Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Old Dominion Freight Line, Inc. - ODFL CFD

  211.50
  0.11%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.25
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.5
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Old Dominion Freight Line Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 211.75
  Άνοιγμα* 211.59
  Μεταβολή 1 έτους* -39.31%
  Εύρος ημέρας* 208.59 - 214.56
  Εύρος 52 εβδ. 295.80-438.05
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 575.06K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.22M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 41.73B
  Αναλογία P/E 34.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 109.11M
  Έσοδα 5.86B
  EPS 11.23
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.41841
  Beta 1.03
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 22, 2024 211.51 -1.63 -0.76% 213.14 214.83 208.25
  Apr 19, 2024 211.75 4.25 2.05% 207.50 212.62 207.50
  Apr 18, 2024 207.75 -4.68 -2.20% 212.43 213.23 207.07
  Apr 17, 2024 210.64 -0.58 -0.27% 211.22 216.11 206.63
  Apr 16, 2024 220.32 1.87 0.86% 218.45 221.30 217.35
  Apr 15, 2024 219.90 -3.43 -1.54% 223.33 225.51 218.46
  Apr 12, 2024 221.05 4.97 2.30% 216.08 221.46 216.08
  Apr 11, 2024 219.70 6.13 2.87% 213.57 220.85 213.33
  Apr 10, 2024 214.74 -2.02 -0.93% 216.76 217.72 213.50
  Apr 9, 2024 222.55 -1.07 -0.48% 223.62 224.68 215.81
  Apr 8, 2024 224.59 0.27 0.12% 224.32 227.69 224.05
  Apr 5, 2024 224.38 6.99 3.22% 217.39 224.90 217.39
  Apr 4, 2024 217.91 -2.75 -1.25% 220.66 224.64 216.00
  Apr 3, 2024 219.66 3.19 1.47% 216.47 221.94 216.35
  Apr 2, 2024 216.45 0.54 0.25% 215.91 217.02 213.51
  Apr 1, 2024 217.69 -1.03 -0.47% 218.72 220.69 216.26
  Mar 28, 2024 218.80 5.00 2.34% 213.80 220.45 211.56
  Mar 27, 2024 427.60 -6.13 -1.41% 433.73 438.14 423.10
  Mar 26, 2024 432.99 -2.07 -0.48% 435.06 438.98 431.21
  Mar 25, 2024 434.88 -0.80 -0.18% 435.68 440.61 432.17

  Old Dominion Freight Line, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, April 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Release
  Q1 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Call
  Q1 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Old Dominion Freight Line Inc Annual Shareholders Meeting
  Old Dominion Freight Line Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 16, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Old Dominion Freight Line Inc Annual Shareholders Meeting
  Old Dominion Freight Line Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, July 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Release
  Q2 2024 Old Dominion Freight Line Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 6260.08 5256.33 4015.13 4109.11 4043.7
  Έσοδα 6260.08 5256.33 4015.13 4109.11 4043.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 852.955 567.615 373.431 473.114 491.03
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5407.12 4688.71 3641.7 3636 3552.67
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4419.44 3864.73 3108.25 3290.41 3226.64
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2975.72 2691.74 2238.08 2328.59 2276.42
  Depreciation / Amortization 276.05 259.883 261.259 253.681 230.357
  Other Operating Expenses, Total 314.722 345.486 235.478 235.021 228.841
  Λειτουργικά Έσοδα 1840.63 1391.6 906.882 818.706 817.051
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.321 -0.941 -0.952 6.386 2.924
  Άλλο, Καθαρό -2.604 -2.238 -4.566 -1.143 -4.462
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1841.35 1388.42 901.364 823.949 815.513
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Καθαρά Κέρδη 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 113.078 116.41 118.493 120.609 123.029
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 12.1789 8.88562 5.67697 5.10342 4.92297
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 12.1789 8.88562 5.67697 5.10342 4.92297
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 0.8 0.60333 0.45334 0.34667
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 1515.28 1413.19 1442.14 1491.66 1603.69
  Έσοδα 1515.28 1413.19 1442.14 1491.66 1603.69
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 180.653 165.373 192.384 207.626 217.26
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1334.62 1247.82 1249.75 1284.03 1386.43
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1070.26 1021.59 1059.09 1061.43 1107.61
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 732.283 708.343 718.665 713.531 748.814
  Depreciation / Amortization 84.055 79.784 75.947 72.053 68.347
  Other Operating Expenses, Total 73.267 68.095 72.091 68.22 73.189
  Λειτουργικά Έσοδα 445.019 391.594 383.049 430.229 496.08
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.218 2.279 2.611 2.671 0.336
  Άλλο, Καθαρό -0.861 -1.947 -1.511 -0.898 -0.351
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 446.376 391.926 384.149 432.002 496.065
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Καθαρά Κέρδη 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 339.287 292.362 285.038 323.929 377.401
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 109.835 110.199 110.679 111.071 112.295
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.08906 2.65304 2.57536 2.91642 3.3608
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.08906 2.65304 2.57536 2.91642 3.3608
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 933.74 1383.79 1243.34 866.834 706.229
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 235.667 716.997 731.704 403.571 190.282
  Μετρητά & Ισοδύναμα 186.312 462.564 401.43 403.571 190.282
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 605.129 599.102 454.222 408.165 468.26
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 578.648 567.474 444.653 397.579 427.569
  Προπληρωθέντα Εξοδα 92.944 67.688 57.413 55.098 47.687
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4838.61 4821.54 4369.41 3995.57 3545.28
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3782.27 3315.99 3018.43 3034.14 2754.94
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5911.25 5235.92 4695.83 4498.37 4073.15
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2128.99 -1919.94 -1677.4 -1464.23 -1318.21
  Υπεραξία, Καθαρό 19.463 19.463
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 122.602 121.771 107.64 75.136 64.648
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 529.793 464.234 373.13 366.085 356.732
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 106.275 82.519 68.511 70.254 78.518
  Δεδουλευμένα Έξοδα 403.518 381.715 295.908 292.984 278.214
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20 0
  Σύνολο Οφειλών 1185.69 1141.74 1043.12 914.851 864.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.963 99.947 99.931 45 45
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 79.963 99.947 99.931 45 45
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 310.515 248.718 220.21 261.964 247.669
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 265.422 328.838 349.851 241.802 215.399
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3652.92 3679.81 3326.29 3080.72 2680.48
  Κοινή Μετοχή 11.022 11.501 11.706 7.969 8.123
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 244.59 174.445 226.451 222.43 142.176
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3397.3 3493.86 3088.13 2850.32 2530.18
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4838.61 4821.54 4369.41 3995.57 3545.28
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 110.223 115.011 117.058 119.532 121.846
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.711 2.847
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 49.355 254.433 330.274
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 954.216 730.609 896.95 933.74 1111.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.601 55.141 232.431 235.667 375.556
  Μετρητά & Ισοδύναμα 206.601 55.141 207.624 186.312 216.727
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 24.807 49.355 158.829
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 663.727 568.746 579.879 605.129 653.794
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 632.874 543.767 564.49 578.648 630.37
  Προπληρωθέντα Εξοδα 83.888 106.722 84.64 92.944 81.847
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5298.87 4978.93 4957.09 4838.61 4811.39
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4085.41 4001.1 3841.46 3782.27 3491.51
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6245.35 6147.17 6009.94 5911.25 5597.02
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2159.94 -2146.07 -2168.47 -2128.99 -2105.51
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 259.248 247.224 218.674 122.602 208.685
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 552.35 503.018 569.52 529.793 639.327
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 115.712 96.661 119.773 106.275 120.16
  Δεδουλευμένα Έξοδα 416.638 386.357 346.879 403.518 454.07
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 82.868 45.097
  Σύνολο Οφειλών 1235.75 1146.9 1210.59 1185.69 1253.22
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 59.974 59.97 79.967 79.963 79.959
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 59.974 59.97 79.967 79.963 79.959
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 347.243 310.515 310.515 310.515 268.384
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 276.184 273.394 250.587 265.422 265.553
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4063.12 3832.03 3746.5 3652.92 3558.17
  Κοινή Μετοχή 10.918 10.934 10.983 11.022 11.095
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 241.022 239.039 240.024 244.59 240.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3811.18 3582.06 3495.49 3397.3 3306.28
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5298.87 4978.93 4957.09 4838.61 4811.39
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 109.179 109.337 109.831 110.223 110.954
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 20 20 20 20 20
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1377.16 1034.38 672.682 615.518 605.668
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1691.58 1212.61 933.024 983.888 900.116
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 276.066 259.899 261.267 253.681 230.357
  Deferred Taxes 62.008 30.165 -41.011 13.157 57.709
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 29.126 29.366 24.036 33.849 5.371
  Cash Taxes Paid 396.51 352.826 266.506 157.29 170.035
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.953 4.232 5.686 3.857 4.525
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -52.777 -141.199 16.05 67.683 1.011
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -547.472 -455.288 -551.663 -473.639 -580.391
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -775.148 -550.077 -225.081 -479.325 -588.292
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 227.676 94.789 -326.582 5.686 7.901
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1420.36 -696.184 -383.502 -296.96 -256.905
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8.659 -4.853 -3.345 -1.448 -1.074
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1277.22 -598.965 -364.057 -240.96 -163.265
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 54.923 0 -50
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -276.252 61.134 -2.141 213.289 62.82
  Total Cash Dividends Paid -134.484 -92.366 -71.023 -54.552 -42.566
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 285.038 1377.16 1053.23 675.829 299.751
  Cash From Operating Activities 415.367 1691.58 1330.23 816.053 388.725
  Cash From Operating Activities 75.951 276.066 204.009 135.658 67.344
  Non-Cash Items 4.045 29.126 22.188 13.588 6.91
  Changes in Working Capital 50.333 -52.777 30.102 -9.022 14.72
  Cash From Investing Activities -199.875 -547.472 -388.835 -274.248 -108.454
  Capital Expenditures -234.736 -775.148 -504.782 -323.063 -93.713
  Other Investing Cash Flow Items, Total 34.861 227.676 115.947 48.815 -14.741
  Cash From Financing Activities -194.18 -1420.36 -1187.24 -808.235 -480.713
  Financing Cash Flow Items -8.462 -8.659 -8.495 -8.33 -8.165
  Total Cash Dividends Paid -44.052 -134.484 -101.44 -68.035 -34.196
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -141.666 -1277.22 -1077.3 -731.87 -438.352
  Net Change in Cash 21.312 -276.252 -245.837 -266.43 -200.442
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
  Deferred Taxes 62.008 20.705

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Old Dominion Freight Company profile

  Σχετικά με την Old Dominion Freight Line, Inc.

  Η Old Dominion Freight Line, Inc. είναι ένας βορειοαμερικανικός μεταφορέας αυτοκινήτων λιγότερο από φορτίο (LTL). Η εταιρεία παρέχει περιφερειακές, διαπεριφερειακές και εθνικές υπηρεσίες LTL μέσω ενός ενιαίου ολοκληρωμένου οργανισμού χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της περιλαμβάνουν ταχείες μεταφορές, οι οποίες παρέχονται μέσω ενός δικτύου κέντρων εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε όλες τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, μεσιτεία φορτίου φορτηγών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφοδιαστική αλυσίδα. Διαθέτει περίπου 251 τοποθεσίες κέντρων εξυπηρέτησης, εκ των οποίων η Εταιρεία κατέχει 227 και μισθώνει 24. Τα κέντρα εξυπηρέτησής της είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και παράδοση εμπορευμάτων εντός της τοπικής περιοχής εξυπηρέτησής τους. Το σύστημά της προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε πληροφορίες όπως παρακολούθηση εμπορευμάτων, έγγραφα αποστολής, προσφορές τιμών, βάσεις δεδομένων τιμών και δραστηριότητα λογαριασμών. Αυτά τα κεντρικά συστήματα και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της παρέχουν στους πελάτες της ένα ενιαίο σημείο επαφής για την πρόσβαση σε πληροφορίες.

  Industry: Freight Trucking

  500 Old Dominion Way
  THOMASVILLE
  NORTH CAROLINA 27360
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου