Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές OM Holdings - OMHau CFD

  0.4340
  1.14%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0070
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.439
  Άνοιγμα* 0.439
  Μεταβολή 1 έτους* -43.24%
  Εύρος ημέρας* 0.434 - 0.439
  Εύρος 52 εβδ. 0.58-1.03
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 51.55K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.65M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 539.20M
  Αναλογία P/E 3.71
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 738.62M
  Έσοδα 1.35B
  EPS 0.20
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.00
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 16, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 0.4390 0.0000 0.00% 0.4390 0.4390 0.4390
  Feb 22, 2024 0.4390 0.0000 0.00% 0.4390 0.4390 0.4390
  Feb 21, 2024 0.4390 -0.0050 -1.13% 0.4440 0.4440 0.4390
  Feb 20, 2024 0.4440 0.0050 1.14% 0.4390 0.4490 0.4390
  Feb 19, 2024 0.4390 0.0000 0.00% 0.4390 0.4390 0.4390
  Feb 16, 2024 0.4540 0.0100 2.25% 0.4440 0.4540 0.4440
  Feb 15, 2024 0.4440 -0.0100 -2.20% 0.4540 0.4540 0.4440
  Feb 14, 2024 0.4540 0.0000 0.00% 0.4540 0.4540 0.4440
  Feb 13, 2024 0.4540 0.0000 0.00% 0.4540 0.4590 0.4540
  Feb 12, 2024 0.4540 -0.0050 -1.09% 0.4590 0.4640 0.4540
  Feb 11, 2024 0.4590 -0.0050 -1.08% 0.4640 0.4640 0.4590
  Feb 9, 2024 0.4640 0.0000 0.00% 0.4640 0.4640 0.4640
  Feb 8, 2024 0.4590 -0.0050 -1.08% 0.4640 0.4640 0.4490
  Feb 7, 2024 0.4540 -0.0050 -1.09% 0.4590 0.4640 0.4490
  Feb 6, 2024 0.4640 0.0000 0.00% 0.4640 0.4690 0.4640
  Feb 5, 2024 0.4640 -0.0099 -2.09% 0.4739 0.4739 0.4590
  Feb 4, 2024 0.4739 -0.0200 -4.05% 0.4939 0.4939 0.4739
  Feb 2, 2024 0.4739 0.0050 1.07% 0.4689 0.4789 0.4540
  Feb 1, 2024 0.4739 0.0050 1.07% 0.4689 0.4739 0.4689
  Jan 31, 2024 0.4689 -0.0001 -0.02% 0.4690 0.4739 0.4590

  OM Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 856.552 779.893 508.129 664.733 978.147
  Έσοδα 856.552 779.893 508.129 664.733 978.147
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 649.686 573.932 445.79 566.004 749.358
  Ακαθάριστο Εισόδημα 206.866 205.961 62.3394 98.7288 228.79
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 759.34 699.416 521.846 646.25 855.123
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 64.517 67.739 37.2921 97.0916 58.1611
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0 1.75241 0.603564
  Depreciation / Amortization 11.428 26.388 18.1393 12.8439 10.4212
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 17.012 22.15 16.1725 20.9467 32.202
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.882 5.112 -0.452673 0.07836 1.72651
  Other Operating Expenses, Total 6.815 4.095 4.90493 -52.4667 2.65128
  Λειτουργικά Έσοδα 97.212 80.477 -13.7168 18.4825 123.024
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.417 4.057 10.7016 19.6748 30.4101
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 105.629 84.534 -3.01523 38.1573 153.434
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 82.591 82.083 -1.90265 36.3123 119.584
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.749 -20.563 5.36862 0.368485 -14.8527
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 67.842 61.52 3.46596 36.6808 104.731
  Καθαρά Κέρδη 67.842 61.52 3.46596 36.6808 104.731
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 67.842 61.52 3.46596 36.6808 104.731
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 67.842 61.52 3.46596 36.6808 104.731
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 67.842 61.52 3.46596 36.6808 104.731
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 736.69 736.69 736.69 736.69 751.026
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09209 0.08351 0.004702 0.049794 0.139448
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10258 0.09025 0.004307 0.049891 0.141242
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.003238 0.009714 0.03238
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 319.748 389.901 466.651 432.58 291.797
  Έσοδα 319.748 389.901 466.651 432.58 291.797
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 251.351 312.273 337.413 292.406 236.525
  Ακαθάριστο Εισόδημα 68.397 77.628 129.238 140.174 55.2715
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 292.464 369.929 389.411 364.235 281.604
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.119 28.433 35.492 29.4436 24.7656
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6.873 12.037 7.207 8.95395 12.3394
  Other Operating Expenses, Total 14.121 17.186 9.299 33.431 7.97392
  Λειτουργικά Έσοδα 27.284 19.972 77.24 68.3452 10.1926
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.179 3.64 4.777 0.71553 2.80735
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.463 23.612 82.017 69.0607 12.9999
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19.318 22.602 59.989 63.9797 15.2096
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.208 -4.044 -10.705 -15.8472 -3.96202
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19.11 18.558 49.284 48.1325 11.2475
  Καθαρά Κέρδη 19.11 18.558 49.284 48.1325 11.2475
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19.11 18.558 49.284 48.1325 11.2475
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19.11 18.558 49.284 48.1325 11.2475
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19.11 18.558 49.284 48.1325 11.2475
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 736.69 736.69 736.69 736.69 736.69
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02594 0.02519 0.0669 0.06534 0.01527
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.00715 0 0.01452 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02594 0.02519 0.0669 0.06534 0.01527
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 331.739 382.541 225.18 216.665 294.804
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 53.262 69.793 29.7579 31.6677 51.1903
  Μετρητά & Ισοδύναμα 53.262 69.793 29.7579 31.6677 51.1903
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 32.321 41.977 41.9956 25.1425 60.44
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 27.981 33.702 32.371 20.1935 50.702
  Συνολικό Απόθεμα 235.415 256.376 140.081 147.831 172.937
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.62 2.664 2.28474 2.43109 1.96547
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9.121 11.731 11.061 9.59227 8.27181
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 886.004 943.636 734.021 778.896 827.746
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 453.852 453.926 410.403 472.66 444.604
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 656.518 639.049 539.133 577.623 520.224
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -206.799 -189.216 -141.068 -120.716 -92.3259
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.533 6.755 5.7779 6.4242 6.52135
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 81.302 87.006 83.731 75.7693 81.8173
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.578 13.408 8.92913 7.37747 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 195.075 228.189 193.564 142.275 162.873
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 112.093 101.362 74.107 45.279 60.8959
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.88 12.818 9.97565 10.0987 14.7154
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 51.68 84.492 82.9066 61.107 49.7397
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 27.422 29.517 26.575 25.7907 37.522
  Σύνολο Οφειλών 489.894 575.65 475.212 503.744 576.078
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 206.57 217.895 186.959 250.396 282.432
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 204.817 214.866 186.69 249.682 282.148
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.753 3.029 0.268755 0.713657 0.284297
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.393 0.938 0.795902 0.801083 2.13773
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.624 75.727 44.4229 53.7444 40.4803
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 66.232 52.901 49.4703 56.5278 88.1547
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 396.11 367.986 258.809 275.152 251.669
  Κοινή Μετοχή 32.035 32.035 23.9166 23.9166 23.9166
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 156.92 156.92 115.508 115.508 115.508
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 249.08 214.939 120.175 121.48 98.71
  Treasury Stock - Common -2.058 -2.058 -1.50891 -1.50891 -1.50891
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -39.867 -33.85 0.718837 15.7561 15.0431
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 886.004 943.636 734.021 778.896 827.746
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 736.69 736.69 736.69 736.69 736.69
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 391.332 331.739 386.248 382.541 280.263
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.705 53.262 82.78 69.793 50.4566
  Μετρητά & Ισοδύναμα 60.705 53.262 82.78 69.793 50.4566
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.748 32.321 52.053 41.977 34.6965
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.748 32.321 52.053 41.977 34.6965
  Συνολικό Απόθεμα 285.783 235.415 248.839 256.376 192.533
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.852 1.62 2.576 2.664 2.57681
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.244 9.121 11.731
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 930.244 886.004 942.854 943.636 788.528
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 443.41 453.852 454.83 453.926 411.501
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 5.573 6.533 6.632 6.755 5.86856
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 77.559 81.302 83.274 87.006 77.6448
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.37 12.578 11.87 13.408 13.2506
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 275.046 195.075 181.693 228.189 219.115
  Payable/Accrued 128.418 126.604 96.147 128.241 137.866
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 128.489 51.68 73.634 84.492 71.2588
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.139 16.791 11.912 15.456 9.9899
  Σύνολο Οφειλών 525.896 489.894 539.834 575.65 511.827
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 164.24 206.57 192.083 217.895 192.264
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 163.256 204.817 189.768 214.866 188.693
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.984 1.753 2.315 3.029 3.57152
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 27.862 18.393 18.289 0.938 0.754455
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.725 3.624 85.709 75.727 51.9409
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 55.023 66.232 62.06 52.901 47.7522
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 404.348 396.11 403.02 367.986 276.701
  Κοινή Μετοχή 32.035 32.035 32.035 32.035 23.9166
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 156.92 156.92 115.508
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 374.371 249.08 373.043 214.939 131.422
  Treasury Stock - Common -2.058 -2.058 -2.058 -2.058 -1.50891
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -39.867 -33.85 7.36323
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 930.244 886.004 942.854 943.636 788.528
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 736.69 736.69 736.69 736.69 736.69
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 105.629 84.534 -3.20566 40.5672 163.125
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 196.958 70.236 52.711 67.9565 123.65
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 25.142 38.306 34.2805 32.7148 31.5354
  Amortization 0.143 0.145 0.141831 0.140454 0.132881
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 21.522 18.25 13.9842 8.39077 2.25897
  Cash Taxes Paid 6.59 0.813 4.4071 20.7921 6.80652
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 17.661 16.501 20.664 23.1777 26.3366
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 44.522 -70.999 7.51017 -13.8568 -73.4018
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -30.89 4.355 -7.30775 -28.6361 1.87204
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -39.963 -7.6 -11.6033 -57.1091 -21.1776
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 9.073 11.955 4.29556 28.473 23.0496
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -180.748 -40.153 -45.5113 -60.2328 -93.0613
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -124.178 -13.432 -22.2255 -9.10681 -32.058
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -45.622 -26.721 -18.2136 -35.064 -29.5236
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.851 -0.685 -1.9223 0.156978 1.36736
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.531 33.753 -2.03039 -20.7556 33.8281
  Total Cash Dividends Paid -10.948 0 -5.07219 -16.062 -15.2166
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -16.2631
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 105.629 82.017 84.534 13.821 -3.20566
  Cash From Operating Activities 196.958 72.081 70.236 16.2782 52.711
  Cash From Operating Activities 25.142 13.354 38.306 16.8001 34.2805
  Amortization 0.143 0.072 0.145 0.064719 0.141831
  Non-Cash Items 21.522 4.549 18.25 1.60765 13.9842
  Cash Taxes Paid 6.59 4.32 0.813 -0.327727 4.4071
  Cash Interest Paid 17.661 8.133 16.501 8.32123 20.664
  Changes in Working Capital 44.522 -27.911 -70.999 -16.0152 7.51017
  Cash From Investing Activities -30.89 -14.084 4.355 5.2574 -7.30775
  Capital Expenditures -39.963 -18.227 -7.6 -4.81607 -11.6033
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9.073 4.143 11.955 10.0735 4.29556
  Cash From Financing Activities -180.748 -52.992 -40.153 -11.5427 -45.5113
  Financing Cash Flow Items -124.178 -5.651 -13.432 -5.78479 -22.2255
  Total Cash Dividends Paid -10.948 -10.597 0 0 -5.07219
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -45.622 -36.744 -26.721 -5.75794 -18.2136
  Foreign Exchange Effects -1.851 -1.267 -0.685 0.724992 -1.9223
  Net Change in Cash -16.531 3.738 33.753 10.7179 -2.03039
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Huang (Gang) Individual Investor 14.0286 103618830 0 2023-04-03
  Amplewood Resources Ltd. Corporation 13.574 100260653 5611180 2023-04-03
  Low (Ngee Tong) Individual Investor 9.3229 68861231 0 2023-04-03
  Kwee (Heng Siow) Individual Investor 8.9466 66081669 0 2023-04-03
  Hanwa Co Ltd Corporation 4.4001 32500000 0 2023-04-03 LOW
  AIA Bhd. Insurance Company 0.9995 7382800 756400 2023-04-03 LOW
  Wolseley (Julie Anne) Individual Investor 0.753 5562002 0 2023-04-03
  Ardabili (Hamid Mahdavi) Individual Investor 0.6763 4995000 0 2023-04-03
  Stratford Sun Ltd. Corporation 0.6295 4650000 0 2023-04-03
  Stedman (Glenn Russell) Individual Investor 0.4603 3400000 3400000 2023-04-03
  Tan (Peng Chin Joseph) Individual Investor 0.2755 2035200 0 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1951 1440741 0 2023-09-30 LOW
  AHAM Asset Management Berhad Investment Advisor/Hedge Fund 0.0466 344500 0 2023-04-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0261 192478 0 2023-09-30 LOW
  Allspring Global Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0154 113500 0 2022-09-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0143 105911 0 2023-09-30 LOW
  Victory Capital Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0049 36306 -20398 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

  10 Eunos Road 8
  #09-03A Singapore Post Centre
  408600
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου