3.33 3.07
  Apr 3, 2024 3.12 0.18 6.12% 2.94 3.18 2.94
  Apr 2, 2024 3.02 0.14 4.86% 2.88 3.07 2.57
  Apr 1, 2024 3.16 -0.22 -6.51% 3.38 3.38 3.06
  Mar 28, 2024 3.41 0.07 2.10% 3.34 3.47 3.33
  Mar 27, 2024 3.40 -0.06 -1.73% 3.46 3.51 3.34
  Mar 26, 2024 3.44 0.12 3.61% 3.32 3.54 3.32
  Mar 25, 2024 3.41 -0.08 -2.29% 3.49 3.49 3.32
  Mar 22, 2024 3.38 -0.11 -3.15% 3.49 3.63 3.38
  Mar 21, 2024 3.64 0.04 1.11% 3.60 3.89 3.60
  Mar 20, 2024 3.74 0.15 4.18% 3.59 3.78 3.48
  Mar 19, 2024 3.57 0.19 5.62% 3.38 3.68 3.38
  Mar 18, 2024 3.50 -0.08 -2.23% 3.58 3.64 3.33
  Mar 15, 2024 3.63 0.04 1.11% 3.59 3.78 3.58

  Omeros Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Omeros Corp Earnings Release
  Q1 2024 Omeros Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Omeros Corp Annual Shareholders Meeting
  Omeros Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Omeros Corp Earnings Release
  Q2 2024 Omeros Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 29.868
  Έσοδα 0 0 0 29.868
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0 0 0.512
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0 0 29.356
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 163.389 173.617 170.292 146.038 155.083
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 50.668 54.842 49.306 39.714 51.718
  Έρευνα & Ανάπτυξη 112.721 118.775 107.612 106.324 89.86
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 13.374 0 12.993
  Λειτουργικά Έσοδα -163.389 -173.617 -170.292 -146.038 -125.215
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.702 -19.669 -26.751 -22.657 -16.252
  Άλλο, Καθαρό 4.062 1.74 0.654 1.553 1.781
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -182.029 -191.546 -196.389 -167.142 -139.686
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
  Καθαρά Κέρδη 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -182.029 -191.546 -173.133 -147.368 -126.757
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.7371 62.3441 57.1767 49.5234 48.5826
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.90146 -3.0724 -3.02803 -2.97572 -2.6091
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.90146 -3.0724 -2.87599 -2.97572 -2.43526
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 229.446 385.781 35.072 62.882
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Έσοδα
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο
  Ακαθάριστο Εισόδημα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40.899 35.713 40.138 50.766 37.438
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.26 11.103 13.589 12.198 13.922
  Έρευνα & Ανάπτυξη 29.639 24.61 26.549 38.568 23.516
  Λειτουργικά Έσοδα -40.899 -35.713 -40.138 -50.766 -37.438
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.932 -7.933 -7.903 -4.932 -4.927
  Άλλο, Καθαρό 4.537 3.963 1.993 0.906 0.67
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -44.294 -39.683 -46.048 -54.792 -41.695
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -44.294 -39.683 -46.048 -54.792 -41.695
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -44.294 -39.683 -46.048 -54.792 -41.695
  Καθαρά Κέρδη -37.294 -33.701 128.733 -17.456 -30.849
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -44.294 -39.683 -46.048 -54.792 -41.695
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37.294 -33.701 128.733 -17.456 -30.849
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37.294 -33.701 128.733 -17.456 -30.849
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.8371 62.8288 62.7635 62.73 62.73
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.7049 -0.63161 -0.73367 -0.87346 -0.66467
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.7049 -0.63161 -0.73367 -0.87346 -0.66467
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 7 5.982 174.781 37.336 10.846
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 443.236 247.956 151.285 103.745 89.867
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 194.918 157.266 134.953 60.788 60.498
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.009 100.808 10.501 3.084 5.861
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 183.909 56.458 124.452 57.704 54.637
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 242.018 82.474 3.841 35.185 22.818
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 241.763 80.824 3.771 35.074 22.654
  Συνολικό Απόθεμα 1.355 1.147 0.088
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.3 8.216 11.136 6.625 6.463
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 590.969 419.268 181.042 136.969 95.936
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 23.254 30.007 28.077 30.911 3.845
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 32.802 39.04 35.724 36.946 8.09
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.548 -9.033 -7.647 -6.035 -4.245
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.054 1.054 1.68 2.313 2.224
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 136.383 51.789 36.736 55.459 37.356
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.989 13.4 4.199 5.328 6.281
  Δεδουλευμένα Έξοδα 34.439 37.741 31.495 48.909 30.186
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 95.955 0.648 1.042 1.222 0.889
  Σύνολο Οφειλών 505.285 395.488 301.794 245.99 196.092
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 346.487 313.773 237.026 159.759 150.559
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 346.032 313.458 236.288 158.213 148.981
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.415 29.926 28.032 30.772 8.177
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 85.684 23.78 -120.752 -109.021 -100.156
  Κοινή Μετοχή 0.628 0.626 0.616 0.542 0.49
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 720.773 706.288 751.304 625.048 549.479
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -635.717 -683.134 -872.672 -734.611 -650.125
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 590.969 419.268 181.042 136.969 95.936
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 62.8288 62.6289 61.6712 54.2008 49.0117
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.455 0.315 0.738 1.546 1.578
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 123.425 140.251
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 351.338 388.558 417.037 443.236 288.545
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 310.31 341.283 371.356 194.918 220.964
  Μετρητά & Ισοδύναμα 30.64 6.603 3.829 11.009 145.533
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 279.67 334.68 367.527 183.909 75.431
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.106 40.274 38.973 242.018 61.598
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 35.886 40.15 38.671 241.763 60.857
  Συνολικό Απόθεμα
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.922 7.001 6.708 6.3 5.983
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 493.071 527.421 560.132 590.969 457.551
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 21.177 22.007 22.36 23.254 24.311
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 31.213 31.846 31.867 32.802 34.071
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.036 -9.839 -9.507 -9.548 -9.76
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 147.176 143.538 139.191 136.383 39.514
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.866 9.552 6.446 5.989 17.089
  Δεδουλευμένα Έξοδα 38.519 33.251 30.377 34.439 22.425
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 507.023 506.911 505.196 505.285 503.865
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 340.598 342.455 344.266 346.487 439.819
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 340.598 342.455 344.266 346.032 439.819
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 19.249 20.918 21.739 22.415 24.532
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -13.952 20.51 54.936 85.684 -46.314
  Κοινή Μετοχή 0.628 0.628 0.628 0.628 0.627
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 729.882 726.594 723.726 720.773 717.509
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -744.462 -706.712 -669.418 -635.717 -764.45
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 493.071 527.421 560.132 590.969 457.551
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 62.8655 62.8483 62.8288 62.8288 62.6289
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 119.502 115.802 119.681 123.425 143.641
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 101.563 99.507 97.497 95.955
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.455
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.228 1.228 4.871
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 47.417 194.235 -138.061 -84.486 -126.757
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -86.483 -109.722 -100.086 -60.073 -103.737
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.952 1.386 1.616 1.79 0.962
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -15.884 -291.237 40.786 23.017 30.695
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.178 17.876 11.603 13.462 8.896
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -118.968 -14.106 7.584 -0.394 4.292
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -127.564 193.71 -67.031 -3.401 25.151
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.113 -0.277 -0.283 -0.334 -0.567
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -127.451 193.987 -66.748 -3.067 25.718
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 124.248 6.319 174.534 60.697 81.053
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.241 0.863 -2.119
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.415 8.383 98.697 61.836 6.732
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 123.833 -1.823 74.974 -1.139 76.44
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -89.799 90.307 7.417 -2.777 2.467
  Deferred Taxes 0 0 -12.011 0 -12.929
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -33.701 47.417 -81.316 -63.86 -33.011
  Cash From Operating Activities 174.539 -86.483 -61.101 -34.662 -15.193
  Cash From Operating Activities 0.186 0.952 0.789 0.469 0.278
  Non-Cash Items -4.488 -15.884 11.715 7.41 3.884
  Cash Interest Paid 7.933 19.178 13.437 8.998 5.967
  Changes in Working Capital 212.542 -118.968 7.711 21.319 13.656
  Cash From Investing Activities -181.331 -127.564 -19.073 -52.072 -76.813
  Capital Expenditures -0.113 -0.1 -0.103 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total -181.331 -127.451 -18.973 -51.969 -76.813
  Cash From Financing Activities -0.388 124.248 124.899 0.062 0.161
  Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.415 0.414 0.414 0.414
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.388 123.833 124.485 -0.352 -0.253
  Net Change in Cash -7.18 -89.799 44.725 -86.672 -91.845
  Deferred Taxes

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Omeros Company profile

  Σχετικά με την Omeros

  Η Omeros Corporation είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία θεραπευτικών προϊόντων μικρών μορίων και πρωτεϊνών για μεγάλες αγορές και ορφανές ενδείξεις που στοχεύουν σε ανοσολογικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που μεσολαβούνται από το συμπλήρωμα και των καρκίνων που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και σε εθιστικές και ψυχαναγκαστικές διαταραχές. Ο κορυφαίος αναστολέας της MASP-2 narsoplimab στοχεύει το μονοπάτι της λεκτίνης του συμπληρώματος και αποτελεί αντικείμενο αίτησης άδειας βιολογικών προϊόντων για τη θεραπεία της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (HSCT-TMA). Το Narsoplimab βρίσκεται επίσης σε πολλαπλά προγράμματα κλινικής ανάπτυξης σε προχωρημένο στάδιο που επικεντρώνονται σε άλλες διαταραχές που διαμεσολαβούνται από το συμπλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της IgA νεφροπάθειας, του άτυπου αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και του COVID-19. Το OMS906, ο αναστολέας του MASP-3, ενός ενεργοποιητή της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος, ξεκινά ένα κλινικό πρόγραμμα Φάσης Ι β στην παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH).

  Industry: Biopharmaceuticals

  201 Elliott Avenue West
  SEATTLE
  WASHINGTON 98119
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου